ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4527เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร4 เหล่าทัพ

 
วิชาคณิตศาสตร์
1.  คำกล่าวข้อใดถูกต้อง
     1.    สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีเส้นทแยงมุมเท่ากัน
     2.    สี่เหลียมคางหมูมีด้านตรงข้ามเท่ากันและขนานกัน
     3.    สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุมเท่ากันทุกมุม
     4.    สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นทแยงมุมตั้งฉากซึ่งกันและกัน
2.  สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านยาวยาวเป็น 2 เท่าของด้านกว้าง ถ้าวัดรอบรูปสี่เหลี่ยมนี้ได้
ยาว54 เมตร สี่เหลี่ยมนี้จะมีพื้นที่เท่าไหร่
     1.    9
     2.    18
     3.    162
     4.    324
3.  กล่องไม้ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง  a  ซม.  ยาว  b  ซม. สูง c ซม. จะมีพื้นที่ผิว
     ทั้งหมด  กี่ตารางเซนติเมตร
     1.    abc
     2.    a+b+c
     3.    2(a+b+c)
     4.    2(ab+bc+ca)
4.  ทหารกองหนึ่งมีทหารขาดฝึก 10 %     ในจำนวนนี้เป็นทหารป่วยเสีย 75 % ถ้ามีทหาร
    รับการฝึก 576 คน ทหารขาดการฝึกที่ไม่ป่วยกี่คน
     1.    12
     2.    14
     3.    16
     4.    18

5. ซื้อมะม่วงมา 4 ผล 3 บาท ขายไป 3 ผล 4 บาท จะได้กำไรร้อยละเท่าไหร่
     1.    67
     2.    77
     3.    67
     4.    77
6. ปากการาคา 24 บาท จะปิดป้ายบอกราคากี่บาท เมื่อลดได้ 4 % แล้วยังได้กำไรอีก 20 %
     1.    30                     3.    36
     2.    35                4.    38
7.  ก. ข. และ ค. ลงทุนทำการค้าได้กำไรในอัตราส่วน 3 : 4: 8 ตามลำดับ ถ้า ค. ได้ส่วนแบ่ง
     3,000 บาท ข. จะได้ส่วนแบ่งมากกว่า ก. เท่าไร
     1.    375 บาท
     2.    400 บาท
     3.    1,115 บาท
     4.    ไม่มีข้อใดถูก
8.   สัดส่วนของกำไรกับราคาขายสินค้าชนิดหนึ่งเป็น 2 : 5 ถ้าต้นทุนสินค้าเป็น 300 บาท
ผู้ขายจะได้ กำไรกี่บาท
     1.    200
     2.    250
     3.    300
     4.    350
9.  จำนวน ๆ หนึ่งถูกหักไป แล้วยังมีค่ามากกว่า  จำนวนดังกล่าวคือ จำนวนที่
     1.    มากกว่า 4  
     2.    มากกว่า 4  
     3.    น้อยกว่า 4  
     4.    น้อยกว่า 4  

10.  เมื่อ 2 สองปีที่แล้ว ศิวาพรมีอายุเป็น 6 เท่า ของอายุดรุณี อีก 18 ปีข้างหน้าเขาจะมีอายุ
    เป็น   2 เท่า ของอายุดรุณี จงหาอายุปัจจุบันของดรุณี
     1.    32
     2.    28
     3.    15
     4.    7
11.  กำหนด 0   A   90 และ tan A =   จงหาค่าของ sin A
     1.    12
     2.    5
     3.    
     4.    
12.  จากยอดหน้าผาสูง 100 ฟุต มองเห็นเรือ 2 ลำ  เป็นมุมกดลง 60  และ 30   ตามลำดับ
    เมื่อเรือทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันกับผู้สังเกต เรือทั้งสองห่างกันเท่าไร
     1.    100
     2.    200
     3.    100
   4.    200
13. ถ้าส่วนสูงของเด็ก 8 คน วัดเป็น ซม. ได้ดังนี้
110,  120,  110,  108,  112,  110,  112,  118
ข้อใดถูกต้อง
1.    ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากกว่ามัธยฐาน
2.    ค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยกว่ามัธยฐาน
3.    ฐานนิยมมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต
4.    ฐานนิยมมีค่ามากกว่ามัธยฐาน

14. สามเหลี่ยม ABC มีด้าน BC, CA, และ AB ยาว a, b และ c หน่วยตามลำดับ ถ้าa2 = b2 +  c2      
    แล้วข้อใดถูกต้อง
1.    ACB เป็นมุมฉาก  
2.    ABC เป็นมุมฉาก
3.    CAB เป็นมุมฉาก
4.    ABC ไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก
15. จากตารางกำหนดค่าความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y คือ
X    1.2    1.5    1.6    1.8    2    2.4
y    20    16    15    13    12    7
ค่าของ y เป็นเท่าใด ถ้า x = 2.4
1.    11
2.    10
3.    9
4.    8
16.  ถ้า x แปรผันตรงตาม  y  และ x  =  2, y = 1 สมการใดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  x.y
ได้ถูกต้อง
1.    x2y = 4
2.    xy = 2
3.    xy2 = 2
4.    x = 2y
17.   ผลสอบวิชาเคมี 3 ครั้ง ของนักเรียนคนหนึ่งมีค่ามัธยฐาน 47 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 44 และ
พิสัยเท่ากับ 11 จงหาคะแนนสูงสุด
1.    50
2.    49
3.    48
4.    37


18. กล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสีเหลือง 3 ลูก แดง 3 ลูก ขาว 2 ลูก ถ้าสุ่มหยิบมา 11 ลูก ความ
น่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีแดงคือ
1.    
2.    
3.    
4.    
19. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว และลูกเต๋าขึ้นแต้มคี่จากการโยนเหรียญ 1
      เหรียญและลูกเต๋า 1 ลูกพร้อมกันคือ
1.    
2.    
3.    
4.    
20. คำตอบของสมการ   + 7 =   คือข้อใด
1.    -3,  
2.    -4, -24
3.    -6, -16
4.    -8, -12

เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

(1)        3    (2)        3    (3)        3     (4)        3    (5)    4
(6)        1    (7)        1    (8)        1     (9)        3    (10)    3
(11)    4    (12)    4    (13)    1    (14)    3    (15)    2
(16)    4    (17)    3    (18)    4    (19)    2    (20)    1


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร4  เหล่าทัพ (ทบ. ทร. ทอ. ตร.)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
เป็นนักเรียนเตรียมทหาร4  
สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   200 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้