ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 12293เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ

 
เด็ดๆข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

เตรียมตะลุย แนวข้อสอบ เด็ดๆข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

รวมวิธีการทำข้อสอบ ถูกต้อง แม่นยำ เก็งที่สุด

กับอาจารย์ รุ่นพี่ที่สอบติดต้นๆ ข้อสอบราชการ ดอทคอม


 

รวมการสมัครสอบ แนวข้อสอบเด็ดๆข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

มาเตรียมสอบกับ เรา

ติวสอบ เน้น แนวข้อสอบ เด็ดๆข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


อยากสอบ แนวข้อสอบเด็ดๆข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   ต้องเตรียมสอบ เน้นๆสอบ

 

กับ ข้อสอบ แนวข้อสอบเด็ดๆข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   ชุดใหม่

อัฟเดตขึ้นมาเพื่อเตรียมสอบ เด็ดๆข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    โดยตรง

รับรองเน้นๆ ติวสอบ เด็ดๆข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเด็ดๆข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประกอบด้วย

-เด็ดๆข้อสอบ สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

-เด็ดๆข้อสอบ เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

-เด็ดๆข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

-เด็ดๆข้อสอบ ความรู้ทั่วไป

-เด็ดๆข้อสอบ ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน

-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เด็ดๆ

แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง เด็ดๆ


แนวข้อสอบ เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เด็ดๆ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เด็ดๆ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เด็ดๆ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เด็ดๆ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เด็ดๆ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เด็ดๆ

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เด็ดๆ

แนวข้อสอบ นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เด็ดๆ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เด็ดๆ

แนวข้อสอบ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เด็ดๆ

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เด็ดๆ

แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เด็ดๆ

แนวข้อสอบ สถาปนิก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เด็ดๆ

แนวข้อสอบ สัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เด็ดๆ


ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 Line: 0844283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com หรือ 0844283086
[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2014-04-08 08:48 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
1)  การออกหนังสือรับรอง  ต้องติดรูปถ่ายหรือไม่ตามระเบียบงานสารบรรณ
1. ต้องติดทุกครั้งตามเรียบ                                       2. ไม่จำเป็น
3. ในกรณีเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้บุคคลให้ติดรูปถ่ายด้วย        4. ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
5. แล้วแต่ความต้องการของผู้ช่วย

2)  คำว่า " งบประมาณเกินดุล " หมายความว่าอย่างไร
1.ปริมาณเงินไหลเข้าประเทศมากกว่าไหลออก         2.มูลค่าสินค้าส่งออกมากกว่ามูลค่าสินค้าสินค้านำเข้า
3.รัฐบาลมีรายได้มากกว่ารายจ่าย                       4.ประเทศมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
5.รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล

3) คำว่า " งบประมาณสมดุล " หมายความว่าอย่างไร
1.ปริมาณเงินไหลเข้าประเทศมากกว่าไหลออก         2.มูลค่าสินค้าส่งออกมากกว่ามูลค่าสินค้าสินค้านำเข้า
3.รัฐบาลมีรายได้มากกว่ารายจ่าย                      4.ประเทศมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
5.รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล

4) ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มักขาดดุลการค้าเป็นเพราะสาเหตุใด
1.มีการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรมาก                  2.มีความต้องการนำเข้าสินค้าทุนมาก
3.มีความต้องการสินค้าที่ผลิตภายในประเทศมาก          4.มีความต้องการบริโภคสินค้าและบริการมาก
  5.ประชาชนส่วนใหญ่ดำรงชีพอย่างไม่ประหยัด

5) ปัจจัยสำคัญที่สุดในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาได้แก่  
1.การเพิ่มขึ้นของกำลังแรงงานทำให้อัตราค่าแรงในประเทศต่ำ
2.การนำกรรมวิธีในการผลิตใหม่ๆมาใช้ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง
3.การที่ประชาชนจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าและบริการทำให้อุปสงค์รวมเพิ่มขึ้น
4.การนำเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามามากทำให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศลดลง    

5.ไม่มีข้อใดถูก  

6) ข้อใดกล่าวถึงความหมายในการพัฒนา เศรษฐกิจได้ดีที่สุด
1.รายได้ประชาชาติที่แท้จริงเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับประชากรเพิ่มขึ้น
2.รายได้ประชาชาติต่อหัวสูงขึ้นพร้อมกับภาวะเงินเฟ้อมีอัตราสูง
3.รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับการแบ่งปันรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น
4.รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นพร้อมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอัตราสูง
5.มีการส่งออกสินค้าการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
7) ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
1.การยอมให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตย
2.การยอมให้ประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพเต็มที่
3.การยอมให้ประชาชนได้เลือกตั้งผู้แทนราษฎรโดยตรง
4.การถือว่าผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของปวงชน
5.การถือว่าอำนาจอธิปไตยมาจากพรรคที่มีเสียงข้างมาก

8) ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภากรณีใดที่ทำให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่ง
1.เมื่อมีการยุบสภา                              2.เมื่อรัฐมนตรีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งลาออก
3.เมื่อรัฐสภามีมติไม่ไว้วางใจ                   4.เมื่อรัฐสภาไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ที่รัฐบาล
5.เมื่อรัฐมนตรีในคณะมีมลทินมัวหมอง

9) การยุบสภาเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลทำได้ในกรณีมีความขัดแย้งกับสภาผู้แทนราษฎร จุดมุ่งหมายในการยุบสภา คืออะไร
1.เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกตั้งใหม่            2.เพื่อให้รัฐบาลปรับปรุงคณะรัฐมนตรี
3.เพื่อให้ ส.ส. สำนึกในบทบาทที่ดี                  4.เพื่อยกเลิกการปกครองแบบรัฐสภา
5.เพื่อปรับปรุงบทบาทของรัฐสภาในการปกครองประเทศ


10) คำว่า " คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภา " หมายความว่าอย่างไร
1.คณะรัฐมนตรีต้องบริหารบ้านเมืองภายใต้การควบคุมของรัฐสภา
2.คณะรัฐมนตรีอาจถูกรัฐสภาอภิปรายและลงมติไม่ไว้วางใจ
3.คณะรัฐมนตรีอาจอยู่ในตำแหน่งได้ถ้ารัฐสภาไม่ไว้วางใจ
4.คณะรัฐมนตรีต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อรัฐสภา
5.รัฐสภามีอำนาจตรวจสอบและกำหนดภารกิจให้ปฏิบัติ

11) หลักการจัดระเบียบบริหารราชการข้อใด ที่จะทำให้ประชาชนมีโอกาสปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยได้ดีที่สุด
1.หลักการรวมอำนาจปกครองไว้ที่ส่วนกลาง  
2.หลักการรวมอำนาจปกครองปกครองไว้ที่บุคคลคนเดียว
3.หลักการกระจายอำนาจปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
4.หลักการรวมอำนาจไว้ที่พรรค ๆ เดียว    
5.หลักการให้ฝ่ายการเมืองมีอำนาจเหนือราชการประจำ
ชุด 2

12) เพราะเหตุใดมนุษย์จึงต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม
1.ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้           2.ต้องช่วยเหลือแบ่งงานกันทำ
3.ต้องการความอยู่รอด                                   4.ต้องร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม
5.ต้องอยู่รวมกันโดยธรรมชาติ


13.ข้อใดคอแนวทางการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม                      

1.แนวทางและแบบแผนการปฏิบัติของคนในสังคม   2.การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม                      
3.บุคคลเข้าใจจุดประสงค์ของสถาบัน                4.บุคคลต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
5.ถูกทุกข้อ

14) รายได้ประชาชาติ (National income) วัดอะไร
1.การกระจายรายได้ของประชากรในประเทศ
2.อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
3.อัตราความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของประเทศ
4.มาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศ
5.ความสามารถในการสร้างรายได้ของประชากร

15) ข้อใดแสดงว่า ประเทศ ก. พัฒนามากกว่า ประเทศ ข.
1.ประเทศ ก.  เป็นประเทศอุตสาหกรรม ประเทศ ข.  เป็นประเทศเกษตรกรรม
2.จำนวนประชากรประเทศ ก. มากกว่าประเทศ ข.
3.รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวประเทศ กง มากกว่าประเทศ ข.
4..ประชาชนในประเทศ ก. มีคุณภาพมากกว่าประเทศ ข.
5.ประชาชนในประเทศ ก. มี สุขภาพดีกว่าประเทศ ข.

เฉลย.. 1. 3      2. 5     3. 5     4. 2     5. 4    6. 3    7. 1  

  8. 1     9.1           10. 1     11. 3     12. 1    13. 2    14. 2    15. 3


สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
แนวสอบหลักการบริหารงาน


1. คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในข้อใดที่เปรียบเสมือนวงจร เดมมิ่ง ของระบบ Q.C.C.
ตอบ อริยสัจ 4 (ทุกข์-สมุทัย-นิโรธ-มรรค พิจารณาถึงปัญหา-วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา-กำหนดวัตถุประสงค์สำหรับทำงาน-การวางแผนงานโครงการเพื่อบริหาร)

2. หัวหน้าหน่วยงานเรียกประชุมเพื่อหาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยใช้วิธีระดมสมอง ถือว่าอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ Q.C.C.
ตอบ  ขั้นการวางแผน (วงจรเดมมิ่ง คือ PDCA  Plan-Do-Check-Action วางแผน-ทำ-ตรวจสอบ-ลงมือแก้ไขปัญหา)

3. ประโยชน์ซ่อนเร้นของการนำ Q.C.C. มาใช้ คือ
ตอบ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ขององค์การร่วมกัน

4. นักบริหารให้ความสำคัญการบริหารงานบุคคล เรื่องใดเป็นอันดับแรก
ตอบ การวางแผนด้านกำลังคน

5. Job Description คือ
ตอบ การเขียนรายละเอียดของงาน
www.sobtid.com

6.นักบริหารหมายถึง
ตอบ    -ผู้เป็นเจ้าของกิจการและดำเนินกิจการเอง
   -ผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการ
   -ผู้วินิจฉัยชี้ขาดและสั่งการ
   -ผู้กำหนดแนวทางการปฏิบัติขององค์กร

7.ผู้บังคับบัญชาแบบใดที่มีลักษณะฟังความคิดเห็นของกลุ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีโอกาสก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตอบ ผู้นำแบบประชาธิปไตย

8.ผู้นำระดับใดที่มีลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์มาก
ตอบ ระดับกลาง

9.ปัจจัยที่ทำให้การมอบหมายงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ตอบ

10.การบริหาร คือ
ตอบ การทำให้งานสำเร็จลุล่วงโดยคนต่าง ๆ เป็นผู้นำ
www.sobtid.com

11.การบริหารแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) คือ
ตอบ การทำงานที่เน้นหนัก วิธีที่ดีที่สุด

12.หลักการพิจารณาขนาดของการควบคุมในองค์กรที่สำคัญที่สุด คือ
ตอบ ประเภทคนงาน และกิจกรรม

13.ปัจจัยที่ทำให้อำนาจหน้าที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลในองค์การ คือ
ตอบ วัฒนธรรม ความรับผิดชอบของการปฏิบัติตามคำสั่ง คุณธรรม และความรับผิดชอบของผู้นำ

14.การบริหารงานบุคคล จะรวมถึงงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ตอบ การคัดเลือก และการพัฒนาการอบรม

15.การบริหารการพัฒนา (Administrative of Development)
ตอบ การพัฒนาโครงสร้าง กระบวนการ เทคโนโลยี พฤติกรรม และโครงการพัฒนา

16.การวางแผนมหาดไทยแม่บท หากใช้ระยะเวลาเป็นหลักในการจัดประเภท ถือเป็นการวางแผนประเภทใด
ตอบ การวางแผนระยะปานกลาง

17.หลักการวางแผนมีลักษณะสอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ
ตอบ อริยสัจ 4
   ทุกข์    (การพิจารณาถึงปัญหา)
   สมุทัย   (การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา
   นิโรธ   (การกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับการทำงาน)
   มรรค   (การวางแผนงาน / โครงการเพื่อการพัฒนา)

18.แนวทางการบริหารที่จำเป็นที่สุดในองค์การแบบ Z (Z type) คือ
ตอบ การฝึกอบรม                Z  =  X ? Y  
ความต้องการในการฝึกอบรม  =  เป้าหมายในการปฏิบัติงาน-ผลของการปฏิบัติงาน

19.การบริหารรัฐกิจในความหมายใหม่ (New Public Administration) มีลักษณะที่สำคัญ คือ
ตอบ    1.เน้นการบริหาร ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาสังคม เน้นความยุติธรรมในสังคม
   2.นักบริหารต้องมีความกระตือรือล้น คิดล่วงหน้า ทำงานในแนวทางสร้างสรรค์

20. Impartiality หมายถึง
ตอบ ความเป็นกลางทางการเมือง

21.ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ฐานะของข้าราชการขึ้นอยู่กับอะไร
ตอบ ศักดินา ตำแหน่ง ยศ และราชทินนาม

22.หลักธรรมที่สำคัญของนักปกครอง คือ
ตอบ   พรหมวิหาร 4   เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
         เมตตา   -   รักและปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข
         กรุณา   -   ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
         มุทิตา   -   ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
         อุเบกขา    -   วางตัวเป็นกลาง ปกครองโดยธรรมเสมอหน้า
   สังคหวัตถุ 4   ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา (ท่านผู้ว่าขวัญชัย ฯ ให้โอวาทตอนย้าย)
         ทาน   -   การให้ปันสิ่งของ
         ปิยะวาจา -   การพูดจาสุภาพอ่อนโยน
         อัตถจริยา -   การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
         สมานัตตา -   วางตนให้เสมอต้นเสมอปลาย
   อิทธิบาท 4   ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา (ในหลวงทรงโปรด และท่าน รมว.มท.ให้โอวาทตอนรับตำแหน่ง)      ฉันทะ   -   ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
         วิริยะ   -   ความเพียรพยายาม
         จิตตะ   -   ความเอาใจใส่ติดตาม
         วิมังสา   -   ความตริตรองแก้ไข

23. กรอ. ย่อมาจาก
ตอบ คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
www.sobtid.com

24.   -EQULIBRIUM      หมายถึงจุดสมดุลที่เส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทาน
   -DIRET DEMOCRACY   คือการที่ประชาชนทุกคนเข้าไปออกเสียงในรัฐสภา
   -ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ นั้น นายจ้างจ้างแรงงานตามมูลค่าผลได้หน่วยท้ายของสินค้าที่ผลิต
   -STONG EXECUTIVE   ผู้บริหารที่ประชาชนเลือกตั้งโดยตรง

25. ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น ?ค่าราชการ? หมายถึง
ตอบ การชำระเงินแทนให้ทางราชการ เพื่อไม่ให้ถูกเกณฑ์เข้าทำราชการ

26.ปัจจุบันการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของเทศบาลในประเทสไทยเป็นแบบไหน
ตอบ Programme Budgeting

27. Trickle Down Theory คือทฤษฎีอะไร
ตอบ ทฤษฎีการพัฒนาที่ถือว่าเมื่อพัฒนาเมืองให้เจริญแล้ว ความเจริญจะกระจายไปสู่ชนบทโดยอัตโนมัติ

28. คจก.ย่อมาจากอะไร
ตอบ โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม

29. คุณลักษณะของระบบ (SYSTEM) ประกอบด้วยสิ่งดังต่อไปนี้ คือ
ตอบ    1)ส่วนต่าง ๆ ของระบบที่เคลื่อนไหวได้      2)ระบบหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ
   3)การเคลื่อนไหวของส่วนต่าง ๆ มีปฏิกิริยาต่อกัน    4)ผลกระทบในส่วนใดที่มีผลต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่

30. การวางแผนที่ดีควรตอบถามอะไร
ตอบ สภาพปัจจุบันไปสู่อนาคต

31. นโยบาย หมายถึง
ตอบ สิ่งที่ยอมรับเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจของผู้ใต้บังคับบัญชา

32.การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร
ตอบ กระบวนการทำงานที่มุ่งสู่เป้าหมายมากที่สุดและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด

33. การบริหารโดยวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยสิ่งสำคัญ คือ
ตอบ เป้าหมาย การกำหนดเป้าหมายร่วมกันและการทำงานเพื่อประสิทธิภาพ

34. ขั้นต่าง ๆ ของการตัดสินใจ
ตอบ การพิจารณาปัญหา การประเมิน การค้นหาทางเลือก และเลือกทางเลือก

35. เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กร คือ
ตอบ การแบ่งแผนกงาน อำนาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ต่าง ๆ

36. ความแตกต่างระหว่างองค์การที่เป็นทางการ กับองค์การที่ไม่เป็นทางการ ขึ้นอยู่กับเรื่องอะไร
ตอบ อำนาจหน้าที่ การกำหนดศูนย์อำนาจ และเปลี่ยนแปลงตัวคนขององค์การ

37.หลักสำคัญของการมอบอำนาจ
ตอบ   1)มิใช่การมอบอำนาจที่ขาดลอยไป      2)มีการปรึกษาก่อนการมอบอำนาจ
   3)มีการปรึกษาเป็นครั้งคราวระหว่างผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ   4)มีการรายงานเป็นครั้งคราว

38.ข้อใดคือคุณลักษณะของผู้นำแบบประชาธิปไตย
ตอบ   1)นโยบายต่าง ๆ กำหนดขึ้นโดยกลุ่ม   2)กิจกรรมกำหนดขึ้นโดยผู้นำจะให้แนวทางเลือก
   3)การแบ่งงานภายในกลุ่มจะทำโดยวิธีตกลงกันเอง

39. ที่ทำการปกครองอำเภอ แบ่งออกเป็น
ตอบ ฝ่ายปกครองและพัฒนา ฝ่ายทะเบียนและบัตร และฝ่ายกิจการพิเศษ

40. กรมการปกครองจัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากระทรวงมหาดไทย เมื่อ 1 เมษายน 2535 ใช้ชื่อว่า
ตอบ กรมมหาดไทย ฝ่ายพลำภัง

41. ส่วนราชการกรมการปกครองในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
ตอบ ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ และที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอ

42. สูตร E = (ผลงาน ? ทรัพยากรบริหารที่ใช้) + ความพึงพอใจ
ตอบ E หมายถึง ประสิทธิภาพ

43. ในกระบวนการบริหารที่เรียกว่า POSDCORB นั้น ตัว D หมายถึง
ตอบ  DIRECTING
www.sobtid.com
44. ผู้นำที่ไม่พยายามจัดให้มีการประเมินผลงาน เป็นผู้นำแบบ
ตอบ อัตนิยม


45. สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้องค์การมีลักษณะเคลื่อนไหว (Dynamic) คือ
ตอบ

46. ตามปกติหน่วยงานฝ่ายอำนวยการ (Staff) กับฝ่ายปฏิบัติการ (Line) มักจะมีพฤติกรรม
ตอบ ร่วมมือประสานกันทำงาน

47. การพิจารณาว่าอำนาจควบคุมบังคับบัญชามารวมอยู่ที่บุคคลใด หรือกลุ่มใดโดยเด็ดขาดหรือไม่นั้น พิจารณาจาก
ตอบ เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command)

48. ผู้บริหารที่เชื่อในระบบควบคุม และลงโทษเพื่อให้บุคคลทำงานนั้นเป็นหลักของทฤษฎีบริหารที่เรียกว่า
ตอบ ทฤษฎี X

49. MBO  คือการบริหารโดย
ตอบ ยึดวัตถุประสงค์

50. ปัจจัยในการบริหารตามหลัก 4 M?s คือ
ตอบ คน เงิน วัตถุสิ่งของ การจัดการ

51. Put the right man on the right job คือหลัก
ตอบ การบรรจุบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ

52. การงบประมาณของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นแบบใด
ตอบ Programme Budgeting

53. การฝึกฝนความรู้สึกไว (Sensitivity Training) มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้เข้าฝึกอบรม
ตอบ ช่วยให้รู้จักตนเองดีขึ้น

54. ระเบียบแบบแผนที่ได้กำหนดเป็นแนวทางของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ร่วมกันปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น คือ
ตอบ วินัย (Discipline)

55. ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์แห่งพฤติกรรมที่สังคมใดสังคมหนึ่ง ได้กำหนดไว้โดยการยอมรับนับถือปฏิบัติของบุคคลส่วนใหญ่ในสังคมนั้น เรียกว่า
ตอบ ปทัสถาน (Norms)

56. ทฤษฎีและแนวความคิดของการบริหารงานบุคคลแผนใหม่ มีดังนี้คือ
ตอบ มีแนวความคิดและการดำเนินงานตั้งแต่ยังมิได้รับคนเข้าทำงานและพิจารณาถึงสถานภาพในอนาคตของผู้ที่ทำงานอยู่และกับทางเศรษฐกิจสังคม

57. ความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) ของข้าราชการ หมายถึง
ตอบ ข้าราชการไม่หาเสียง หรือช่วยเหลือการเลือกตั้งของบุคคลหรือพรรคการเมืองใด


58. ในการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด การใช้ภาวะผู้นำ (Leadership) ในการประชุมนั้น ควรเป็นหน้าที่ของผู้ใด
ตอบ ประธานการประชุม

59. โดยปกติคนเราจะทำงานโดยใช้ความสามารถเพียง 20-30 % เท่านั้น แต่ถ้าได้รับการจูงใจจะใช้ความสามารถถึง 80-90% เป็นผลงานการวิจัยของ
ตอบ Argyris

60. คุณสมบัติสำคัญที่เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่จะทำให้บุคคลทำงานได้ดีคือ
ตอบ ความรู้ ความสามารถ ความขยันหมั่นเพียร

61. ถ้าท่านมีโอกาสเลือกเข้าทำงาน บุคคลต่อไปนี้ท่านจะเลือกใคร
ตอบ หัวหน้างานที่กระจายอำนาจในการตัดสินใจ

62. ผู้บริหารระดับกลางจักต้องบริหารงานโดยถือข้อใดเป็นหลักสำคัญ
ตอบ เป้าหมายขององค์การ

63. การพัฒนาองค์การ (Organization Development) หมายถึง
ตอบ การทำให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่พึงปรารถนา โดยมีแผนที่แน่นอนวางไว้ล่วงหน้า

64. การสำรวจวินิจฉัยองค์การ (Diagnosis) คือ
ตอบ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ และระบุสภาพปัญหาองค์การ

65. ผู้ใดเป็นตัวการในการเปลี่ยนแปลง (Chang Agent) ที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาองค์การ
ตอบ ที่ปรึกษาจากภายนอกองค์การ  หรือหน่วยงานพัฒนาองค์การขององค์การนั้น ๆ     หรือผู้บริหารสูงสุดองค์การ

66. ความสามารถพื้นฐานของนักบริหาร 3 ประการ ได้แก่
   1.ความสามารถทางด้านเทคนิควิธีการทำงาน (Technical Skills)
2.ความสามารถในทางมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations Skills)
3.ความสามารถในการนึกคิด (Conceptual Skills)
เป็นแนวความคิดของผู้ใด
ตอบ Robert L. Katz

67. ทฤษฎีองค์การในปัจจุบันเน้นการศึกษาในเรื่องระบบ (System Approach) หมายถึงการประยุกต์ใช้
ตอบ ทั้งพฤติกรรมศาสตร์ บริหารศาสตร์ และทฤษฎีคลาสสิค

68. การพัฒนาการบริหาร (Management Development) มุ่ง
ตอบ พัฒนาระบบ

69. องค์การโดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะขยายหน่วยงาน และหน่วยงานที่ขยายนี้โดยมากเป็นการขยายเพื่อจัดบริการให้ตนเอง ทั้งนี้เป็นไปตาม
ตอบ Parkinson Law


70. การจัดแบ่งหน่วยงานแบบ Line และ Staff มีลักษณะใด
ตอบ หน่วยงาน Staff ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงาน Line

71. หน้าที่สำคัญ 7 ประการ ของนักบริหาร ซึ่งอักษรข้างหน้าคำนำมาผูกเป็น POSDCORB นั้น ใครเป็นผู้กำหนดขึ้น
ตอบ Luter Gulick

72. องค์ประกอบขันมูลฐานของการบริหารอันเป็นหลักสากล ซึ่งได้แก่ การจัดองค์การ การวางแผน การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุมงานนั้น เป็นหลักการของ
ตอบ Henri Fayol

73. เอกภาพทางการบังคับบัญชา (Unity of Command) หมายถึง
ตอบ การบริหารที่ผู้ใต้บังคับบัญชา จักต้องรับคำสั่ง หรือรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพียงคนเดียว

74. ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คือใคร
ตอบ Woodrow Wilson

75. การบริหารงานภายใต้ภาวะข้อจำกัด หมายถึง
ตอบ ทรัพยากรทางการบริหารจำกัด และขีดจำกัดเกี่ยวกับสถานการณ์

76. ขั้นตอนในการทำกิจกรรม Q.C.C. ประกอบด้วยวงจร PDCA ซึ่ง D ในที่นี้ คือ
ตอบ DO

77. ผู้นำที่มักไม่ชอบใช้อำนาจกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา จึงมีความอิสระสูง เรียกว่าผู้นำแบบ
ตอบ Laissery-Fair Leaders

78. อจ.ชุบ กาญจนประภา เพิ่ม POSDCORB เป็น PA-POSDCORB ตัว P ที่เพิ่มหมายถึง
ตอบ Policy

79. Ishikawa มีความสัมพันธ์กับ
ตอบ Fish-bone Diagram

80. อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้มาจากการที่ราษฎรพร้อมใจกันเรียกผู้ว่าราชการจังหวัด ว่า ?พ่อเมือง ด้วยความรักใคร่นับถือ คือ
ตอบ Charismatic Authority

81. ประโยชน์ซ่อนเร้นของการนำ Q.C.C. มาใช้ คือ
ตอบ เกิดความสามัคคี

82. ทฤษฎีการบริหารในกลุ่ม Neo ? Classical Theory คือ
ตอบ Human Relation Theory

83. ที่มาของคำว่า ข้าราชการคือ ผู้ที่ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ คือ
ตอบ ปัญญานันทภิกขุ

84. พระรามรบชนะทศกัณฑ์ เพราะรู้จักหลักการมอบอำนาจ เป็นคำกล่าวของ
ตอบ นายชลอ วนะภูติ

85. ความพยายามอย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่องในการปรับปรุงสมรรถภาพขององค์การเพื่อเปลี่ยนแปลง ทั้งสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดปัญหาภายในองค์การให้หมดไป เป็นหลักการของ
ตอบ OD

86. Span of Control หมายถึง
ตอบ จำนวนของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ต้องการรายงานหรือขึ้นโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่ง

87. ความสัมพันธ์ระหว่างนายอำเภอกับปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปกครองต่าง ๆ ตามลำดับชั้น หมายถึง
ตอบ สายการบังคับบัญชา
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้