ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5728เข้าชม
  • 4ตอบกลับ

แนวข้อสอบคอมฯ ภาษาซี

 
1. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการในการตั้งชื่อตัวแปร  
  ก.  ยาวไม่เกิน 32 ตัวอักษร
ข.  สามารถใช้อักขระพิเศษได้
ค.  ห้ามเว้นวรรค
ง.  สามารถใช้เครื่องหมาย_แทนวรรคได้

--------------------------------------------------------------------------------

2. ข้อใดต่อไปนี้สามารถตั้งชื่อตัวแปรได้  
  ก.  int
ข.  555Hotel
ค.  autO
ง.  ถูกทุกข้อ

--------------------------------------------------------------------------------

3. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ สามารถตั้งชื่อตัวแปรได้  
  ก.  double
ข.  long+do
ค.  dhort..int
ง.  ถูกทุกข้อ

--------------------------------------------------------------------------------

4. จำนวนเต็มชนิดใดที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากที่สุด  
  ก.  short
ข.  int
ค.  enum
ง.  long

--------------------------------------------------------------------------------

5. ตัวดำเนินการใดที่ให้ค่าผลลัพธ์เป็นจริงกับเท็จ
  ก.  ตัวดำเนินการทางตรรกะ
ข.  ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
ค.  ตัวดำเนินการกำหนดค่า
ง.  ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

--------------------------------------------------------------------------------

6. ตัวดำเนินการใดที่มีการใช้งานมากที่สุด
  ก.  ตัวดำเนินการทางตรรกะ
ข.  ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
ค.  ตัวดำเนินการกำหนดค่า
ง.  ทางคณิตศาสตร์

--------------------------------------------------------------------------------

7. จาก y = 5*3-2+1 ผลลัพธ์ที่ได้คือ
  ก.  0
ข.  6
ค.  10
ง.  14

--------------------------------------------------------------------------------

8. จาก total=2*5+8/4-2 ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อใด
  ก.  9
ข.  10
ค.  13
ง.  15

--------------------------------------------------------------------------------

9. ข้อใดให้ผลลัพธ์ที่เป็นจริง
  ก.  1<=1
ข.  1!=1
ค.  1=0
ง.  a>A

--------------------------------------------------------------------------------

10. ข้อใดให้ผลลัพธ์ที่เท็จ
  ก.  1>=1
ข.  1=1
ค.  1=0
ง.  a!=A

1. เพราะเหตุใดในปัจจุบันจึงนิยมนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในการทำงาน  
  ก.  เพื่อสร้างความเชื่อถือ
ข.  ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค.  ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ง.  ถูกทุกข้อ

--------------------------------------------------------------------------------

2. ขั้นตอนใดในวิธีการทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นขั้นตอนที่ต้องการใช้ความละเอียดมากที่สุด  
  ก.  การวิเคราะห์
ข.  การเขียนผังงาน
ค.  สการเขียนโปรแกรม
ง.  การจัดทำเอกสารและบำรุงโปรแกรม

--------------------------------------------------------------------------------

3. การวิเคราะห์งานมีผลต่อการเขียนโปรแกรมอย่างไร  
  ก.  ช่วยทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
ข.  ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ค.  ช่วยทำโปรแกรมกระชับขึ้น
ง.  ถูกทุกข้อ

--------------------------------------------------------------------------------

4. ประโยชน์ของผังงานคือข้อใด  
  ก.  สามารถใช้ได้ทุกภาษา
ข.  สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลกับเครื่อง
ค.  ลดค่าใช้จ่าย
ง.  บอกรายละเอียดได้ชัดเจน

--------------------------------------------------------------------------------

5. ขั้นตอนใด ไม่ใช่ ขั้นตอนที่วิเคราห์งานเพื่อใช้เขียนผังงาน
  ก.  การแสดง
ข.  การจัดเก็บ/บันทึกข้อมูล
ค.  การนำเข้าข้อมูล
ง.  การประมวลผล

--------------------------------------------------------------------------------

6. การกำหนดค่าตัวแรกเริ่มให้กับตัวแปรเพราะเหตุใด
  ก.  ตัวแปรทุกตัวต้องการค่า
ข.  ตัวแปรจะได้นับค่าได้ถูกต้อง
ค.  ตัวแปรบางตัวต้องการผลสะสมค่า
ง.  ภาษาซีกำหนดให้กำหนด

--------------------------------------------------------------------------------

7. ทิศทางของผังงานมีลักษณะการทำงานในทิศทางใด
  ก.  จากซ้ายไปขวา
ข.  จากบนลงล่าง
ค.  จากขวาไปซ้าย
ง.  จากล่างขึ้นบน

--------------------------------------------------------------------------------

8. การเลือกภาษาเพื่อการเขียนโปรแกรมมีจุดประสงค์ใดเป็นอันดับหนึ่ง
  ก.  ความถนัดของผู้เขียน
ข.  ความสามารถของเครื่อง
ค.  ลักษณะประเภทของงานเกมาะสมกับภาษา
ง.  สมัยนิยม

--------------------------------------------------------------------------------

9. ข้อผิดผลาดใดที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานโปรแกรม
  ก.  Syntax Error
ข.  Logic Error การตัดสินใจ
ค.  I/O Error
ง.  ถูกทุกข้อ

--------------------------------------------------------------------------------

10. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการจัดทำเอกสารคู่มือโปรแกรมเมอร์
  ก.  ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม
ข.  ทำให้ควบคุมระบบงานได้อย่างทั้งหมด
ค.  ทำให้สามารถใชช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
ง.  ถูกทุกข้อ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ไม่มีเฉลยหรือค่ะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณค้าบ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2011-02-24
ขอบพระคุณคร้า  น่าจะมีข้อสอบเยอะกว่านี้นะคะพร้อมเฉลยจะเป็นการดียิ่งกว่านี้คะ  
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้