ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 7442เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่าๆ การประปาส่วนภูมิภาค ช่างโยธา 3

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
   หากน้ำบาดาลที่สูบขึ้นมามีปริมาณเหล็กและแมงกานีสละลายอยู่มาก จะทำให้น้ำมีลักษณะอย่างไร
ตัวเลือก :   1 : มีกลิ่น          2 : เกิดเป็นฝ้าที่ผิวน้ำ           3 : น้ำมีสีคล้ำ            4 : มีรสชาติไม่น่าดื่ม
                  5 : ถูกทุกข้อ   คำตอบที่ถูกต้อง : 5                    

2  ข้อเสียของการนำน้ำใต้ดินมาใช้เพื่อการประปาคือ
ตัวเลือก :   1 : มักมีปริมาณโลหะหนักสูง              2 : ทำให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุด                3 : น้ำมักมีความอ่อนมาก
                  4 : ถูกทุกข้อ             คำตอบที่ถูกต้อง : 2              
3   ความกระด้างชั่วคราวในน้ำเกิดจากสารประกอบใด
ตัวเลือก :   1 : Magnesium Carbonate            2 : Calcium Chloride               3 : Sodium Chloride
                  4 : Calcium Sulphate              คำตอบที่ถูกต้อง : 1
4  ลักษณะสมบัติของน้ำตัวใดที่มีความสำคัญสำหรับการพิจารณาคุณภาพของน้ำดิบที่มาจากใต้ดิน
ตัวเลือก :  1 : E. Coli           2 : ความขุ่น            3 : ธาตุเหล็ก           4 : ถูกทุกข้อ             คำตอบที่ถูกต้อง : 3
5   การทดสอบเพื่อดูความเพียงพอในการให้น้ำของน้ำใต้ดินคือ
ตัวเลือก : 1 : Pumping Test           2 : Pump Priming     3 : Drawdown Test      4 : Permeability Test         คำตอบที่ถูกต้อง : 1
6   บ่อน้ำตื้น คือบ่อที่ขุดถึงชั้นน้ำใด
ตัวเลือก : 1 : Water Table      2 : Confined Aquifer      3 : Unconfined Aquifer    4 : Impervious Stratum    คำตอบที่ถูกต้อง : 3
7   สารก่อมะเร็งที่มีโอกาสพบในแหล่งน้ำเกิดจาก
ตัวเลือก :   1 : โลหะหนัก                  2 : คลอรีนทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำ
                  3 : การปนเปื้อนจากเชื้อโรค           4 : การเน่าเปื่อยของสารอินทรีย์ในน้ำ
             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
8   น้ำดิบในข้อใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำผลิตเป็นน้ำประปาได้ โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
ตัวเลือก :     1 :    2 :       3 :         4 :
             คำตอบที่ถูกต้อง : 1
9   จากตารางแสดงคุณภาพน้ำดิบ น้ำจากแหล่งใดน่าจะเป็นน้ำใต้ดิน
              
ตัวเลือก : 1 : 1 และ 2          2 : 2 และ 3          3 : 3 และ 4           4 : 1 และ 4             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
10   ในการประเมินปริมาณน้ำดิบที่จะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ โดยวิธี Rational  Method หากเลือกใช้ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C)             สูงเกินไปจะมีผลต่อปริมาณน้ำที่คำนวณได้อย่างไร
ตัวเลือก :  1 : ปริมาณน้ำไหลนองสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำ
                  2 : ปริมาณน้ำไหลนองต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้มั่นใจว่าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพียงพอ
                  3 : ปริมาณน้ำไหลนองสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้มั่นใจว่าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพียงพอ
                  4 : ปริมาณน้ำไหลนองต่ำกว่าที่ควรจะเป็นทำให้มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำ             คำตอบที่ถูกต้อง : 1
11  แม่น้ำมีอัตราการไหลเฉลี่ย 2500ลบ.ม./วัน และมีอัตราการไหลต่ำสุด 700 ลบ.ม./วัน ชุมชนแห่งหนึ่งมีความต้องการใช้น้ำเฉลี่ย 1000 ลบ.ม./วัน อยากทราบว่าแม่น้ำนี้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาสำหรับชุมชนนี้หรือไม่
ตัวเลือก :   1 : เพียงพอ            2 : ไม่เพียงพอ            3 : เพียงพอ แต่ต้องมีอ่างเก็บน้ำสำรองไว้
                  4 : ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องหาน้ำจากแหล่งอื่นมาเพิ่มเติม             คำตอบที่ถูกต้อง : 3
12  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการผลิตน้ำประปา
ตัวเลือก :   1 : ต้องผลิตให้ได้ซึ่งคุณภาพที่ดี            2 : ต้องผลิตให้ได้ซึ่งปริมาณที่พอเพียง
                  3 : ต้องเป็นระบบผลิตน้ำประปาที่มีอายุการใช้งานยาวนาน          4 : ไม่มีข้อถูก        คำตอบที่ถูกต้อง : 3
13   มวลสารใดในน้ำบาดาลที่ไม่สามารถกำจัดออกด้วยวิธีการพื้นฐาน
ตัวเลือก :  1 : คลอไรด์             2 : เหล็ก             3 : แมงกานีส             4 : ความขุ่น             คำตอบที่ถูกต้อง : 1
14 ถ้าแหล่งน้ำดิบมีพืชน้ำจำพวกสาหร่ายเซลล์เดียวจำนวนมาก จะสามารถกำจัดได้โดยใช้สารเคมีตัวใดใส่ลงไปในแหล่งน้ำ
ตัวเลือก :   1 : โซเดียมไธโอซัลเฟต          2 : คอปเปอร์ซัลเฟต          3 : คลอรีน      4 : กรดซัลฟุริกเจือจาง
             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
15 หน่วยที่ใช้วัดความขุ่นในน้ำที่ใช้ในปัจจุบันคืออะไร
ตัวเลือก :   1 : mg/L          2 : NTU             3 : Abs.              4 : JTU             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
16   การวิเคราะห์คุณภาพนำใต้ดินจะต้องพิจารณาพารามิเตอร์ตัวใดเป็นอันดับแรก
ตัวเลือก : 1 : Salinity          2 : Alkalinity             3 : Hardness               4 : Turbidity             คำตอบที่ถูกต้อง : 1
17 ข้อใดไม่ใช่ผลของความขุ่น
ตัวเลือก :    1 : ขัดขวางการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำ                2 : ขัดขวางการฆ่าเชื้อโรคโดยคลอรีน
                  3 : ยากต่อการกำจัดในการผลิตน้ำประปา         4 : มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้น้ำ          คำตอบที่ถูกต้อง : 3
18   การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยา ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการใช้โคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นตัวชี้วัด
ตัวเลือก :   1 : แบคทีเรียประเภทนี้จะพบในลำไส้ของสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด ซึ่งก็คือมนุษย์และสัตว์
                  2 : วิธีการตรวจหาแบคทีเรียประเภทนี้ทำได้ง่ายกว่าแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคประเภทอื่น
                  3 : แบคทีเรียประเภทนี้เพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว
                  4 : แบคทีเรียประเภทนี้ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมภายนอกได้ดีกว่าแบคทีเรียประเภทอื่น  คำตอบที่ถูกต้อง : 3
19  สารเคมีตัวใดที่ใช้เป็นสารปรุงแต่งในน้ำประปา
ตัวเลือก :  1 : ฟลูออไรด์          2 : คลอไรด์           3 : โบรมีน              4 : แคลเซียม               คำตอบที่ถูกต้อง : 1
20  จงบอกถึงความเหมาะสมในการใช้น้ำประปาของอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อต้ม  (Boiler)
ตัวเลือก :   1 : เหมาะสม เพราะสะดวกดี           2 : เหมาะสม เพราะน้ำประปามีคุณภาพดีอยู่แล้ว
                  3 : ไม่เหมาะสม เพราะน้ำประปาไม่สะอาดเพียงพอ     4 : ไม่เหมาะสม เพราะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพก่อน
             คำตอบที่ถูกต้อง : 4
21   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ตัวเลือก :  1 : คุณภาพของน้ำผิวดินจะค่อนข้างคงที่ในแต่ละฤดูกาล          2 : น้ำกระด้างจะพบมากในน้ำบาดาล
                  3 : น้ำบาดาลส่วนใหญ่จะค่อนข้างใส              4 : น้ำจากอ่างเก็บน้ำสามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้
             คำตอบที่ถูกต้อง : 1
22   คลองประปารับน้ำดิบมาจากคลอง 3 สายโดยคลองก. มีอัตราการไหล 25  ลบ.ม./วินาที คลองข. มีอัตราการไหล 20 ลบ.ม./วินาที คลองค.  มีอัตราการไหล 10 ลบ.ม./วินาที ซึ่งมีค่าความขุ่นเท่ากับ 20 และ15  และ120 หน่วยความขุ่นตามลำดับ คลองทุกสายจะไหลมารวมกันที่คลองประปา   อยากทราบว่าที่จุดรวมของคลองประปาจะมีอัตราการไหลและค่าความขุ่นเท่าใด
ตัวเลือก :   1 : 65 ลบ.ม./วินาที และ 52 หน่วยความขุ่น            2 : 65 ลบ.ม./วินาที และ 33 หน่วยความขุ่น
                  3 : 21.7 ลบ.ม./วินาที และ 52 หน่วยความขุ่น         4 : 21.7 ลบ.ม./วินาที และ 33 หน่วยความขุ่น
             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
23   จากการเก็บข้อมูลในหนึ่งเดือนพบว่าเป็นเวลา 8 วันที่น้ำในแม่น้ำมีอัตราการไหลเท่ากับ 0.045 ลบ.ม/วินาที เป็นเวลา 12  วันที่อัตราการไหลเท่ากับ 14.7 ลบ.ม/วินาที เป็นเวลา 3 วัน อัตราการไหลเท่ากับ 0.42 ลบ.ม/วินาที และเป็นเวลา 7 วัน ที่มีอัตราการไหลเท่ากับ 0.28 ลบ.ม/วินาที  จงหาค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลนี้
ตัวเลือก :   1 : 3.86 ลบ.ม/วินาที   2 : 0.52 ลบ.ม/วินาที       3 : 6.0 ลบ.ม/วินาที        4 : 14.7 ลบ.ม/วินาที      คำตอบที่ถูกต้อง : 3
24    การเลือกแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา จะต้องพิจารณาอะไรบ้าง
ตัวเลือก :   1 : คุณภาพน้ำ         2 : ปริมาณน้ำ        3 : ความผันแปรของคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำ
                  4 : ถูกทุกข้อ             คำตอบที่ถูกต้อง : 4
25  น้ำบาดาลในข้อใดที่ไม่เหมาะสมจะนำมาทำเป็นน้ำประปามากที่สุด
ตัวเลือก :   1 : มีเหล็กละลายน้ำ 5 มิลลิกรัม/ลิตร                  2 : มีคลอไรด์ 350 มิลลิกรัม/ลิตร
                  3 : มีความกระด้าง 450 มิลลิกรัม/ลิตร                4 : มีอาร์เซนิค 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร            คำตอบที่ถูกต้อง : 4
26   ในการหาขนาดของอ่างเก็บน้ำดิบสำรองโดยวิธีกราฟปริมาณน้ำสะสม (Mass Curve) ดังรูปที่กำหนดให้ ความจุของอ่างเก็บน้ำที่ต้องการคือข้อใด
              
ตัวเลือก :   1 : 1 + 2             2 : 1 + 3               3 : 1 + 2 + 3              4 : 2            คำตอบที่ถูกต้อง : 1
27 พื้นที่รับน้ำฝนขนาด 10 ไร่ เมื่อฝนตกจะมีความสูงของระดับน้ำเท่ากับ  927 มม. ในระยะเวลา 1 ปี จะมีการสูญเสียน้ำโดยการระเหย 290 มม. ซึมเข้าสู่ใต้ดิน 90 มม.  จงประมาณปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในพื้นที่รับน้ำฝนนี้
ตัวเลือก :  1 : 875.2 ลบ.ม.        2 : 4640 ลบ.ม.     3 : 8752 ลบ.ม.           4 : 14832 ลบ.ม.            คำตอบที่ถูกต้อง : 3
28จงหาปริมาณการไหลของน้ำใต้ดินแบบชั้นหินไม่ถูกกดทับเข้าสู่บ่อบาดาล ถ้าระดับน้ำสถิตย์อยู่ที่ 10.7 เมตรและระดับน้ำในบ่อลดลงภายหลังสูบเท่ากับ 4.6 เมตร  กำหนดให้สัมประสิทธิ์การซึมผ่าน(K) 2.273 เมตร/วัน และรัศมีกรวยน้ำยุบ(R) 30.5 เมตร ให้เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่อสูบ 0.76 เมตร
ตัวเลือก : 1 : 2.58 L/s          2 : 1.738 L/s             3 : 0.64 L/s             4 : 6.55 L/s             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
29   น้ำพุร้อนเป็นแหล่งน้ำประเภทใด
ตัวเลือก :   1 : บ่อน้ำใต้ดิน           2 : บ่อบาดาลมีแรงดัน       3 : พื้นที่เติมน้ำ           4 : บ่อน้ำซับ            คำตอบที่ถูกต้อง : 2
30   ท่อกรุคืออะไร
ตัวเลือก :   1 : ท่อที่ใช้เป็นผนังถาวรของบ่อบาดาล              2 : ท่อที่ใช้กรองน้ำในบ่อบาดาล
                  3 : ท่อที่ใช้รับน้ำหนักแผ่นคอนกรีตปิดบ่อบาดาลที่ระดับพื้นดิน      4 : ท่อที่ใช้ขุดบ่อบาดาล        คำตอบที่ถูกต้อง : 1
31   บ่อสังเกตการณ์คืออะไร
ตัวเลือก :   1 : บ่อที่ใช้ตรวจสอบว่าคุณภาพของน้ำเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาหรือไม่
                  2 : บ่อที่ใช้ตรวจสอบว่าปริมาณของน้ำลดลงไปอย่างไรเมื่อมีการสูบทดสอบ
                  3 : บ่อที่ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารพิษในนิคมอุตสาหกรรม
                  4 : บ่อที่ใช้ตรวจสอบการยุบตัวของแผ่นดินเมื่อมีการขุดน้ำบาดาล             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
32   แหล่งน้ำมีค่าความเป็นด่างในรูปแคลเซียมคาร์บอเนตในปริมาณเท่าไรจึงไม่สมควรนำมาใช้เป็นน้ำบริโภคเพราะจะมีรสไม่น่าดื่ม
ตัวเลือก :   1 : มากกว่า 100 มก.ต่อลิตร       2 : มากกว่า 200 มก.ต่อลิตร              3 : มากกว่า 300 มก.ต่อลิตร
                  4 : มากกว่า 400 มก.ต่อลิตร       5 : มากกว่า 500 มก.ต่อลิตร           คำตอบที่ถูกต้อง : 5
33   แหล่งน้ำดิบสำหรับทำน้ำประปาควรมีค่าบีโอดีเท่าไร
ตัวเลือก :   1 : ไม่เกิน 2 มก.ต่อลิตร              2 : ไม่เกิน 4 มก.ต่อลิตร               3 : ไม่เกิน 6 มก.ต่อลิตร
                  4 : ไม่เกิน 8 มก.ต่อลิตร              5 : ไม่เกิน 10 มก.ต่อลิตร             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
34 สิ่งที่ไม่ได้นำมาใช้ในการประมาณปริมาณน้ำใช้สำหรับครัวเรือนคืออะไร
ตัวเลือก :  1 : ระบบการจ่ายน้ำ              2 : อัตราการใช้น้ำต่อบุคคล           3 : มาตรฐานการครองชีพของชุมชนที่ใช้บริการ
                  4 : จำนวนประชากรผู้ได้รับบริการ              5 : ไม่มีข้อใดถูก             คำตอบที่ถูกต้อง : 1
35   สำหรับชุมชนที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มมีพลเมืองน้อยกว่า 2,500 คน ควรมีการเก็บกักน้ำประปาสำหรับการดับเพลิงติดต่อกันนานเท่าไร
ตัวเลือก :   1 : ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง         2 : ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง             3 : ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
                  4 : ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง         5 : ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง             คำตอบที่ถูกต้อง : 3
36    สำหรับชุมชนขนาดใหญ่ควรเก็บกักน้ำประปาไว้สำหรับการดับเพลิงติดต่อกันนานเท่าไร
ตัวเลือก :   1 : ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง             2 : ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง               3 : ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
                  4 : ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง           5 : ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง             คำตอบที่ถูกต้อง : 3
37   สารเจือปนใดในน้ำดิบที่โรงประปาทั่วไปกำจัดไม่ได้
ตัวเลือก :   1 : เหล็ก               2 : ความขุ่น                 3 : เชื้อโรค                 4 : สารหนู             คำตอบที่ถูกต้อง : 4
38   สารเจือปนใดในน้ำดิบที่อาจไม่จำเป็นต้องบำบัด
ตัวเลือก :   1 : เหล็ก              2 : ความขุ่น             3 : เชื้อโรค              4 : คลอไรด์            คำตอบที่ถูกต้อง : 4
39   ค่ามาตรฐานของน้ำดื่มทั่วไปควรมีค่าความขุ่นไม่เกินเท่าใด
ตัวเลือก :  1 : 5 NTU              2 : 10 NTU          3 : 20 NTU              4 : 25 NTU           คำตอบที่ถูกต้อง : 1
40    ถ้า [H+] = 10^-2 จะมีค่าพีเอชเท่าใด
ตัวเลือก :  1 : 10           2 : 8                  3 : 2                  4 : 0.02             คำตอบที่ถูกต้อง : 3
41   ถ้าน้ำมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เจือปนอยู่จะทำให้ค่าพีเอชของน้ำมีแนวโน้มเป็นอย่างไร
ตัวเลือก :    1 : เป็นด่าง           2 : เป็นกรด             3 : เป็นกลาง              4 : เป็นเกลือ             คำตอบที่ถูกต้อง : 2

42    ฝนกรดเกิดจากสาเหตุใด
ตัวเลือก : 1 : ฝนตกลงมาผ่านชั้นบรรยากาศที่มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์       2 : ฝนตกลงมายังแหล่งน้ำที่มีการเจือปนของน้ำเสีย
                3 : ปริมาณฝนที่ตกในบริเวณหนึ่งๆ เป็นระยะเวลานาน                  4 : ฝนที่ตกในบริเวณที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์
             คำตอบที่ถูกต้อง : 1
43   ข้อใดคุณลักษณะที่สำคัญของน้ำใต้ดินที่แตกต่างจากน้ำผิวดิน
ตัวเลือก :   1 : มีความขุ่นมาก             2 : มีความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำสูงกว่า             3 : ตัวเชื้อจุลชีพมีมากกว่า
                  4 : มีแร่ธาตุต่างๆ มาก             คำตอบที่ถูกต้อง : 4
44   สารเคมีในข้อใดเมื่อเติมลงในน้ำจะทำให้น้ำมีพีเอชเพิ่มขึ้น
ตัวเลือก :   1 : H2SO4             2 : HCl              3 : NaOH               4 : HOCl             คำตอบที่ถูกต้อง : 3
45   หากพบความกระด้างของน้ำมีค่า 400 มก./ล. as CaCO3  จัดเป็นน้ำกระด้างประเภทใด
ตัวเลือก :   1 : น้ำกระด้างพอประมาณ        2 : น้ำกระด้างมาก       3 : น้ำกระด้าง      4 : น้ำอ่อน           คำตอบที่ถูกต้อง : 2
46   ความกระด้างของน้ำทำให้เกิดปัญหาต่างๆ "ยกเว้น"ข้อใด
ตัวเลือก : 1 : เกิดตะกรันในหม้อ           2 : เกิดตะกอนของแข็งติดวัสุดต่างๆ             3 : ทำให้ผักต่างๆ เหนียวขึ้น
                4 : ดื่มน้ำดังกล่าวจะทำให้ท้องเสีย             คำตอบที่ถูกต้อง : 4
47   ค่ามาตรฐานความกระด้างของน้ำของการประปานครหลวงมีค่าไม่เกินเท่าใด
ตัวเลือก :   1 : 200 มก./ล. as CaCO3               2 : 300 มก./ล. as CaCO3                 3 : 400 มก./ล. as CaCO3
                  4 : 500 มก./ล. as CaCO3             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
48   ปริมาณฟลูออไรด์ที่อยู่ในน้ำประปาควรมีปริมาณเท่าใด
ตัวเลือก :   1 : 0.01 มก./ล.           2 : 0.1 มก./ล.             3 : 1 มก./ล.             4 : 10 มก./ล.             คำตอบที่ถูกต้อง : 3
49    การตกตะกอนของกรวด ทราย  หรืออนุภาคที่มีน้ำหนักมากจัดเป็นการตกตะกอนประเภทใด
ตัวเลือก :  1 : Discrete Settling            2 : Flocculant Settling               3 : Zone settling             4 : Compression Settling
             คำตอบที่ถูกต้อง : 1
50   การตกตะกอนที่มีความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยปานกลางมีการตกตะกอนเห็นเด่นชัดระหว่างชั้นน้ำใสส่วนบนกับตะกอนส่วนล่างอย่างชัดเจน จัดเป็นการตกตะกอนแบบใด
ตัวเลือก :   1 : Discrete Settling     2 : Flocculant Settling     3 : Zone Settling    4 : Compression Settling      คำตอบที่ถูกต้อง : 3
51   หากพบว่าน้ำดิบมีความกระด้างที่ประกอบด้วย Ca++ และ Mg++ รวมกับพวกไออนลบที่เป็นพวก alklinity จะมีวิธีการกำจัดอย่างไร
ตัวเลือก :  1 : เติมปูนขาวเพื่อให้ตกตะกอน        2 : เติม Soda Ash เพื่อกำจัดความกระด้าง            3 : ใช้วิธี Ion exchange
                  4 : ไม่ต้องแก้ไขเนื่องจากไม่มีผลต่อคุณภาพน้ำดิบ            คำตอบที่ถูกต้อง : 1
52 น้ำหนึ่งลิตรมีปริมาณของแข็งทั้งหมดอยู่ 600 มิลลิกรัม ถ้าน้ำมีปริมาตร  400 ลบ.ม. จะมีปริมาณของแข็งทั้งหมดเท่าใด
ตัวเลือก : 1 : 0.24 กิโลกรัม        2 : 2.4 กิโลกรัม       3 : 24 กิโลกรัม             4 : 240 กิโลกรัม          คำตอบที่ถูกต้อง : 4
53   มาตรฐานน้ำดื่มองค์การอนามัยโลกยอมให้มีเหล็กได้สูงสุดเท่าใด
ตัวเลือก :   1 : 0.01 มก./ล.       2 : 0.1 มก./ล.           3 : 1 มก./ล.                 4 : 10 มก./ล.            คำตอบที่ถูกต้อง : 3
54 ธาตุที่ก่อปัญหาให้กับผู้ใช้น้ำประปา โดยทำให้น้ำมีสีแดงและมีกลิ่น
ตัวเลือก :   1 : ทองแดง              2 : แมกมีเซียม               3 : เหล็ก                4 : สังกะสี           คำตอบที่ถูกต้อง : 3
55  สารใดที่เมื่อพบในน้ำแล้ว สามารถตีความได้ว่าเป็นน้ำที่สัมผัสกับน้ำเสียที่มีความสกปรกและอาจมีเชื้อโรค
ตัวเลือก :    1 : ฟอสเฟต           2 : ซัลเฟต          3 : แอมโมเนีย             4 : คาร์บอเนต                  คำตอบที่ถูกต้อง : 3
56   น้ำกระด้างทำให้สบู่เกิดฟองได้ยาก จึงทำให้สิ้นเปลืองสบู่ในงานซักล้างธาตุที่เป็นต้นเหตุของน้ำกระด้าง   ได้แก่
ตัวเลือก :   1 : เหล็ก               2 : แมงกานีส               3 : แมกนีเซียม                   4 : ถูกทุกข้อ                   คำตอบที่ถูกต้อง : 4
57   สารใดเมื่ออยู่ในระบบจ่ายน้ำประปาแบบที่มีปลายตัน (dead end) แล้วอาจทำให้เกิดก๊าซไข่เน่า
ตัวเลือก :    1 : แอมโมเนีย            2 : ฟอสเฟต                3 : ซัลเฟต               4 : คาร์บอเนต           คำตอบที่ถูกต้อง : 3
58   ลักษณะสมบัติทางกายภาพของน้ำเกิดขึ้นจากสารบางอย่าง  ซึ่งเราสามารถทราบได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ ได้แก่
ตัวเลือก :   1 : ความขุ่น              2 : สี                  3 : อุณหภูมิ                  4 : ถูกทุกข้อ             คำตอบที่ถูกต้อง : 4
59  แบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้คนและสัตว์มากที่สุด มีชื่อเรียกว่า
ตัวเลือก :   1 : เอนเทอริค พีโทเจน           2 : โคลิฟอร์มแบคทีเรีย                  3 : ดีซัลฟอวิไบรโอ แบคทีเรีย
                  4 : ถูกทุกข้อ             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
60   แบคทีเรียชนิดไหนที่ใช้เป็นดัชนีในการตรวจคุณภาพน้ำ
ตัวเลือก :    1 : เอนเทอริค พีโทเจน            2 : โคลิฟอร์มแบคทีเรีย               3 : ดีซัลฟอวิไบรโอ แบคทีเรีย
                  4 : ถูกทุกข้อ             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
61   กระบวนการใดถือว่าจำเป็นและขาดไม่ได้ในระบบทำความสะอาดน้ำ
ตัวเลือก :   1 : กระบวนการกำจัดสารแขวนลอย       2 : กระบวนการกำจัดสารละลาย          3 : กระบวนการฆ่าเชื้อโรค
                  4 : ทุกกระบวนการที่กล่าวถึง             คำตอบที่ถูกต้อง : 3
62    แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาควรเป็นน้ำใต้ดินมากกว่าน้ำผิวดินเพราะ
ตัวเลือก :  1 : มีสารละลายในน้ำมากกว่า                 2 : มีความจำเป็นต้องใช้ระบบขนส่งน้ำน้อย
                  3 : มีโอกาสสัมผัสกับสารพิษน้อยกว่า        4 : ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.            คำตอบที่ถูกต้อง : 4
63  โรคอิไต-อิไต (Itai-Itai) เกิดจากอะไร และมีอาการของโรคอย่างไร
ตัวเลือก :   1 : แคดเมียม ทำให้สายตาผิดปกติและปวดกระดูก****       2 : แคดเมียม ทำให้เกิดอาการชาบริเวณปลายมือปลายเท้า
                  3 : แคดเมียม ทำให้ระบบประสาทผิดปกติ               4 : ตะกั่ว ทำให้ระบบประสาทผิดปกติ
                  5 : ตะกั่ว ทำให้เกิดอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ                           คำตอบที่ถูกต้อง : 1

64   ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของน้ำกระด้าง
ตัวเลือก :   1 : ทำให้เปลืองสบู่ในการซักล้าง          2 : ทำให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ              3 : อาจทำให้เกิดนิ่ว
                  4 : อาจทำให้เป็นโรคหัวใจ               5 : ไม่มีข้อใดถูก             คำตอบที่ถูกต้อง : 4
65  น้ำประปาควรมีค่าของแข็งทั้งหมดเท่าไร
ตัวเลือก :  1 : น้อยกว่า 100 มก.ต่อลิตร             2 : น้อยกว่า 200 มก.ต่อลิตร                   3 : น้อยกว่า 300 มก.ต่อลิตร
                  4 : น้อยกว่า 400 มก.ต่อลิตร            5 : น้อยกว่า 500 มก.ต่อลิตร           คำตอบที่ถูกต้อง : 5
66    น้ำประปาควรมีความกระด้างประมาณเท่าไร
ตัวเลือก :    1 : 20-50 มก.ต่อลิตรแคลเซียมคาร์บอเนต                  2 : 50-80 มก.ต่อลิตรแคลเซียมคาร์บอเนต
                  3 : 80-100 มก.ต่อลิตรแคลเซียมคาร์บอเนต                4 : 100-120 มก.ต่อลิตรแคลเซียมคาร์บอเนต
                  5 : 120-150 มก.ต่อลิตรแคลเซียมคาร์บอเนต             คำตอบที่ถูกต้อง : 2
67 วิธีการคาดการณ์จำนวนประชากรตามหลักสถิติหรือคณิตศาสตร์แบบใดที่นิยมใช้กับชุมชนเก่าขนาดใหญ่ที่ผ่านการพัฒนามาแล้ว เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี จังงหวัดอุบลราชธานี
ตัวเลือก : 1 :แบบเลขคณิต  2 : แบบเรขาคณิต 3 : แบบอัตราเพิ่มลดลง  4 : แบบ Logistic S   5 : ไม่มีข้อใดถูก  คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-03-22 14:51 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  www.sobtid.com
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกร  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 087-3740666
ติดต่อทางเมล์ที่ tan2551@hotmail.com  

สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
ขอบคุณครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้