ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5630เข้าชม
  • 9ตอบกลับ

แจกสรุปใจความสำคัญของ พรบ.ฉบับเต็ม ทุกตำแหน่งสายงาน

 
จุดเน้นใจความสำคัญ
พรบ. ฉบับเต็ม
พรบ.กระจายอำนาจ 2542
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
พรบ.เทศบาล 2496
พรบ.อบจ.
พรบ.อบต.
บริหารงานบุคคล 2542
บริหารราขการแผ่นดิน 2534
รัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทย 2550


ดาวโหลด
http://www.4shared.com/file/ntD-HJoY/_online.html
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ขอบคุณมากๆครับ
ทำไมเครื่องมันโหลดไม่ได้  ไม่เข้าใจเลย
ขอบคุณครับ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2010-12-04
ขอบคุณอย่างแรงคะ  นายหัว
5555
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2011-01-10
๑)  ใจความสำคัญอยู่ต้นย่อหน้า
    ความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์อีกประการหนึ่งที่เห็นเด่นชัด คือเรื่องของการใช้ภาษา  มนุษย์สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดออกมาเป็นตัวเขียน คือ เป็นภาษาหนังสือสำหรับให้ผู้อื่นอ่านและเข้าใจตรงตามที่ต้องการ  แต่สัตว์ใช้ได้แต่เสียงเท่านั้นในการสื่อสาร     แม้แต่เสียงหลายท่านก็ยังมีความเห็นว่าสัตว์จะทำเสียงเพื่อแสดงความรู้สึก  เช่น   โกรธ  หิว  เจ็บปวด เท่านั้น เสียงของสัตว์ไม่อาจสื่อความหมายได้ละเอียดลออเท่าภาษาพูดของมนุษย์

๒)  ใจความสำคัญอยู่ท้ายย่อหน้า
    ภายในวงงานศิลปะประเภทหนึ่งๆ มีรูปแบบของศิลปะนั้นแยกออกไป จิตรกรรมก็มีการวาดและระบายสีบนฝาผนัง  วาดเป็นเส้นบนกระดาษ  วาดและระบายเป็นภาพเล็กเป็นภาพใหญ่เป็นรูปคนรูปภูมิประเทศและอื่นๆ วรรณคดีก็เข้าในลักษณะนี้ รูปแบบของวรรณคดีไทยก็มีหลายแบบ  ถ้านับวรรณคดีต่างประเทศทั่วโลกก็มีรูปแบบเกือบจะนับไม่ถ้วน  คุณภาพของวรรณคดีขึ้นอยู่กับรูปแบบจะมีความดีหรือความบกพร่องภายในวงของรูปแบบแต่ละรูปแบบ   การพิจารณาวรรณคดีจึงเป็นไปตามรูปแบบแต่ละรูปๆ นั้น


๓)  ใจความสำคัญอยู่กลางย่อหน้า
    ดังได้กล่าวมาแล้วว่า การที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีได้นั้นจะต้องมีการฝึกฝนจนเรียนรู้  ฉะนั้นครูจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่นๆ  ในการฝึกนิสัยการฟังที่ดีให้แก่เยาวชนที่จะเป็นผู้นำของชาติในอนาคตครูไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการฟังไป  ควรระลึกไว้เสมอว่า    การฟังมีความสำคัญเท่าๆ  กับการพูด การอ่านและการเขียน   ถ้าผู้ฟังรู้จักฟังแล้วการฟังก็จะมีประโยชน์มาก    แต่ถ้าผู้ฟังไม่รู้จักการฟัง ผู้ฟังก็จะไม่ได้รับผลอะไรเลย  แต่ในทางตรงกันข้ามบางครั้งก็อาจจะมีโทษอันร้ายแรงเกิดขึ้นอีกด้วย
(

๔)  ใจความสำคัญอยู่ต้นและท้ายย่อหน้า
    ศิลปวัฒนธรรมในบ้านเมืองเรามักจะสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน   ตัวอย่างบางคนชอบปลูกไม้ดอกไม้ผล เมื่อเกิดดอกออกผลก็ชื่นใจ เกิดความคิดที่จะทำดอกผลนั้นให้งดงามน่าดูยิ่งขึ้น  จึงมีผู้นำผลไม้มาประดิษฐ์ลวดลาย แล้วจัดวางในภาชนะให้มองดูแปลกตาน่ารับประทานลวดลายนั้นเกิดจากการตัด ผ่า ปอก คว้านและแกะสลัก  ส่วนไม้ดอกที่ออกดอก  ก็นำมาผูกมัดเป็นช่อบ้าง เป็นพวงเป็นพู่บ้าง  เสียบเป็นพุ่มหรือปักลงในแจกันก็ได้ตามแต่จะเห็นงาม   ชีวิตชาวไทยกับศิลปะความงามจึงแยกกันไม่ออก


๔.).ประโยคใจความสำคัญที่ไม่อยู่ในเนื้อเรื่อง
เมื่อพิจารณาถึงการแปล     หากผู้แปลไม่ระมัดระวังเรื่องสำนวนโวหารตามแบบฉบับของไทย    หรือตามแบบฉบับของภาษาต่างประเทศที่ประสงค์จะแปลแล้ว     ไม่ว่าจะเป็นภาษาธรรมดาหรือภาษากฎหมาย     มักจะเป็นผลทำให้ภาษาที่แปลผิดความมุ่งหมายไป     ผู้เขียนเห็นว่าการแปลที่จะให้ได้ทั้งเนื้อความและอรรถรสเหมือนตั้งฉบับนั้นเป็นเรื่องยาก     เพราะภาษาแต่ละภาษามีลีลา     มีแบบแห่งการผูกประโยค     และจัดลำดับคำของตนเอง   ฉะนั้น   ในบางกรณีการถอดความซึ่งหมายความถึงการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในสารถะให้ตรงตามต้นฉบับ     และมีอรรถรสเหมือนต้นฉบับ    โดยไม่ต้องเคร่งคัดในเรื่องการแปลคำต่อคำ     ประโยคต่อประโยคนั้น     ย่อมเป็นผลดีกว่าการแปลโดยตรง
ใจความสำคัญที่ผู้เขียนต้องการสื่อ  คือ  การถอดความให้ผลดีกว่าการแปลโดยตรง


เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 6#  โพสต์เมื่อ: 2011-01-17
ขอบคุณมากคับ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 7#  โพสต์เมื่อ: 2011-02-14
Thank you very much.
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 8#  โพสต์เมื่อ: 2011-02-23
ขอบคุณมากครับ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 9#  โพสต์เมื่อ: 2011-10-13
ขอบคุณค่ะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้