ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4528เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

ข้อสอบสัสดีวิชาคอมพิวเตอร์กับภาษาไทย

 
แต่คราวนี้มีข้อแม้นี๊ดส์นึงนะ เราจะไม่เฉลยให้ตอนนี้..แต่ว่าจะเป็นตอนไหนนั้นก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะ เอาเป็นว่าลองทำกันเลยดีกว่า>>>ลุยยยย
วิชาคอมพิวเตอร์
ข้อ 1..mi เป็นชื่อโดเมนย่อยแทนประเภทขององค์กรใด

1. สถาบันการศึกษา


2. หน่วยงานของรัฐ


3. ธุรกิจการค้า


4. หน่วยงานทางทหาร
ข้อ 2.ข้อใดคือหน่วยย่อยที่สุดในการเก็บข้อมูลของ Windows


1. Sub Folder


2. File


3. Directory


4. Folder
ข้อ 3.เครื่องคอมพิวเตอร์อาการค้าง ไม่ทำงาน หรือระหว่างการทำงาน ไฟฟ้าดับ เมื่อสามารถเปิดเครื่องให้ทำงานได้แล้วควรดำเนินการอย่างไร เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น


1.ควรเรียกดูปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้โปรแกรม Scheduled Tasks


2.ควรตรวจและซ่อมแซมข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Check Disk


3.ใช้โปรแกรม Disk Cleanup จัดการปัญหาที่เกิดขึ้น


4.ไม่ควรทำอะไร ปล่อยไว้เพราะ Windows จะจัดการให้เอง
ข้อ 4.หากต้องการสร้างข้อความให้เป็นตัวหนาและเป็นตัวเอียงจะต้องกดเลือกปุ่มใดบ้างของแถบเครื่องมือในการจัดรูปแบบ


1. Bold + Italic


2. Italic + Center


3. Bold + Underline


4. Italic + Underline
ข้อ 5. ข้อความใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ปุ่มเครื่องมือในแถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Toolbar)


1. สร้างเอกสารใหม่


2. สีแบบอักษร


3. เลิกทำ / ทำซ้ำ


4. ย่อ / ขยาย
ข้อ 6.การใส่ข้อความในรูปทรง เช่น วงกลม กล่องข้อความ รูปร่างต่างๆ และลูกศร เป็นต้น สามารถทำได้โดยเลือกปุ่มที่เครื่องมือใด


1. รูปร่างอัตโนมัติ (AutoShape)


2. ออกแบบ (Design)


3. ตัวยึด (Placeholder)


4. เติมลักษณะพิเศษ (Fill Effects)
ข้อ 7.ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ (Operating System)


1. DOS


2. Linux


3. Microsoft Windows XP


4. Microsoft Word
ข้อ 8.ข้อใดถูกต้องที่สุด


1.โปรโตคอล คือ วิธีการที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่าย


2.Network Card ใช้สำหรับแสดงภาพบนจอคอมพิวเตอร์


3.Hub เป็นอุปกรณ์ที่จุดปลายทางในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์


4.IPX / SPX เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ข้อ 9.Plug and Play เป็นคุณสมบัติที่ใช้สำหรับแก้ปัญหาใดในการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม


1.การไม่มีโปรแกรม device driver


2.การไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่ม


3.การต่ออุปกรณ์มากกว่าที่กำหนด


4.การไม่มีโปรแกรม device test
ข้อ 10.การเริ่มต้นสร้างไฟล์งานบน MS Word ทำได้หลายวิธี ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีในการเริ่มต้นสร้างไฟล์งานใหม่


1.คลิกปุ่ม “สร้างเอกสารเปล่า” บนแถบเครื่องมือมาตรฐานในทาสก์เพน


2.คลิกปุ่ม “สร้างเอกสารเปล่า” บนไตเติลบาร์


3.คลิกเลือกคำสั่ง แฟ้ม > สร้างเอกสารเปล่า บนเมนูบาร์


4.คลิกปุ่ม “สร้างงเอกสารเปล่า” บนทูลบาร์
ข้อ 11.มีหลายวิธีในการนำโปรแกรม MS Word มาสร้างหน้า “เว็บเพจ” (Web Page) และสามารถสร้างจุดเชื่อมต่อกันระหว่างหน้าเว็บเพจ ช่วยให้อ่านเอกสารต่างๆ บนหน้าจอได้เร็วขึ้น อยากทราบว่าจุดเชื่อมต่อนั้นเรียกว่าอะไร


1. การอ้างอิง (Reference)


2. ที่คั่นหนังสือ (Bookmark)


3. ทิศทางของข้อความ(Text Direction)


4. ไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink)
ข้อ 12.แบบของสไลด์ที่ Power Point จัดเตรียมไว้ให้เลือกใช้ คือข้อใด


1.เอกสารประกอบคำบรรยาย (Handouts)


2.ตัวยึด(Placeholder)


3.เค้าโครงภาพนิ่ง(Slide Layout)


4.ภาพนิ่ง (Slide)
ข้อ 13.ข้อใดคือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่าย


1. Database Server


2. Web Server


3. Mail Server


4. Print Server
ข้อ 14.ข้อใดถือว่าเป็นรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องกับวิธีการตั้งรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ Windows


1. 75BC9*/


2. SOMCHAI


3. SOM_K555


4. */*555
ข้อ 15.การใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)เป็นที่นิยมแพร่หลายและใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน โปรแกรมใดในชุด MS Office ที่มีคุณสมบัติในการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และจัดระบบข้อมูลส่วนตัว


1. Outlook


2. Power Point


3. Access


4. Word
ข้อ 16.รูปภาพถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในเอกสาร การนำรูปภาพมาใส่ในไฟล์เอกสารมีหลายวิธี ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การนำรูปภาพมาใส่


1.การใส่ภาพด้วย Clip Organizer


2.แทรกภาพด้วยคำสั่ง Place


3.แทรกภาพด้วยการก๊อบปี้ / วาง (Edit > Copy / Paste


4.แทรกภาพด้วยคำสั่ง Insert Picture
ข้อ 17.เครื่องมือที่ช่วยในการสร้างและจัดการสไลด์ในกรณีที่นอกเหนือจากการสร้างงานนำเสนอด้วยตนเอง ที่โปรแกรม Power Point จัดเตรียมไว้ให้คือข้อใด


1.ตัวช่วยกำหนดคุณลักษณะอัตโนมัติ (Auto Config Wizard)


2.ตัวช่วยสร้างรูปร่างอัตโนมัติ (AutoShape Wizard)


3.ตัวช่วยสร้างข้อความอัตโนมัติ (Auto Content Wizard)


4.ไม่มีข้อใดถูก
ข้อ 18.ข้อใดคือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเขียนเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต


1. ภาษา C


2. ภาษา PASCAL


3. ภาษา HTML


4. ภาษา BASIC
ข้อ 19.เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารในแบบที่มีสำเนาในการพิมพ์ครั้งเดียวกัน ควรใช้เครื่องพิมพ์ในข้อใด


1. แบบจุด (Dot-Matrix)


2. แบบน้ำหมึก (Inkjet)


3. แบบใช้แสง (Laser Printer)


4. แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)
ข้อ 20.ข้อใดคือการทำงานที่ผู้ใช้ทั่วไปใน Windows ไม่มีสิทธิ์ทำได้


1.สามารถเปลี่ยนหรือลบรหัสผ่านของตัวเองได้


2.เปลี่ยนภาพพักหน้าจอ


3.เพิ่มเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้คนอื่น


4.เปลี่ยนภาพบน Desktop
ข้อ 21.โปรแกรมในชุด MS Office โปรแกรมใดจัดเป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต(Spreadsheet)


1. Word


2. Power Point


3. Excel


4. Outlook
ข้อ 22.MS Word มีเครื่องมือที่ช่วยในการป้อนข้อความหรือคำที่ใช้บ่อยให้สะดวกขึ้น โดยการรวบรวมคำเหล่านั้นมาจัดทำเป็นอะไร


1. Auto Check


2. Auto Select


3. Auto Correct


4. Auto Text
ข้อ 23.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับโปรแกรม MS Power Point


1.ไม่สามารถใส่ภาพเคลื่อนไหวในลักษณะวีดีทัศน์ลงในสไลด์ได้


2.สามารถใส่ภาพและเสียงลงในสไลด์ได้


3.เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดทำสไลด์เพื่อการนำเสนอ


4.อาจบันทึกคำบรรยายประกอบสไลด์ให้โปรแกรมฉายเองได้
ข้อ 24.แฟ้มโปรแกรมที่มีส่วนขยายเป็น .EXE เป็นแฟ้มโปรแกรมแบบใด


1.แฟ้มโปรแกรมที่ประกอบด้วยชุดคำสั่งที่ทำงานได้


2.แฟ้มโปรแกรมที่ใช้ทำงานได้ช้า


3.แฟ้มโปรแกรมที่สามารถแก้ไขได้


4.แฟ้มโปรแกรมที่ต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะ
ข้อ 25.ข้อใดคือโปรแกรมที่มีใน Windows XP ที่ช่วยให้ผู้ใช้ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตอนที่เครื่องยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้น


1. Internet Explorer


2. Windows Messenger


3. Remote Assistant


4. System Restore
ข้อ 26.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับโปรแกรม MS Word


1.เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างและแก้ไขข้อความในเอกสาร


2.เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้จัดรูปแบบข้อความใส่ตาราง ภาพประกอบและใช้สร้างเว็บเพจได้


3.ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 2


4.ถูกเฉพาะข้อ 1 ส่วนข้อ 2 ผิดเพราะ MS Word ไม่สามารถนำมาสร้างเว็บเพจได้
ข้อ 27.ข้อใดคือรูปแบบหรือฟอร์แมตของรูปภาพที่กล้องดิจิตอลส่วนใหญ่มักบันทึกในรูปแบบนี้


1. BMP


2. PNG


3. JPEG


4. TIFF
ข้อ 28.นามสกุลไฟล์(File Extension) ที่ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น (Default) ของไฟล์เอกสารที่สร้างโดย MA Word เวอร์ชั่น 97-2003 คือข้อใด


1. .txt


2. .docx


3. .doc


4. .pdf
ข้อ 29.ตัวเลข 0 และ 1 ของระบบเลขฐานสองแต่ละตัวจะมีหน่วยเรียกว่าอะไร


1. ไบต์(Byte)


2. บิต(Bit)


3. ข้อมูล(Data)


4. ตัวอักษร(Character)
ข้อ 30.ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์


1.จะต้องไม่ยาวเกิน 100 ตัวอักษร


2.จะต้องไม่มีเครื่องหมายพิเศษอยู่ เช่น / ? : *


3.ใช้ชื่อที่มีช่องว่างรวมอยู่ในชื่อได้จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ตอบกลับโพสของ (admin)
4.เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
ข้อ 31.ข้อใดผิดเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์


1.ใช้อุปกรณ์เพื่อการเข้าสู่ระบบ เช่นใช้บัตร


2.ใช้อุปกรณ์ทางชีวภาพเพื่อยืนยันตัวบุคคลในการเข้าสู่ระบบ เช่น ลายนิ้วมือ


3.ใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่จำง่ายๆ


4.ใช้ระบบสัญญาณเตือนเพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบ
ข้อ 32.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่รูปแบบการจัดย่อหน้าข้อความของโปรแกรม MS Word


1. กระจาย (Distributed)


2. รวมกลุ่ม (Centralized)


3. ชิดขอบ (Justify)


4. จัดชิดซ้าย (Align Left)
ข้อ 33.กราฟ หรือ ชาร์ต (Chart) เป็นอีกรูปแบบในการแสดงข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้ชัดเจน และสื่อความหมายมากขึ้น ข้อใดต่อไปนี้เป็นรูปแบบกราฟที่มีใน Excel และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแต่ละค่ากับผลรวมข้อมูลทั้งหมด


1. กราฟแท่งแนวตั้ง (Column)


2. กราฟวงกลม (Pie)


3. กราฟเส้น (Line)


4. กราฟพื้นผิว (Surface)
ข้อ 34.ข้อใดคือหน่วยความจำชั่วคราวที่โปรแกรมและข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จะถูกลบหายไปเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์


1. ROM


2. CMOS


3. RAM


4. FLASH
ข้อ 35.ข้อมูลที่ใช้คำสั่ง Cut หรือ Copy ในโปรแกรมต่างๆ ข้อมูลนั้นจะถูกนำไปเก็บไว้ชั่วคราวที่ใด


1. เก็บไว้ใน Program


2. เก็บไว้ใน Manu


3. เก็บไว้ใน Clipboard


4. ไม่เก็บไว้เลย
ข้อ 36.ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการวาดหรือตกแต่งภาพอย่างง่ายๆ ที่รวมอยู่ใน Microsoft Windows


1. Photoshop


2. Picture Edit


3. Paint


4. Draw Picture
ข้อ 37.ฟอนต์ (Font) คือรูปแบบตัวอักษรที่ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาในเอกสาร อยากทราบว่า ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ฟอนต์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


1. Arial


2. Browallia New


3. Angsana New


4. DB Silom
ข้อ 38.ไฟล์ข้อมูลของ Excel เรียกว่าไฟล์เวิร์คบุ๊ค (Workbook) อยากทราบว่านามสกุล (File Extension) ที่ Excel จะใส่ให้โดยอัตโนมัติ คือข้อใด


1. .doc


2. .xlc


3. .txt


4. .xls
ข้อ 39.ถ้าข้อมูลที่ใส่ลงในเวิร์คชีต มีลักษณะเป็นชุดข้อมูลที่มีรูปแบบแน่นอน (Series) เช่นเป็นตัวเลข ชื่อเดือน เป็นต้น Excel จะทำการประเมินและจัดการใส่คุณลักษณะให้ข้อมูลที่เหลือโดยอัตโนมัติ อยากทราบว่าคุณสมบัติการกระทำในลักษณะนี้ของ Excel เรียกว่าอะไร


1. Auto Fill


2. Auto Add


3. Auto Complete


4. Auto Select
ข้อ 40.โปรแกรม Power Point มีเครื่องมือสำหรับใส่ลูกเล่นหรือเอฟเฟ็คต์ (Effect) ในสไลด์ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องในเรื่องการใส่เอฟเฟ็คต์


1.ใส่ลูกเล่นขณะเปลี่ยนแผ่นสไลด์ได้ที่มุมมอง ตัวเรียงภาพนิ่ง (Slide Sorter View) โดยคลิกปุ่ม “การเปลี่ยน”


2.ใส่ลูกเล่นให้กับข้อความในสไลด์ โดยการกดปุ่ม “ออกแบบ” แล้วคลิก โครงร่างเคลื่อนไหว (Animation Scheme)


3.ใส่ลูกเล่นหลายอย่างให้กับข้อความหรือออฟเจ็คเดียว โดยการคลิกขวาบน ออฟเจ็คที่ต้องการ แล้วเลือก การเคลื่อนไหวที่กำหนดเอง (Custom Animation)


4.สร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ของออฟเจ็คที่ปุ่ม เพิ่มเติมลักษณะพิเศษ (Add Effect) แล้วเลือก แสดงเส้นเวลาขั้นสูง (Show Advanced Timeline)
******************************
วิชาภาษาไทย
ข้อ 1.วรรณกรรมใดสะท้อนถึงปัญหาสังคมและการเมืองไทยภายหลังการปกครอง


1. ข้างหลังภาพ


2. แผ่นนี้ของใคร


3. ผู้ดี


4. ละครแห่งชีวิต
ข้อ 2. แนวพระราชดำริ “ทฤษฏีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดสรรพื้นที่การเกษตรให้เป็นสัดส่วนเท่าใด


1.แหล่งน้ำ 30% ปลูกข้าว 50% ปลูกพื้นอื่นๆ 10% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10 %


2.แหล่งน้ำ 30% ปลูกข้าว 45% ปลูกพื้นอื่นๆ 10% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 15 %


3.แหล่งน้ำ 40% ปลูกข้าว 40% ปลูกพื้นอื่นๆ 10% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10 %


4.แหล่งน้ำ 30% ปลูกข้าว 30% ปลูกพื้นอื่นๆ 30% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10 %
ข้อ 3. ข้อใดคือความหมายของคำซ้ำ


1.คำที่มาจากภาษาอื่น


2.คำซ้อนกันแล้วเกิดความหมาย


3.คือคำเดียวกันซ้ำกันเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมาย


4.คำตั้งแต่สองคำซ้อนกันเป็นความหมายใหม่
ข้อ 4. ประโยคใดใช้คำกริยาถูกต้อง


1.กองทัพส่งทหารไปขวางกั้นการโจมตีของข้าศึก


2.ผู้จัดการกีดกันโครงการที่พนักงานเสมอให้พิจารณา


3.กำแพงประเพณีใดๆ ก็ไม่อาจกีดกั้นความรักของเราได้


4.รถยนต์ที่จอดอยู่นั้นขัดขวางการสัญจรของรถคันอื่น
ข้อ 5. “งานจะสำเร็จได้ทุกคนต้องร่วมปรึกษาหารือกัน ร่วมกันทำงานไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ ถ้าเป็นเช่นนี้ย่อมประสบความสำเร็จได้ยาก” การทำงานที่ไม่ประสบความสำเร็จตรงกับสำนวนในข้อใด


1. พายเรือคนละที


2. พายเรือในหนอง


3. พายเรือทวนน้ำ


4. พายเรือในอ่าง
ข้อ 6. ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วรรณคดีมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยรัชกาลใด


1. รัชกาลที่ 1


2. รัชกาลที่ 3


3. รัชกาลที่ 2


4. รัชกาลที่ 4
ข้อ 7. ข้อใดคือแนวคิดที่ได้จากเรื่อง “เราคือลูกแม่พระธรณี”


1.ชีวิตนั้นดำเนินไปด้วยความหวังและความอดทน


2.น้ำตาคือเพื่อนเราในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสุขหรือทุกข์


3.หน้าที่ความรับผิดชอบกับมนุษยธรรมนั้นบางครั้งอาจขัดแย้งกัน


4.ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม
ข้อ 8. ข้อใดผิด


1.นิทานอิหร่านราชธรรม ประพันธ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1


2.สามก๊ก ถูกแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 2


3.หมอบรัดเลย์และคณะมิชชันนารี ออกหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ในสมัยรัชกาลที่ 3


4.รำพันพิลาป เป็น 1 ในผลงานนิราศ 9 เรื่องของสุนทรภู่
ข้อ 9. “ที่ ศธ 1325/573” อ่านว่าอย่างไร


1.ที่สอทอหนึ่งสามสองห้าทับห้าร้อยเจ็ดสิบสาม


2.ที่สอทอหนึ่งสามสองห้าทับห้าเจ็ดสาม


3.ที่สอทอหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าทับห้าเจ็ดสาม


4.ที่สอทอหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าทับห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
ข้อ 10. ประโยคใดเป็นประโยคความรวม


1.การเดินเล่นตอนเช้าเป็นการออกกำลังกาย


2.ใครที่ยังไม่เคยเล่นกีฬาน่าจะลองเล่นดู


3.เขานั่งอ่านหนังสือแทนที่จะไปเล่นกับเพื่อน


4.คุณพ่อให้รางวัลเขาที่สอบได้คะแนนดี
ข้อ 11. ในยุคสมัยใดที่วรรณคดีไทยเริ่มได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีตะวันตก


1. รัชกาลที่ 4


2. รัชกาลที่ 5


3. รัชกาลที่ 6


4. ไม่มีข้อใดถูก
ข้อ 12. ข้อใดคืออุปลักษณ์โวหาร


1. นาคาหน้าดั่งเป็น ดูเขม้นเห็นขบขัน


2. นาวาหน้าอินทรี มีปีกเหมือนเลื่อนลอยโพยม


3. น้ำเงินคือเงินยวง ขาวพรายช่วงสีสำอาง


4. เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว คลับคล้ายเรียวเหลียว
ข้อ 13. วรรคใดไม่มีสัมผัสใน


1. สะพานไผ่ไต่เลาะข้ามเกาะแก่ง


2. ผีฟ้าซ้ำผีน้ำซัดนัดกันมา


3. ยิงโยกแกว่งแรงไกวไหวถลำ


4. พึ่งประจักษ์ดั่งสายน้ำไหล
ข้อ 14. ข้อใดคือคำประสมระหว่างคำไทยกับคำสันสกฤต


1. สร้างสรรค์


2. สถานที่


3. ทุนทรัพย์


4. หลักฐาน
ข้อ 15. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว


1.คนที่มีสุขภาพดีมาจากคนที่กินอาหารดีถูกหลักโภชนาการ


2.การทำงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพมิได้อยู่ที่คนเพียงคนเดียว


3.ขณะนี้ถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติอย่างจริงจัง


4.ความมีน้ำใจที่แท้ไม่ได้มาจากความจำเป็น หากมาจากความต้องการที่จะให้
ข้อ 16. พระราชนิพนธ์พระบรมราโชวาทในตอนใดที่สะท้อนถึงบทบาทของบิดามารดา


1.อย่าให้ถือตัวว่าเป็นเจ้าของแผ่นดินพ่อมีอำนาจยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองถึงจะเกะกะไม่เกรงกลัว คุมเหงผู้ใด


2.การให้ซึ่งมีโอกาสและให้ทุนทรัพย์ซึ่งจะได้เล่าเรียนวิชานี้เป็นทรัพย์มรดกอันประเสริฐกว่าทรัพย์สินเงินทองอื่นๆ


3.เงินทองที่จะใช้สอยในค่ากินอยู่ นุ่งห่มหรือใช้สอยเบ็ดเสร็จทั้งปวง จงเขม็ดแขม่


4.เมื่อไปอยู่ในโรงเรียนแห่งใด จงประพฤติการให้เรียบร้อยตามแบบอย่างซึ่งเขาตั้งลงไว้
ข้อ 17. ข้อใดมีสัมผัสอักษร


1. เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง


2. วางให้พี่ข้างที่นอน


3. นกบินเฉียงไปทั้งหมู่


4. เรือครุฑยุดนาคหิ้ว
ข้อ 18. พจนานุกรมเล่มแรกมีชื่อว่าอะไร


1. อักขราภิธานศัพท์


2. ตุลวิภาคพจนกิจ


3. ศิริพจนภาค


4. ไม่มีข้อใดถูก
ข้อ 19. ข้อใดคือคำพังเพย


1. ปิดทองหลังพระ


2. กำปั้นทุบดิน


3. จับปลาสองมือ


4. กระต่ายตื่นตูม
ข้อ 20. ข้อใดเป็นคำประสมที่ประกอบด้วยคำไทยกับคำยืมจากภาษาอื่นทุกคำ


1. โรงพัก ตู้โชว์


2. ชาวโลก น้ำพุ


3. กินเจ ข้าวสาร


4. ฝูงชน ลำแข้ง
ข้อ 21. ข้อใดสะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ชัดเจนที่สุด


1. ขุนช้างขุนแผน


2. นิราศพระบาท


3. รามเกียรติ์


4. ลิลิตตะเลงพ่าย
ข้อ 22. ข้อใดมีหาสยรสในทางวรรณคดี


1.นิจจาเอ๋ยจากเชยมาไกลโฉมมีแต่โทมนัสร่ำระกำจิต


2.สายบ่หยุดเสน่ห์หาย ห่างเศร้า


3.จะล่อแก่คราวกะตัวกลัวผัวมี ถ้าเสียทีสิซ้ำ***มัง


4.ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
ข้อ 23. “ขัตติยพันธกรณี” ถูกประพันธ์ขึ้นมาในห้วงเวลาที่เมืองไทยเป็นเช่นใด


1. วิกฤตการณ์ รศ. 112


2. รัชกาลที่ 5 ทรงประชวน


3. ไทยมีข้อพิพาทกับฝรั่งเศส


4. ถูกทุกข้อ
ข้อ 24. ประโยชน์ของการเรียนรู้ราชาศัพท์


1.สามารถใช้คำได้เหมาะสมกับสถานที่


2.สามารถใช้คำได้เหมาะสมกับฐานะ


3.สามารถใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะ


4.สามารถใช้คำได้เหมาะสมกับบุคคล
ข้อ 25. คำในข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ


1. คุณสมบัติ คุณากร คุณค่า


2. ราชการ ราชวัง ราชรถ


3. มโหฬาร มหาวิทยาลัย มหาภัย


4. พลานามัย พลศึกษา พลความ
ข้อ 26. จากเรื่อง “พระบรมราโชวาท” เหตุใดพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง 4 พระองค์จึงทรงต้องศึกษาตะวันตกให้แตกฉาน


1.ไทยจำเป็นต้องรู้ภาษาตะวันตกเป็นอย่างดี


2.ไทยต้องใช้ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศสในการทำสนธิสัญญาระห่างประเทศ


3.เป็นภาษาของชาติมหาอำนาจ


4.ใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้กว้างขวาง
ข้อ 27. “มัทนะพาธา” ได้เค้าโครงเรื่องมาจากเรื่องใด


1. อาหรับราตรี


2. ตำนานดอกกุหลาบ


3. ขัตติยพันธกรณี


4. เวนิสวานิช
ข้อ 28. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ให้ข้อคิดใด


1.ความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูก


2. การให้มาซึ่งความสุข


3.การเสียสละประโยชน์สุขแห่งตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม


4.ถูกทุกข้อ
ข้อ 29. ในการสนทนากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควรใช้สรรพนามบุรุษที่ 2 ว่าอย่างไร


1. ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท


2. ฝ่าพระบาท


3. ใต้ฝ่าละอองพระบาท


4. ใต้ฝ่าพระบาท
ข้อ 30. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาเขมรมากที่สุด


1.ชาติกำเนิดของคนไม่ใช่สิ่งสำคัญ


2.ข้าราชการบำนาญชวนกันไปบำเพ็ญประโยชน์


3.เมื่อพัสดุชำรุดต้องรีบจำหน่ายตามระเบียบ


4.ตำรวจเข้าไปตรวจในทำเนียบเพื่อเตรียมการรับเสด็จ
ข้อ 31. “ธรรมาธรรมะสงคราม” ให้ข้อคิดใด


1.ทำดีย่อมนำสุขมาให้ ถ้าทำชั่วต้องตกนรก


2.ความสุขสูงสุดในชีวิต คือ ความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้น


3.สามัคคี คือ พลัง


4.เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
ข้อ 32. ข้อใดเป็นคุณลักษณะทหารที่ดีของขุนแผน


1. เมื่อจะเอาโทษทัณฑ์ฉันใด ก็ตามใจด้วยเรานี้เป็นข้า ได้ถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจา จะหลบลี้หนีหน้าไปทำไม


2. พี่รักเจ้าสู้เอาชีวิตแลก ถึงจะแหลกครั้งนี้พี่ไม่ว่า จะแก้ไขมิให้น้องต้องอาญา ก้มหน้าไปเทิดเจ้าอย่าเศร้าใจ


3. สั่งกำชับกรมการด่านคอย อายัดซ่องใหญ่น้อยไว้แน่นหนา ใครจับได้ให้ส่งไปพารา ด้วยโทษฆ่าคนตายเสียหลายพัน


4. ไม่มีข้อใดถูก
ข้อ33. “คำสัญญาของลูกน้อง” ต้องการสื่อถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ


1.ความรักระหว่างแม่กับลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่มีข้อใดตัดขาดได้แม้แต่ความตาย


2.การรักษาสัญญาเป็นคุณธรรมที่มนุษย์ควรมี


3.จิตที่สงบ ปราศจากการแก่งแย่งแข่งขันและปราศจากความโลภจะนำความสุขมาสู่ชีวิต


4.การให้การศึกษาเป็นมรดกอันยิ่งใหญ่ที่พ่อแม่จะให้แก่ลูกได้
ข้อ 34. “การกล่าวคำพูดที่เป็นพิธีการ” คือความหมายของคำใด


1. ปาฐกถา


2. ปราศรัย


3. สุนทรพจน์


4. สุนทรียภาพ
ข้อ 35. “กำลังของเราน้อย จะไปสู่เขาไหวหรือ มันเข้าทำนอง.......... ”


1. เกลือจิ้มเกลือ


2. เอาทองรู่กระเบื้อง


3. หิ่งห้อยแข่งแสงจันทร์


4. ไม้ซีกงัดไม้ซุง
ข้อ 36. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการใช้เครื่องหมายมหัพภาค


1.ใช้เพื่อใช้แสดงว่าจบประโยคแล้ว


2.ใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรย่อ


3.ใช้แทนเครื่องหมายคูณในคณิตศาสตร์เท่านั้น


4.ใช้คั่นระหว่างชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลา
ข้อ 37. “มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นมูลนิธิที่อยู่ใน........ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ควรเติมคำใดในช่องว่าง


1. พระราชานุเคราะห์


2. พระอุปถัมภ์


3. พระบรมราชูปถัมภ์


4. พระราชูปถัมภ์
ข้อ 138. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายถึง


1. เครื่องแสดงยศ


2. เครื่องแสดงศักดินา


3. เครื่องแสดงตำแหน่ง


4. เครื่องแสดงถึงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ
ข้อ 39. ข้อใดใช้ไม้ทัณฑฆาตไม่ถูกต้อง


1. ฟอร์ม


2. สายสิญจ์น


3. คอลัมน์


4. กอล์ฟ
ข้อ 40. ราชรถเป็นพาหนะที่ใช้สำหรับ


1. ทรงในงานพระราชพิธี


2. ออกสงคราม


3. อัญเชิญพระบรมศพ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้