ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 4845เข้าชม
 • 1ตอบกลับ

เปิดสอบการประปาส่วนภูมิภาค 19 -28 ส.ค.56

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ เมื่อเวลา(2012-08-09) —

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงาน นักบัญชี,นิติกร,วิศวกร (โยธา),เศรษฐกร,นักวิเคราะห์ระบบงาน,วิศวกร (คอมพิวเตอร์),นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักบริหารงานทั่วไป,ช่างโยธา,ช่างเครื่องกล,ช่างไฟฟ้า,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,ผู้ตรวจสอบ (19 – 28 ส.ค. 2556)

การประปาส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครงาน 2556
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่างตั้งเป็นพนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำนหดเข้าัรับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานโดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหาพนักงานระหว่าง กปภ. กับ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
ตำแหน่ง
 • นักบัญชี 4
 • นิติกร 4
 • วิศวกร 4 (โยธา)
 • เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท)
 • นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (ปริญญาตรี-โท)
 • วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เครือข่าย)
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (การจัดการทั่วไป/อื่นๆ)
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • ช่างโยธา 3 (โยธา/ก่อสร้าง)
 • ช่างโยธา 3 (สถาปัตยกรรม)
 • ช่างโยธา 3
 • ช่างเครื่องกล 3
 • ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)
 • ช่างไฟฟ้า 3
 • นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
 • ผู้ตรวจสอบ 4
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)
ปฏิบัติงานที่:
วิธีการสมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค :
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 28 ส.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 ก.ย. 2556

สรุป – เก็งแนวข้อสอบ เฉลย

1.กิจการการประปาส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

. 4 สิงหาคม 2502  . 14 สิงหาคม 2502

2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบประปาในหมู่บ้าน

กรมอนามัย กองประปาภูธร

องค์การบริหารส่วนตำบล กองประปาชนบท

3. การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด

กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กระทรวงมหาดไทย


5.  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร

นายฤทธิรงค์ จัยสิน นายวิเศษ ชำนาญวงษ์

นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ นางรัตนา กิจวรรณ

6. การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็นจำนวนกี่เขต

76 เขต  21 เขต

. 30 เขต  10 เขต

7. การประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. Waterworks Authority  . Provincial Waterworks

. Provincial Waterworks Authority . Waterworks Authority Act

8. ทรายกรองน้ำมีอายุการใช้งานกี่ปี

. 1-2 ปี 3-5 ปี

6-7 ปี 10 ปี

9. สารส้มมีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า  

PLACI ELUM  

ALUM  PHoRE 

10ถ้าน้ำมีกลิ่นเหม็นควรทำอย่างไร
ให้ใช้ด่างทับทิม 
ให้ใส่ยิบซัม
ให้ใส่ปูนขาว
ให้ใส่ถ่านกัมมันต์ 

11. ถ้าน้ำมีความกระด้างสูงควรเติมสารชนิดใดลงไปในน้ำ 

. สารส้ม  ครอรีน

ปูนขาว ด่างทับทิม 

12. ถ้าน้ำมีธาตุเหล็กและแมงกานิสมากควรเติมสารชนิดใด 

. เติมปูนขาว / เติมครอรีน  
. 
ใส่ด่างทับทิม 
 เติมปูนขาว / ใส่ด่างทับทิม / เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม
. เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม 

13. การกวนเร็ว (Rapid Mixing)คืออะไร 

. การทำให้สารเคมีทำงานได้รวดเร็ว  

. การกวนทำให้น้ำใสเร็ว 

. การทำชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง 

. เป็นกระบวนการผสมด้วยความรวดเร็วเป็นผลให้สารเคมีกระจายตัวผสมไปทั่วถึง 

14. ท่อ PVC มี ชั้นที่มีคุณภาพมีขนาดเท่าไร 

ขนาด58.5 และ 13.5 นิ้ว ขนาด 24 และ 7.5 นิ้ว 

ขนาด56.5และ 10.5 นิ้ว ขนาด4.55.5 และ 12.5 นิ้ว 

15.  บ่อบาดาลต้องดูแลอย่างไร 

ใส่สารส้มทุก 2 ปี  . ล้างอย่างน้อยทุก ปี 

. หมั่นทำความสะอาดทุกวัน . ถูกทุกข้อ

16. ทรายกรองมีแหล่งผลิตที่จังหวัดใดมากที่สุด 

ชัยนาท 

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี 

ราชบุรี 

17 . การเติมคลอรีนลงในน้ำดิบเติมขนาดเท่าไร 

. 0.1 ppm  . 0.2 ppm 

. 0.3 ppm . 0.5 ppm 

18. การเติมคลอรีนน้ำประปาใช้ขนาดเท่าไร 

. 0.1-0.2 ppm . 0.3-0.4 ppm 

. 0.25-0.45ppm . 0.5-0.8ppm 

19. ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินมีกี่ขั้นตอน

7 ขั้นตอน 

5 ขั้นตอน 

.3 ขั้นตอน 
2 ขั้นตอน 

20. ข้อใดคือ การกวนผสมช้าหรือการสร้างตะกอน 

. Rapid Mixing 

Flocculation 

Slow Mixing/Flocculation 

Floc 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาภูมิภาค (ก.ป.ภ.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบเก่า กปภ.  ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- การสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
 • นักบัญชี 4
 • นิติกร 4
 • วิศวกร 4 (โยธา)
 • เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท)
 • นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (ปริญญาตรี-โท)
 • วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เครือข่าย)
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (การจัดการทั่วไป/อื่นๆ)
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • ช่างโยธา 3 (โยธา/ก่อสร้าง)
 • ช่างโยธา 3 (สถาปัตยกรรม)
 • ช่างโยธา 3
 • ช่างเครื่องกล 3
 • ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)
 • ช่างไฟฟ้า 3
 • นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
 • ผู้ตรวจสอบ 4
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)
 • ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
  สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
  เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
  ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
  โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
new
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้