ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4285เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ธุรการ 1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
— ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-09-16) —
ข้อสอบ ระบบเครือข่าย
1.ตามขนาดของระบบ LAN แบ่งเป็น
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
ตอบ d. 4

2.ลักษณะการทำงาน: แบ่งเป็น
a. peer-to-peer และ client-server
b. peer-to-peer
c. client-server
d. baseband
ตอบ a. peer-to-peer และ client-server

3.LAN แบ่งลักษณะการทำงานได้เป็นกี่ประเภท
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
ตอบ b. 2

4.การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายมีกี่แบบ
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
ตอบ c. 3

5.ตัวกลางหรือสายเชื่อมโยง เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหย่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งลักษณะของตัวกลาง กี่แบบ
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
ตอบ b. 3

6.ข้อใดเป็นวิธีการกำหนดให้มีการส่งและรับข้อมูลด้วยอัตราคงที่
a. AAL1
b. AAL2
c. AAL3 / 4
d. AAL5
ตอบ a. AAL1
7.เครือข่ายอย่างง่ายที่สุดของ ATM ประกอบด้วยชิ้นส่วนเครือข่ายอะไรบ้าง
a.ATM Switch
b. ATM end point
c. ถูกเฉพาะข้อ a
d. ถูกทั้ง a และ b
ตอบ d. ถูกทั้ง a และ b

8.เครือข่าย ATM ใช้อะไรเป็นมาตรฐาน
a.สัญญาณคลื่นวิทยุ
b. คลื่นไฟฟ้า
c. โปรโตคอล
d. สัญญาณคลื่นแม่เหล็ก
ตอบ c. โปรโตคอล

9. ระบบเครือข่าย ATM เป็นระบบแบบใด
a.ระบบไร้สาย
b.ระบบเคลื่อนที่
c. ระบบเปิด ปิด
d. ระบบแบบสวิตซ์
ตอบ d. ระบบแบบสวิตซ์

10.HEC (Header Error Check) ทำหน้าที่อะไร
a. สำรวจข้อมูล
b. จัดเก็บข้อมูล
c. ตรวจสอบข้อมูล
d. จัดส่งข้อมูล
ตอบ c. ตรวจสอบข้อมูล

ข้อสอบ 5 เรื่อง Topology
ข้อสอบ 5 เรื่อง Topology

1 .ข้อมูลของผู้ส่ง, ผู้รับ และข้อมูลที่จะส่ง การสื่อสารภายในสายบัสจะเป็นแบบกี่ทิศทาง ?
ก. 2 ทิศทาง
ข. 3 ทิศทาง
ค. 4 ทิศทาง
ง. 5 ทิศทาง

ตอบ ก. ข้อมูลของผู้ส่ง, ผู้รับ และข้อมูลที่จะส่ง การสื่อสารภายในสายบัสจะเป็นแบบ 2 ทิศทางแยกไปยังปลายทั้ง 2 ด้านของ บัส โดยตรงปลายทั้ง 2 ด้านของบัส จะมีเทอร์มิเนเตอร์ (Terminator) ทำหน้าที่ลบล้างสัญญาณที่ส่งมาถึง เพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณข้อมูลนั้นสะท้อนกลับ เข้ามายังบัสอีก เพื่อเป็นการป้องกันการชนกันของข้อมูลอื่น ๆ ที่เดินทางอยู่บนบัสในขณะนั้น

ที่มา http://www.yupparaj.ac.th/RoomNet2545/activity7/topology.htm

2. เครือข่ายแบบ BUS ในแต่ละโหนดหรือแต่ละเครื่อง จะมีรีพีตเตอร์ (Repeater) ประจำแต่ละเครื่อง ?
ก. 1 ตัว
ข. 2 ตัว
ค. 3 ตัว
ง. 4 ตัว

ตอบ ก. เครือข่ายแบบ BUS ในแต่ละโหนดหรือแต่ละเครื่อง จะมีรีพีตเตอร์ (Repeater) ประจำแต่ละเครื่อง 1 ตัว ซึ่งจะทำหน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารเข้าในส่วนหัวของแพ็กเกจที่ส่ง และตรวจสอบข้อมูลจากส่วนหัวของ Packet ที่ส่งมาถึง ว่าเป็นข้อมูลของตนหรือไม่ แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะปล่อยข้อมูลนั้นไปยัง Repeater ของเครื่องถัดไป

ที่มา http://www.yupparaj.ac.th/RoomNet2545/activity7/topology.htm

3.โทโปโลยีแบบ Hybrid เป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานกันของโทโปโลยีแบบใด ?
ก. STAR , BUS
ข. BUS , RING
ค. STAR , BUS , RING
ง. STAR , MESH

ตอบ ค. โทโปโลยีแบบ Hybrid เป็นรูปแบบใหม่ ที่เกิดจากการผสมผสานกันของโทโปโลยีแบบ STAR , BUS , RING เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการลดข้อเสียของรูปแบบที่กล่าวมา และเพิ่มข้อดี ขึ้นมา มักจะนำมาใช้กับระบบ WAN (Wide Area Network) มาก ซึ่งการเชื่อมต่อกันของแต่ละรูปแบบนั้น ต้องใช้ตัวเชื่อมสัญญาญเข้ามาเป็นตัวเชื่อม ตัวนั้นก็คือ Router เป็นตัวเชื่อมการติดต่อกัน

ที่มา http://www.yupparaj.ac.th/RoomNet2545/activity7/topology.htm

4. การส่งข้อมูลบนเครือข่ายที่มีโทโปโลยีแบบบัสนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปบนสายสัญญาณในรูปแบบของสัญญาณ ?
ก. สัญญาณอินฟาเรด
ข. สัญญาณไมโครเวฟ
ค. สัญญาณนาฬิกา
ง. สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์

ตอบ ง. การส่งข้อมูลบนเครือข่ายที่มีโทโปโลยีแบบบัสนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปบนสายสัญญาณในรูปแบบของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสัญญาณนี้จะเดินทางไปถึงคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากับสื่อกลางบัส แต่เฉพาะคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีอยู่ตรงกับที่อยู่ของผู้รับที่อยู่ในข้อมูลเท่านั้น จึงจะนำข้อมูลนั้นไปทำการโพรเซสส์ต่อไป

ที่มา http://www.yupparaj.ac.th/RoomNet2545/activity7/topology.htm

5. ตัวเทอร์มิเนเตอร์ (Terminater) จะทำหน้าที่ ?
ก. กระจายสัญญาณ
ข. รับสัญญาณ
ค. ดูดกลืนสัญญาณ
ง. ผิดทุกข้อ

ตอบ ค. ตัวเทอร์มิเนเตอร์ (Terminater) จะทำหน้าที่ดูดกลืนสัญญาณเพื่อไม่ให้สะท้อนกลับ และจะถูกติดไว้ที่ปลายสัญญาณ การดูดกลืนสัญญาณนี้จะทำให้สัญญาณว่าง และพร้อมสำหรับการส่งข้อมูลอีกที่ปลายทั้งสองข้างของสายสัญญาณจะต้องเสียบเข้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เน็ตเวิร์คการ์ด หรือตัวเชื่อมต่อ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณให้มีระยะยาวขึ้น ปลายที่ไม่ได้เสียบเข้ากับอุปกรณ์จะต้องติดตัวเทอร์มิเนเตอร์เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของสัญญาณ
ข้อสอบ IP Address
1. คำว่า IP ย่อมาจาก
a. International Protocol
b. Internet Protocol
c. introduck Protocol
d. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ b. Internet Protocol

2. TCP/IP ย่อมาจากอะไร
a. Transmitsion Control Protocol/International Protocol
b. Transmitsion Control Protocol/Internet Protocol
c. Transmitsion Control Protocol/introduck Protocol
d. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ b. Transmitsion Control Protocol/Internet Protocol

3. protocol หลักของ Internet ก็คือ
a. TCP/IP
b. TCD/IP
c. IPP
d. OOP/IP
ตอบ a. TCP/IP

4. โครงสร้าง TCP/IP มีกี่ชั้น
a. 1 ชั้น
b. 2 ชั้น
c. 3 ชั้น
d. 4 ชั้น
ตอบ d. 4 ชั้น

5. โปรโตคอลได้รับการพัฒนาซึ่งถูกใช้เป็นครั้งแรกในเครือข่ายที่ชื่อว่าอะไร
a. TCP/IP
b. DEMULTIPLEXING
c. ARPANET
d. VLSM
ตอบ c. ARPANET

6. subnet mask 130.5.5.25 สามารถแสดงเป็นเลขฐานสองได้เท่าใด
a. 10000010.00000101.00000101.00011001
b. 10000010.00000101.00000101.00001101
c. 10000010.00000101.00000101.00010001
d. 10000010.00000101.00000101.00011000
ตอบ a. 10000010.00000101.00000101.00011001

7. network address จะอยู่ในช่วง 1~126 ส่วน default Subnet Mask มีค่าเท่าใด
a. 255.0.0.0
b. 255.255.0.0
c. 255.255.255.0
d. 255.255.255.255
ตอบ a. 255.0.0.0

8. mark 6 bit ได้ class A หมายเลข subnetmark คือ
a. =255.255.0.0
b. =255.255.192.0
c. =255.255.255.0
d. =255.255.192.255
ตอบ b. =255.255.192.0

9. mark 3 bit ได้ class A ได้กี่ subnet
a. = 2 ^3 =8-2 =6 subnet
b. =2 ^4 =16-2 =14 subnet
c. =2 ^ 5=32-2 =30 subnet
d. =2 ^6 =64-2 =62 subnet
ตอบ a. = 2 ^3 =8-2 =6 subnet

10. CLASS C ได้แก่
a. = N .N.N.N
b. = N .N.H.H
c. = N .N.N.H
d. = N .H.H.H
ตอบ c. = N .N.N.H

ข้อสอบ Windows servers 2003
1.โปรแกรมที่สามารถทำงานเป็น Mail Server ข้อใดต่อไปนี้ผิด
a. SMTP service
b. SMTP Virtual Server
c. POP3 Service
d. Service

ตอบ d. Service

2.Windows Server 2003 x64 Editions คือ
a. ทำงานร่วมกับโพรเซสเซอร์ x64
b. การประมวลผลแบบ 64
c. ข้อ b.ถูก
d. ถูกทั้งข้อ a. และ ข้อ b.

ตอบ d. ถูกทั้งข้อa. และ ข้อ b.

3.RAM ควรมีขนาดเริ่มต้นเท่าใด สำหรับ Windows server 2003
a. 128 mb
b. 256 mb
c. 512 mb
d. 1 Gb

ตอบ a.128 mb

4. ข้อใดคือ ชื่อย่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Windows server 2003
a. IIS
b. SSI
c. ISS
d. ถูกทุกข้อ

ตอบ a. IIS

5.Windows Server 2003 R2 ทำขึ้นเพื่อ
a.การทำงานน้อยลงประสิทธิภาพมากขึ้น
b.การทำงานมากขึ้นประสิทธิภาพน้อยลง
c.การทำงานมากขึ้นประสิทธิภาพมากขึ้น
d.ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ a.การทำงานน้อยลงประสิทธิภาพมากขึ้น

6 ถ้าเราติดตั้ง Windows server 2003 จากซีดีควรเลือกคำสั่งใดต่อไปนี้
a. boot from CD drive
b. boot from UHB drive
c. ถูกทั้ง a. และ b.
d. ไม่มีข้อถูก

ตอบ a. boot from CD drive

7.ลักษณะเด่นของ Windows server 2003
a. มีความปลอดภัยสูง
b. บริการ Virtual Disk Service
c. ในการช่วยให้การจัดเก็บและสำรองข้อมูล สามารถทำได้ง่ายดาย สะดวกขึ้น
d. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ตอบ d.ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

8.VPN ย่อมาจากอะไร
a. Virtual Private Network
b. Public Network
c. Virtual Private
d. Systems Distribute File

ตอบ a. Virtual Private Network

9. DFN ย่อมาจากอะไรต่อไปนี้
a. Distributed File System
b. Distribute File Systems
c. Systems Distribute File
d. ไม่มีข้อถูก

ตอย a. Distributed File System

10.Terminal Services มีประโยชน์อย่างไร
a. เพื่อรันโปรแกม
b. เพื่อรันแอพพลิเคชั่น
c.รักษาความปลอดภัย
d. ถูกทุกข้อ

ตอบ b.เพื่อรันแอพพลิแคชั่น

คำศัพท์ระบบการสื่อสารข้อมูล
คำศัพท์ระบบการสื่อสารข้อมูล
1. Back bone ระบบโครงข่ายหลัก
2. Bace band ตัวกลางในการสื่อสาร
3. Braod band สื่อกลางประเภทสายเคเบิล
4. Dateway ประตูในการสื่อสาร
5. Hatf-dupiex เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลทั้งไปและกลับ
6. Jpeg วิธีการอัดเจเพ็ก
7. Mpeg ไฟล์ของภาพเคลื่อนไหว
8. Icp/Ip การเชื่อมต่อหลายเส้นทาง
9. Dsl ไม่สมดุลผ่านคู่ภาพสัญญาณเพียงคู่เดียว
10. Address ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตสำหรือที่อยู่ของE-mail
11. Browser โปรแกรมสำหรับใช่เล่น Internet
12. Client ไดล์เอ็นท์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง
13. DNS การแปลงชื่อโฮตของเครือข่ายไปเป็นแอดเดรด
14. Dial up การติดต่อคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย
15. Domain กลุ่มของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่บนเครือข่าย
16. E-mail จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใช่สำหรับรับส่งข้อมูลทางเครือข่าย
17. Hub เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อภายในเครื่องไดล์เอินท์และเครื่องเซิร์ฟเวร์อเข้าด้วยกัน
18. FTP เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตและ Tcp/IP
19. Extranet เป็นระบบเครือข่ายสำหรับผู้ใช่งานภายนอกระบบ
20. Intranet เป็นระบบเครือข่ายภายในบริษัทหรือองค์การที่ใช่ประโยชน์จากเครื่องมือบางอย่าง
21. Internet เป็นระบบเครือข่ายทั่วโลกขนาดใหญ่ที่ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์เครือข่าย
22. Homepage เอกสารหน้าแรก หน้าแนะนำตัวของ www ของ web site ต่างๆ
23. Http เป็นโปรโตคอลที่ควบคุมการส่งเอกสารในรูปแบบต่างๆ
24. Gufst Book ใช้สำหรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ web site นั่นๆที่คุณเข้า
25. Interhhot เป็นระบบเครือข่ายทั่วโลกขนาดใหญ่ที่ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์เครือข่าย
26. IP Telephony เป็นระบบที่รวมเอาการติดต่อสื่งสารข้อมูลประเภทต่างๆ
27. Spam mail E-mail ที่ถูกส่งมายังผู้รับ
28. Search Engine เครื่องมือช่วยในการค้นหา web site ต่างๆ บน Internet เช่น web google
29. URL ungue resouree loca tor ชื่อของคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อระบุตำแหน่งของเอกสาร
30. Wan wide area net work ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่
31. Upload วิธีการส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ

ข้อสอบ 7 ข้อ Ethernet
1. องค์กรที่พัฒนามาตรฐานสากลในเรื่องของการสื่อสารข้อมูล คือ ?
ก. ISO
ข. OSI
ค. EIA
ง. IEEE
ตอบ ง. IEEE IEEE เป็นองค์กรที่ได้สร้างมาตรฐานสากลหลากหลายมาตรฐาน ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ IEEE ได้กำหนดมาตรฐาน IEEE 802 สำหรับ LAN ซึ่งมาตรฐานนี้ จะอธิบายถึง LAN แบบ CSMA/CD, Token Bus และ Token Ring ซึ่งเป็น LAN ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

2.การ Interface ของระดับชั้น LLC จะให้บริการแก่ระดับชั้น Network Layer มีกี่รูปแบบ ?
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. 3.รูปแบบ คือ การ Interface ของระดับชั้น LLC จะให้บริการแก่ระดับชั้น Network Layer 3 รูปแบบคือ
1) การบริการแบบดาต้าแกรมที่ไม่ประกันข่าวสาร (unreliable datagram service)
2) การบริการแบบดาต้าแกรมที่มีเฟรมตอบรับ (acknowledged datagram service)
3) การบริการการสื่อสารที่รับประกันข่าวสาร (Connection-oriented service)

3. IEEE ย่อมาจากอะไร ?
ก. Institute of Electrical and Electronics Engineers
ข. Institute of Electrical Electronics Engineers
ค. ข้อ ก และ ข ถูก
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก. Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) เป็นองค์กรที่ได้สร้างมาตรฐานสากลหลากหลายมาตรฐาน

4.โครงสร้างของเฟรมของ LAN 802.3 แบ่งเป็นกี่ส่วน ?
ก. 2 ส่วน
ข. 4 ส่วน
ค. 6 ส่วน
ง. 8 ส่วน
ตอบ ง. 8 ส่วนได้แก่
1) Preamble 2) Start of frame
3) Destination address 4) Source address
5) Length of data field 6) Data

7) Pad 8) Checksum
5. Data คือส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลสามารถเก็บได้ตั้งแต่กี่ไบต์ถึงกี่ไบต์ ?
ก. 0 ถึง 1000 ไบต์
ข. 0 ถึง 1500 ไบต์
ค. 0 ถึง 2000 ไบต์
ง. ไม่มีข้อที่ถูกต้อง
ตอบ ข. Data คือส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลสามารถเก็บได้ตั้งแต่ 0 ถึง 1500 ไบต์

6. มาตรฐาน 802.3 พัฒนามาจากระบบอะโลฮ่า เริ่มจากบริษัทอะไร ?
ก. บริษัท Xerox
ข. บริษัท IBM
ค. บริษัท Microsoft
ง. ข้อ ก.และ ค. ถูก
ตอบ ก. มาตรฐาน 802.3 พัฒนามาจากระบบอะโลฮ่า เริ่มจากบริษัท Xerox ได้สร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ 100 สถานีภายในบริษัท โดยมีความยาวของเครือข่ายได้ถึง 1กิโลเมตร และมีอัตราการส่งข้อมูลได้ 2.94 Mbps ซึ่งระบบนี้เรียกว่า อีเทอร์เน็ต (Ethernet เป็นชื่อที่ได้มาจากความเชื่อ ที่ว่า “มีสสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า ether ซึ่งมีอยู่ในอวกาศเป็นตัวกลางสำหรับการแพร่กระจายของแสงในอวกาศ ” ต่อมาบริษัท Xerox ,DEC,Intel ได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานอีเทอร์เน็ตซึ่งมีอัตราการส่ง 10 Mbps ซึ่งกลายเป็นมาตรฐาน IEEE 802.3 ในปัจจุบัน ซึ่งมาตรฐาน 802.3 นี้จะอธิบายถึงแลนทั้งหมดที่ใช้หลักการ CSMA/CD ที่มีอัตราการส่งข้อมูลตั้งแต่ 1 – 10 Mbps และใช้สายส่งชนิดต่างๆ

7. 10Base2 หรือ Thin Ethernet ใช้สายโคแอกเชียลชนิดอ่อนดัดง่ายเป็นสื่อส่งข้อมูล การเชื่อมเข้าสู่สายเคเบิลนี้ใช้หัวต่อแบบใด ?
ก. รูปตัว U
ข. รูปตัว Y
ค. รูปตัว T
ง. รูปตัว X
ตอบ ค. 10Base2 หรือ Thin Ethernet ใช้สายโคแอกเชียลชนิดอ่อนดัดง่ายเป็นสื่อส่งข้อมูล การเชื่อมเข้าสู่สายเคเบิลนี้ใช้หัวต่อแบบ BNC ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปตัว T
สอบครูดอทคอม/แนวขอสอบบรรจุครูผูชวย

แนวขอสอบบรรจุครูผูชวย(วิชาเอกคอมพิวเตอร)
1.  ขอใดไมใชระบบปฏิบัติการ
ก . Unix
ค  . Linux
ข  . Access
ง . Windows XP
.ง    เครื่องพิมพชนิดจุด ไมสามารถพิมพตัว
ขยายใหญได
8.  ขอใดมีการใชงานแตกตางจากขออื่น
ก . CPU
ค  . ROM
ข  . RAM
ง . CD-ROM
2.  คอมพิวเตอรแบบใดมีขนาดเล็กที่สุด
ก . Laptop
ค  . Sub-Notebook
ข  . Notebook
ง . Palmtop
3.  ที่พอรตของฮารดดิสแบบ SCSI จะมีขา
สัญญาณอยูกี่ขา
ก . 40 ขา IDE
ค  . 60 ขา
ข  . 50 ขา
ง . 70 ขา
9.  จงเรียงลําดับขนาดและสมรรถนะของเครื่อง
คอมพิวเตอรจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ
1. Workstation          2. Mainframe
3. Personal Computer 4. Super Computer
ก . 3 - 2 - 1 - 4
ค  . 3 - 1 - 2 - 4
ข  . 3 - 1 - 4 - 2
ง . 3 - 2 - 4 - 1
4.  Power Supply ขอใดมีหัวตอที่ใชตอกับ
เมนบอรด 2 หัว
ก . แบบ ATX
ค  . แบบ AUX 6 Pix
ข  . แบบ AT
ง . แบบ ATX 12 v.
5.  การปรับอัตรา Refresh Rate ของจอภาพใหเปน
75 Hz เพื่ออะไร
ก .  เพื่อใหความคมชัด
ข  .  เพื่อใหภาพสวางมากขึ้น
ค  .  แกภาพมีสีเพี้ยน
.ง    เพื่อไมใหภาพสั้นหรือกระพริบ
6.  PCMCIA Card นิยมใชกับคอมพิวเตอรในขอใด
ก . PDA
ค  . PC
ข  . Palm
ง . Notebook
7.  ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับเครื่องพิมพ
ก .  เครื่องพิมพชนิดจุดบางเครื่องสามารถพิมพ
เปนสีได
ข  .  เครื่องพิมพชนิดพนหมึก ใชการฉีดพนหมึก
พิมพลายกระดาษ
ค  .  เครื่องพิมพชนิดจุดใหญสามารถพิมพไ ด 2
ทิศทาง
10. CD-ROM 56x ขอใดกลาวถูกตอง
ก .  มีอัตราความเร็ว 56 รอบ /วินาที
ข  .  บันทึกขอมูลไ ด 56 ครั้ง/วินาที
ค  .  อานขอมูลไ ด 56 เทาของความเร็วปกติ
.ง    มีอัตราความเร็วถายทอดขอมูล 56 กิโลไบต
/วินาที
11. ถาทานเห็นซีดีไรทเตอร เขียนวา 30x15x20x ขอ
ใดกลาวถูกตอง
ก .  การบันทึกแผน CD-RW ที่เร็วสูงสุด 30x
ข  .  การบันทึกแผน CD-RW ที่เร็วสูงสุด 15x
ค  .  การบันทึกแผน CD-R ที่เร็วสูงสุด 20x
.ง    การบันทึกแผน CD-R ที่เร็วสูงสุด 30x
12. ขอใดคือการนําขอมูลเขาสูคอมพิวเตอรไดครั้ง
ละ 1 บิต
ก . Single Port
ค  . Parallel Port
ข  . Serial Port
ง . Scanner
13. เครื่องพิมพแบบใดใชหลักความรอนละลายโท
เนอร (Toner)
ก . Ink Jet
ค  . Dot matrix
ข  . Laser
ง . Scanner

14. ขอใดเปนซอฟตแวรที่ใชในการตรวจสอบหาไว
รัสในระบบคอมพิวเตอร
ก . AVG
ค  . PANDA
ข  . NOD32
ง . ถูกทุกขอ
15. หนวยที่ใชในการคํานวณและตรรกะ คือหนวยใด
ก . Control Unit
ค  . PANDA
ข  . ALU
ง . Output Unit
22. ขอใดเปนการประมวลผลขอมูลรวบรวมไวเปน
กลุม
ก .  Batch Processing
ข  .  Transaction Processing
ค  .  Oriented Processing
ง  .  Data Processing
23. 1 MB เทากับขอใด
ก . 1,000 ไบ          ต ข  . 1,024 ไบต
ค  . 1,024 กิโลไบต      ง. 1,000,000 ไบต
24. ขอใดเปนการใชคําสั่งการสรางพื้นที่เพื่อเก็บขอ
มูล
ก . CD
ค  . RD
ข  . MD
ง . DIR
16. ถาแบง Partition ของฮารดดิสจะใชคําสั่ง
ก . Format
ค  . Scandisk
ข  . Fdisk
ง . Hardiest
17. คําสั่งใน Linux ที่มีความหมายคลายกับคําสั่ง
DIR ใน MS-Dos คือ
ก . Is
ค  . cls
ข  . rpm
ง . clear
18. คําสั่งที่ใชในการดู IP ของระบบปฏิบัติการ
Windows XP คือขอใด
ก . winipcfg
ค  . ipcfg
ข  . cmd
ง . ipconfig
25. สัญลักษณ { คือขอใด
ก . สิ้นสุดโปรแกรม     ข. เชื่อมตอผังงาน
ค  . ประมวลผล
26. สัญลักษณ
ก . รัยคาขอมูล
ง . แสดงผลทางจอภาพ
คือขอใด
ข  . ประมวลผล
19. ขอใดคือคําสั่งที่ใชในการเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูล
ก . COPY
ค  . DEL
20. Collision คือ ขอใด
ก .  การปองกันขอมูล
ข  .  การรับขอมูล
ข  . REN
ง . VOL
ค  . เริ่ม - จบโปรแกรม  ง. แสดงผลทางจอภาพ
27. ขอใดเปนภาษาคอมพิวเตอร
ก . Basic, Excel
ค  . Basic, Cobol
ข  . Basic, PowerPoint
ง . Cobol, Excel
28. ขอใดไมใชการเขียนโปรแกรมแบบ OOP
ก . Visual FoxPro
ค  . Basic, Cobol
ข  . Basic, PowerPoint
ง . Coblo, Excel
ค  .  การชนกันของขอมูล
ง  .  การตรวจสอบขอมูล
21.  หนวยที่เล็กที่สุดของระบบคอมพิวเตอรคือขอใด
ก . Bit
ค  . Field
ข  . Byte
ง . Record
29. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจคือขอใด
ก . DSS
ค  . ES
ข  . EIS
ง . MIS

30. การรวบรวมความรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผูเชี่ยว
ชาญในเรื่องรนั้นหนึ่งคนหรือหลายคน โดยใช
ระบบคอมพิวเตอร คือระบบใด
ก . DSS
ค  . ES
ข  . EIS
ง . MIS
38. ในโปรแกรมเอ็กเซล C1=10, C2=20,
C3=61,C4=60 ถาใชคําสั่ง AVG (C1:C4) จะ
ไดคําตอบในขอใด
ก . 10
ค  . 30
ข  . 20
ง . 60
31. 3 + 5 X (2 2 + 1) - 3 = ?
ก . 20
ค  . 37
ข  . 25
ง . 40
39. ในโปรแกรม Excel ,เซลล A1=23, B1=10,
C1=24     ถาจะรวมผลลัพธทั้ง 3 เซลล จะใช
คําสั่งในขอใด
ก . COUNT
ค  . AVG
ข  . IF
ง . SUM
32. 10111001 ตรงกับเลขฐานสิบหกในขอใด
ก . B9
ค  . 127
ข  . 561
ง . F1
33. 1101101 ตรงกับเลขฐาน 10 ในขอใด
ก . 106
ค  . 108
ข  . 107
ง . 109
40. ถาตองการอานเอกสาร .pdf จะตองเปดโดยใช
โปรแกรมใด
ก . Microsoft Word
ค  . Windows Media
ข  . Access 97
ง . Acrobat Reader
34. A3  16ตรงกับเลขฐานสิบในขอใด
ก . 106
ค  . 108
ข  . 107
ง . 109
41. ขอใดเปนโปรแกรมที่ใชงานไปสักระยะหนึ่งจะ
หมดอายุการใชงาน
ก . Freeware
ค  . Demo
ข  . Shareware
ง .  Limited
35. เมื่อตองการยกเลิกคําสั่งที่ทําไปแลว หรือใช
เฉพาะสําหรับโปรแกรมนั้น ๆ ควรใชปุมใดบน
แปนพิมพ
ก . ESC
ค  . Caps Lock
ข  . Shift
ง . Enter
36. ขอใดคือโปรแกรมบีบอัดไฟล
ก . WinZip
ค  . WinRar
ข  . Winpro
ง . ขอ ก. และ ค. ถูก
37. ขอใดเปนคําสั่งคัดลอกขอมูล
ก . Alt + P
ค  . Ctrl + v
ข  . Ctrl + C
ง . Alt + F
42. ขอใดเปนโปรแกรมที่ใชงานไปสักระยะหนึ่งจะ
หมดไป
ก .  Communications
ข  .  Fonts Utilities
ค  .  Calendar and Scheduling
ง  .  Device Drivers Utilities
43. โปรแกรมใดเหมาะสมกับการนําเสนอเรื่องราว
โดยมีภาพประกอบ
ก . Word
ค  . PowerPoint
ข  . Excel
ง . Access
44. สวนขยายของโปรแกรม PowerPoint คือขอใด
ก . .pdf
ค  . ,p5a
ข  . .psd
ง . .ppt

45. สวนขยายของไฟลที่ไดจากการบันทึกของ
โปรแกรม
ก . .a5p
ค  . .ppt
ข  . .xls
ง . . psd
52. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถาจะสราง
ภาพเพื่อพิมพเปนนิตยสารจะใช Mode ใด
ก . RGB Color
ค  . Grayscale
ข  . CMYK Color
ง . Bitmap
46. ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ก .  พิมพเอกสารธรรมดาและรูปภาพได
ข  .  เลนเกมตาง ๆ ไดหลายชนิด
ค  .  ใช Internet ได
ง  .  ดูหนังฟงเพลงได
47. โปรแกรมใดที่ไมสามารรถสรางภาพเคลื่อนไหว
ได
ก .  Visual Basic
ข  .  Swish Max
ค  .  Adobe Image Ready
ง  .  Macromedia Flash
48. ไฟลรูปภาพใดไมเหมาะสมในการสรางภาพ
เคลื่อนไหว
ก . JPEG
ค  . GIF
ข  . BMP
ง . TIF
53. ขอใดไมใชโปรแกรมในตัวตอวีดิโอ
ก . Adobe Premiere
ค  . Ulead
ข  . Cool Edit
ง . Vegas
54. จุดเล็ก ๆ ที่ตอกันจนทําใหเกิดภาพบนจอภาพ
เรียกวาอะไร
ก . Pin
ค  . Gif
ข  . Pixel
ง . JPG
49. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถาสรางภาพ
เปนสีขาวดําจะใช Mode ใด
ก . RGB Color
ค  . Grayscale
50. ขอใดไมใชไฟลวีดิโอ
ก . .avi
ค  . .aif
51. ขอใดไมใชวีดิโอ
ก . .mid
ค  . .mp3
ข  . CMYK Color
ง . Bitmap

ข  . .wmv
ง . .mp4

ข  . .mov
ง . .mp4
55. การสื่อสารขอมูลมีสวนประกอบที่สําคัญอะไร
บาง
ก .  ขอมูล, สื่อนําขอมูล
ข  .  ผูสงขอมูล, ผูรับขอมูล,
ค  .  ผูสงขอมูล, ผูรับขอมูล, สื่อนําขอมูล, ขอมูล
ง  .  ผูสงขอมูล, ผูรับขอมูล, สื่อนําขอมูล, ขอมูล,
สายขอมูล
56. การสื่อสารีขอมูลที่ทีการแลกเปลี่ยนขอมูลของผู
รับและสงผลัดกันแปนการสงขอมูล
ก .  แบบทิศทางเดี่ยว
ข  .  แบบสองทิศทางทางสลับกัน
ค  .  แบบสองทิศทางพรอมกัน
ง  .  แบบหลายทิศทางพรอมกัน
57. การใชโทรศัพทเปนการสงขอมูลแบบใด
ก .  Half-Duplex Transmission
ข  .  Half-Simplex Transmission
ค  .  Simplex Transmission
ง  .  Full - Duplex Transmission

58. ไฟลรูปภาพชนิดใดที่ไมนิยมนํามาสรางเว็บเพจ
มากที่สุด
ก . GIF
ค  .  JPG
ข  . JPEG
ง . BMP
65. ไฟล PDF เหมาะสําหรับนํามาจัดทําอะไร
ก . Web Page
ค  . E-Learning
ข  . E-Book
ง . E-Testing
66. รหัส #FFFFFF คือ รหัสสีใดในการเขียนเว็บเพจ
ก . สีดํา
ค  . สีขาว
ข  . สีน้ําเงิน
ง . สีเขียว
59. ขอใดเปรียบเสมือนสารบัญหนังสือ
ก . Web Site
ค  . Page
60. ขอใดกลาวไมถูกตอง
ข  . ACC
ง . URL
ก .  E-Mia คือ การสงจดหมายระหวาง
คอมพิวเตอร
ข  .  www คือ การคนหาขอมูลในระบบ
อินเตอรเน็ต
ค  .  IRC คือ การสนทนาระหวางการใช
คอมพิวเตอร
ง  .  FTP คือ การคนหาขอมูลระหวาง
คอมพิวเตอร
61.  การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML คําสั่งใดใช
ในการสรางรูปภาพบนเว็บเพจ
ก .  (A Href=".")(/A)
ข  .  (bgcolor=".")..(/bgcolor)
ค  .  (img scr=".")
ง  .  (Font Face=".")..(/Font)
62. แฟมขอมูลแรกของโฮมเพจจะตองใชชื่อใด
ก .   Index.doc
ค  .  Fist.doc
ข  . Index.htm
ง . Fist.htm
67. Videoconference คืออะไร
ก .  การแปลงภาพและเสียง
ข  .  การประชุมทางไกลผานอินเตอรเน็ต
ค  .  การเขารหัสสัญญาณวีวิโอ
ง  .  การควบคุมสัญญาณภาพทางอินเตอรเน็ต
68. ผูใหบริการอินเตอรเน็ตคือขอใด
ก . POS
ค  .  JSP
ข  . ACC
ง . ISP
69. หนวยงานใดที่รับจดทะเบียนโดเมนเนมของ
ประเทศไทย
ก . Thnic
ค  . nic
ข  . Thainic
ง . Thailandnic
70. ถาจะใชอินเตอรเน็ตฟรี TOT จะตองตอโทรศัพท
หมายเลขใด
ก . 1221
ค  . 1223
ข  . 1222
ง . 1224
63. ขอใดไมใชการเขียนเว็บเพจแบบ Dynamic
ก . .jsp
ค  . .php
ข  . .html
ง . .asp
64. roadmap@infopress.com ขอใดคือโดเมนเนม
ก . roadmap
ค  . infopress
ข  . @
ง . .com
71. www.thaipaint.co.jp เปนเว็บไซตเกี่ยวกับอะไร
ก .  สถาบันการศึกษา
ข  .  หนวยงานราชการ
ค  .  บริษัท
ง  .  การทหาร
72. เว็บไซตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร คือขอใด
ก . www.ict.go.th   ข. www.cict.go.th
ค  . www.mict.go.th ง. www.ictm.go.th

73. ถาจะเขาเยี่ยมชมเว็บสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาบุรีรัมยเขต 3 จะเขาไปที่เว็บใด
ก .  http://www.buriram3.org
ข  .  http://www.bruiram3.com
ค  .  http://area.obec.go.th/buriram3
ง  .  http://school.obec.go.th/buriram3
74. ไวรัสคอมพิวเตอรที่กําลังแพรระบาดในระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตในปจจุบัน ซึ่งมีอาการดังนี้
ไฟล Folder Option หายไป, Run คําสั่งแลว
เครื่องจะ Restart เอง, มีหนาจอสีเขียวขึ้นมาร
บกวนตลอดเวลา สันนิษฐานวาเครื่อง
คอมพิวเตอร
ก . Michelangelo
ค  . Anna
ข  . Tony
ง . Brontok.a
77. จากรูปหมายเลข 2 คืออะไร
ก . Tuples
ค  . Attributes
ข  . Table
ง . Relation
78. ขอใดไมใชโปรแกรมระบบฐานขอมูล
ก . Oracle
ค  . Namo ทำเว็บ
ข  . Access
ง . SQL Server
79. บุคคลใดที่ทําหนาที่ประสานงานกิจกรรมตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับฐานขอมูลคือขอใด
ก . USER
ค  . BDMS
ข  . DBA
ง . DBSM
80. ขอใดไมใชโปรแกรมประเภท CMS
ก . PostNuke
ค  . PHP-Nuke
ข  . Linux
ง . Mambo
81. ขอใดไมใชโปรแกรมสนทนาออนไลท
ก . MSN
ค  . Pirch
ข  . QQ
ง . Telnet
75. การจัดนิทัศการ ICT Expro 2006 จะจึดขึ้นใน
วันที่เทาใด
ก .  2 - 6 สิงหาคม 2549
ข  .  8 - 11 สิงหาคม 2549
ค  .  17 - 22 สิงหาคม 2549
ง  .  23 - 27 สิงหาคม 2549
1

รหัสประจําวิชา     ชื่อภาควิชา
2
BUS
ENG
SCI
ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
82. ขอใดไมใชโปรแกรม Web Server
ก . PWA
ค  . ASP
ข  . IIS
ง . OmmiHTTPd
83. ขอใดไมใชโปรแกรม Web Browser
ก .  Netscape Navigator
ข  .  FireFox
ค  .  Opera
ง  .  Oracle
84. ขอใดไมใชโปรแกรมที่ใชในการสรางเว็บไซต
ก . Edit Plus
ค  . Hotdog
ข  . Namo
ง . Appsery
จากตารางตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 76 - 77
76. จากรูปหมายเลข 1 คืออะไร
ก . Tuples
ค  . Attributes
ข  . Table
ง . Relation
85. อารปาเน็ต (Arpanet) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ
อินเตอรเน็ต เปนของหนวยงานใด
ก . ทหาร
ค  . แพทย
ข  . ตํารวจ
ง . สถาบันการศึกษา

86. ขอใดคือการเชื่อมตอคอมพิวเตอรภายในองคกร
แบบไรสาย
ก . LAN
ค  . WAM
ข  . Wireless
ง . Star
93. การรับ-สงอีเมลในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ตองอาศัยโปรโตคอลชื่ออะไร
ก . ftp
ค  . telnet
ข  . http
ง . Smtp(Simple Mail Tranfer Protocal)
87. การตอเชื่อมขายคอมพิวเตอรแบบใดเมื่อเครื่อง
หนึ่งเครื่องใดขัดของปญหาจะทําใหเครื่องตอไป
ใชงานไมได
ก . BUS
ค  . RING
ข  . STAR
ง . SINGLE
94. ขอกําหนดหรือกฎที่เปนมาตรฐานในการติดตอ
คอมพิวเตอรในระบบเครือขาย หมายถึงขอใด
ก . TCP/IP
ค  . Telnet
ข  . Protocal
ง . E-Mail
88. การจําลองเครื่อง PC ใหเปน Server ระบบ
ปฏิบัติการ Windows XP ขอใดเหมาะสมที่สุด
ก . IIS
ค  . SQL
ข  . PWS
ง . MySQL
95. ถา สพท.บร.มี IP Address:202.143.147.250
แสดงวา สพท.บร.3มี IP Address อยูใน Class
ใด
ก . Class A
ค  . Class C
ข  . Class B
ง . Class D
89. ขอใดเปนการเขาสูอินเตอรเน็ตโดย Remote
Login
ก . Telnet
ค  . Gopher
ข  . WAIS
ง . FTP
96. โดยปกติการเก็บขอมูล IP Address จะมีขนาด
ความจุเทาใด
ก . 8 bit
ค  . 32 bit
ข  . 16 bit
ง . 64 bit
90. ระบบอินเตอรเน็ตใชโปรโตคอลใดในการติดตอ
สื่อสาร
ก . FTP
ค  . TCP/IP
ข  . UDP
ง . IP
97. การตอสายแลนแบบ UTP ถามีระยะหางเกิน
100 เมตร ตองใชอุปกรณใดชวยในการทวน
สัญญาณ
ก . Hub
ค  . Bride
ข  . Router
ง . Repeater
91. การใช FTP ในการ Upload ขอมูลขึ้นเว็บไซต
ซึ่งปกติระบบเครือขายจะเปดใชพอรตที่เทาใดใน
การ FTP
ก . 21
ค  . 80
ข  . 25
ง . 8080
98. ขอใดไมใชของสายแลนแบบ UTP หรือ CAT 5
ก . สม
ค  . น้ําตาล
ข  . เขียว
ง . แดง
99. OSI Modal ของระบบเครือขาย มีกี่ชั้น
ก . 5 ชั้น
ค  . 7 ชั้น
ข  . 6 ชั้น
ง . 8 ชั้น
92. การเปดใชพอรต 8080 สวนมากผูควบคุมระบบ
เปดใชทําอะไร
ก . Web Server
ค  . Mail Server
ข  . Proxy Server
ง . File Server
100. Hub และ Repeater อยูใน OSI Model ชั้นใด
ก . Network Layer
ค  . Data Link Layer
ข  . Transport Layer
ง . Physical Layer
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้