ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4046เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท  ทุกตำแหน่ง

 
ระดับ : *

1. กรมทางหลวงชนบทจัดตั้งขึ้น เมื่อใด

3 ตุลาคม พ.ศ. 2530 3 ตุลาคม พ.ศ. 2540

3 ตุลาคม พ.ศ. 2543 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

2. หน่วยงานใดไม่ได้สังกัดกรมทางหลวงชนบท

สำนักการบิน   สำนักก่อสร้างทาง

 .สำนักเครื่องกลและสื่อสาร สำนักสำรวจและออกแบบ

3กรมทางหลวงชนบทสังกัดกระทรวงใด

กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนปัจจุบันคือใคร

. พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก  น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

. พล.อ.อ. สุกำพล สุวรรณทัต . จุติ ไกรฤกษ์

5.  อธิบดีกรมทางหลวงชนบทคนปัจจุบัน คือใคร

ฤทธิรงค์ จัยสิน อาทร เทียนตระกูล

ชาติชาย ทิพย์สุนาวี   ง. กฤชเทพ สิมลี

 

6. ตราสัญลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท คือข้อใด

 พระอิศวร  พระนารายณ์

 พระศิวะ   ไม่มีข้อถูก

7. กรมทางหลวงชนบทมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. Waterworks of Rural Roads  Department of Rural Roads

Department of Rural Roads  . Authority Meteorological  of Rural Roads

8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์  ของกรมทางหลวงชนบท

. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง 

พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน

ให้การเชื่อมต่อแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ   

  ไม่มีข้อใดถูก

9. ทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมทางหลวงชนบทมีระยะทางเท่าใด

. 15,000 กิโลเมตร 

. 25,000 กิโลเมตร

. 35,000 กิโลเมตร

45,000 กิโลเมตร

10. พระราชบัญญัติทางหลวงฉบับแรกเริ่มประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. ใด

 .พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2549

 

 

11. เว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท มีชื่อว่าอะไร

. [url]www.drr.go.th[/url] 

. [url]www.drr.org[/url]

. [url]www.drr.com[/url]

. [url]www.drr.ac.th[/url]

12. สำนักงานที่ทำการของกรมทางหลวงชนบทอยู่ที่เขตใดในกรุงเทพมหานคร

บางกะปิ 

ประเวศ

.พระนคร 

บางเขน 

13. ข้อใดคือเหตุผลขอการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท

. เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง  . การท่องเที่ยว

. แก้ไขปัญหาการจราจร . ถูกทุกต้อง

14. โครงการถนนไร้ฝุ่นเป็นโครงการของพรรคการเมืองพรรคใด

พรรคเพื่อแผ่นดิน

พรรคเพื่อไทย

พรรคชาติไทย

พรรคภูมิใจไทย

15. ข้อใดไม่ใช่พื้นที่ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1

. พระนครศรีอยุธยา . ปทุมธานี

. อ่างทอง . สมุทรสาคร

 

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร

ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ 

ประธานวุฒิสภา

.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

17 . จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด

. อุบลราชธานี  . สกลนคร

. หนองคาย . อุดรธานี

18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ สิงหาคม 2554) คือ

. นายยงยุทธ ติยะไพรัช . นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายชัย ชิดชอบ

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก. 
2554-2556 ข. 2556-2558 

 ค. 2555-2559 ง. 2555-2560

 

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน

. 17 คน มีประธาน คน และองคมนตรีอื่นอีก 16 คน 

. 18 คน มีประธาน คน และองคมนตรีอื่นอีก 17 คน 

. 19 คน มีประธาน คน และองคมนตรีอื่นอีก 18 คน 

. 20 คน มีประธาน คน และองคมนตรีอื่นอีก 19 คน 

 

21. องค์คณะที่มีมติให้ยุบพรรคการเมือง
 
คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด
 
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
 
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 
คณะตุลาการศาลฎีกา

จำหน่ายเอกสารแนวข้อเจ้าพนักงานธุรการ บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท

การเขียนหนังสือราช

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ

- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

- การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com หรือ 0844283086

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้