ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 6547เข้าชม
  • 5ตอบกลับ

แนวข้อสอบการประปานครหลวง วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
 
คำชี้แจง   เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1.  เมาส์ที่ดีประกอบไปด้วยปุ่มจำนวนกี่ปุ่ม
                1.  1  ปุ่ม                                                               2.  2  ปุ่ม
                3.  3  ปุ่ม                                                               4.  4  ปุ่ม
2.  ซอฟต์แวร์ที่สามารถจะทำงานกับเวิร์ดได้ควรเป็นชนิดใดดีที่สุดในปัจจุบัน

                1.  Windows 95                                                  2.  Windows xp
                3.  Windows 98                                                  4.  DOS
3.  คีย์บอร์ดมาตรฐานควรมีปุ่มจำนวนเท่าใด
                1.  80 ปุ่มขึ้นไป                                                  2.  90 ปุ่มขึ้นไป
                3.  100 ปุ่มขึ้นไป                                                4.  101 ปุ่มขึ้นไป
4.  หน่วยความจำ RAM ที่เหมาะสมในการใช้ Word ควรเป็นเท่าใด
                1.  128  MB                                                         2.  256  MB
                3.  516  MB                                                       4.  ถูกทุกข้อ  
5.  ฮาร์ดแวร์ชนิดใดที่ไมโครซอฟต์เวิร์ดต้องการใช้
                1.  RAM 128 MB                                               2.   Monitor สีเทา
                3.  รุ่น Pentium                                                   4.  คีย์บอร์ด  90 ปุ่ม
6.  "Save" เป็นคำสั่งใช้ทำอะไร
                1.  บันทึกแฟ้มข้อมูล                                          2.  เปิดแฟ้มข้อมูล
                3.  แก้ไขแฟ้มข้อมูล                                           4.  ลบแฟ้มข้อมูล
7.  คำสั่งที่ใช้เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่คืออะไร
                1.  Save                                                                 2.  Save as
                3.  New                                                                 4.  Open
8.  เมื่อเก็บข้อมูลได้แล้ว จะมีสิ่งใดบ่งบอกให้รู้
                1.  มีชื่อในแผ่นดิสก์                                           2.  มีชื่อไฟล์อยู่ที่ Title Bar
                3.  มีข้อความปรากฏบนจอภาพ                       4.  ไม่มีอะไรแสดงให้รู้ ต้องดูที่ File Manager
9.  การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่เพื่อประโยชน์อะไร
                1.  เอาเอกสารไปเก็บในฮาร์ดดิสก์                  2.  สร้างเอกสารใหม่ใช้
                3.  เอาข้อมูลมาแก้ไข                                         4.  เปิดเอกสารหน้าใหม่

10.  ถ้าต้องการนำข้อมูลไปเก็บไว้ในแผ่นดิสก์เก็ต จะต้องใช้คำสั่งใด
                1.  New                                                                 2.  Save
                3.  Save as                                                            4.  Page setup
11.   ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Word มีสกุลต่อท้ายชื่อที่บันทึกเป็นอะไร
                1.  BMP                                                                                2.  JPEG
                3.  TXT                                                                                4.  DOC
12.  เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ได้สั่งไปแล้ว ใช้คำสั่งใด
                1.  Cut                                                                   2.  Move
                3.  Undo/Typing                                                                4.  Delete
13.  เมื่อต้องการย้ายข้อมูล ก่อนใช้คำสั่งตัดต้องควรทำอย่างไร
                1.  คลิกที่คำสั่งแก้ไข                                          2.  คลิกที่คำสั่งวาง
                3.  ระบายข้อมูล                                                  4.  คลิดที่คำสั่งเคลื่อนย้าย
14.  เมื่อใช้คำสั่ง                 Copy จะต้องใช้คำสั่งใดตามมาทุกครั้ง
                1.  Open                                                                2.  Save
                3.  Cut                                                                   4.  Past
15.  ข้อใดเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนการคัดลอกที่ถูกต้อง
                1.  ระบายข้อมูล - คำสั่งคัดลอก - คำสั่งวาง
                2.  คำสั่งวาง - ระบายข้อมูล - คำสั่งคัดลอก
                3.  ระบายข้อมูล - คำสั่งวาง - คำสั่งคัดลอก
                4.  ไม่มีข้อใดถูก
16.  การย้ายกับการคัดลอกแตกต่างกันอย่างไร
                1.  วิธีการทำงาน                                                 2.  คำสั่งที่ใช้
                3.  วัตถุประสงค์การทำงาน                              4.  ผลลัพธ์
17.  การแทนที่ข้อมูลจะเกิดผลดีที่สุดเมื่อ
                1.  มีข้อมูลมาก ๆ                                                2.  มีข้อมูลน้อย
                3.  มีคำซ้ำกันมาก                                               4.   พิมพ์คำถูกต้องตามพจนานุกรม
18.  เมื่อพบคำว่าค้นหาแล้ว มีตัวเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ ปฏิบัติอย่างไร
                1.  คลิกปุ่มตกลง                                                 2.  พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา
                3.  ใช้เมาส์คลิกที่คลิกว่าขึ้น                              4.  ไม่มีข้อใดถูก
19.  ถ้าสั่งแทนที่ข้อความแล้ว ไม่เกิดผลมีสาเหตุเนื่องมาจากอะไร
                1.  พิมพ์ข้อความผิด                                           2.  ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
                3.  แทนที่ไปหมดแล้ว                                        4.  ถูกทุกข้อ

20.  ส่วนที่เพิ่มเข้ามาระหว่างคำสั่งแทนที่และค้นหาคืออะไร
                1.  ตัวเลือก                                                           2.  แถบให้พิมพ์ข้อความ
                3.  หน้าต่างใหญ่ขึ้น                                           4.  ถูกทุกข้อ
21.  เมื่อมีแถบดำขึ้นบนคำที่ต้องการค้นหา หมายความว่า
                1.  ต้องการให้ลบคำนั้น ๆ                                2.  ค้นหาคำนั้นพบแล้ว รอดำเนินการต่อไป
                3.  รอให้คลิกเพื่อเปลี่ยนคำ                               4.  ต้องการยืนยันว่าคำที่ค้นหาใช่คำเดียวกันกับที่เป็นแถบดำ                
22.  ถ้าการพิมพ์ผิดพลาด ควรแก้ไขอย่างไร
                1.  ปิดเครื่องแล้วสั่งพิมพ์ใหม่                          2.  สั่งพิมพ์หลาย ๆ ครั้ง
                3.  จัดการที่ Print Manager                              4.  บันทึกข้อมูลแล้วลองสั่งพิมพ์ใหม่
23.  ควรเลือกคำสั่งใด เมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลหลาย ๆ ชุด
                1.  Copy                                                                2.  Page
                3.  Ruler                                                               4.  Full Screen
24.  ถ้าต้องการพิมพ์เฉพาะบางหน้า ควรพิมพ์ข้อความอย่างไร
                1.  1-3                                                                   2.  1-2-3
                3.  1,2,9                                                                                4. 8-9
25.  เมื่อจะซื้อเครื่องพิมพ์ต้องดูที่
                1.  ราคาเครื่องพิมพ์                                            2.  ขนาดของเครื่องพิมพ์
                3.  ยี่ห้อของเครื่องพิมพ์                                     4.  คูความพร้อมของเครื่องพิมพ์
26.  ขนาดตัวอักษรปกติที่ใช้ ควรใช้เท่าใด
                1.  12                                                                     2.  14
                3.  16                                                                     4.  18
27.  Font ตัวหนังสือที่เป็นภาษาไทย มักจะมีชื่อต่อท้ายว่าอะไร
                1.  IPC                                                                  2.  PCU
                3.  CPU                                                                 4.  UPC
28.  การทำตัวหนา ใช้คำสั่งใด
                1.   B                                                     2.   I
                3.   U                                                     4.  O
29.  การทำตัวเอน ใช้คำสั่งใด
                1.   B                                                     2.   I
                3.  U                                                      4.  O
 

 

30.  การแต่งเส้นขอบและการแรเงา เลือกที่คำสั่งใดต่อไปนี้
                1.  รูปแบบ                                                            2.  มุมมอง
                3.  แก้ไข                                                               4.  เครื่องมือ

31.  การย่อและขยายหน้าจอ โดยปกติแล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
                1.  25%                                                                 2.  50%
                3.  75%                                                                 4.  100%
32.  โดยปกติเครื่องมือที่กำหนดไว้อัตโนมัติ คือข้อใด
                1.  วาดภาพ                                                          2.  มาตรฐาน
                3.  ทำรูปแบบ                                                       4.  ข้อ 1 และ 2 ถูก
33.  การปรับมุมมองเอกสาร เพื่อประโยชน์ข้อใด
                1.  เลื่อนจอภาพ                                                  2.  ย่อหรือขยายเอกสาร
                3. จัดโครงร่างเอกสาร                                        4.  ปรับลวดลายเอกสาร
34.  การสร้างตาราง มีประโยชน์อย่างไร
                1.  พิมพ์งานได้มากขึ้น                                      2.  แบ่งแยกย่อยงานได้ชัดเจน
                3.  นำไปคำนวณได้                                            4.  ไม่มีข้อใดถูก
 

35.  งานด้านฐานข้อมูล คืออะไร
                1.  การพิมพ์ข้อมูลจำนวนมาก                         2.  การจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่
                3.  การทำทะเบียนจำนวนนักเรียน                 3.  การจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน
36.  การปิดโปรแกรม ใช้เมนูคำสั่ง
                1.  แฟ้ม                                                                 2.  ปิดแฟ้มข้อมูล
                3.  ปิดโปรแกรม                                                  4.  บันทึก
37.  บรรทัด (Row) คืออะไร
                1.  แถวที่เรียงลงมาข้างล่าง                               2.  แถวที่เรียงไปทางขวามือ
                3.  แถวที่เราจะทำงานด้วย                                4.  ทุกแถวของหน้าต่าง
38.  ถ้าผู้พิมพ์ต้องการพิมพ์ตัวอักษรบนในภาษาไทยและตัวอักษรใหญ่ในภาษาอังกฤษต้องใช้ปุ่มใด
                1.  SPACE  BAR                                               2.  ENTER
                3.  NUM  LOCK                                                                4.  CAPS  LOCK
39.  ถ้าต้องการบันทึก (Backup) ข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ควรเลือกหน่วยความจำในข้อใด
                1.  Hard Disk                                                      2.  Magnetic Tape
                3.  Floppy Disk                                                  4.  CD-Rom
 

40.  ข้อใดบอกความหมายของอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด
                1.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์                                   2.  ไซเบอร์สเปซ
                3.  กลุ่มของคอมพิวเตอร์                                   4.  การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปอีกเครื่องหนึ่ง
41.  อินเตอร์เน็ตเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
                1.  เน็ตเวิร์ก                                                          2.  ไซเบอร์สเปซ
                3.  คอมมิวนิเคชั่น                                              4.  เน็ตเวิร์กซิสเต็ม
42.  การใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งจดหมายข้อความ เรียกว่าอะไร
                1.  อีเมล์                                                                                2.  การสืบค้นข้อมูล
                3.  การโอนถ่ายข้อมูล                                        4.  การแลกเปลี่ยนข่าวสาร
43.  บริการด้าน E-Commerce หมายถึง
                1.  การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต                       2.  การส่งสารบนอินเตอร์เน็ต
                3.  การพูดคุยหรือสนทนา                 4.  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
44.  ถ้าท่านต้องการสนทนากับเพื่อนทางอินเตอร์เน็ต ท่านจะใช้บริการส่วนใดของระบบอินเตอร์เน็ต
                1.  E-mail                                                            2.  Telnet
                3.  Chat & Talk                                                  4.  Gopher
45.    http://www.mtk.ubon2.net  คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงอะไร
                1.  ตัวย่อประเทศ                                                 2.  ตัวย่อหน่วยงานต้นสังกัด
                3.  ตัวย่อของประเภทขององค์กร                    4.  ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
46.    กระทรวงศึกษาธิการมี DNS ว่าอย่างไร
                1.  mfa.or.th                                                        2.  mfa.ac.th
                3.  obec.go.th                                                      4.  Mfa.co.th
47.  ข้อใดอธิบายความหมายของเวิลด์ไวด์เว็บ (www) ได้ถูกต้องที่สุด
                1.  การบริการข้อมูลด้วยข้อความ ภาพ เสียง ผ่านคอมพิวเตอร์
                2.  การบริการข้อมูลที่เชื่อมต่อด้วยไฮเปอร์ลิงก์โดยมีโฮสต์ที่ทำหน้าที่บริการข้อมูล
                3.  การบริการข้อมูลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์
                4.  การบริการข้อมูลผ่านโฮสต์โดยใช้คำนำหน้าว่า www
48.  เว็บเพจ (Web Page) เปรียบเทียบได้กับอะไร
                1.  ปกหนังสือ                                                     2.  หน้าแต่ละหน้าของหนังสือ
                3.  กระดานไวท์บอร์ด                                        4.  โต๊ะเขียนหนังสือ
49.  หน้าแรกของเว็บเพจเรียกว่าอะไร
                1.  Home Page                                                    2.  Web Site
                2.  Home Site                                                      4.  Http
50.  การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ ขั้นตอนแรกต้องทำอย่างไร
                1.  คลิกที่ไอคอน  My Computer
                2.  ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน  Connect to the internet
                3.  คลิกเม้าส์ปุ่มขวาบริเวณพื้นที่ว่าง ๆ
                4.  คลิกที่โฟลเดอร์  Control Panel

จำหน่ายเอกสารติวการประปานครหลวง  ทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail
ทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
สนใจสั่งซื้อมาที่ decho.by@hotmail.com

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท   ส่งทางไปรษณีย์ราคา 550 มี VCD ติวคณิตศาสตร์และภาษาไทยให้ด้วย
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho pragay  ออมทรัพย์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
คุนหลาย
ขอบคุณค่ะ
รบกวนขอเฉลยด้วยคะ ขอบคุณคะ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2011-01-18
รบกวนขอเฉลยด้วยนะค่ะ .... ขอบคุนค่ะ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2011-01-26
ขอบคุณครับ  ถ้าได้เฉลยด้วยจะเป็นพระคุณมากๆเลยครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้