ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5426เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบช่างโยธา 3 กปภ.

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —

ข้อสอบช่างโยธา3 ประปาภูมิภาค กปภ. 2554

1.การเทคอนกรีตสำหรับคานขนาดใหญ่ ถ้าเทไม่เสร็จในเวลาเดียวกันควรหยุดเทที่ส่วนไหนของคาน 

                ก. หยุดเป็นส่วนๆ

                ข. ครึ่งคานหรือส่วนที่รับแรงเฉือนน้อยที่สุด 

                ค. ส่วนที่รับโมเมนต์มากที่สุด 

                ง. 1/3 ของความยาวคาน 

ตอบ ข.ครึ่งคานหรือส่วนที่รับแรงเฉือนน้อยที่สุด 

2. เหล็กฉากขาเท่ากับ L 40 x 40 x 3 mm มี k = 1.25 mm จะมี lx

                ก. 3.48 cm4                                                           ข. 3.50 cm4

                ค. 5.71 cm4                                                           ง. 35.90 cm4

ตอบ ข. 3.50 cm4

3. การวัดระดับขนาดของเข็มมักจะวัด 

                ก. ตรงกลางเข็ม                                                    ข. วัดที่ปลายเข็ม 

                ค. วัดที่โคนเข็ม                                                    ง. วัดที่ไหนก็ได้ 

ตอบ ก. ตรงกลางเข็ม 

4. เหล็กเสริมคอนกรีตของพื้นกันสาด ควรอยู่ในระดับใด 

                ก. ส่วนบนกันสาด                                               ข. ส่วนตรงกลางกันสาด 

                ค. ส่วนล่างกันสาด                                              ง. อยู่ที่ใดก็ได้ 

ตอบ ก. ส่วนบนกันสาด 

5.การวางแผนที่ใช้เครื่องจักรกลมีจุดประสงค์เพื่ออะไร 

                ก. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด 

                ข. ประสิทธิภาพ ประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย 

                ค. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย 

                ง. ประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ทันเวลา 

ตอบ ข. ประสิทธิภาพ ประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย 

6. ไม้พื้นส่วนใหญ่มีความหนา ความกว้างเท่าใดที่มีขายในท้องตลาด 

ตอบ ก็ใช้กันทั่วๆไปจะมีความหนา 1 นิ้ว และขนาดอื่นๆคือ หนา ½ , ¾ นิ้ว ความกว้างก็มี 2 , 4 , 6 นิ้ว

7. สารเคมีครีโมโสท (Creosote) มีหน้าที่อะไร

ตอบ เพื่อป้องกันการผุและแมลงกัดไม้ แต่กลิ่นเหม็นรุนแรง ไม่ละลายน้ำจึงติดทนแต่ทาสีทับไม่ค่อยติด เหมาะกับการอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เช่น เสาไฟฟ้า เสาเข็ม 

8. แบตเตอรี่รถยนต์ เติมด้วยอะไร

                ก. กรดอาซิตริค                                                    ข. คาร์บอนิค 

                ค. กรดเกลือ                                                          ง. กรดกำมะถัน 

                จ. กรดดินประสิว 

ตอบ ง. กรดดินประสิว 

9. การเขียนเหล็กปลอกในคาน เหล็กปลอกตัวแรกควรกำหนดระยะให้ห่างจากริมเสาเท่าใด 

ก. 2.5 ซม.                                                              ข. 5 ซม. 

ค. 7.5 ซม.                                                              ง. 10 ซม. 

ตอบ 5 ซม. 

10. ต้องไม่ตัดไม้กลมด้วยเลื่อย 

                ก. รัศมี                                                                    ข. ลันดา 

                ค. สายพาน                                                           ง. วงเดือน

ตอบ ง. วงเดือน 

11. การผสมคอนกรีต 1 : 3 : 5 ใช้ปูนซีเมนต์กี่กิโลกรัม

                ก. 240 กก.                                                             ข. 250 กก.

                ค. 260 กก.                                                             ง. 270 กก. 

ตอบ ข. 250 กก. 

12. จากคำถามข้อ 11 ให้หินกี่ลูกบาศก์เมตร

                ก. 0.80 ลบ.ม.                                                        ข. 0.85 ลบ.ม. 

                ค. 0.86 ลบ.ม.                                                        ง. 0.87 ลบ.ม. 

ตอบ ก. 0.80 ลบ.ม. 

13. การผสมคอนกรีต 1 : 2 : 4 ใช้ปูนซีเมนต์กี่กิโลกรัม

                ก. 300 กก.                                                             ข. 320 กก. 

                ค. 350 กก.                                                             ง. 360 กก. 

ตอบ ข. 320 กก.

14. จากคำถามข้อ 13 ใช้ทรายกี่ลูกบาศก์เมตร 

                ก. 0.45 ลบ.ม.                                                        ข. 0.65 ลบ.ม. 

                ค. 1.02 ลบ.ม.                                                        ง. 1.25 ลบ.ม. 

ตอบ ก. 0.45 ลบ.ม. 

15 จากคำถามข้อ 13 ใช้หินกี่ ลบ.ม. 

                ก. 0.90 ลบ.ม.                                                        ข. 0.95 ลบ.ม. 

                ค. 1.35 ลบ.ม.                                                        ง. 1.45 ลบ.ม. 

ตอบ ก. 0.90 ลบ.ม. 

16. แหล่งกำเนิดน้ำเสียมีกี่ประเภทใหญ่ๆ 

ตอบ มี 4 ประเภท คือ 

1.       น้ำเสียจากชุมชน 

2.       น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

3.        น้ำเสียจากการเกษตร 

4.       น้ำเสียจากการที่ฝนชะล้างผิวหน้าของดินและพื้นที่ในชุมชน 

17. สัดส่วนผสมคอนกรีต 1 : 3 : 5 โดยปริมาตรเหมาะกับงานประเภท

                ก. พื้นถนนตอม่อ 

                ข. ส่วยของโครงสร้างที่ต้องการทึบน้ำ 

                ค. งานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป 

                ง. งานคอนกรีตขนาดใหญ่ฐานรากใหญ่ 

ตอบ ง. งานคอนกรีตขนาดใหญ่ฐานรากใหญ่ 

18. โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องจักรพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดใด 

                ก. ตาก                                                                            ข. เพชรบุรี 

                ค. ขอนแก่น                                                                  ง. อุตรดิตถ์ 

ตอบ ก. ตาก 

19. ไม้อะไรที่ซื้อขายเป็นฟุต

                ก. ไม้สัก                                                 ข. ไม้ยาง 

                ค. ไม้แดง                                                                       ง. ไม้ตะเคียน 

ตอบ ก. ไม้สัก 

20. ระยะของตง 

                ก. 20 - 30 ซม.                                                               ข. 30 40 ซม.

                ค. 40 50 ซม.                                                              ง. 50 60 ซม.

ตอบ ง. 50 60 ซม.           

21. ปูนก่อที่ดีต้องมีอัตราส่วนผสม 

                ก. 1/1/2                                                                          ข. 1/1/3 

                ค. 1/1/4                                                                          ง. 1/1/5 

ตอบ ค. 1/1/4 

22. ข้อใดคือชื่อของไม้เนื้ออ่อน 

                ก. ไม้แตง                                                                       ข. ไม้ตะเคียน 

                ค. ไม้สัก                                                 ง. ไม้เต็ง 

ตอบ ค. ไม้สัก 

23. ข้อใดคือชื่อของไม้เนื้อแข็ง 

                ก. ไม้ทองหลาง                                                            ข. ไม้สมพงษ์ 

                ค. ไม้ชิงชัน                                                                   ง. ไม้ตะแบก 

ตอบ ง. ไม้ตะแบก 

24. การวางท่อแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท 

ตอบ 3 ประเภท คือ 

1.       การวางท่อแบบขุด 

2.       การวางท่อแบบถมดิน 

3.       กางวางท่อแบบเจาะอุโมงค์ 

25. ปัจจุบันนี้นิยมใช้ท่อที่ทำจากวัสดุอะไร เพื่อการระบายน้ำเสีย 

ตอบ นิยมใช้ท่อคอนกรีต ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อเหล็กหล่อ ท่อใยหิน และท่อดินเผาเคลือบ 

26. เครื่องจับดอกสว่าน มีหน้าที่อย่างไร

                ก. กลึงไม้ภายใน                                                          ข. กลึงไม้ให้เป็นแกน 

                ค. กลึงไม้ให้มีความกลม                                             ง. จับดอกสว่าน เจาะรูปชิ้นงาน 

ตอบ ง. จับดอกสว่าน เจาะรูปชิ้นงาน 

27. อันตรายจากการใช้เครื่องมือเจาะแบบ Portable คือ

                ก. สายลงดิน                                                                 ข. สวิทซ์ไฟฟ้า 

                ค. การที่ไฟฟ้าลัดวงจร                                                ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

28. จงคำนวณหาระยะทางจากกล้องไปยังไม้วัดระดับ เมื่ออ่านค่าที่สายใยบนกลางและล่าง บนไม้วัดระดับได้เท่ากับ 1.845 , 1.500 และ 1.155 ตามลำดับ 

                ก. 15.000 เมตร                                                             ข. 30.000 เมตร 

                ค. 34.500 เมตร                                                             ง. 69.000 เมตร 

ตอบ ง. 69.000 เมตร 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบช่างโยธา3 ประปาภูมิภาค กปภ. 2554

ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail ข้อสอบหลายตำแหน่ง ช่างโยธา3

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้

วิชาที่ใช้สอบ

- ข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งที่ใช้สอบช่างโยธา3
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  200 ข้อ

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ

- ข้อสอบความรู้เกียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ 100 ข้อ

- ข้อสอบความรู้เกียวกับการประปาส่วนภูมิภาค 100 ข้อ

- ข้อสอบความรู้เกียวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 500 ข้อ

- ข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน 200 ข้อ

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  decho.by@hotmail.com

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 

บิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho pragay ออมทรัพย์โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 085-0127724  

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ข้อสอบช่างโยธา3 ประปาภูมิภาค กปภ. 2554


1.การเทคอนกรีตสำหรับคานขนาดใหญ่ ถ้าเทไม่เสร็จในเวลาเดียวกันควรหยุดเทที่ส่วนไหนของคาน


                ก. หยุดเป็นส่วนๆ


                ข. ครึ่งคานหรือส่วนที่รับแรงเฉือนน้อยที่สุด


                ค. ส่วนที่รับโมเมนต์มากที่สุด


                ง. 1/3 ของความยาวคาน


ตอบ ข.ครึ่งคานหรือส่วนที่รับแรงเฉือนน้อยที่สุด


2. เหล็กฉากขาเท่ากับ L 40 x 40 x 3 mm มี k = 1.25 mm จะมี lx


                ก. 3.48 cm4                                                           ข. 3.50 cm4


                ค. 5.71 cm4                                                           ง. 35.90 cm4


ตอบ ข. 3.50 cm4


3. การวัดระดับขนาดของเข็มมักจะวัด


                ก. ตรงกลางเข็ม                                                    ข. วัดที่ปลายเข็ม


                ค. วัดที่โคนเข็ม                                                    ง. วัดที่ไหนก็ได้


ตอบ ก. ตรงกลางเข็ม


4. เหล็กเสริมคอนกรีตของพื้นกันสาด ควรอยู่ในระดับใด


                ก. ส่วนบนกันสาด                                               ข. ส่วนตรงกลางกันสาด


                ค. ส่วนล่างกันสาด                                              ง. อยู่ที่ใดก็ได้


ตอบ ก. ส่วนบนกันสาด


5.การวางแผนที่ใช้เครื่องจักรกลมีจุดประสงค์เพื่ออะไร


                ก. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด


                ข. ประสิทธิภาพ ประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย


                ค. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย


                ง. ประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ทันเวลา


ตอบ ข. ประสิทธิภาพ ประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย


6. ไม้พื้นส่วนใหญ่มีความหนา ความกว้างเท่าใดที่มีขายในท้องตลาด


ตอบ ก็ใช้กันทั่วๆไปจะมีความหนา 1 นิ้ว และขนาดอื่นๆคือ หนา ½ , ¾ นิ้ว ความกว้างก็มี 2 , 4 , 6 นิ้ว
7. สารเคมีครีโมโสท (Creosote) มีหน้าที่อะไร


ตอบ เพื่อป้องกันการผุและแมลงกัดไม้ แต่กลิ่นเหม็นรุนแรง ไม่ละลายน้ำจึงติดทนแต่ทาสีทับไม่ค่อยติด เหมาะกับการอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เช่น เสาไฟฟ้า เสาเข็ม


8. แบตเตอรี่รถยนต์ เติมด้วยอะไร


                ก. กรดอาซิตริค                                                    ข. คาร์บอนิค


                ค. กรดเกลือ                                                          ง. กรดกำมะถัน


                จ. กรดดินประสิว


ตอบ ง. กรดดินประสิว


9. การเขียนเหล็กปลอกในคาน เหล็กปลอกตัวแรกควรกำหนดระยะให้ห่างจากริมเสาเท่าใด


ก. 2.5 ซม.                                                              ข. 5 ซม.


ค. 7.5 ซม.                                                              ง. 10 ซม.


ตอบ 5 ซม.


10. ต้องไม่ตัดไม้กลมด้วยเลื่อย


                ก. รัศมี                                                                    ข. ลันดา


                ค. สายพาน                                                           ง. วงเดือน


ตอบ ง. วงเดือน


11. การผสมคอนกรีต 1 : 3 : 5 ใช้ปูนซีเมนต์กี่กิโลกรัม


                ก. 240 กก.                                                             ข. 250 กก.


                ค. 260 กก.                                                             ง. 270 กก.


ตอบ ข. 250 กก.


12. จากคำถามข้อ 11 ให้หินกี่ลูกบาศก์เมตร


                ก. 0.80 ลบ.ม.                                                        ข. 0.85 ลบ.ม.


                ค. 0.86 ลบ.ม.                                                        ง. 0.87 ลบ.ม.


ตอบ ก. 0.80 ลบ.ม.


13. การผสมคอนกรีต 1 : 2 : 4 ใช้ปูนซีเมนต์กี่กิโลกรัม


                ก. 300 กก.                                                             ข. 320 กก.


                ค. 350 กก.                                                             ง. 360 กก.


ตอบ ข. 320 กก.


14. จากคำถามข้อ 13 ใช้ทรายกี่ลูกบาศก์เมตร


                ก. 0.45 ลบ.ม.                                                        ข. 0.65 ลบ.ม.


                ค. 1.02 ลบ.ม.                                                        ง. 1.25 ลบ.ม.


ตอบ ก. 0.45 ลบ.ม.


15 จากคำถามข้อ 13 ใช้หินกี่ ลบ.ม.


                ก. 0.90 ลบ.ม.                                                        ข. 0.95 ลบ.ม.


                ค. 1.35 ลบ.ม.                                                        ง. 1.45 ลบ.ม.


ตอบ ก. 0.90 ลบ.ม.


16. แหล่งกำเนิดน้ำเสียมีกี่ประเภทใหญ่ๆ


ตอบ มี 4 ประเภท คือ


1.       น้ำเสียจากชุมชน


2.       น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม


3.        น้ำเสียจากการเกษตร


4.       น้ำเสียจากการที่ฝนชะล้างผิวหน้าของดินและพื้นที่ในชุมชน


17. สัดส่วนผสมคอนกรีต 1 : 3 : 5 โดยปริมาตรเหมาะกับงานประเภท


                ก. พื้นถนนตอม่อ


                ข. ส่วยของโครงสร้างที่ต้องการทึบน้ำ


                ค. งานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป


                ง. งานคอนกรีตขนาดใหญ่ฐานรากใหญ่


ตอบ ง. งานคอนกรีตขนาดใหญ่ฐานรากใหญ่


18. โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องจักรพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดใด


                ก. ตาก                                                                            ข. เพชรบุรี


                ค. ขอนแก่น                                                                  ง. อุตรดิตถ์


ตอบ ก. ตาก


19. ไม้อะไรที่ซื้อขายเป็นฟุต


                ก. ไม้สัก                                                 ข. ไม้ยาง


                ค. ไม้แดง                                                                       ง. ไม้ตะเคียน


ตอบ ก. ไม้สัก


20. ระยะของตง


                ก. 20 - 30 ซม.                                                               ข. 30 – 40 ซม.


                ค. 40 – 50 ซม.                                                              ง. 50 – 60 ซม.


ตอบ ง. 50 – 60 ซม.            


21. ปูนก่อที่ดีต้องมีอัตราส่วนผสม


                ก. 1/1/2                                                                          ข. 1/1/3


                ค. 1/1/4                                                                          ง. 1/1/5


ตอบ ค. 1/1/4


22. ข้อใดคือชื่อของไม้เนื้ออ่อน


                ก. ไม้แตง                                                                       ข. ไม้ตะเคียน


                ค. ไม้สัก                                                 ง. ไม้เต็ง


ตอบ ค. ไม้สัก


23. ข้อใดคือชื่อของไม้เนื้อแข็ง


                ก. ไม้ทองหลาง                                                            ข. ไม้สมพงษ์


                ค. ไม้ชิงชัน                                                                   ง. ไม้ตะแบก


ตอบ ง. ไม้ตะแบก


24. การวางท่อแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท


ตอบ 3 ประเภท คือ


1.       การวางท่อแบบขุด


2.       การวางท่อแบบถมดิน


3.       กางวางท่อแบบเจาะอุโมงค์


25. ปัจจุบันนี้นิยมใช้ท่อที่ทำจากวัสดุอะไร เพื่อการระบายน้ำเสีย


ตอบ นิยมใช้ท่อคอนกรีต ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อเหล็กหล่อ ท่อใยหิน และท่อดินเผาเคลือบ


26. เครื่องจับดอกสว่าน มีหน้าที่อย่างไร


                ก. กลึงไม้ภายใน                                                          ข. กลึงไม้ให้เป็นแกน


                ค. กลึงไม้ให้มีความกลม                                             ง. จับดอกสว่าน เจาะรูปชิ้นงาน


ตอบ ง. จับดอกสว่าน เจาะรูปชิ้นงาน


27. อันตรายจากการใช้เครื่องมือเจาะแบบ Portable คือ


                ก. สายลงดิน                                                                 ข. สวิทซ์ไฟฟ้า


                ค. การที่ไฟฟ้าลัดวงจร                                                ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


28. จงคำนวณหาระยะทางจากกล้องไปยังไม้วัดระดับ เมื่ออ่านค่าที่สายใยบนกลางและล่าง บนไม้วัดระดับได้เท่ากับ 1.845 , 1.500 และ 1.155 ตามลำดับ


                ก. 15.000 เมตร                                                             ข. 30.000 เมตร


                ค. 34.500 เมตร                                                             ง. 69.000 เมตร


ตอบ ง. 69.000 เมตรจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบช่างโยธา3 ประปาภูมิภาค กปภ. 2554

ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail ข้อสอบหลายตำแหน่ง ช่างโยธา3

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้

วิชาที่ใช้สอบ

- ข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งที่ใช้สอบช่างโยธา3
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  200 ข้อ

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ

- ข้อสอบความรู้เกียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ 100 ข้อ

- ข้อสอบความรู้เกียวกับการประปาส่วนภูมิภาค 100 ข้อ

- ข้อสอบความรู้เกียวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 500 ข้อ

- ข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน 200 ข้อ

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  tan2551@hotmail.com

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย

ขอนแก่น ชื่อบัญชี chatchai ออมทรัพย์โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 087-3740666
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้