ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3782เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

จำหน่ายสื่อพัฒนากระบวนการคิด + ชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเอง ตามงบสพฐ.

 
สื่อพัฒนากระบวนการคิด + ชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเอง ตามงบสพฐ.สื่อพัฒนากระบวนการคิด
ชุด  อิเลคทรอนิกส์  1233

J   เรียนรู้ง่าย
J  ได้สาระ
J  พัฒนาสมอง
J   ตื่นตา  เร้าใจ
J   ไม่ใช้เครื่องมือ
 
1.สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่แสดงผลด้วยวงจรอิเลคทรอนิกส์
2.สื่อที่มีลักษณะชิ้นส่วนแบบปุ่มกด (Press Studs) สามารถประกอบเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเลคทรอนิกส์ ตั้งแต่ง่ายไปหายาก
3.สื่อที่สามารถประกอบเป็นวงจรอิเลคทรอนิกส์ เช่น วงจรปิด-เปิดไฟฟ้าภายใน วงจรวิทยุ
4.สื่อที่มีรูปภาพและคำบรรยายประกอบ ผู้เรียนสามารถจินตนาการได้ด้วยตนเอง
5.สื่อที่มีระบบความปลอดภัย สามารถป้องกันอันตรายต่อผู้เรียน
6.สื่อที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าผ้าอย่างดีเพื่อสะดวกในการใช้งานและเก็บรักษา
 ชุดละ  7,500   บาท   ส่วนลด  30 

 ชุดวิทยาศาสตร์เรียนรู้ด้วยตัวเอง  Funny Science
ชุดที่ 1 สิ่งมีชีวิต
                ประกอบด้วยกิจกรรมถึง  30 กิจกรรม  ซึ่งครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามระดับความรู้ของชั้นที่ 1-2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ และทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น  ระบบนิเวศจำลอง  การสำรวจระบบนิเวศ  การเลี้ยงหนอนผีเสื้อ  วัฎจักรชีวิตกบ  การทำน้ำให้สะอาด  การศึกษานก  ห่วงโซ่อาหาร  การสำรวจพืช เป็นต้น
ชุดละ  7,500   บาท   ส่วนลด  30%
  
ชุดที่ 2 สารและสมบัติของสาร
                ประกอบด้วยกิจกรรมรวมถึง 30 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามระดับความรู้ช่วงที่ 1-2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ และทำกิจกรรมเกี่ยวกับสารและสมบัติของสารที่อยู่รอบตัว  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำยาหม่อง  การทดสอบน้ำส้มสายชู  การทำสีจากธรรมชาติ  การนำความร้อน หมึกล่องหน เป็นต้น
ชุดละ  7,500   บาท   ส่วนลด  30%
ชุดที่ 3 พลังงานและการเคลื่อนที่
       ประกอบด้วยกิจกรรมถึง 30 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามระดับความรู้ของชั้นชั้นที่ 1-2  ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้  และทำกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานและเคลื่อนที่ ซึ่งจะทำให้เข้าใจในเรื่องของพลังงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา โดยผ่านกิจกรรมการทดลอง เช่น รถพลังงาน จรวดแรงดัน  โทรศัพท์อย่างง่าย  การเกิดรุ้ง  เหรียญลอย  ภาพลวงตา  แรงลอยตัว  เป็นต้น
ชุดละ  7,500   บาท   ส่วนลด  30%
  
ชุดที่ 4 แม่เหล็กและไฟฟ้า
       ประกอบด้วยกิจกรรมถึง 30 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามระดับความรู้ของชั้นชั้นที่ 1-2  ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้  และทำกิจกรรมเกี่ยวกับแม่เหล็กและไฟฟ้า  อย่างสนุกสนานจากการทดลองต่างๆ เช่น การเกิดไฟฟ้าสถิต เซลล์ไฟฟ้าอย่างง่าย  การต่อวงจรไฟฟ้า  เส้นแรงแม่เหล็ก  แม่เหล็กไฟฟ้าอย่างง่าย  เซลล์สุริยะ  หลักการไดนาม  โครงการประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น
ชุดละ  7,500   บาท   ส่วนลด  30%
 
ชุดที่ 5 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
ประกอบด้วยกิจกรรมถึง 30 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามระดับความรู้ของชั้นชั้นที่ 1-2  ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้  และทำกิจกรรมเกี่ยวกับรามของโลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ เช่น การเกิดลม การสำรวจสภาพอากาศ  การสร้างเครื่องวัดความเร็วลมอย่างง่าย  กลุ่มดาวจักรราศี  การเกิดสุริยุปราคา  การเกิดจันทรุปราคา  การศึกษากลุ่มดาว  การหาตำแหน่งวัตถุและดวงดาว  เป็นต้น
ชุดละ  7,500   บาท   ส่วนลด  30%
สอบถามเพิ่มเติม สนใจสั่งซื้อมาที่ amorn3498@htomail.com / 083-0724566
[ แก้ไขล่าสุดโดย amorn3498 เมื่อ 2011-11-11 08:24 ]
%
รูปภาพ: สื่อวิทย์1.gif
[ลบ]
รูปภาพ: สื่อวิทย์2.gif
[ลบ]
รูปภาพ: สื่อวิทย์3.gif
[ลบ]

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้