ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4387เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เปิดสอบ กรมการสัตว์ทหารบก พล.อส.ผู้บังคับสุนัข 2557

 

ด่วนเปิดสอบ กรมการสัตว์ทหารบก 25 อัตรา 24 - 28 พฤศจิกายน 2557
ประกาศจาก กรมการสัตว์ทหารบก  รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 25 อัตรา 
 
  รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น ผู้บังคับสุนัข (อัตรา พลอาสาสมัคร) 
ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วย กส.ทบ ค่ายทองฑีฆายุ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน 
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น ผู้บังคับสุนัข (อัตรา พลอาสาสมัคร) กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 25 อัตรา ดังนี้
 
ชื่อตำแหน่ง ผู้บังคับสุนัข (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 25 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งได้อย่างดี
3. เป็นทหารกองหนุน (ปลดจากกองประจำการ) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 - 5
4. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์


เปิดดูรายละเอียด:   คลิกDownloadเอกสาร(ขนาด 315.11 KB)

แนวข้อสอบ พล.อส.ผู้บังคับสุนัข กรมการสัตว์ทหารบก
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสุนัขทหารเบื้องต้น

ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทหาร

ข้อสอบเกี่ยวกับกรมสัตว์ทหารบก


1. โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบกตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

. นครราชสีมา               . นครนายก

. นครปฐม                   . สระบุรี

2. ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ คือใคร

. พันเอก ชัยนรงณ์  สะสมทรัพย์                  . พันเอก นิตินัย  ภีมะโยธิน

       . พลโท เด่นชัย   นิติธาดา                        . พลตรี บุญสันติ   แสนสวัสดิ์

3. โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตั้งขึ้นเมือใด

. พ.ศ. 2502                                        

. พ.ศ. 2504

.  พ.ศ. 2506

. พ.ศ. 2508

4. เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกคนปัจจุบันคือใคร

.  พันเอก ชาติชาย  อ่อนน่วม                          . พลตรี บุญสันติ   แสนสวัสดิ์

.  พลโทนายสือ  ล้ออุทัย                  .  พันเอก เริงชัย   กาญจนารมย์

5.  คำขวัญ ของโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก คือข้อใด

. ประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ให้แก่กองทัพบกและประเทศชาติ 

. มุ่งเน้นการผลิต และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 

. คนดี คนเก่ง เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม มีวินัย 

ง. มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการผลิตสัตว์ 

7. พระบิดาเหล่าทหารการสัตว์ คือใคร

            . พลโทกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  . พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์  ศิลปาคม 

            . พันตรี หลวงอัศดรผดุง                               . พลตรี หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ 

7. ปัจจุบันสัตว์ชนิดใดมีการฝึกมากที่สุดใน กรมการสัตว์ทหารบก

. ช้าง                                  . นกพิราบ

. สุนัข                             . ม้า

8. เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกคนแรกคือใคร

. พล..สง่า วิลัยทอง        

. พล..ไตรเดช ปั้นตระกูล 

. พล..ประดุจ โชติประศาสน์อินทาระ                             

             . พล.ต.พนัศ เกษแม่นกิจ

9. รูปภาพใดเป็นสัญลักษณ์ในเครื่องหมายราชการของกรมการสัตว์ทหารบก

. พญานาค                                         

. เกือกม้า

.  รวงข้าว

. ถูกทุกข้อ

10. บิ๊กอ็อด หมายถึงใคร 

ก.       พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา                                               ค. พล.อ. อัครเดช  ศศิประภา

ข.       พล.อ.สุนทร  คงสมพงษ์                                                    ง. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

               

11. เว็บไซต์ของกรมการสัตว์ทหารบก มีชื่อว่าอะไร

.  [url]www.vetdept.to.th[/url]                                  

.  [url]www.vetdept.[/url]org

.  [url]www.vetdept.com[/url]    

. [url]www.vetdept.go.th[/url] 

12.  เว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมมีชื่อว่าอะไร

. [url]www.mod.go.go.th[/url]                                       

. [url]www.ict.go.th[/url]

.[url]www.mict.org[/url]                 

. [url]www.mod.go.th[/url]             

13. กรมการสัตว์ทหารบกสังกัดหน่วยงานใด

.  กองทัพบก                                    .  กรมปศุสัตว์

.  สัตวแพทย์กองทัพไทย      .  กระทรวงกลาโหม

14. ค่ายทองฑีฆายุ ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

. นครราชสีมา               . นครนายก

. นครปฐม                   . สระบุรี

15.  ปลัดกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันคือใคร

.  พล.อ.อ.ไมตรี โอสถหงษ์,                             .  พล.อ.ชาตรี ทัตติ

.  พล.ร.อ.รุ่งรัตน์ บุญยรัตพันธุ์,                      .   พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ 

16. ประจำตำกระทรวงกลาโหมคือข้อใด

. ตราพระราชสีห์                             

. ตราปักษาวายุภักษ์

.ตราพระสุริยมณฑล        

. ตราพระคชสีห์

17 . ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนปัจจุบันคือใคร

.  พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร                                .  พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์

.  พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์                        .   พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้