ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4844เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 พนักงาน อบต. เทศบาล

 
ระดับ : *
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล ต่างๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
ที่เคยไปสอบมานะคับรายละเอียด
1-50 ข้อเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี

CIA เป็นคำย่อมาจาก Certified Internal Auditor มาตรฐานการทำงานให้สูงทัดเทียมระดับสากล
CPA มาตรฐานการสอบบัญชีบุคคล
Impact testing ผลกระทบเกี่ยวกับการทดสอบเครื่องมือ-เทคโนโลยี
Substantive testing รึป่าวไม่แน่ใจ  เกี่ยวกับการทดสอบมีอยู่จริง
ข้อใดไม่ใช่จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน..
ข้อมูลภูมิหลัง..
No Reliance..ขาดความน่าเชื่อมั่น-เชื่อถือ
ตรวจสอบเอกสารยังไม่แล้วเสร็จเก็นใน..แฟ้มปัจจุบัน
การเก็บรักษากระดาษทำการ..แฟ้มถาวร
คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท..
ข้อแตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้ตรวจสอบภายใน
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร..พิสูนจ์ความถูกต้อง
การปิดประชุมตรวจสอบภายใน..


COSO : การบริหารความเสี่ยงกับการเพิ่มคุณค่าองค์กร

COSO เป็นคำย่อจาก Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission
คณะทำงานประกอบด้วยสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง คือ
1. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
2. American Accounting Association (AAA)
3. Financial Executives Institute (FEI)
4. Institute of Internal Auditors (IIA)
5. Institute of Management Accountants (IMA)


ประเทศไทยเริ่มให้มีการตรวจสอบภายในปี พศ.
2512 2522 2532 2542

พ.ศ.2532  ผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

ข้อ 51-100 นอกเหนือคำบรรยาย ออกไปซะทั่ว
-รางวัลโนเบลของประเทศสวีเดน เทียบในไทย..
-SME คือ
-หนี้นอกระบบ.. ยืมง่าย จ่ายยาก ทวงโหด
-นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ เป็นโฆษกพรรค..เพื่อไทย
-ข้อใดเป็นทฤษฎีของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์..  ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
-การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองต่อครั้ง.. 100 200 500 1000 (ถ้าถามขั้นต่ำที่จะบริจาคก็พอจะตอบได้)
-ในคดีฉ้อโกงที่ดินในโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จ.สมุทรปราการ..วัฒนา อัศวเหม
-สส 480 สว 150
-รัฐสภา 630
-ตำแหน่งสูงสุดของศาสนา..จุฬาราชมนตรี
-อบจ. ภาษีธุรกิจเฉพา
-อบจ. ค่าภาคหลวงแร่
-คนต่างด้าว.. เพื่อจนจีน
-กรรมการตรวจรับ..
-การแบ่งส่วนราชการในกระทรวง..
-ผู้แทนคณะกรรมการมาจาก อบจ..
-ข้อใดไม่ใช่การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต..
-การทำสัญญาค่าปรับ 0.01-0.20


คดีอาญา คือ
1.เอกชนฟ้องร้องกัน
2.รัฐบาลฟ้องร้องกัน
3.รัฐบาลฟ้องร้องประชาชน
4.ประชาชนฟ้องร้องรัฐบาล

คดีอาญา หมายถึง คดีที่เกี่ยวกับความผิดและมีโทษซึ่งกำหนดไว้ในประมวญกฎหมายอาญาและ กฎหมายอื่น ๆเช่นพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีโทษทางอาญา  เช่นความผิดตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืน พระราชบัญญัติจราจรทางบก เป็นต้น ซึ่งโทษ
ทางอาญานั้นมีอยู่ ๕  ประการด้วยกันคือ ประหารชีวิต  จำคุก กักขังปรับ และริบทรัพย์สิน และประเภท ของคดีอาญา นั้นแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือคดีอาญาแผ่นดินหรือคดีอาญา
ที่ยอมความไม่ได้เช่น คดีฆ่าคนตายหรือคดีลักทรัพย์ และคดีอาญา อีกประเภทหนึ่ง
คือคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดต่อส่วนตัว หรือคดีอาญาที่สามารถยอมความกันได้ เช่น คดียักยอกทรัพย์ เป็นต้น
.. แล้วจะตอบข้อไหนเนี่ย


1. 3 E Audit คือ
2. เลขที่กระดาษทำการใส่ไว้ที่ใด  มุมบนขวา  มุมบนซ่าย มุมล่างขวา มุมล่างซ้าย
3. การประเมินการควบคุมภายในด้วยตัวเองคือ  CSR  CSA  CPA
4. การตรวจสอบกรณีพิเศษ คือ
5. รูปสัญลักษณ์ 3 เหลี่ยมคือ
6. รูปสัญลักษณ์ 5 เหลี่ยม คือ
7. ปัจจัยเสริมความสำเร็จของรายการตรวจสอบภายในคือ
8.ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการตรวจสอบภายใน
และอีกมากมายที่จำได้แต่ตอบไม่ได้  ถ้าคุณ pk napet  ตอบได้ ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ
  มือใหม่ตรวจสอบภายในคะ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เรียกว่า SET INDEX (น่าจะตอบข้อนี้ อ่ะนะ ไม่แน่ใจ)

วันสะบาโต (ภาษาอังกฤษ: Sabbath) เป็นวันสำคัญทางศาสนายิว และศาสนาคริสต์บางคณะนิกาย สะบาโต มาจากภาษาฮีบรู "ซับบาธ" แปลว่า "พัก" พระเจ้าทรงสร้างโลก เว้นและพักวันที่ 7 เพื่อให้มนุษย์ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ถือเป็นวันบริสุทธิ์ห้ามทำกิจกรรมใดๆ ทุกอย่างได้ถือว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อน เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ให้ทำกิจกรรมที่เป็นกุศล เช่น การสวดมนต์อธิษฐานภาวนาการอ่านพระคัมภีร์ และขอบคุณพระเจ้า

-3 E Audit คือ การปฏิบัติงานและขอบเขต Economy Efficiency Effective เพื่อ.. ประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
-เลขที่กระดาษทำการใส่ไว้ที่ใด  มุมบนขวา  (ไม่แน่ใจว่าตอบข้อนี้ไหม)
-การตรวจสอบกรณีพิเศษ คือ.. การได้รับมอบห มายให้ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งก็ตามที่นอกเหนือไปจากงานปกติที่กระทำอยู่ เช่น การตรวจสอบ กรณียักยอกเงิน หรือทรัพย์สิน การตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจสอบกรณีการทุจริต เป็นต้น
-รูปสัญลักษณ์ 3 เหลี่ยมคือ เริ่มต้น.. รึป่าว
-ปัจจัยเสริมความสำเร็จของรายการตรวจสอบภายในคือ  ความสำคัญและมีคุณค่า  แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม  ประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับเข้าใจและปฏิบัติ  หลักการเขียนรายงานที่ดี  ผู้สอบเตรียมหลักฐานอ้างอิงและตอบข้อซักถาม

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ก./ข. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
นิติกร
วิศวกรโยธา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
บุคลากร
เจ้าหน้าที่สันทนาการ

เจ้าหน้าที่บริหารทะเ้บียนและบัตร

นักวิชาการคลัง
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานเทศกิจ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้