ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5777เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบ -นายสิบทหาร จ่า(อากาศ-เรือ)ช่างฝีมือทหาร - แนวข้อสอบ

 
วิชาความรู้ทั่วไป

คำถามข้อที่ 1.
จี.เอส.พี. (G.S.P.) คืออะไร
1. สิทธิพิเศษทางการค้า
2. สิทธิพิเศษทางการทูต
3. สิทธิพิเศษในการนำเข้า- ส่งออก
4. สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1คำถามข้อที่ 2.
เมื่อมีคนตายภายในบ้าน เจ้าบ้านหรือผู้พบเห็นจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่หรือตำรวจภายใน
1. ทันทีที่พบเห็นการตาย
2. 24 ชั่วโมง
3. 48 ชั่วโมง
4. 72 ชั่วโมง
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

คำถามข้อที่ 3.
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงสำเร็จปริญญาตรีและคณะวิทยาศาสตร์ในสาขาใด จากมหาวิทยาลัยโลซาน
1. เคมี
2. ชีววิทยา
3. ฟิสิกส์
4. เทคโนโลยีการเกษตร
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

คำถามข้อที่ 4.
คลองเดินเรือที่ขุดเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติก คือคลองอะไร
1. คลองปานามา
2. คลองสุเอซ
3. คลองคีล
4. คลองคอรินท์
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

คำถามข้อที่ 5.
ข้อตกลงเกียวโต (Kyoyto Protocol) เป็นข้อตกลงที่ว่าด้วยเรื่องใด
1. ให้ยกเลิกการผลิตอาวุธนิวเคลียร์
2. การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3. ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
4. ความช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3


คำถามข้อที่ 6.
วัดประจำรัชกาลที่ 9 คือวัดใด
1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
2. วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก
3. วัดบวรนิเวศวิหาร
4. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

คำถามข้อที่ 7.
ทะเลที่อยู่ระหว่างทวีปเอเชีย, แอฟริกา และยุโรป คือทะเลอะไร
1. ทะเลบอลติก
2. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
3. ทะเลดำ
4. ทะเลเหนือ
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

คำถามข้อที่ 8.
สัดส่วนระหว่างส.ส. และ ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีจำนวนเท่าไร
1. ส.ส. 500, ส.ว. 200
2. ส.ส. 400, ส.ว. 180
3. ส.ส. 450, ส.ว. 150
4. ส.ส. 480, ส.ว. 150
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

คำถามข้อที่ 9.
“มหาอุณาโลม” เป็นตราพระลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่เท่าใด
1. รัชกาลที่ 1
2. รัชกาลที่ 2
3. รัชกาลที่ 3
4. รัชกาลที่ 4
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

คำถามข้อที่ 10.
การรวมตัวกันของประเทศที่ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองในการเรียกร้องขึ้นราคาน้ำมันมีชื่อเรียกว่าอะไร


1. OPEC
2. ASEAN
3. NATO
4. APEC
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

คำถามข้อที่ 11.
ไม้จันทร์หอมที่จะนำมาทำพระโกศของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มาจากที่ใด
1. อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
3. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
4. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

คำถามข้อที่ 12.
ทฤษฎีการทำฝนเทียมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี 3 ขั้นตอน ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
1. เลี้ยงให้อ้วน ก่อกวน โจมตี
2. โจมตี ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน
3. ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน โจมตี
4. ก่อกวน โจมตี เลี้ยงให้อ้วน
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

คำถามข้อที่ 13.
สกุลเงินของประเทศใดต่อไปนี้ ที่ไม่ใช่ดอลลาร์$
1. สหรัฐอเมริกา
2. อังกฤษ
3. แคนาดา
4. ฮ่องกง
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2


คำถามข้อที่ 14.
จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึง 2 ประเทศ คือจังหวัดใด
1. อุบลราชธานี และเชียงราย
2. อุดรธานี และเชียงราย
3. สระแก้ว และเชียงใหม่
4. หนองคาย และเชียงใหม่
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

คำถามข้อที่ 15.
บัตรประจำตัวประชาชน มีอายุใช้ได้คราวละกี่ปี
1. 3 ปี
2. 4 ปี
3. 5 ปี
4. 6 ปี
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

คำถามข้อที่ 16.
นักบินอวกาศคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เดินทางโคจรรอบโลกเป็นผลสำเร็จมีนามว่าอะไร
1. นักบินอวกาศ สตาลิน
2. นักบินอวกาศ ยูริ กาการิน
3. นักบินอวกาศ เบรสเนฟ
4. นักบินอวกาศ ครุสชอฟ
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

คำถามข้อที่ 17.
เทือกเขาแดนลาวเป็นแนวพรมแดนที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศใด
1. พม่า
2. ลาว
3. กัมพูชา
4. มาเลเซีย
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

คำถามข้อที่ 18.
ประเทศใดสร้างเทพีเสรีภาพเพื่อมอบให้ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถต่อสู้กับอังกฤษจนได้รับเอกราช
1. ฝรั่งเศส
2. อิตาลี
3. เยอรมัน
4. สวีเดน
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

คำถามข้อที่ 19.
ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองใดในประเทศญี่ปุ่นที่ถูกทำลายด้วยระเบิดปรมาณู
1. ฮิโรชิมา – ฮอกไกโด
2. นางาซากิ – ฮอกไกโด
3. นางาซากิ – คาวาซากิ
4. ฮิโรชิมา – นางาซากิ
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

คำถามข้อที่ 20.
ศาสนาใดที่สอนว่า “ทรัพย์สินทั้งหลายที่มนุษย์ได้มาไว้ในครอบครองนั้นเป็นเพียงของฝากจากพระเจ้า”
1. ศาสนาฮินดู
2. ศาสนาคริสต์
3. ศาสนาอิสลาม
4. ศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

คำถามข้อที่ 21.
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไรของประเทศไทย
1. 21
2. 22
3. 23
4. 24
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

คำถามข้อที่ 22.
นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย คือผู้ใด
1. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
2. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
3. พระยาพหลพลพยุหเสนา
4. พันตรีควง อภัยวงศ์
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

คำถามข้อที่ 23.
คุณธรรมในข้อใดที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติประสบความสำเร็จในชีวิต

1. อิทธิบาท 4
2. พรหมวิหาร 4
3. ฆราวาสธรรม 4
4. สุขของคฤหัสถ์ 4
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

คำถามข้อที่ 24.
ในระบบสุริยจักรวาล ประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีดาวเคราะห์ 9 ดวง เป็นบริวาร ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
1. ดาวเนปจูน
2. ดาวเสาร์
3. ดาวพฤหัส
4. ดาวอังคาร
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

คำถามข้อที่ 25.
องค์การใดที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในทางทหาร
1. COMECON
2. NATO
3. GATT
4. ASEAN
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

คำถามข้อที่ 26.
ประเทศใดต่อไปนี้ที่มีผู้นำรัฐบาลเป็นสุภาพสตรี
1. ปากีสถาน
2. อังกฤษ
3. ฝรั่งเศส
4. ฟิลิปปินส์
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

คำถามข้อที่ 27.
กรุงเทพมหานคร มีอายุครบ 200 ปี คือ พ. ศ. ใด

1. พ. ศ. 2520
2. พ. ศ. 2525
3. พ. ศ. 2530
4. พ. ศ. 2535
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

คำถามข้อที่ 28.
โรคเลปโตสไปโรซิสคือโรคใด
1. โรคพิษสุนัขบ้า
2. โรคไข้เลือดออก
3. โรคเท้าช้าง
4. โรคฉี่หนู
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4


คำถามข้อที่ 29.
จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในประเทศไทย
1. กรุงเทพมหานคร
2. ภูเก็ต
3. สมุทรสงคราม
4. ระนอง
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

คำถามข้อที่ 30.
ระบบการปกครองที่เรียกว่า “จตุสดมภ์” ได้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในสมัยใด
1. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
3. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4. สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบจ่าทหารเรือรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
วิชาสังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   390 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้