ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 6746เข้าชม
  • 13ตอบกลับ

คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย

 
ส่วนที่ 1  หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

 

ส่วนที่ 2  ความสามารถทั่วไป

     -  ความสามารถด้านตัวเลข

     -  ความสามารถด้านภาษาไทย

     -  ความเข้าใจด้านเหตุผล

 ส่วนที่ 3 ความรอบรู้

     - สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน

     - นโยบายของรัฐบาลและนโยบายด้านการศึกษา

     - เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

     - วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

 

ส่วนที่ 4  กฎหมายการศึกษาและกฎหมายปฏิบัติราชการ

 

ส่วนที่  5 วิชาการศึกษา

            - หลักการจัดการศึกษา

            - หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

            - การจัดกระบวนการเรียนรู้

            - จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

            - สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

           - การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

 

ส่วนที่6 วิชาชีพครู

       - เจตคติต่อวิชาชีพ

       - จรรยาบรรณวิชาชีพครู

       - คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

      - คุณธรรมของครู           

      - จริยธรรมสำหรับครู

     -  ค่านิยมของครู

     - วินัยและการรักษาวินัย

     - ความเป็นพลเมืองดี

     - มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัว                

     - การทำงานเป็นทีม

     - ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ      

     - การจัดการความรู้

     - การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

 

ส่วนที่ 7  เทคนิคการเตรียมตัวสอบ

      - เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมสำหรับสอบแข่งขัน

      - เทคนิคการเดาคำตอบ

      - เทคนิคในการเข้าสอบสัมภาษณ์

      - การจัดทำแฟ้มผลงานใช้สำหรับการสอบแข่งขัน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ตอบกลับโพสของ (admin)
ดีมาก
ว.ฉาย
ทำไมโหลดไม่ครับ  ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ขอบคถณมากครับผม
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2011-01-24
ขอบคุณมากนะครับ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2011-02-05
thank you kha
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 6#  โพสต์เมื่อ: 2011-02-17
ขอบคุณนะคะ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 7#  โพสต์เมื่อ: 2011-02-17
ขอบคุณคะ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 8#  โพสต์เมื่อ: 2011-02-17
โหลดยังไง
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 9#  โพสต์เมื่อ: 2011-03-31
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้