ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 6950เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เปิดสอบ กรมป่าไม้ จำนวน 15 ตำแหน่ง 81 อัตรา 2557

 

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557ข้อสอบกรมป่าไม้ ทุกตำแหน่ง ดูที่ลิ้งค์นี้ คลิกเลย

ด้วยกรมป่าไม้  ประสงค์จะรับสมครบคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป    
ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 81 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง
1) นักวิชาการเงินและบัญชี..............จำนวน 2 อัตรา
    - เงินเดือน 18,000 บาท
    - ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) บุคลากร..................................จำนวน 1 อัตรา
    - เงินเดือน 18,000 บาท
    - ปริญญาตรี ทุกสาขา

3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน........จำนวน 1 อัตรา
    - เงินเดือน 18,000 บาท
    - ปริญญาตรี ทุกสาขา

4) เจ้าพนักงานการเกษตร................จำนวน 2 อัตรา
    - เงินเดือน 13,800 บาท
    - ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางเกษตรกรรม

5) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี............จำนวน 1 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง

6) ช่างศิลป์..................................จำนวน 1 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. ทุกสาขา

7) ช่างเครื่องยนต์..........................จำนวน 1 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล หรือนสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

8) ช่างสำรวจ................................จำนวน 9 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ หรือประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ในสาขาวิชาสำรวจ ทางแผนที่ทหารบก

9) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)................จำนวน 9 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. ทุกสาขา

10) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.................จำนวน 4 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

11) เจ้าหน้าที่การเกษตร...................จำนวน 9 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางเกษตรกรรม

12) พนักงานพิทักษ์ป่า.....................จำนวน 6 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ ความชำนาญในภูมิประเทศ พันธุ์ไม้และมีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

13) เจ้าหน้าที่ตรวจป่า.......................จำนวน 13 อัตรา
    - เงินเดือน 10,430 บาท
    - ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

14) พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง...จำนวน 1 อัตรา
    - เงินเดือน 11,280 บาท
    - ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสม เคยขับเครื่องจักรขนาดกลางไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือขับเครื่องจักรขนาดเบาไม่น้อยกว่า 3 ปี

15) ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า...............จำนวน 21 อัตรา
    - เงินเดือน 10,430 บาท
    - เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-23 มิถุนายน 2557 โดยเปิดเว็บไซต์ http://job.forest.go.th หรือ [url]www.forest.go.th[/url] ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูลการติดต่อ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่อยู่ : เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 0-2579-8607,0-2561-0777 ต่อ 1154,1155 โทรสาร:0-2579-8607

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร
คลิกไฟล์แนบ : http://job.ocsc.go.th/images/Job/635375876069670081.pdf


เน้นๆแนวข้อสอบกรมป่าไม้ ทุกตำแหน่ง

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
       - สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
       - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- บุคลากร
- เจ้าพนักงานธุรการ
- ช่างสำรวจ
- เจ้าหน้าที่การเกษตร
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- พนักงานพิทักษ์ป่า
- เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
- ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2014-06-06 07:49 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้