ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4554เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ตำแหน่งบริหารงานพัสดุ

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
**บริหารงานพัสดุ**

(จบ ป.ตรี บัญชี บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ )

1. การจัดซื้อโดยระบบศูนย์กลางการจัดซื้อ
มีข้อเสียอย่างไร

1.  ได้ส่วนลดจากการต่อรองกับพ่อค้า

2.  มีเหตุทำให้ล่าช้า  เพราะขั้นตอนมากขึ้น

3.  ทำให้มีการทุจริตได้ง่ายเพราะรวมอำนาจ

4.  ป้องกันการซื้อของผิดราคาเพราะมีข้อมูล
เพียงพอ

5.  ผู้ต้องการพัสดุสิ่งของไม่ได้เลือกของเอง2. การบริหารสินค้าคงเหลือยุคใหม่ยึดหลัก
ในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ข้อใด
ต่อไปนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

1.  บริการให้ลูกค้าพอใจ  โดยการเพิ่มระดับคงคลังให้สูงขึ้น

2.  ควบคุมระดับสั่งซื้อให้เหมาะสม  
เพิ่มระดับปลอดภัยขึ้น

3.  ให้พยายามลดสต็อกลง  โดยเพิ่มจำนวนครั้งสั่งซื้อขึ้น

4.  ลดระดับคงคลังลง  เพิ่มระดับบริการ
และเพิ่มความแม่นยำ

5.  เพิ่มระดับคงคลัง  ลดระดับบริการ
และเพิ่มความรวดเร็ว3. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดจำแนกประเภทของวัสดุ

1.  สามารถทราบความสำคัญของมูลค่า
ตอบสนอง

2.  สามารถรู้ลักษณะการควบคุมทางบัญชีได้

3.  สามารถให้รหัสพัสดุ  และสะดวกในการจัดเก็บ

4.  สามารถแยกพัสดุหมดประโยชน์ออกมาได้
สะดวก

5.  สามารถกำหนดวิธีการตรวจนับได้
สะดวกขึ้น4. ข้อใดเป็นตัวประกอบที่ได้จากการตรวจนับ
สต็อก  ซึ่งเป็นค่าของการเข้าครอบครอง
พัสดุ

1.  ค่าจ้างแรงงานยกขนเคลื่อนย้าย

2.  ค่าเงินลงทุนสร้างสต็อก

3.  ค่าเสียหายเนื่องจากวัสดุเสื่อมเสีย  หรือหาย

4.  ค่าประกันภัยพัสดุคงเหลือ

5.  ค่าเช่าพื้นที่เก็บพัสดุและสินค้าภาษาอังกฤษ


Directions: Choose the most appropriate answer.John wants to help his friend carry a heavy package. He says “…………..”

1.     You should find someone to help you.

2.     May I help you?

3.     Let me help you.

4.     Would I help you?

2.  Ann was very disappointed in her exam results, she
     says to her friend “……..……”

1.  Let’s get some drink.

2.  I should have done better.

3.  What do you think about my grades?

4.  I haven’t done anything wrong.

3.     You are in a hurry because you are almost late for the party, but you must have your hair done. You ask the hairdresser “…………….”

1.     What’s happening to you? You are so slow.

2.     You better hurry if you don’t want to lose a customer.

3.     Hurry up. I don’t have all day.

4.     Will this take very long? I have to get to a party soon.

4.       Alan meets his old friend, Susan, in a coffee shop. He hasn’t seen her for a long time. He says to her “…….………”

1.  Long time no see! How have you been?

2.  I hope you’re fine. I am.

3.  How do you do? Nice to meet you.

4.  How’s your life? Tell me about it.

5.       In a party, everybody is dancing except a lovely

       girl in a pink dress. Jack comes to her and says  

       “…………..”

1.  I’m so lonely. We should dance together.

2.  Would you like to dance with me, Miss?

3.  How come you don’t dance, young girl? Come and dance with me.

4.  Why do you stand alone? Come dancing with me.

6.     You are watching a debate on an environmental

      issue. You want to know your friend’s opinion so

      you say “…………….”

1.     We should have a debate on this issue, too.

2.     You should express your opinion fairly on the issue.

3.     You should watch this debate. It’s really goo.

4.     What do you think of the debate?

7.     Somebody calls for your roommate and you want to check if she is in or out. You say ”……………..”

1.     I’ll put you through.             2. Hang on, please.

3.     Not so fast.                           4. Drop the line now.

8.     You had an appointment with the general manager, Mr. Anderson, at ffice:smarttags" />12.00 a.m. At 11.50 you went to the reception desk and said “………………”

1.  Is the general manager in? I want to see him.

2.  I am making an appointment with Mr. Anderson today.

3.  I’d like to see the general manager, please.

4.  I want to see general manager now. I have an appointment with him.

9.     You want to go to the toilet during the class. You ask your teacher “…………….”

1.     May I go to the toilet?

2.     Shall I go to the toilet?

3.     Can I go to the toilet?

4.     Would I go to the toilet?

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้