ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3565เข้าชม
  • 5ตอบกลับ

ข้อสอบทะเบียน

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล ต่างๆ2555 เมื่อเวลา(2012-09-16) —
ข้อสอบทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน มีอายุใช้ดังนี้
ก.7 ปี นับแต่วันทำบัตร
ข.6 ปี นับแต่วันทำบัตร
ค. 6 ปี นับแต่วันครบวันเกิดของผู้ถือบัตร
ง. 6 ปี นับแต่วันออกบัตร

2. ช่วงอายุของบุคคลที่ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน
ก. 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
ข. 17 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
ค. 6 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
ง. 6 ปี นับแต่วันออกบัตร

3. ประชาชนที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน ของสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต้องไปติดต่อขอทำบัตรประจำตัว ประชาชนที่ไหน
ก. สำนักงานเทศบาล
ข. ที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ ที่เทศบาลตังอยู่
ค. ศาลากลางจังหวัดที่เทศบาลตั้งอยู่
ง. ผิดทั้ง 3 ข้อ

4. ข้าราชการต่อไปนี้ ใครมีอำนาจตรวจบัตรประชาชน
ก. นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ
ข. นายทะเบียนอำเภอ ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนตำบล
ค. นายอำเภอ ปลัดอำเภอ นายตำรวจสัญญาบัตร
ง. นายตำรวจสัญญาบัตร นายตำรวจชั้นประทวน นายทะเบียนอำเภอ

5. น.ส.แอนนา ลูกครึ่งไทยอเมริกัน ถูกลักพาตัวหายไปในขณะกลับจากโรงเรียน อีก 3 วันต่อมาพบว่า ถูกฆาตกรรมถึงแก่ความตาย ได้พบศพที่ป่าแสม เขตจังหวัดสมุทรปราการ ผู้มีหน้าที่ต้องการแจ้งการตายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งคนแรก คือใคร
ก. ตำรวจท้องที่
ข. ผู้ใหญ่บ้านท้องที่
ค. ญาติผู้ตาย
ง. นาย ก. เพราะเป็นผู้พบศพคนแรก

6. นายทะเบียนจะรับแจ้งย้ายที่อยู่ได้เฉพาะบุคคลที่
ก. บุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ข. บุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
ค. ใครก็ได้ที่นายทะเบียนสอบถามและเชื่อถือ
ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก

7. บุคคลจะได้สัญชาติไทยโดย
ก. การเกิด
ข. หญิงต่างด้าวถือสัญชาติไทยตามสามี
ค. คนต่างด้าวขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
ง. ถูกทุกข้อ

8. การบริการประชาชนให้รวดเร็วที่เรียกว่า One-Stop Service หมายถึง
ก. บริการทีเดียวเสร็จ
ข. บริการที่เดียวเสร็จ
ค. บริการที่หยุดเพียงครั้งเดียว
ง. บริการครั้งหนึ่งแล้วหยุดครั้งหนึ่ง
จ. บริการแบบครบวงจร

9. การทำบัตรประจำตัวประชาชนตามโครงการเลขประจำตัวประชาชนเน้นวิธีการใดมากที่สุด
ก. การให้ความสะดวก
ข. การดำเนินการด้วยความรวดเร็ว
ค. ลดความผิดพลาดเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ
ง. ดำเนินการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
จ. เพื่อการพิสูจน์ตรวจสอบรายการบุคคล
จำหน่ายแนวข้อสอบนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  tan2551@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย
ขอนแก่น ชื่อบัญชี chatchai ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 087-3740666

สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
10. การปรับปรุงการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถบริการประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและรัดกุม รวมอยู่ในนโยบายกรมการปกครองด้านใด
1. นโยบายการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
2. นโยบายการปกครอง การบริหารการเมือง
3. นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความมั่นคงภายใน
4. นโยบายการพัฒนาสังคม
5. ไม่มีข้อใดถูก

11. บุคคลต่อไปนี้ ผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานออกบัตรตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
1. ผู้อำนวยการส่วนบัตรประจำตัวประชาชน 2. ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน
3. ผู้อำนวยการกองการทะเบียน 4. รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายบริหารราชการทั่วไป
5. รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายราชการบริหารส่วนภูมิภาค

12. การแจ้งความบัตรหาย เจ้าของบัตรสามารถแจ้งต่อเจ้าพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจรับแจ้ง ณ สถานที่ใด
1. ถ้าบัตรหายในท้องที่อำเภอ ให้แจ้ง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจภูธรอำเภอ ท้องที่ที่บัตรหาย
2. ถ้าบัตรหายในท้องที่กิ่งอำเภอ ให้แจ้ง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่กิ่งอำเภอนั้นตั้งอยู่
3. ถ้าบัตรหายในท้องที่เขต ให้แจ้ง ณ ที่สำนักงานหรือสถานีตำรวจนครบาล ท้องที่ที่บัตรหาย
4. ถ้าบัตรหายในท้องที่เทศบาล ให้แจ้ง ณ ที่สำนักงานเทศบาลหรือที่ว่าการอำเภอ ท้องที่ที่บัตรหาย
5. ถูกทุกข้อ

13. ข้อใดต่อไปนี้ ข้อใดคือ บ้าน ตามความหมายใน พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
1. รถยนต์ 2. เรือแพ ซึ่งจอดเป็นประจำ และใช้เป็นที่อยู่ประจำ
3. ศาลารอรถประจำทาง 4. โรงเรือนสำหรับใช้เก็บสารเคมี
5. ไม่มีข้อใดถูก

14. เมื่อมีการปลูกสร้างบ้าน เจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขประจำบ้านภายในกี่วัน
1. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จ 2. ภายใน 15 วันนับแต่วันปลูกสร้างบ้าน
3. ภายใน 30 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ 4. ภายใน 30 วันนับแต่วันปลูกสร้างบ้าน
5. ข้อ 1. และข้อ 2. ถูก

15. นายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ได้แก่บุคคลในข้อใด
1. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง 2. นายทะเบียนจังหวัด
3. ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น 4. นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
5. ถูกทุกข้อ

16. บุคคลใดต่อไปนี้ บุคคลใดคือนายทะเบียนท้องถิ่น
1. ผู้อำนวยการเขต 2. ปลัดเทศบาล
3. นายอำเภอ 4. ข้อ 1. และข้อ 2. ถูก
5. ข้อ 1. และข้อ 3. ถูก

17. คนเกิดในบ้าน ผู้ที่มีหน้าที่แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียน คือ
1. เจ้าบ้าน 2. บิดา
3. มารดา 4. บิดาหรือมารดา
5. เจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา
จำหน่ายแนวข้อสอบนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  tan2551@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย
ขอนแก่น ชื่อบัญชี chatchai ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 087-3740666
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
18. บุคคลต่างด้าว มีหนังสือเดินทาง แต่หลบหนีเข้าเมือง (ไม่มีวีซ่า) ได้ถึงแก่ความตาย เมื่อมีการแจ้งการตาย นายทะเบียนท้องถิ่น จะต้องออกหลักฐานใดให้
1. มรณบัตร ทร.4
2. ใบรับแจ้งการตาย ทร.4 ตอนหน้า
3. หนังสือรับรองการแจ้งตาย ทร.4/1
4. มรณบัตร ทร.5
19. กรณีเกิดนอกบ้าน ผู้แจ้งการเกิด คือ ใคร
1. มารดา
2. ผู้พบเห็น
3. เจ้าพนักงานปกครอง หรือ ตำรวจ
4. ผู้ปกครองท้องที่
20. กรณีสูติบัตร ทร.1 สูญหาย จะดำเนินการออกหลักฐานใดแทน
1. ใบแทน ทร.1
2. หนังสือรับรองการเกิด ทร.20/1
3. ออกสำเนา ทร.1
4. ออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดโดยนายทะเบียนฯ
21.?บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน? หมายถึง
1. บุคคลที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งในราชอาณาจักร แต่ไม่มีรายการในทะเบียนราษฎร
2. บุคคลที่จะได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติได้แก่ ผู้ที่ไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดหรือสัญชาติของตน
3. รวมถึงคนไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓)
4. ถูกทุกข้อ
22. บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
1. ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย                                                                            
2. ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิวรรคคหนึ่ง
3. คำว่าบิดาให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่า เป็นบิดาของผู้เกิดตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้น       จะมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิด และมิได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตรก็ตาม
4. ถูกทุกข้อ
23. บุคคลที่ได้สัญชาติไทย ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ เริ่มใช้บังคับเมื่อใด
1. 28 กพ.2551
2. 1 มค.2551
3. 1 ตค.2551
4. 1 มค.2552
24. จากข้อ 23 มีหลักการสำคัญ คือ ยกเลิกหลักการเดิมตามกฎหมายใด
1. ยกเลิก ปว.337
2. ยกเลิก พรบ.ตรวจคนเข้าเมือง
3. ยกเลิก พรบ.สัญชาติ
4. ข้อ 1 และ ข้อ 3
25. หลักฐานใดแสดงถิ่นที่อยู่
1. ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14 ท.ร.13)
2. ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ท.ร.38/1 ท.ร.38 ก หรือ ท.ร.38 ข)
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. ข้อ 1 และ 2

  จำหน่ายแนวข้อสอบนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  tan2551@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย
ขอนแก่น ชื่อบัญชี chatchai ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 087-3740666


สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
๒๖. สิ่งปลูกสร้างใดไม่ต้องขอเลขที่บ้าน
ก. วัด
ข. รร.
ค. รพ.
ง. ศาลาที่พักผู้โดยสาร
๒๗. บ้านที่ก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาตตามระเบียบกฎหมาย จะออกหลักฐานใด
ก. ทร.๑๓
ข. ทร.๑๔
ค. ทร.๑๓ ชั่วคราว
ง. ทร.๑๔ ชั่วคราว

๒๘. ผู้ทำหน้าที่เจ้าบ้านหมายถึงใคร
ก. ผู้ที่ระบุใน ทร.ว่าเป็นเจ้าบ้าน
ข. ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน
ค. ผู้อื่นที่แสดงตนว่าเป็นเจ้าบ้าน
ง. ถูกทุกข้อ

๒๙. กรณีเกิดการฆาตกรรม จะออกหลักฐานมรณบัตรได้เมื่อใด
ก. เมื่อพนักงานสอบสวนได้ชัณสูตรพลิกศพแล้ว
ข. เมื่อนายแพทย์หรือรพ.ได้ออกหนังสือรับรองการตายแล้ว
ค. เมื่อพนักงานสอบสวนอนุญาต
ง. ถูกทุกข้อ

๓๐. นาง ก คลอดบุตร โดยไม่สามารถระบุชื่อ/สัญชาติของบิดาได้ จะลงรายการสูติบัตรอย่างไร ในรายการของบิดา
ก. รายการบิดาหากไม่ทราบ ก็ละไว้
ข. ลงรายการเท่าที่ทราบ
ค. ส่ง ตม.พิสูจน์สัญชาติก่อน
ง. ข้อ ก ข ถูก

  

สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2011-09-14
๓๑. บุคคลออกจากถิ่นที่อยู่ไปโดยไม่ทราบที่อยู่ ไม่น้อยกว่ากี่วัน จึงสามารถย้ายเข้าทะเบียนคนบ้านกลางได้
ก. ๓๐ วัน
ข. ๖๐ วัน
ค. ๑๒๐ วัน
ง. ๑๘๐ วัน

๓๒. ทะเบียนคนบ้านกลาง คือ.... แต่ละสำนักทะเบียนฯ จะมีได้กี่เลขหมาย
ก. ทะเบียนบ้าน ที่มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาการทะเบียน แต่ละสำนักทะเบียน มีได้ ๑ เลขหมาย
ข. ทะเบียนบ้าน ที่มีไว้เพื่อแจ้งเกิดกรณีเกิด รพ. แต่ละสำนักทะเบียน มีได้ ๑ เลขหมาย
ค. ทะเบียนบ้าน ที่มีไว้เพื่อแจ้งย้ายไม่ทราบที่อยู่ แต่ละสำนักทะเบียน มีได้ ๑ เลขหมาย
ง. ทะเบียนบ้าน ที่มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาการทะเบียน แต่ละสำนักทะเบียน มีได้ หลายเลขหมาย
จ. ถูกข้อ ก ข ค

๓๓. มีการทุจริตทางการทะเบียน ต้องดำเนินการอย่างไร
ก. นายทะเบียนรายงานนายก
ข. เทศบาลแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ค. ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกราย
ง. ถูกทุกข้อ

๓๔. การแจ้งการเกิด ต้องแจ้งที่ใด
ก. สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่เกิด
ข. สำนักทะเบียนที่บิดามีภูมิลำเนา
ค. สำนักทะเบียนที่มารดามีภูมิลำเนา
ง. กรณีเด็กที่เกิดอายุไม่เกินกว่า ๗ ปี แจ้งเกิดต่างท้องที่ได้
จ. ถูกข้อ ก ง

๓๕. การแจ้งการตาย กรณีไม่พบศพ
ก. ไม่ต้องออก ทร.๔ เนื่องจากไม่สามารถระบุรายการต่าง ๆได้
ข. ออก ทร.๔ เท่าที่ทราบ
ค. ออกใบรับแจ้งการตายไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น โดยระบุว่า ไม่พบศพ
ง. ร้องศาลเป็นผู้สาปสูญสนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2011-09-14
๓๖. บุคคลหมายเลข ๐ (ศูนย์) ได้แก่
ก. บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ข. บุคคลสัญชาติไทยที่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
ค. บุคคลสัญชาติอื่นที่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
ง. บุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
จ. ถูก ข้อ ก ข ค
๓๗. การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง คือ
ก. การแจ้งย้ายโดยผู้อื่นที่มิใช่เจ้าตัว
ข. การแจ้งย้าย ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนไปอยู่
ค. การแจ้งย้าย ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่
ง. การแจ้งย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านกลาง

๓๘. พยาน ได้แก่
ก. พยานเอกสาร พยานบุคคล  พยานผู้เชี่ยวชาญ
ข. พยานชั้นหนึ่ง พยานชั้นสอง
ค. ประจักษ์พยาน  พยานบอกเล่า
ง. ถูกทุกข้อ

๓๘. ตามมาตรา ๑๐ พรบ.การทะเบียนราษฎร กรณีปรากฏรายการทะเบียนราษฎร โดยมิชอบด้วยกฎหมาย นายทะเบียนต้องดำเนินการใด
ก. รายงานนายอำเภอเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ข. รายงานนายเทศมนตรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ค. จำหน่ายรายการนั้นออกจากทะเบียนบ้าน
ง. รายงานสำนักทะเบียนกลาง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

๔๐. องค์ประกอบของบุคคลตามมาตรา 23 พรบ.สัญชาติ ที่แก้ไขใหม่ กลุ่มบุคคลใดบ้าง เป็นบุคคลที่มาตรา 23 กำหนดและรับรองให้มีสถานะเป็น ?ผู้มีสัญชาติไทย? โดยมีผลตั้งแต่วันที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้คือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 คือ
ก. บุคคลที่เกิดในรัฐไทย เกิดก่อนวันที่ 14 ธันวาคม 2515 ซึ่งถูกถอนสัญชาติไทยโดยผลแห่งประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515
ข. บุคคลที่เกิดในรัฐไทย เกิดตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2515 ? 25 กุมภาพันธ์ 2535 และเป็นผู้ไม่ได้สัญชาติไทยโดยผลแห่งประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 (15 ธันวาคม 2515)
ค. บุคคลที่เกิดในรัฐไทย เป็นบุตรที่เกิดจากบุคคลตามข้อ ก ข ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551
ง. ถูกทุกข้อ
๔๑. จากข้อ ๓๙ ต้องมีคุณสมบัติใดเพิ่มเติม
ก. เรียนหนังสือภาษาไทย
ข. อาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทย ติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
ค. มีความประพฤติดี หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย
ง. ถูกข้อ ข ค

๔๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กไร้เอกสารพิสูจน์ตน กรณีเด็กเกิด นอก รพ. ควรดำเนินการ
ก. แจ้งการเกิดของเด็กต่อผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน เพื่อรับใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร. 1 ตอนหน้า) ภายใน ๑๕ วัน
ข. จะต้องนำท.ร. 1 ตอนหน้าไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อขอขอแจ้งเกิด
ค. แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนท้องถิ่นโดยตรง ภายใน ๑๕ วัน
ง. ถูกทุกข้อ

๔๓. สูติบัตร (ท.ร.) มีหลายประเภท  ข้อใด ผิด
ก. เด็กที่เกิดจากพ่อ-แม่ไทย รวมถึงเด็กที่เกิดจากพ่อและแม่ซึ่งมีสิทธิอาศัยถาวร จะได้รับสูติบัตรประเภทท.ร. 1 (กรณีแจ้งเกิดภายใน 15 วัน) ท.ร. 2 (กรณีแจ้งเกิดเกิน 15 วัน)
ข. เด็กที่เกิดจากพ่อแม่มีสิทธิอาศัยชั่วคราว จะได้รับสูติบัตรประเภท ท.ร. 3
ค. เด็กของบุคคลที่ถือบัตรเลข 0 จะได้รับการออกสูติบัตรประเภท ท.ร. 031
ง, เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นแรงงานสัญชาติพม่า ลาวหรือกัมพูชาที่มีใบอนุญาตทำงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต จะได้รับการออกสูติบัตรประเภท ท.ร. 03
จ. ถูกทุกข้อ
๔๔. กรณีเด็กที่แจ้งเกิดเกินกำหนด, เด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาที่ถูกทอดทิ้ง, เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง เมื่อไปแจ้งการเกิดต่อสำนักทะเบียนฯ จะได้รับเอกสารใด
ก. ใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร. 100) ให้เพื่อใช้เป็นเอกสารการเกิด
ข. หนังสือรับรองการเกิด ท.ร.๑/๑
ค. สูติบัตร ท.ร.๑ หรือ ท.ร.๒ หรือ ท.ร.๓ แล้วแต่กรณี
ง. ไม่มีข้อถูก

๔๕. กรณีตายโดยที่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะต้องออกหลักฐานใด
ก. ออก ทร.๔ กรณีมีสัญชาติไทย
ข. ออก ทร.๔ กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ค. ออก ทร.๕ กรณีเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ง. ถูกทุกข้อ


สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้