ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4908เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

เอกสารเตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
เตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ
1.จังหวัดใดไม่ได้อยู่ในพื้นที่การดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

ก. ระยอง              

ข. ตราด

ค. จันทบุรี          

ง. สระแก้ว

2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน

. กรมอนามัย                                       ข. กองไฟฟ้าภูธร

. องค์การบริหารส่วนตำบล         ง. กองไฟฟ้าชนบท

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงคมนาคม                                          

. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ                

. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร

.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม                                ข.
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

.  นายสือ  ล้ออุทัย                                              ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์

5.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร

. นาย
ฤทธิรงค์ จัยสิน                        ข. นาย
วิเศษ ชำนาญวงษ์


. นาย
ณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ               ง. นาง
รัตนา กิจวรรณ


6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็น4 ภาค ภาคละ กี่เขต

. 6 เขต                              ข. 76 เขต

. 14 เขต                            ง. 3 เขต

7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. Waterworks Authority                                 ข. Provincial Waterworks

. Provincial  Electricity  Authority ง. Waterworks Authority Act

8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

.  EPA                                                  ข. PEA  

. GDP                                            ง. APE
9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อใด

. 19  สิงหาคม 2521                                          ข. 29  สิงหาคม 2526

. 28 กันยายน 2503                                         ง. 29 กันยายน 2499

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

.จัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศ          

. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ

. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ

. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ

11. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอใช้ไฟ

.  สำเนาบัตรประชาชน                                   ข. หนังสือมอบอำนาจ

. ใบเปลี่ยนชื่อ                                                    ง. สำเนาทะเบียนบ้าน

12.  ถ้ามีการย้ายการย้ายมิเตอร์จะต้องนำหลักฐานใดมาบ้าง

.  ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟฟ้า          ข.  
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
ค. ทะเบียนบ้านที่จะย้ายมิเตอร์ไป            ง.  ถูกทุข้อ            


13. อัตราค่า TOD คือค่าของอะไร

.  กำลังการใช้งาน                                             ข.  หน่อยการใช้ไฟฟ้า

.  ความเร็วกระแสไฟฟ้า                                  ง.   อัตราตามช่วงเวลาของวัน

14. ค่า FT คือค่าของอะไร

ก. ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้า        

ข. การควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง

ค. หน่วยที่นำมาเฉลี่ยคิดค่าไฟในเดือน                

ง. ความผันแปรที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามภาวะต้นทุนการผลิต การส่ง


15. กิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด

. พ.ศ.2473ข. พ.ศ.2499

ค. พ.ศ. 2502                   ง. พ.ศ. 2483

เอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-07-05 07:17 ]
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้