ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 10076เข้าชม
  • 3ตอบกลับ

แนวข้อสอบการประปานครหลวง ความรู้ความสามารถทั่วไป

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
1.            สี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่งมีพื้นที่ 39 ตารางเซนติเมตร มีผลบวกของด้านคู่ขนาน 13 เซนติเมตร จงหาระยะห่างของเส้นคู่ขนาน

                1)  3                                       2)  2                                       3)  6                                       4)  8

 

2.            ค่าเข้าชมสวนสนุกสำหรับเด็กมีราคาเท่าใด ถ้าแดงจ่ายเงิน 285 บาท เป็นค่าผ่านประตูสำหรับตัวเอง ภรรยา และลูก 1 คน ดำจ่ายเงิน 240 บาท สำหรับตัวเอง และลูก 2 คน เเอ๊คกรุ๊ป
                1)  45                                     2)  65                                     3)  87                                     4)  105

 

3.            ถ้าจำนวนของประชากรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3,000 คน เป็น 12,000 คน จงหาว่า จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด  081-445-1423 อ.วันนรัตน์

1)  150                                  2)  180                                  3)  240                                  4)  300 

 

4.            ถ้า  5x = 5k และ 6y = 5k จงหาสัดส่วนระหว่าง x กับ y

                1)  10 : 17                                            3)  25 :  12

                2)  12 :  25                                           4)  11 :  10

 

5.            บ้านหลังหนึ่ง หากใช้คนงานชายก่อสร้าง 3 คน จะเสร็จภายใน 20 วันถ้าหากใช้คนงานหญิง 5 คน จะแล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากให้คนงานทั้งชายและหญิงทุกคนช่วยกันทำจะใช้เวลานานกี่วัน

                1)  15                                     2)  13                                     3)  12                                     4)  10

 

6.            ในการจัดเลี้ยงครั้งหนึ่ง ต้องจัดคนนั่งล้อมรอบโต๊ะกลมจำนวน 9 คน จะมีวิธีการจัดให้แตกต่างกันได้กี่วิธี
เเอ็ค
                1)  4,032                                                               3)  40,320

                2)  36,288                                                            4)  362,880
7.            นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย และหญิงเป็นอัตราส่วน 1 : 2 นักเรียนห้องสองมีนักเรียนชาย และหญิงเป็นอัตราส่วน 2 : 7 ถ้าทั้งสองห้องมีนักเรียนห้องละ 45 คน จงหาว่า ทั้งสองห้องมีนักเรียนชายกี่คน

                1)  20 คน                                                             3)  27 คน

                2)  25 คน                                                             4)  30 คน

 

8.            ในขณะนี้ ณรงค์ มีอายุเท่ากับครึ่งหนึ่งของณัฐ แต่ในอีก 10 ปีข้างหน้าณรงค์จะมีอายุเป็น 2 ใน 3 ของณัฐ อยากทราบว่า ณัฐอายุเท่าใดในขณะนี้

                1)  15                                     2)  20                                     3)  25                                     4)  30

 

9.            ถ้านักเรียน 40 คน ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์ หรือเรียนทั้ง 2 วิชา ถ้านักเรียน 30 คน ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษและ 26 คน ลงทะเบียนวิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนกี่คนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

                1)  14                                     2)  16                                     3)  10                                     4)  12

 

10.          โลหะผสมชิ้นหนึ่งหนัก 3 กิโลกรัม ประกอบด้วยดีบุก 30% และตะกั่ว 70% จะต้องเติมดีบุกอีกเท่าใดจึงจะทำให้โลหะผสมมีส่วนผสมของดีบุกและตะกั่วเท่ากัน

                1)  0.75 ก.ก.                                                        3)  1.2 ก.ก.

                2)  1 ก.ก.                                                              4)  1.25 ก.ก.

 

11.          รถบัสคันหนึ่งออกเดินทางจากเมือง ก เวลาเที่ยงตรง เพื่อเดินทางไปยังเมือง ข ซึ่งห่างออกไป 200 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 58 ก.ม./ช.ม. รถบัสอีกคันหนึ่งออกเดินทางจากเมือง ข ไปเมือง ก ในเวลาเดียวกันด้วยความเร็ว 42 ก.ม./ช.ม. รถทั้งสองคันจะมาพบกันในเวลาใด

                1)  14.00 น.                                                         3)  16.00 น.

                2)  15.00 น.                                                         4)  18.00 น.

 

12.          จะต้องเติมแอลกอฮอล์อีกเท่าใดลงไปในสารละลายแอลกอฮอล์ 20% จำนวน 60 ลิตร เพื่อให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอีก 40%

                1)  12 ลิตร                                                            3)  24 ลิตร

                2)  20 ลิตร                                                            4)  30 ลิตร
13.          รถไฟ 2 ขบวน ออกจากสถานีหัวลำโพงในเวลาเที่ยงวัน ขบวนแรกแล่นไปในทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อีกด้านหนึ่งไปในทิศใต้ด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เวลาเท่าใดที่รถทั้งสองขบวนห่างจากกัน 200 กิโลเมตร

                1)  15.00                                                               3)  16.30

                2)  16.00                                                               4)  18.00

 

14.          ผู้บังคับบัญชามีความจำเป็นต้องเลือกทหาร 3 คน จากจำนวน 15 คน เพื่อไปปฏิบัติการพิเศษ เขาจะสามารถเลือกกลุ่มทหารดังกล่าวได้กี่วิธี

                1)  110                                  2)  210                                  3)  330                                  4) 455

 

15.          ในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งหนึ่ง มีคู่สามีภรรยามาร่วมงานทั้งสิ้น 9 คู่ จงหาว่า หากมีการจับคู่เต้นรำกันโดยมีข้อกำหนดว่า ห้ามสามีภรรยาจับคู่กันเอง จะมีทางเป็นไปได้กี่วิธี

                1)  81 วิธี                              2)  36 วิธี                              3)  72 วิธี                              4)  90 วิธี

 

16.          พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส เนื้อที่ 1 ไร่ ถ้าปลูกมะละกอห่างกันต้นละ 2 เมตร และปลูกให้เต็มพื้นที่ทั้งหมด จะได้มะละกอกี่ต้น

                1)  400                                  2)  421                                  3)  440                                  4)  441

 

17.          เดินทางจากบ้านไปถึงดอนเมืองระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที จากดอนเมืองถึงจังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 320 ก.ม. ใช้เวลา 4 ช.ม. ครึ่ง เขาใช้เวลาเดินทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตร

                1)  70.60                               2)  71.61                               3)  72.62                               4)  73.63

 

18.          น้ำปลาอย่างดี 1 ลิตร ราคา 100 บาท ผสมกับน้ำปลาปานกลาง ลิตรละ 20 บาท ในอัตราส่วน 5 : 3 จะต้องขายน้ำปลาผสมในขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคาขวดละเท่าใด จึงจะได้กำไร 20%

                1)  70                                     2)  80                                     3)  84                                     4)  86

 

19.          เลข 7 ตัวเรียงกัน ผลรวมของเลข 7 ตัวรวมกันได้ 105 ตัวที่มากที่สุดและน้อยที่สุด มีผลต่างกัน 6 จงหาเลขที่น้อยที่สุด

                1)  11                                     2)  12                                     3)  13                                     4)  14

 

20.          ในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ก ชนะ ข 10 เมตร ชนะ ค 5 เมตร ในการแข่งขันวิ่ง 190 เมตร ระหว่าง ข และ ค ผลจะเป็นอย่างไร

                1)  ข  ชนะ  ค  10 เมตร                                    3)  ค  ชนะ  ข  10 เมตร

                2)  ข  ชนะ  ค  5 เมตร                                      4)  ค  ชนะ  ข  5 เมตร

 

21.          รถไฟ 2 ขบวนแล่นออกจากเมือง  ก  และ  ข  พร้อมกัน แล่นเข้าหากันด้วยความเร็ว 30 ก.ม./ช.ม. และ 50 ก.ม./ช.ม. ตามลำดับ เมื่อรถ 2 ขบวนพบกัน ปรากฏว่า ขบวนที่แล่นเร็วกว่า แล่นได้ระยะทางมากกว่าขบวนที่แล่นช้า 50 ก.ม. จงหาระยะระหว่างเมืองทั้งสอง

                1)  120 ก.ม.                                                         3)  180 ก.ม.

                2)  150 ก.ม.                                                         4)  200 ก.ม.

 

22.          พายเรือตามน้ำ ชั่วโมงละ 15 ก.ม. พอพายทวนน้ำ 2 ชั่วโมง ได้ระยะทาง 26 ก.ม. อยากทราบว่า กระแสน้ำไหลชั่วโมงละเท่าใด

                1)  1                                       2)  2                                       3)  3                                       4)  4

เฉลย
1 – 2

6 – 4

11 – 2

16 – 1

21 – 2

2 – 1

7 – 2

12 – 3

17 – 1

22 – 3

3 – 2

8 – 2

13 – 2

18 – 2

23 - 3

4 – 1

9 – 3

14 – 2

19 – 2

24 – 4

5 – 3

10 – 4

15 – 2

20 – 2

25 – 4
จำหน่ายเอกสารติวการประปานครหลวง  ทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail
ทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
สนใจสั่งซื้อมาที่ decho.by@hotmail.com

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท   ส่งทางไปรษณีย์ราคา 550 มี VCD ติวคณิตศาสตร์และภาษาไทยให้ด้วย
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho pragay  ออมทรัพย์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
จำหน่ายเอกสารติวการประปานครหลวง 2554 ทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail
ทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
สนใจสั่งซื้อมาที่ decho.by@hotmail.com

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท   ส่งทางไปรษณีย์ราคา 550 มี VCD ติวคณิตศาสตร์และภาษาไทยให้ด้วย
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho pragay  ออมทรัพย์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ขอบคุณมากค่ะ
ขอด้ยคุนนะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้