ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3663เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข้อสอบของธ.กรุงไทย ทั่วประเทศที่รับสมัคร ทุกตำแหน่ง

 
ข้อสอบของธ.กรุงไทย ทั่วประเทศที่รับสมัคร ทุกตำแหน่ง


เพิ่งไปสอบมาที่ ธนาคารกรุงไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าข้อสอบมี 3 วิชา 1. อังกฤษ 2.วัดเชิงจิตวิทยา 3.วัดความรู้ทั่วไป  ข้อสอบแบ่งออกเป็น Part  ใน 1 วิชาจะมีประมาณ 5-6 part (ใน1 Part จะมีประมาณ 15,20,40,50) จะจับเวลา Part 10 นาที  5 นาที 15 นาที ข้อสอบเยอะมาก ทำไม่ทัน ส่วนข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ให้ดูว่าสะกดถูกหรือไม่ อ่านออกเสียงถูกมั๊ย และก็แกรมม่า Tens  (เราทำไม่ได้เลยและไม่ท้น) วิชาวัดความรู้ทั่วไป ให้ + - คูณ หาร เลขง่าย ๆ มีจุดทศนิยมบ้าง เศษส่วนบ้าง(เลขหลักเดียว), จับผิดช้อยตัวที่ไม่เหมือนกับ ตัวอย่าง เช่น 125735846  ให้เลือกว่า ก ข ค ง จ ข้อใดไม่ถูกต้อง , มีจับผิดชื่อคนบ้าง ชื่อบริษัทบ้าง (มีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ) ให้ดูสัญญาลักษณ์ ซึ่ง จะให้แทนตัวเลข เช่น สามเหลี่ยมแทน 5 สี่เหลี่ยมแทน 1 วงกลมแทน 9  (มีประมาณ  เกือบ 20 สัญญาลักษณ์)  และเอาสัญญาลักษณ์เหล่านั้น มาเรียงกัน และให้เราตอบว่ามี เลขอะไรบ้าง , และก็มีรูปทรงสามมิติให้เราดูว่า  คำตอบข้อใด เหมือนกับรูปตัวอย่างที่ให้มา  
เกณฑ์การสมัครที่พี่พอรู้นะ
Teller
อายุไม่เกิน 25 ปี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป จบด้านบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครใน Website ช่วงที่ธนาคารเปิดรับสมัคร
ถ้าเกณฑ์เบื้องต้นผ่าน ทางธนาคารจะเรียกมาสอบข้อเขียนที่จัดสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ้าผ่านข้อเขียนก็นัดสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ทำสัญญาค้ำประกัน ที่สำนักงานใหญ่ พี่ๆกรุงไทยใจดีมากๆ
ถ้าผ่านทุกขั้นตอนในการเข้ามาแล้ว ก็จะจัดให้มีการอบรม ประมาณ 1 เดือน สนุกมาก จะได้รู้จักเพื่อนในรุ่นประมาณ 80 คนได้ถ้าจำไปไม่ผิดนะ อบรมที่ประทุมวัน 2 อาทิตย์ ศูนย์อบรมที่เขาใหญ่ 1 อาทิตย์ และนั่งวิปัสสนา อีก 1 อาทิตย์ เพื่อให้เรามีสติ สมาธิในการทำงาน ดีมากๆเลยแหละ และตั้งแต่เข้ามาอบรมวันแรก ทางธนาคารก็ถือว่าเป็นการทำงานวันแรก คิดเงินเดือนทันที
ส่วนเงินเดือน อยู่ใน Pro รู้สึก 12500 บาท ผ่าน pro เพิ่มค่าครองชีพอีก 1800 บาท รวม 14700 บาท ขึ้นเงินเดือนทุกปีแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
ข้อใดเขียนถูก
ก.  ฯพณท่านนายกรัฐมนตรี                                                   ข.  ฯพณฯนายกรัฐมนตรี
ค.  ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี                                                 ง.  พณ  นายกรัฐมนตรี
จ.  ฯพณ  นายกรัฐมนตรี
ข้อใดสะกดคำถูกทุกคำ
ก.  ทแยง  ทยอย  ทะยาน                                                        ข.  ฉงน  ฉกาจ  ฉะนั้น
ค.  สะกิด  สะกด  สะแก                                                          ง.  กะทัดรัด  กะเหรี่ยง  กะรัด
จ.  ขมวน  ขมิบ  จยะแขยง
ข้อใดเขียนถูกทุกคำ
ก.  เกาทัณฑ์  สถานการณ์                                                       ข.  พนักเพยิด  พรุงพรัง
ค.  นกอินทรีย์   นกพิราบ                                                       ง.  สดัปกรณ์  ปักษิณ
จ.  สังเกต  อานิสงส์
ข้อใดมีคำสนธิ
ก.  มหิงสา                               ข.  มหิมา                                ค.  มโหรี                             ง.  มโหระทึก
จ.  มหาฬาร
ข้อใดใช้ “ๆ” ถูกต้อง
ก.  เจ้าหน้าที่ๆทำการไปรษณีย์                                               ข.  ไปหาเขาที่ๆมีงานมาก
ค.  ที่ๆ เธอซื้อมานั้นถูกมาก    ง.  เก็บของไว้เป็นที่ๆ
จ.  ข้อ ข. และ ข้อ ง ถูก
ข้อใดผันวรรณยุกต์ถูก
ก.  เชิต                                     ข.  เชอต                                  ค.  เชิ๊ต                                 ง.  เชิ้ต
ง.  ไม่มีข้อถูก
“ใ” ในคำไทยแท้ๆมีกี่คำ
ก.  15  คำ                                ข.  20  คำ                                ค.  30  คำ                            ง.  28 คำ
จ.  44 คำ
ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
ก.  หลาน  จุ๋ม  เลี้ยง  หมา                                                      ข.  เห็น  เสือ  น้ำ  หนี
ค.  ฝัน  บั่น  จ๋อง  ขำ  รำ                                                         ง.  หลาน  เสียง  แจ๋ว  เถียง
จ.  เหา  รัก  หลัง  แป๋ก
ข้อใดเขียนถูก
ก.  สายสิญจน์                         ข.  สายสิญจน์                        ค.  สายสิญจน์                     ง.  สายสินจน์
จ.  สายสิน
ข้อใดเขียนถูก
ก.  สะดุด                                 ข.  สะดวก                               ค.  สะบาย                           ง.  สตอ
จ.  สดุ้ง

การอ่านคำ

ข้อใดมีความหมายแสดงความเสียเปรียบ
ก.  วานรได้แก้ว                       ข.  กินน้ำใต้ศอก                     ค.  หัวล้านได้หวี                 ง.  ตาบอดสอดตาเห็น
จ.  ข้อ  ข.  และ ง. ถูก
หนอนหนังสือ  หมายถึงคนประเภทใด
ก.  อ่านมาก                             ข.  เขียนมาก                          ค.  รู้มาก                              ง.  ฟังมาก
จ.  ท่องมาก
ข้อใดมีเนื้อความแย้งกัน
ก.  หัวล้านได้หวี                     ข. ขิงก็ราข่าก็แรง                    ค.  ขมิ้นกับปูน                    ง.  หน้าเรื้อใจเสือ
จ.  ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
คำว่า “มวยวัด”  โดยทั่วไปหมายความว่าอย่างไร
ก.  ชื่อเรียกวิชามวยชนิดหนึ่ง ข.  การชกมวยของเด็กวัด
ค.  การชกมวยที่วัดจัดขึ้น                                                        ง.  การเรียนวิชามวยที่วัด
จ.  การชกมวยตามงานวัด
ถ้าเปิดหาคำในพจนานุกรม  จะพบคำใดก่อน
ก.  มะพร้าว                             ข.  มัน                                     ค.  มหาดเล็ก                       ‘”  ,^]
คำใดอ่านออกเสียงต่างไปจากคำอื่น
ก.  บรรพต                               ข.  บรรทัด                               ค.  บรรพชิต                        ง.  บรรหาร
จ.  ไม่มีข้อใดถูก
จงเลือกข้อที่อ่านผิดเพียงข้อเดียว
ก.  ภูมิลำเนา  อ่านว่า  พู-มิ-ลำ-เนา                                         ข.  ศีลธรรม  อ่านว่า  สิน-ละ-ทำ
ค.  คุณวุฒิ  อ่านว่า  คุน –นะ- วุด-ทิ                                        ง.  อาชญากร  อ่านว่า  อาด – ยา – กอน
จ.  ถูกทุกข้อ
ข้อใดใช้วรรณยุกต์ผิด
ก.  เกี้ยว                                   ข.  โน๊ต                                   ค.  แฟ้ม                               ง.  ทอฟฟี่
จ.  ถูกทุกข้อ
จงต่อคำภาษิตต่อไปนี้ “มือถือสาก......”
ก.  ปากจำศีล                           ข.  อยากตำพริก                      ค.  ปากถือศีล                       ง.  ยากต้องทน
จ.  ปากกินเกลือ
“ฝนทั่งให้เป็นเข็ม”  เป็นภาษิตสอนเรื่องใด
ก.  ความเพียร                         ข.  ความขยัน                          ค.  ความอดกลั้น                  ง.  ความแข็งแรง
จ.  ความอดทน
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”  ข้อใดอ่านถูก
ก.  สม-เด็ด-พระ-เทพ-พะ-รัด-ราด-สุ-ดา
ข.  สม-เด็ด - พะ-เทพ-รัต-ตะ-น-ราด-ชะ-สุ-ดา
ค.  สม-เด็ด-พระ-เทพ-รัต-ตะ-นะ-ราด-สุ-ดา
ง.  สม-เด็ด - พระ-เทพ-รัต-ตะ-น-ราด-ชะ-สุ-ดา
จ.  ถูกหมดทุกข้อ
3.  ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ

“อสังหาริมทรัพย์” ข้อใดอ่านถูกต้อง
ก.  อะ - สัง - หาน -ริ - มะ - ซับ                                              ข.  อะ - สัง - หาน - ริ - มะ -ซับ
ค.  อะ - สัง -หา ภริ - มะ - ซับ                                                ง.  อะ - สัง - หา - ริม - ซับ
จ.  อะ - สัง - หาน - ริม - ซับ
“โลกนิติ”  ข้อใดอ่านถูก
ก.  โลก - นิด                           ข.  โล - กะ - นิต                     ค.  โลก - กะ -นิต                ง.  โลก - กะ - นิ - ติ
จ.  โล - กะ - นิ -ติ
ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.  เขาม้วนกระดาษหลายม้วน                                               ข.  ศาลลงโทษปรับต่อจำเลย
ค.  คนใช้รับประทานยา                                                          ง.  คุณยายซื้อพลูสองตั้ง
จ.  ไม่มีข้อถูก
“เฉลิมพระชนมพรรษา”  ข้อใดอ่านถูก
ก.  ฉะ-เหลิม-พระ-ชน - มะ - พัน - สา                                  ข.  ฉะ - เหลิม - พระชน - นะ - มะ - พัน-สา
ค.  ฉะ - เหลิม - พระ -ชน - พัน -สา                                       ง.  ไม่มีข้อถูก
“ผรุสวาท”  ข้อใดอ่านถูก
ก.  ผะ - รุด - หวาด                  ข.  ผรุด - สะ-วาด                    ค.  ผะ -รุด - สะ -วาด           ง.  ผะ - รุด- สะ - หวาด
จ.  ผรุด -สะ - หวาด
“ทุพโภชนาการ”  ข้อใดอ่านถูก
ก.  ทุบ - พะ - โพ - ชะ - นาการ                                              ข.  ทุบ - โพ - ชะ -นาการ
ค.  ทุ - พะ - โพ -ชะ-นาการ    ง.  ทุบ - พะ - โพด -ชะ-นาการ
จ.  ทุบ - โพด -ชะ - นาการ
“........เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก”  ควรเติมคำใดในข้อว่าง
ก.  ง่าย                                     ข.  หวาน                                 ค.  รวดเร็ว                           ง.  อร่อย
จ.  ยาก
ข้อใดมีคำอ่านที่ถูกต้องทั้ง  2 คำ
ก.  ทศนิยม  อ่านว่า  ทด-สะ-นิ-ยม ,  ประวัติศาสตร์  อ่านว่า  ประ - หวัด -สาด
ข.  กรณียกิจ  อ่านว่า  กะ -ระ -นี-ยะ-กิด , คณนา  อ่านว่า  คน-นะ-นา
ค.  ถาวรวัตถุ  อ่านว่า  ถา-วอน-วัด-ถุ, คุณวุฒิ  อ่านว่า  คุน-นะ-วุด
ง.  คมนาคม  อ่านว่า  คม-นา-คม ,  เกียรติประวัติ  อ่านว่า  เกียด-ติ-ประ-หวัด
จ.  อรหันต์  อ่านว่า  ออ-ระ-หัน ,  รสนิยม  อ่านว่า  รด - นิ-ยม
ข้อใดพยางค์หน้าไม่มีเสียงตัวสะกด
ก.  อัฐิ                                      ข.  มิติ                                     ค.  ทิฐิ                                  ง.  วุฒิ
จ.  กุฎิ
คำใดอ่านผิด
ก.  อาชญา   อ่านว่า  อาด-ยา    ข.  จักรราศี  อ่านว่า  จัก-กระ-รา-สี
ค.  เอิกเกริก  อ่านว่า  เอิก-กะ-เหริก                                        ง.  บรรยาย  อ่านว่า  บัน-ยาย
จ.  สัพยอก  อ่านว่า  สับ-พะ-หยอก
ถาวรวัตถุ  อ่านอย่างไรจึงจะถูก
ก.  ถา-วะ-ระ-วัด-ถุ                  ข. ถา-วอน-วัต-ถุ                     ค.  ถา-วา-ระ-วัต-ถุ               ง.  ถา-วอน-วัด-ตะ-ถุ
จ.  ถา-วอ-ระ-วัต-ถุ
11ฯ1  อ่านอย่างไร
ก.  วันอาทิตย์  แรม 1 ค่ำ  เดือนอ้าย                                        ข.  วันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย
ค.  วันอาทิตย์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย                                           ง.  วันจันทร์ แรม 1 ค่ำ  เดือน 1
จ.  วันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1
ข้อความ “ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ” อ่านให้ถูกต้องว่าอย่างไร
ก.  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า- ละถึง                                       ข.  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ค.  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า-ละ                                             ง.  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า - ไปยาลน้อย
จ.  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
4.  การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ

การจัดคนเข้าทำงาน จำเป็นต้องมี......และต้องอาศัย........ด้วย  จึงจะปกครองคนได้ดี
ก.  หลักการ,หลักธรรม                                                           ข. หลักเกณฑ์ , หลักธรรม
ค.  หลักเกณฑ์ , หลักการ                                                        ง.  หลักการ , หลักเกณฑ์
จ.  หลักธรรม , หลักธรรม
เหตุการณ์มัน......เตรียมอะไรไม่ทัน  เขาเลยตัดสินใจไปโดย....ไม่ได้ปรึกษาคนที่มี....ในเรื่องนั้น
ก.  ฉุกเฉิน, อุดมการณ์, ความชำนาญพิเศษ                            ข.  ชุลมุน , ประสบการณ์ , ความชำนาญ
ค.  ฉุกละหุก , พลการ ,  ประสบการณ์                                    ง.  วุ่นวาย , เหตุการณ์ , คุณวุฒิ
จ.  ไม่มีข้อถูก
เมื่อพระสงฆ์พูดกับฆราวาส  ท่านจะใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าอย่างไร
ก.  ข้าพเจ้า                              ข.  ฉัน                                     ค.  โยม                                ง.  ผม
จ.  อาตมา
คำลงท้ายในการเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจควรใช้อย่างไร
ก.  ด้วยความเคารพอย่างสูง    ข.  ขอแสดงความนับถือ
ค.  ด้วยความเคารพรัก                                                             ง.  รักและคิดถึง
จ.  ด้วยความเคารพ
“สะอาดกายเจริญวัย  สะอาดใจเจริญสุข”  หมายถึง
ก.  ความจริง                            ข.  ความดี                               ค.  ความสมบูรณ์                 ง. ความพร้อม
จ.  ความรัก
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดลพบุรี  ผู้ว่าราชการได้จัดให้มีการแสดงละคร.....
ก.  หน้า                                   ข.  เฉพาะพระพักตร์              ค.  เบื้องหน้าพระพักตร์      ง. หน้าพระที่นั่ง
จ.  เบื้องหน้าพระที่นั่ง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคากรุงไทย  tan2551@hotmail.com

      1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)
2. ความถนัดภาษาอังกฤษ
3. Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา)รายละเอียดครบถ้วน ส่งเป็นไฟล์ทางเมล์   087-3740666
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้