ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 8584เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แอพพลิเคชั่นสำหรับแท็บเล็ต  Application สำหรับ Tablet เพื่อการศึกษา

 

จำหน่ายสื่อการสอนชุดApplication Tablet สำหรับเด็ก

1.สำหรับเด็กก่อนปฐมวัย (อ.1-3 )ชุด Phonics with movement (43 นาที ) เป็นการสอนการอ่านออกเสียงในภาษาอังกฤษ เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างตัวอักษรและเสียงของอักษร A-Z ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน  การเรียนการสอนชุดนี้จะมีตัวการ์ตูนนำเสนอการอ่านออกเสียง และชวนเด็ก ๆ มาร้อง เต้นตามจังหวะ และในแต่ละชุดการสอนจะมีเกมฝึกทบทวนตัวอักษรต่าง ๆและฝึกการเขียนตัวอักษรด้วยการต่อลากเส้นต่อจุด   
จำหน่ายพร้อม Tablet สำหรับโรงเรียน
1.Phonics With Movement ราคาขายชุดละ 1,550 บาท บรรจุใน Micro SD Card สามารถ กดติดตั้งได้เลย  พร้อมโปรแกรมทดลองใช้  adobe flash 10.3.apk และ Adobe Air.apk 


รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่  083-0724566 / amorn3498@hotmail.com
2.สำหรับเด็กปฐมวัย (ป.1-3 ) ชุด Kids Chart ( ผู้สอนกำหนดช่วงเวลาการเรียนรู้ ประมาณ 30 นาที ) สื่อการสอนคำศัพท์  3 ภาษา คือ  ไทย จีน อังกฤษ  แต่ทางบริษัทได้ทำแบบ 2 ภาษาแยกต่างหากด้วย สำหรับโรงเรียนทั่วไป (แล้วแต่ทางโรงเรียนเลือก)  จะมีเกมจำนวน 12 เกมย่อย        ดังนี้   
Kids Chart  มีสองเวอร์ชั่น 
       V.1 สองภาษา คือ ไทย อังกฤษ มีจำนวน 12 เกม ราคาขายชุดละ 5,550 บาท 
       V.2 สามภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ มีจำนวน 12 เกม ราคาขายชุดละ 5,050 บาท 
บรรจุใน
Micro SD Card สามารถ กดติดตั้งได้เลย  พร้อมโปรแกรมทดลองใช้  adobe flash 10.3.apk และ AdobeAir.apk                                                            
 
2.1.Number 1-10 ให้นักเรียนนับจำนวนของสัตว์ต่าง ๆ ที่เห็น และเลือกคำตอบ ถ้าตอบถูกจะมีเครื่องหมายถูกแสดงพร้อมกับมีประโยคคำอ่านเกี่ยวกับสัตว์แต่ละตัวด้วย  เช่น   ช้างมีกี่ตัว  ถ้าตอบถูก คือ 1 ตัว  จะมีเครื่องหมายถูก และมีคำอ่านประโยคทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ one  elephant  ถ้านักเรียนตอบผิด จะมีเครื่องหมายกากบาท แสดงให้เห็นว่านักเรียนตอบผิด และควรเลือกคำตอบใหม่  นอกจากนี้ยังสามารถสัมผัสคำอ่านในประโยค ให้อ่านซ้ำได้อีกครั้ง
2.2 All about me เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย โดยให้นักเรียนลากภาพอวัยวะต่าง ๆ มาใส่ลงภาพตัวการ์ตูนเด็กผู้หญิง ถ้าจับคู่ภาพได้ถูกต้องจะมีเสียงอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตา eye


2.3 Alphabet เรียนรู้ตัวอักษรA-Z จากภาพ Cartoon Animation พร้อมฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ เช่น A Apple 
2.4.Things to wear  เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย  ให้นักเรียนจับคู่ภาพเครื่องแต่งกายมาใส่ในภาพตัวอย่าง แล้วอ่านตาม เช่น หมวก hat    
2.5 Things to eat and drink  จิ๊กซอต่อภาพ  เป็นการฝึกให้นักเรียนสังเกตภาพตัวอย่างและแก้ไขปัญหา โดยการนำภาพมาจัดเรียงให้ถูกต้อง  แล้วฝึกอ่านคำศัพท์ตามตัวอย่าง เช่น น้ำส้ม orange juice 
2.6 Opposites เรียนรู้คำตรงข้าม เช่น ใหญ่ เล็ก ให้นักเรียนจับคู่ภาพตามตัวอย่างให้ถูกต้อง แล้วอ่านตามคำศัพท์
2.7Capital Letters A-Z  เรียนรู้ตัวอักษรA-Z จากการลากเส้น จับคู่ ระหว่างภาพที่เกี่ยวข้อง กับตัวอักษรภาษาอังกฤษ  เมื่อจับคู่ได้ถูกต้อง ก็จะมีเสียงสอนอ่านคำศัพท์ต่าง ๆ  เช่น  รูปลูกโป่ง จับคู่กับ B balloon                                                
2.8 Vegetables1 เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผักต่าง ๆ  โดยนำตัวอักษรที่สลับที่กันอยู่ นำไปใส่ในช่องตัวอย่างให้ถูกต้อง แล้วฝึกอ่านคำศัพท์ต่าง เช่น  Onions หัวหอมใหญ่ 
2.9 Colors
เรียนรู้สีต่าง  ๆ โดยการสัมผัสสีจากจานสี นำไประบายลงบนภาพสัตว์ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง แล้วฝึกอ่านคำศัพท์ เช่น ระบายสีแดงลงผลแอปเปิ้ล  จะมีคำอ่าน ตามขึ้นมา
2.10.Thing that Move เรียนรู้เกี่ยวกับรถ ยานพาหนะชนิดต่าง ๆ โดยการนำตัวอักษรมาเรียงคำให้ถูกต้อง แล้วฝึกการอ่านคำศัพท์ เช่น digger รถขุด 
2.11 Shapes เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง เรขาคณิต  ให้นักเรียนนำภาพจริงมาใส่ลงในเงาภาพให้ถูกต้อง แล้วฝึกการอ่านคำศัพท์ เช่น Square รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
2.12.Fruits1 เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้  โดยให้นักเรียนสังเกตว่าผู้ซื้อต้องการผลไม้ชนิดใด แล้วให้นักเรียนเลือกผลไม้ตามที่ลูกค้าต้องการให้ถูกต้อง หากตอบถูกก็จะได้รับคำชมจากแม่ค้า  หากตอบผิดก็จะมีคำเตือนว่าให้เลือกใหม่ จากผลไม้ 2 ชนิด ที่ปรากฎให้เห็น  เช่น ลูกค้าเดินเข้ามายังร้านและต้องการซื้อฝรั่ง  เมื่อเลือกถูกก็จะได้รับคำชม

สนใจติดต่อสอบถาม  amorn3498@hotmail.com/ 083-0724566 
3.สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์ (ผู้สอนกำหนดช่วงเวลาการเรียนรู้ ประมาณ 60-120 นาที ) มีทั้งหมด 3 ชุดใหญ่          เป็นสื่อการสอนแบบวีดิโอ ในลักษณะ 3D และภาพถ่ายจากสถานที่จริง  ผู้เรียนสามารถเลือกเรื่องที่สนใจศึกษา  มีทั้งหมด 18 เรื่อง             
ซึ่งตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 2551 นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อวัดผล ประเมินผลความรู้ของผู้เรียนอีกด้วย 

3. Science  ราคาขายชุดละ  6,500 บาท สื่อชุดนี้มี 3 ชุดใหญ่ 
       Science I : สองภาษาเลือกเรียนได้ ไทย อังกฤษ  ราคาขายชุดละ 6,500 บาท 
       Science II : สองภาษาเลือกเรียนได้ ไทย อังกฤษ  ราคาขายชุดละ 6,500 บาท 
       Science III : สองภาษาเลือกเรียนได้ ไทย อังกฤษ  ราคาขายชุดละ 6,500 บาท
บรรจุใน Micro SD Card สามารถ กดติดตั้งได้เลย  แต่ควรเลือกเรื่องที่จะใช้ในแต่ละชั่วโมงการสอน  เนื่องจากสื่อแต่ละชุดจะมีพื้นที่ประมาณ 1-1.5 GB ซึ่งถ้าใส่ทั้งหมด ตัวแทปเลตจะไม่มีพื้นที่จัดเก็บมากพอ ซึ่งในแต่ละชุดได้แตกไฟล์แอพมาให้หลายตัวแล้ว แต่หากต้องการติดตั้งฝังในเครื่องเลยให้ส่งเครื่องที่จะใช้มายังบริษัทจะติดตั้งให้  แต่ถ้ามีจำนวนตั้งแต่ 50 เครื่องไป ทางบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งให้ ฟรี      

สนใจติดต่อสอบถาม  amorn3498@hotmail.com 083-0724566 
[ แก้ไขล่าสุดโดยamorn3498เมื่อ2012-01-03 13:09 ]
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้