ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 6885เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

สอบกรมอุทยานปี 54 ทุกตำแหน่ง

 
แนวข้อสอบพนักงานราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 54
1)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
3)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ
4)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ
แนวข้อสอบปรนัยและสรุปเนื้อหาสำคัญ
ตรงตามหลักสูตรที่สอบปี 54
http://www.sobtid.com/read.php?tid=1715
จำหน่ายแนวข้อสอบนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  tan2551@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย
ขอนแก่น ชื่อบัญชี chatchai ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 087-3740666
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดตั้งขึ้น เมื่อปีใด
ก. พ.ศ. 2500              ข. พ.ศ. 2520
ค. พ.ศ. 2535                 ง. พ.ศ. 2545
ตอบ     ง. พ.ศ. 2545   จัดตั้งเมื่อ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
2. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า         ข. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และพันธุ์พืช
       ค. และปลุกจิตสำนึกให้ให้ทุกคนดูแลป่า  ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ
3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม        
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. กระทรวงมหาดไทย
ตอบ     ค.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนปัจจุบันคือใคร
ก.  โชติ ตราชู            ข. ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
ค.  ชานนท์  อินทวิทย์         ง.  จุติ ไกรฤกษ์
ตอบ     ข. ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข  เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
5.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน         ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์               ง. นางรัตนา กิจวรรณ
ตอบ     ค. นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์              


6. หน่วยงานใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ
            ก. องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์       ข. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
            ค. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    ง. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ตอบ     ง. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
7. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. National Parks, Wildlife and Plant Conservation
ข. Department of National of Thailand
ค. Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
ง. Authority Meteorological
ตอบ     ค. Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก.  อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ทรัพยากรป่า และสัตว์ป่า      
ข. ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักป่า
ค. วิจัยพัฒนาให้บริการด้านวิชาการ                      
             ง. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ตอบ     ข. ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักป่า
9. วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คือวันใด
ก. 2  ตุลาคม  ของทุกปี        
ข. 5  ตุลาคม  ของทุกปี
ค. 10  ตุลาคม  ของทุกปี
ง. 25  ตุลาคม  ของทุกปี
ตอบ     ก. 2  ตุลาคม  ของทุกปี  
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
              ก.ป่าคือชีวิตอย่าคิดทำลาย  
ข. ความสมบูรณ์ของธรรมชาติคือความมั่นคงของชาติ
ค. ธรรมชาติคือสุดยอดของแหล่งกำเนิดชีวิต
ง. ผืนป่าหลากหลายสัตว์ป่ามากมายป่าไม้ยั่งยืน
ตอบ     ง. ผืนป่าหลากหลายสัตว์ป่ามากมายป่าไม้ยั่งยืน
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้