ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4159เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข้อสอบเก่า ธ.ก.ส.

 
คำสั่ง      จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ  เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นในกระดาษคำตอบ
 
1.       เลขจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุด
           ก.                                                             ข.                                                        ค.       0.76
           ง.                                                          จ.       
 
2.        = ?                                         
           ก.       0.45                                                   ข.                                                 ค.       0.5
           ง.                                                        จ.       ก   -   ง  ไม่มีข้อถูก
 
3.       1.8      =  ?
           ก.       1.8                                                     ข.                                                     ค.       2
           ง.       2.1                                                     จ.       ก   -   ง  ไม่มีข้อถูก
 
4.        ของ  100 กับ   ของ 90 ต่างกันเท่าไร
           ก.       0                                                        ข.       10                                                 ค.       20
           ง.       30                                                      จ.       ก   -   ง  ไม่มีข้อถูก
 
5.       เศษส่วนข้อใดเรียงจากน้อยไปหามาก
                ก.          ,    ,                                   ข.          ,    ,                             ค.        ,    , 
           ง.        ,  ,                                      จ.       ก   -   ง  ไม่มีข้อถูก
 
6.       2.25  +  0.05  =  ?
           ก.       0.45                                                   ข.       4.5                                                ค.       45
           ง.       450                                                    จ.       ก   -   ง  ไม่มีข้อถูก
 
 
7.       เศษ  4  ส่วน  6  ของ  2  เท่ากับเท่าไร ?
           ก.       1                                                        ข.                                                        ค.       
           ง.       2                                                        จ.       ก   -   ง  ไม่มีข้อถูก
 
8.       เศษส่วนข้อใดเรียงจากมากไปหาน้อย
           ก.          ,    ,                                     ข.        ,     ,                                ค.        ,    ,   
           ง.          ,     ,                                     จ.      ก   -   ง  ไม่มีข้อถูก
 
9.        ของ 120 ต่างกับ 0.3  ของ  72  อยู่เท่าไร
           ก.       2.1                                                     ข.       2.2                                                ค.       2.3
           ง.       2.4                                                     จ.       ก   -   ง  ไม่มีข้อถูก
 
10.     จะต้องเอาเลขจำนวนใดมาคูณกับ  100 จึงจะได้ผลลัพธ์  0.038
           ก.       3.8                                                     ข.       38                                                 ค.       0.0038
           ง.       0.38                                                   จ.       ก   -   ง  ไม่มีข้อถูก

เฉลย [1] = "ง.";  [2] = "ง."; [3] = "ก."; [4] = "จ."; [5] = "ข."; [6] = "ค."; [7] = "ค."; [8] = "ข."; [9] = "ง."; [10] = "จ.";

สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้