ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5089เข้าชม
  • 3ตอบกลับ

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

 
1. ข้อใดเป็นงานคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เกี่ยวกับ CAD ?
   ก. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      
   ข. การทำภาพเคลื่อนไหว
   ค. การออกแบบ            
   ง. การประมวลลภาพ
2. ข้อใดเป็นงานคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เกี่ยวกับ CAI ?
   ก. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
   ข. การทำภาพเคลื่อนไหว
   ค. การออกแบบ        
   ง. การประมวลผลภาพ
3. ข้อใดคือหน่วยวัดความละเอียดของเครื่องพิมพ์ ?
   ก. Pixel            ข. DPI
   ค. LPI               ง. PPI
4. ข้อใดคือหน่วยวัดความละเอียดของจอภาพ ?
   ก. Pixel            ข. DPI
   ค. LPI               ง. PPI
5. โมเดลสีในข้อใดคือการผสมสีแบบ Subtractive Color ?
   ก. RGB            ข. LAB
   ค. CMYK            ง. HSB
6. โมเดลสีในข้อใดคือการผสมสีแบบ Additive Color ?
   ก. RGB            ข. LAB
   ค. CMYK            ง. HSB
7. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้เป็นหน้าจอรับข้อมูลของเครื่อง ATM ?
   ก. Graphics Tablet         ข. Touch Screen
   ค. Plotter            ง. Light Pen
8. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่มีความละเอียด 600 dpi สามารถพิมพ์ด้วยความถี่ 150 lpi มีขนาดเซลล์ฮาล์ฟโทนตามจำนวนในข้อใด ?
   ก. 4 จุด            ข. 8 จุด
   ค. 16 จุด            ง. 24 จุด

9. ข้อใดคือไฟล์ราสเตอร์ที่เป็นมาตรฐานของ Windows ?
   ก.   .RAS            ข. .IFF
   ค.   .BMP            ง. .PCX
10. ข้อใดคือไฟล์ภาพที่ถูกบีบอัดให้มีขนาดเล็ก เหมาะกับการแสดงภาพบนเว็บในลักษณะของภาพโปร่งแสง และภาพเคลื่อนไหว ?
   ก.   .BMP            ข. .GIF
   ค.   .EPS            ง. .JPEG
11. ข้อใดคือไฟล์ภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต ?
   ก.   .TIF            ข. .GIF
   ค.   .JPEG            ง. .PNG
12. ข้อใดคือไฟล์ภาพบิตแมพที่พัฒนาโดย Kodak เพื่อใช้ในการเก็บภาพลงบนแผ่น Photo CD?
   ก.   .RAS            ข. .IFF
   ค.   .MSP            ง. .PCX
13. ข้อใดเป็นไฟล์เวกเตอร์ที่ใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ?
   ก.   .DXF            ข. .PS
   ค.   .SVG            ง. .EPS
14. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการจัดวางหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ ?
   ก   Photoshop         ข. Dreamweaver
   ค.   Flash         ง. PageMaker
15. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการจัดวางหน้าเว็บเพจ ?
   ก.   Photoshop         ข. Dreamweaver
   ค.   Flash         ง. PageMaker
16. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเวกเตอร์ ?
   ก.   Photoshop         ข. Dreamweaver
   ค.   Flash         ง. PageMaker
17. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของ Photoshop ?
   ก. งานตกแต่งภาพถ่าย         ข. งานสิ่งพิมพ์
   ค. งานซิลค์สกรีน         ง. งานเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต
18. ข้อใดไม่ใช่สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสำหรับการติดตั้งโปรแกรม Photoshop ?
   ก. เครื่องคอมพิวเตอร์ COP Pentium 4  
   ข. Windows Me
   ค. Windows XP Service Pack 1  
   ง. Windows XP Service Pack 2
19. เราใช้กดคีย์ลัดในข้อใดแทนการเลือกคำสั่งเปิดไฟล์ (Open) ?
   ก. <Ctrl+P>            ข. <Ctrl+O>
   ค. <Ctrl+E>            ง. <Ctrl+N>
20. ข้อใดที่ไม่ใช่คุณสมบัติของ Palette Well ?
   ก. จะปรากฏแถบ Palette Well เมื่อใช้ความละเอียดจอที่ 1024x768
   ข.    เราใช้ Palette Well สำหรับพักหน้าต่างพาเล็ตที่ต้องใช้งานบ่อยๆ เพื่อไม่บดบังพื้นที่การทำงาน และสะดวกในการเรียกใช้งาน
   ค. Palette Well สามารถช่วยปรับขนาดมุมมองในการทำงานของโปรแกรมได้สะดวกกว่าการปรับด้วยคำสั่ง View
   ง. Palette Well สามารถพักหน้าจอพาเล็ตได้มากกว่า 1 หน้าจอ
21. ตัวอักษรย่อ ?CS? ในชื่อ Photoshop CS เป็นคำย่อจากข้อใด ?
   ก. Creative Suite         ข. Creative Smart
   ค. Creative Sign         ง. Creative Smooth
22. กลุ่มคำสั่งในข้อใดที่ใช้ในการปรับแต่งภาพอัตโนมัติด้วยคำสั่งสำเร็จรูป ?
   ก. Image            ข. Layer
   ค. Select            ง. Filter
23. กลุ่มคำสั่งในข้อใดที่ใช้ในการปรับแต่งที่มีผลต่อภาพทั้งภาพ ?
   ก. Image            ข. Layer
   ค. Select            ง. Filter
24. ข้อใดเป็นคำกล่าวที่เกี่ยวกับการใช้แถบคำสั่ง (Menu bar) ได้ไม่ถูกต้อง ?
   ก. ในคำสั่งที่มีเครื่องหมาย  แสดงว่าจะมีคำสั่งย่อยภายใต้คำสั่งนั้น
   ข.    คำสั่งที่มีเครื่องหมาย ... ตามหลัง เช่น   แสดงว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกอนุญาต            ให้ใช้งานอย่างถาวร
   ค. คำสั่งเป็นสีเทาจาง หมายถึง ไม่อนุญาตให้ใช้งานคำสั่งในขณะนั้น
   ง. เป็นตัวอย่างคีย์ลัดสำหรับใช้คีย์บอร์ดเรียกคำสั่งแทนการใช้เมาส์เรียกคำสั่ง
25. ข้อใดคือแหล่งภาพที่สามารถนำมาใช้งานในโปรแกรม Photoshop ?
   ก. เซฟไฟล์จากหน้าเว็บไซต์      
   ข. สแกนภาพจากปกนิตยสารด้วยเครื่องสแกนเนอร์
   ค. ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล      
   ง. ถูกทุกข้อ
26. ข้อใดคือการเปิดไฟล์ภาพที่เคยเปิดมาก่อนหน้านี้แล้ว ?
   ก. คำสั่ง File>Open         ข. คำสั่ง File>Open As
   ค. คำสั่ง File>Browse         ง. คำสั่ง File>Open Recent
27. ข้อใดคือไฟล์ภาพที่ต้องการระบุชนิดของไฟล์อย่างเจาะจง ?
   ก. คำสั่ง File>Open         ข. คำสั่ง File>Open As
   ค. คำสั่ง File>Browse         ง. คำสั่ง File>Open Recent
28. ข้อใดคือการเปิดไฟล์ภาพโดยการแสดงภาพตัวอย่าง และสามารถค้นหาไฟล์จากไดร์ฟต่างๆ
ได้เหมือนกับการดูไฟล์ใน Explorer ของ Windows  ?
   ก. คำสั่ง File>Open         ข. คำสั่ง File>Open As
   ค. คำสั่ง File>Browse         ง. คำสั่ง File>Open Recent
29. ข้อใดคือการกำหนดมุมมองแสดงภาพแบบเต็มจอโดยไม่มีแถบเมนูบาร์ ?
   ก. Standard Mode        
   ข. Full Screen Mode with Menu Bar
   ค. Full Screen Mode        
   ง. Full Screen Mode with Tool Box
30. ข้อใดคือการกดคีย์ลัดเพื่อซูมดูภาพใกล้ๆ เมื่อใช้เครื่องมือ  ?
   ก. <Alt>+<+>         ข. <Ctrl>+<+>
   ค. <Shift>+<+>      ง. <Alt>+คลิกบนภาพ
31. ข้อใดคือการแสดงภาพเท่ากับหน้าต่างที่เปิดอยู่ ?
   ก. Zoom In            ข. Zoom Out
   ค. Actual Pixels         ง. Fit on Screen
32. เรานิยมใช้เครื่องมือในข้อใดเพื่อเลื่อนดูภาพภายในหน้าจอโดยไม่ต้องอาศัยแถบเลื่อน ?
   ก.  Hand Tool         ข. Scroll bar
   ค.  Zoom Tool         ง. Move Tool
33. ข้อใดคือการจัดเรียงหน้าต่างไฟล์ภาพแบบซ้อนทับกัน ?
   ก. Cascade            ข. Tile Horizontally
   ค. Tile Vertically         ง. Arrange Icons
34. หากต้องการสร้างจานสีส่วนตัวเพื่อใช้งานสีที่ต้องใช้บ่อยๆ จะสร้างได้ในข้อใด ?
   ก. Color Picker            ข. Swatches Palette
   ค. Color Palette         ง. Default Color
35. ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้เทสีแบบไล่เฉดสี ?
   ก. Paint Bucket Tool         ข. Pencil Tool
   ค. Gradient Tool         ง. Brush Tool


36. ข้อใดคือการเลือกเทสีด้วยการใส่ลวดลาย ?
   ก. Foreground            ข. Pattern
   ค. Linear Gradient          ง. Normal
37. หากเราต้องการลบพื้นหลังภาพที่เป็นสีเดียวกันให้เป็นส่วนที่โปร่งใส ควรใช้เครื่องมือในข้อใดดีที่สุด ?
   ก. Eraser Tool        
   ข. Background Eraser Tool
   ค. Magic Eraser Tool      
38. ข้อใดคือการเลือกพื้นที่ภาพเป็นเส้นตรงในแนวนอน ?
   ก. Rectangular Marquee Tool  
   ข. Elliptical Marquee Tool
   ค. Single Row Marquee Tool  
   ง. Single Column Marquee Tool
39. ข้อใดคือการเลือกพื้นที่ภาพที่มีสีใกล้เคียงกับค่าสี ณ จุดพิกเซลที่เราคลิกเลือก ?
   ก. Lasso Tool        
   ข. Polygonal Lasso Tool
   ค. Magnetic Lasso Tool      
   ง. Magic Wand Tool
40. ข้อใดคือลักษณะตัวชี้เมาส์ของการเลือกพื้นที่เฉพาะส่วนที่ตัดกันของพื้นเดิม ?
   ก.               ข.  
   ค.               ง.  
41. ข้อใดคือการเลือกพื้นที่ภาพในส่วนที่ซับซ้อน โดยขอบภาพจะเป็นเส้นผม หรือขนสัตว์ ?
   ก. Extracting        
   ข. Qucik Mask Mode
   ค. Magic Wand Tool      
   ง. Magnetic Lasso Tool
42. ข้อใดคือคีย์ลัดที่ใช้ยกเลิกการเลือกพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ ?
   ก. <Alt>+คลิกเมาส์        
   ข. <Ctrl+D>
   ค. <Shift+Ctrl+I>        
   ง. <Shift>+คลิกเมาส์


43. สัญลักษณ์ตัวชี้เมาส์รูป  สื่อความหมายตรงกับข้อใด ?
   ก. การเลือกพื้นที่ใหม่        
   ข. การเลือกขอบเขตภาพเพิ่มเติมจากเดิม
   ค. การลดขอบเขตภาพที่เลือกไว้จากเดิม  
   ง. การเลือกพื้นที่จนครบรอบภาพที่ต้องการ
44. ข้อใดคือการใส่เส้นขอบลงในพื้นที่ที่เลือกไว้ ?
   ก. คำสั่ง Edit>Fill        
   ข. คำสั่ง Edit>Stroke
   ค. เครื่องมือ Paint Bucket Tool  
   ง. เครื่องมือ Gradient Tool
45. ข้อใดคือเส้นตารางที่ใช้เป็นแนวอ้างอิงในการจัดวางวัตถุ และชิ้นงาน ?
   ก. แถบไม้บรรทัด (Ruler)      ข. เส้นไกด์ (Guide)
   ค. เส้นกริด (Grid)         ง. ไม้วัด (Measure Tool)
46. ข้อใดคือคำสั่งที่จะทำให้วัตถุที่เรานำมาวางถูกดูดติดกับแนวเส้นไกด์ และเส้นกริด ?
   ก. Lock            ข. View
   ค. Position            ง. Snap
47. เครื่องมือในข้อใดที่ช่วยให้เราวัดการทำมุมของวัตถุที่จัดวางอยู่ได้ ?
   ก. แถบไม้บรรทัด (Ruler)      ข. เส้นไกด์ (Guide)
   ค. เส้นกริด (Grid)         ง. ไม้วัด (Measure Tool)
48. ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้ในการปรับขนาดของวัตถุ ?
   ก. Rotate            ข. Scale
   ค.   Skew            ง. Distort
49. ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้ในการหมุนปรับมุมให้กับวัตถุ ?
   ก. Rotate            ข. Scale
   ค.   Skew            ง. Distort
50. ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้ในการบิดรูปทรงของภาพให้ผิดสัดส่วน โดยไม่มีการล็อคกรอบของภาพ ?
   ก. Rotate            ข. Scale
   ค.   Skew            ง. Distort
51. ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้ในการบิดรูปทรงของภาพให้ลาดเอียง โดยล็อคกรอบของภาพด้านหนึ่งไว้ ?
   ก. Rotate            ข. Scale
   ค.   Skew            ง. Distort

52. ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้ในการบิดภาพให้ดัดโค้งได้ตามต้องการ ?
   ก. Perspective            ข. Warp
   ค.   Free Transform         ง. Distort
53. ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้ในการบิดรูปทรงของภาพให้ดูมีมิติ ?
   ก. Perspective            ข. Warp
   ค.   Free Transform         ง. Distort
54. ข้อใดคือเครื่องมือสำหรับเลือกพื้นที่เป็นตัวอักษรในแนวตั้ง ?
   ก. Horizontal Type Tool      ข. Vertical Type Tool  
   ค. Horizontal Type Mask Tool      ง. Vertical Type Mask Tool
55. ข้อใดคือการจัดวางข้อความชิดขอบขวาเต็มบรรทัด ?
   ก.                    ข.  
   ค.                    ง.  
56. ข้อใดคือการกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด ?
   ก. Leading         ข. Kerning  
   ค. Tracking         ง. Baseline  
57. ข้อใดคือการแสดงตัวอักษรให้ดูเรียบคมขึ้น ?
   ก. Sharp            ข. Crisp
   ค.   Strong            ง. Smooth
58. ข้อใดไม่ใช่วิธีการสร้างเลเยอร์ใหม่ ?
   ก. คลิกปุ่ม              ข. คลิกปุ่ม  
   ค. กดคีย์ลัด <Shift+Ctrl+N>      ง. เลือกคำสั่ง Layer>New>Layer
59. ข้อใดหมายถึงการซ่อนเลเยอร์ ?
   ก.               ข.  
   ค.                               ง.  
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
12. ข้อใดคือไฟล์ภาพบิตแมพที่พัฒนาโดย Kodak เพื่อใช้ในการเก็บภาพลงบนแผ่น Photo CD?
   ก.   .RAS            ข. .IFF
   ค.   .MSP            ง. .PCX

ข้อนี้เท่าที่ผมดูไม่ น่ามีข้อถูก
ขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ  ถ้าเฉลยด้วยคงจะดีนะคะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้