ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 6361เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

ข้อแนวข้อสอบประปาภูมิภาค กปภ.2557

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
ข้อสอบช่างโยธา3 ประปาภูมิภาค กปภ. 2554


1.การเทคอนกรีตสำหรับคานขนาดใหญ่ ถ้าเทไม่เสร็จในเวลาเดียวกันควรหยุดเทที่ส่วนไหนของคาน


                ก. หยุดเป็นส่วนๆ


                ข. ครึ่งคานหรือส่วนที่รับแรงเฉือนน้อยที่สุด


                ค. ส่วนที่รับโมเมนต์มากที่สุด


                ง. 1/3 ของความยาวคาน


ตอบ ข.ครึ่งคานหรือส่วนที่รับแรงเฉือนน้อยที่สุด


2. เหล็กฉากขาเท่ากับ L 40 x 40 x 3 mm มี k = 1.25 mm จะมี lx


                ก. 3.48 cm4                                                           ข. 3.50 cm4


                ค. 5.71 cm4                                                           ง. 35.90 cm4


ตอบ ข. 3.50 cm4


3. การวัดระดับขนาดของเข็มมักจะวัด


                ก. ตรงกลางเข็ม                                                    ข. วัดที่ปลายเข็ม


                ค. วัดที่โคนเข็ม                                                    ง. วัดที่ไหนก็ได้


ตอบ ก. ตรงกลางเข็ม


4. เหล็กเสริมคอนกรีตของพื้นกันสาด ควรอยู่ในระดับใด


                ก. ส่วนบนกันสาด                                               ข. ส่วนตรงกลางกันสาด


                ค. ส่วนล่างกันสาด                                              ง. อยู่ที่ใดก็ได้


ตอบ ก. ส่วนบนกันสาด


5.การวางแผนที่ใช้เครื่องจักรกลมีจุดประสงค์เพื่ออะไร


                ก. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด


                ข. ประสิทธิภาพ ประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย


                ค. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย


                ง. ประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ทันเวลา


ตอบ ข. ประสิทธิภาพ ประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย


6. ไม้พื้นส่วนใหญ่มีความหนา ความกว้างเท่าใดที่มีขายในท้องตลาด


ตอบ ก็ใช้กันทั่วๆไปจะมีความหนา 1 นิ้ว และขนาดอื่นๆคือ หนา ½ , ¾ นิ้ว ความกว้างก็มี 2 , 4 , 6 นิ้ว
7. สารเคมีครีโมโสท (Creosote) มีหน้าที่อะไร


ตอบ เพื่อป้องกันการผุและแมลงกัดไม้ แต่กลิ่นเหม็นรุนแรง ไม่ละลายน้ำจึงติดทนแต่ทาสีทับไม่ค่อยติด เหมาะกับการอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เช่น เสาไฟฟ้า เสาเข็ม


8. แบตเตอรี่รถยนต์ เติมด้วยอะไร


                ก. กรดอาซิตริค                                                    ข. คาร์บอนิค


                ค. กรดเกลือ                                                          ง. กรดกำมะถัน


                จ. กรดดินประสิว


ตอบ ง. กรดดินประสิว


9. การเขียนเหล็กปลอกในคาน เหล็กปลอกตัวแรกควรกำหนดระยะให้ห่างจากริมเสาเท่าใด


ก. 2.5 ซม.                                                              ข. 5 ซม.


ค. 7.5 ซม.                                                              ง. 10 ซม.


ตอบ 5 ซม.


10. ต้องไม่ตัดไม้กลมด้วยเลื่อย


                ก. รัศมี                                                                    ข. ลันดา


                ค. สายพาน                                                           ง. วงเดือน


ตอบ ง. วงเดือน


11. การผสมคอนกรีต 1 : 3 : 5 ใช้ปูนซีเมนต์กี่กิโลกรัม


                ก. 240 กก.                                                             ข. 250 กก.


                ค. 260 กก.                                                             ง. 270 กก.


ตอบ ข. 250 กก.


12. จากคำถามข้อ 11 ให้หินกี่ลูกบาศก์เมตร


                ก. 0.80 ลบ.ม.                                                        ข. 0.85 ลบ.ม.


                ค. 0.86 ลบ.ม.                                                        ง. 0.87 ลบ.ม.


ตอบ ก. 0.80 ลบ.ม.


13. การผสมคอนกรีต 1 : 2 : 4 ใช้ปูนซีเมนต์กี่กิโลกรัม


                ก. 300 กก.                                                             ข. 320 กก.


                ค. 350 กก.                                                             ง. 360 กก.


ตอบ ข. 320 กก.


14. จากคำถามข้อ 13 ใช้ทรายกี่ลูกบาศก์เมตร


                ก. 0.45 ลบ.ม.                                                        ข. 0.65 ลบ.ม.


                ค. 1.02 ลบ.ม.                                                        ง. 1.25 ลบ.ม.


ตอบ ก. 0.45 ลบ.ม.


15 จากคำถามข้อ 13 ใช้หินกี่ ลบ.ม.


                ก. 0.90 ลบ.ม.                                                        ข. 0.95 ลบ.ม.


                ค. 1.35 ลบ.ม.                                                        ง. 1.45 ลบ.ม.


ตอบ ก. 0.90 ลบ.ม.


16. แหล่งกำเนิดน้ำเสียมีกี่ประเภทใหญ่ๆ


ตอบ มี 4 ประเภท คือ


1.       น้ำเสียจากชุมชน


2.       น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม


3.        น้ำเสียจากการเกษตร


4.       น้ำเสียจากการที่ฝนชะล้างผิวหน้าของดินและพื้นที่ในชุมชน


17. สัดส่วนผสมคอนกรีต 1 : 3 : 5 โดยปริมาตรเหมาะกับงานประเภท


                ก. พื้นถนนตอม่อ


                ข. ส่วยของโครงสร้างที่ต้องการทึบน้ำ


                ค. งานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป


                ง. งานคอนกรีตขนาดใหญ่ฐานรากใหญ่


ตอบ ง. งานคอนกรีตขนาดใหญ่ฐานรากใหญ่


18. โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องจักรพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดใด


                ก. ตาก                                                                            ข. เพชรบุรี


                ค. ขอนแก่น                                                                  ง. อุตรดิตถ์


ตอบ ก. ตาก


19. ไม้อะไรที่ซื้อขายเป็นฟุต


                ก. ไม้สัก                                                 ข. ไม้ยาง


                ค. ไม้แดง                                                                       ง. ไม้ตะเคียน


ตอบ ก. ไม้สัก


20. ระยะของตง


                ก. 20 - 30 ซม.                                                               ข. 30 – 40 ซม.


                ค. 40 – 50 ซม.                                                              ง. 50 – 60 ซม.


ตอบ ง. 50 – 60 ซม.            


21. ปูนก่อที่ดีต้องมีอัตราส่วนผสม


                ก. 1/1/2                                                                          ข. 1/1/3


                ค. 1/1/4                                                                          ง. 1/1/5


ตอบ ค. 1/1/4


22. ข้อใดคือชื่อของไม้เนื้ออ่อน


                ก. ไม้แตง                                                                       ข. ไม้ตะเคียน


                ค. ไม้สัก                                                 ง. ไม้เต็ง


ตอบ ค. ไม้สัก


23. ข้อใดคือชื่อของไม้เนื้อแข็ง


                ก. ไม้ทองหลาง                                                            ข. ไม้สมพงษ์


                ค. ไม้ชิงชัน                                                                   ง. ไม้ตะแบก


ตอบ ง. ไม้ตะแบก


24. การวางท่อแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท


ตอบ 3 ประเภท คือ


1.       การวางท่อแบบขุด


2.       การวางท่อแบบถมดิน


3.       กางวางท่อแบบเจาะอุโมงค์


25. ปัจจุบันนี้นิยมใช้ท่อที่ทำจากวัสดุอะไร เพื่อการระบายน้ำเสีย


ตอบ นิยมใช้ท่อคอนกรีต ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อเหล็กหล่อ ท่อใยหิน และท่อดินเผาเคลือบ


26. เครื่องจับดอกสว่าน มีหน้าที่อย่างไร


                ก. กลึงไม้ภายใน                                                          ข. กลึงไม้ให้เป็นแกน


                ค. กลึงไม้ให้มีความกลม                                             ง. จับดอกสว่าน เจาะรูปชิ้นงาน


ตอบ ง. จับดอกสว่าน เจาะรูปชิ้นงาน


27. อันตรายจากการใช้เครื่องมือเจาะแบบ Portable คือ


                ก. สายลงดิน                                                                 ข. สวิทซ์ไฟฟ้า


                ค. การที่ไฟฟ้าลัดวงจร                                                ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


28. จงคำนวณหาระยะทางจากกล้องไปยังไม้วัดระดับ เมื่ออ่านค่าที่สายใยบนกลางและล่าง บนไม้วัดระดับได้เท่ากับ 1.845 , 1.500 และ 1.155 ตามลำดับ

เด็ดๆแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พศ 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
- การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอววิชาภาษาอังกฤษ
- ความสามารถด้านการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณตัวเลข_แนวข้อสอบ
- สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก ประจำปี 2557
ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่สอบ

วิศวกร4 โยธา 
- Hydraulic การไหลของน้ำในท่อ
- Water Supply เกี่ยวกับระบบน้ำประปา
- ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
- แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิศวไฟฟ้า
- ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์มอนิก _ Harmonic 
- Water Supply เกี่ยวกับระบบน้ำประปา
- ความรู้เกี่ยวกับระบบ SCADA
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
- แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
- แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า

วิศวเครื่องกล 
- กลศาสตร์ของไหล
- Water Supply เกี่ยวกับระบบน้ำประปา
- การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำ
- ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
- แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิศวคอมพิวเตอร์ 
- การพัฒนาและการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- สรุปความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

สถาปนิก
- การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)
- โครงสร้างอาคาร (ถาม-ตอบ)
- งานระบบภายในอาคาร (ถาม-ตอบ)
- แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
- การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control)
- การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ (ถาม-ตอบ)
- ความรู้เรื่องคุณภาพและมาตรฐานน้ำ
- แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

นักบัญชี 4 
- การบริหารงบประมาณ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี _วิเคราะห์งบดุล
- จริยธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ของนักบัญชี
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
บุคคลากร 4 
- กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- แนวข้อสอบกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

นักประชาสัมพันธ์ 4
- หลักการประชาสัมพันธ์
- แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2

ช่างโยธา 3 
- Hydraulic การไหลของน้ำในท่อ
- การบริหารงานก่อสร้าง
- การประมาณราคาก่อสร้าง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสารวจ
- แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง

ช่างไฟฟ้า 
- แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
- หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
- ความรู้เกี่ยวกับการวัดและเครื่องวัดไฟฟ้า _Measurement and Instruments_
- ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า

ช่างเครื่องกล
- การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
- ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
- แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
- แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

พนักงานการเงินและบัญชี 
- การบริหารงบประมาณ
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี
- หลักการบัญชีเบื้องต้น

พนักงานพัสดุ
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
- สรุประเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ

นักบริหารงานทั่วไป 4 นิเทศศาสตร์
- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
- หลักการประชาสัมพันธ์

นักวิเคราะห์ระบบงาน 4
- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล.
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
- ความรู้เรื่องการเงิน
- ถาม - ตอบ การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
- แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- แนวข้อสอบข้อสอบความรู้เรื่องการเงิน
- แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- การออกแบบระบบและใช้เครื่องมือ เช่น ER Diagram
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้เรื่อง Service-Oriented Architecture _SOA
- ถาม+-ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT
- แนวข้อสอบการพัฒนาระบบงาน (Web Application)
- แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)
- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 Line: 0844283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท หนังสือ 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com
[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2014-05-19 20:26 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้