ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5298เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

อัตราตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปี 2557

 

กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายงานป้องกันปราบปราม บรรจุแต่งตั้งยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่าง ๆ ทั่วประเทศ หลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่มีความเข้าใจ หรือ สงสัยว่า หน่วยงานต่าง ๆ นั้น ๆ มีอำนาจหน้าทีอย่างไร มีพื้นที่ ขอบเขตอำนาจอยู่ ณ ตรงไหนบ้าง เพราะการสอบคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดอัตราให้แต่ละกองบัญชาการต่าง ๆ ตามความจำเป็นที่หน่วยงานนั้น ๆ ร้องขอมา ตามอัตราที่เปิดรับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.), กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (บช.ภ.1 – 9) และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ซึ่งกองบัญชาการดังกล่าว เป็นกองบัญชาการหลักในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเป็นกำลังหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีกำลังพลจำนวนมากในการปฏิบัติหน้าที่ และในการเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2557 [url]www.policebd51online.com[/url] ได้แจ้งอัตราที่ได้รับการจัดสรรให้กับหน่วยต่าง ๆ  และจะให้ผู้สมัครได้เลือกหน่วยสอบ เพื่อสอบแข่งขัน และเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องเข้ารับการการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกของกองบัญชาการนั้น ๆ และบรรจุแต่งตั้ง ณ หน่วยงานต้นสังกัดนั้น ๆ ด้วย ดังนั้น จึงมีความสำคัญในการเลือกสมัครสอบ ในการนี้จะได้แจ้งอย่างคร่าว ๆ เกี่ยวกับการแบ่งกองบัญชาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) แบ่งออกเป็น 9 กองบังคับการ (บก.) คือ บก.น.1-9 ครอบคลุมเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีศูนย์ฝึกอบรมกลาง (บก.ฝรก.) เป็นศูนย์ฝึก ตั้งอยู่ ณ ศาลายา จังหวัดนครปฐม หน่วยงานหลัก ๆ ที่จะได้รับอัตราจัดสรรเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนครบาลครับ คือ น้อง ๆ จะต้องเข้าไปเป็นกำลังสับเปลี่ยนกับรุ่นพี่ ในหน่วยงานหลัก ๆ คือ ควบคุมฝูงชน (คฝ.) และอารักขาและรักษาความปลอดภัย (อป.) ก็คือหน่วยปราบจราจล กับ หน่วยอารักขาและรักษาความปลอดภัย (วัง) ซึ่งจะไปทดแทนกำลังของรุ่นพี่ และรุ่นพี่ก็จะขยับขยายออกมายังตำแหน่งตาม สน.ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาช้านานครับ น้อง ๆ จะได้ออกมา ต่อเมื่อมีกำลังอย่างนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นต่อ ๆ ไป เข้ามาทดแทนครับ หน่วยงานที่เปิดรับ บช.น. เปิดรับจำนวน 1000 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ปริมณฑล และภาคกลางบางส่วน ประกอบด้วยตำรวจภูธร (ภ.จว.) ภ.จว.ชัยนาท ภ.จว.นนทบุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ภ.จว.ลพบุรี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สระบุรี ภ.จว.สิงห์บุรี และ ภ.จว.อ่างทอง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 อยู่ ณ จังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรมหน่วยงานที่เปิดรับ ภ.1  เปิดรับจำนวน 700 อัตรา

3 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วยตำรวจภูธร (ภ.จว.) ภ.จว.จันทบุรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.จว.ชลบุรี ภ.จว.ตราด ภ.จว.นครนายก ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.จว.ระยอง และ ภ.จว.สระแก้ว ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 (เขาน้อย) อยู่ ณ จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรม หน่วยงานที่เปิดรับ ภ.2  เปิดรับจำนวน 550 อัตรา

4 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อิสานตอนล่าง) ประกอบด้วยตำรวจภูธร (ภ.จว.) ภ.จว.ชัยภูมิ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.ยโสธร ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.จว.อำนาจเจริญ และ ภ.จว.อุบลราชธานี ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 (จอหอ) อยู่ ณ จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรม 5 หน่วยงานที่เปิดรับ ภ.3  เปิดรับจำนวน 300 อัตรา

5 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อิสานตอนบน) ประกอบด้วยตำรวจภูร (ภ.จว.) ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.จว.นครพนม ภ.จว.บึงกาฬ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มุกดาหาร ภ.จว.ร้อยเอ็ด ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองบัวลำภู ภ.จว.อุดรธานี ภ.จว.เลย  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 (มอดินแดง) อยู่ ณ จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรม หน่วยงานที่เปิดรับ ภ.4  เปิดรับจำนวน 150 อัตรา

6 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยตำรวจภูธร (ภ.จว.) ภ.จว.น่าน ภ.จว.พะเยา ภ.จว.ลำปาง ภ.จว.ลำพูน ภ.จว.เชียงราย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.จว.แพร่ และ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 อยู่ ณ จังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรม หน่วยงานที่เปิดรับ ภ.5  เปิดรับจำนวน 350 อัตรา

7 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยตำรวจภูธร (ภ.จว.) ภ.จว.กำแพงเพชร ภ.จว.ตาก ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.พิจิตร ภ.จว.พิษณุโลก ภ.จว.สุโขทัย ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.จว.อุทัยธานี และ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 อยู่ ณ จังหวัดนครนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรม หน่วยงานที่เปิดรับ ภ.6  เปิดรับจำนวน 150 อัตรา

8 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ประกอบด้วยตำรวจภูธร (ภ.จว.) ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.นครปฐม ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ภ.จว.ราชบุรี ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สุพรรณบุรี และ ภ.จว.เพชรบุรี ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (สนามจันทร์) อยู่ ณ จังหวัดนครนครปฐม เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรม หน่วยงานที่เปิดรับ ภ.7  เปิดรับจำนวน 370 อัตรา

9 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ต้นบน ประกอบด้วยตำรวจภูธร (ภ.จว.) ภ.จว.กระบี่ ภ.จว.ชุมพร ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.จว.พังงา ภ.จว.ภูเก็ต ภ.จว.ระนอง และ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 (ขุนทะเล) อยู่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรม หน่วยงานที่เปิดรับ ภ.8  เปิดรับจำนวน 600 อัตรา

10 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ใต้ตอนล่าง ประกอบด้วยตำรวจภูธร (ภ.จว.) ภ.จว.ตรัง ภ.จว.พัทลุง ภ.จว.สงขลา และ ภ.จว.สตูล หน่วยงานที่เปิดรับ ภ.9   เปิดรับจำนวน 100 อัตรา

11 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  มีเขตอำนาจอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 4 ภาค (แต่ละภาค จะแบ่งออกเป็นหลายหน่วย) คือ ภาค 1 เขตภาคกลางและภาคตะวันออก ภาค 2 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค 3 เขตภาคเหนือ และภาค 4 ภาคใต้ และมีกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งอยู่ ณ บริเวณแถว ๆ สะพานควาย ศูนย์ฝึกอบรมของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนมีจำนวนมาก (กฝ.1-9) แบ่งออกทั่วประเทศเช่นกัน แต่ในการรับสมัครนักเรียนายสิบตำรวจนั้น น่าจะอบรมที่แปลงยาว (กฝ.1) และ ที่ จว.เพชรบุรี (กฝ.7) ซึ่งจะต้องดูรายละเอียดในการรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง หน่วยงานที่เปิดรับ บช.ตชด.  เปิดรับจำนวน 1200 อัตรา

12 ศชต. เปิดรับจำนวน 900 อัตรา

13  บช.ปส. เปิดรับจำนวน 100 อัตรา

 14 บช.ส. เปิดรับจำนวน 100 อัตรา

15 สง.นรป.  เปิดรับจำนวน 30 อัตรา

 

สายงานที่ทำหน้าที่ด้านเทคนิค

1 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) รับตำแหน่งทำหน้าที่ด้านไฟฟ้า สื่อสาร จำนวน 50 อัตรา

2 กองบินตำรวจ (บร.) รับตำแหน่งทำหน้าที่ด้านช่างอากาศยาน จำนวน 50 อัตรา

3 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.) รับตำแหน่งทำหน้าที่ด้านวิทยาการ จำนวน 100 อัตรา

 

อัตราตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปี 2557

S__122922

 

หมายเหตุ : สำหรับน้อง ๆ ที่จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2557 นี้ ต้องพิจารณาให้ดี ในหลาย ๆ อย่างครับ เช่น มีภูมิลำเนาที่ไหน ต้องการจะใช้ชีวิตที่ใด เพราะหากได้รับการคัดเลือกแล้ว ต้องบรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 4 ปี จึงจะมีสิทธิ์แต่งตั้ง (ย้ายตำแหน่ง) ไปยังตำแหน่งอื่นได้ อัตราที่เปิดรับก็สำคัญครับ เปิดรับมาก อัตราแข่งขันน้อย เปิดรับน้อย อัตราแข่งขันมาก แบบนี้เป็นต้น  หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 [url]www.policebd51online.com[/url] โดยให้ติดตามที่นี่ http://www.policebd51online.com/newthaipolice2014-2.html  จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2014-07-07 12:23 ]
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้