ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3814เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เปิดสอบ ครูผู้ช่วย อบจ.ชลบุรี จำนวน 62 อัตรา 19 กลุ่มวิชา

 
— กระทำโดย admin โดยการคัดลอกกระทู้จากกระดานข่าว แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ อัพเดททุกวัน เมื่อเวลา(2014-05-19) —อบจ.ชลบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 62 อัตรา 19 กลุ่มวิชา
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 62 อัตรา 19 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. วิชาเอกภาษาไทยจำนวน 3 อัตรา
2. วิชาเอกภาษาจีนจำนวน 3 อัตรา
3. วิชาเอกภาษาอังกฤษจำนวน 7 อัตรา
4. วิชาเอกคณิตศาสตร์จำนวน 7 อัตรา
5. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปจำนวน 2 อัตรา
6. วิชาเอกฟิสิกส์จำนวน 3 อัตรา
7. วิชาเอกเคมีจำนวน 3 อัตรา
8. วิชาเอกปฐมวัยจำนวน 7 อัตรา
9. วิชาเอกประถมศึกษาจำนวน 3 อัตรา
10. วิชาเอกสังคมศึกษาจำนวน 2 อัตรา
11. วิชาเอกสุขศึกษาจำนวน 1 อัตรา
12. วิชาเอกพลศึกษาจำนวน 5 อัตรา
13. วิชาเอกศิลปะจำนวน 3 อัตรา
14. วิชาเอกนาฏศิลป์จำนวน 3 อัตรา
15. วิชาเอกดนตรีสากลจำนวน 1 อัตรา
16. วิชาเอกคหกรรมจำนวน 2 อัตรา
17. วิชาเอกคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตรา
18. วิชาเอกบรรณารักษ์จำนวน 1 อัตรา
19. วิชาเอกทั่วไปจำนวน 5 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง  จ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 15-23 พฤษภาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 038-398-039-42 ต่อ 116

ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.

เน้นๆ แนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย อบจ.ชลบุรี ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถทั่วไป

-  แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตผล

-  ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

-  แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

-  สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

(พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา

 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

-  สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่

- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ราคา 679 บาท


ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.

เน้นแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย อบจ.ชลชุรี ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 

 แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 

 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 

 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา 

 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

-  ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา


ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท ส่ง EMS 679 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 Line: 0844283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
ธ.กรุงไทย

ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้