ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5761เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เน้นๆแนวข้อสอบ ทีโอที ใหม่ล่าสุด

 

เน้นๆแนวข้อสอบทีโอที TOT ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test 
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ทีโอที 
- ตัวอย่างข้อสอบเก่า TOT ข้อเขียน 
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ) 
1. กลุ่มงานวิศวกรรม EG/CG 
2. กลุ่มงานขายและบริการลูกค้า SA 
3. กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ EC/CO 
4. กลุ่มงานกฏหมาย(LO) 
5. กลุ่มงานช่าง(TC) 


แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี 
1. ยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในข้อใด 
ก. ศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ที่องค์กรของรัฐ 
ข. การสื่อสาร 2 จังหวะจากรัฐบาลสู่มวลชน 
ค. ได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วถูกต้อง 
ง. การสำรวจประชามติประชาชน 

2. ต่อไปนี้กิจการในข้อใดเป็นกิจการขายบริการ ไม่สมบูรณ์ 
ก. กรมประชาสัมพันธ์ ข. สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 
ค. ธนาคารเพื่อการเกษตร ง. บริการที่จอดรถ 

3. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อใด 
ก. หมิวได้รับรางวัลดารานำดีเด่นฝ่ายหญิงในเรื่องตลก ,69 
ข. การแจก แถมอย่างห้าวหาร 
ค. ฮอนด้าสนับสนุนการรณรงค์แก้ปัญหาจราจร 
ง. เกิดผลตอบสนองรวดเร็วทันใน 

4. การที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด จัดให้มีบริการเงินด่วนขึ้นเป็นแห่งแรก เป็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบริการในด้านใด 
ก. ผลิตภัณฑ์ใหม่ ข. ตั้งราคาใหม่ 
ค. การประชาสัมพันธ์ใหม่ ง. บริการพิเศษ 
ก. การเขียน ข. การแก้ไขตกแต่งต้นฉบับ 
ค. การติดต่อสื่อสาร ง. การโฆษณาองค์กร 

6. ข้อใด มิใช่ ปัญหาของการประชาสัมพันธ์ภายใน 
ก. พนักงานขาดความสามัคคี 
ข. ผลิตผลตกต่ำ 
ค. พนักงานนำเรื่องไม่ดีไปพูดกับคนภายนอก 
ง. ลูกค้าวิจารณ์งานบริการของพนักงาน 

7. เพราะเหตุใดผู้นำทางความคิดจึงมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ 
ก. เข้ากับสังคมในเมืองได้ดี ข. มีการศึกษาระดับมาตรฐาน 
ค. บุคลิกภาพดี พูดเก่ง ง. ประชาชนยอมรับนับถือ 

8. ข้อใด มิใช่ ลักษณะของบริการ 
ก. ไม่สามารถจับต้องได้ ข. สามารถแบ่งแยกได้ 
ค. แตกต่างกันไปไม่คงที่ ง. ไม่มีข้อถูก 

9. …........ ช่วยทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยคุณธรรม ซึ่งตรงต่อประชาชน 
ก. นักโฆษณา ข. ผู้โฆษณาเผยแพร่ 
ค. ผู้ส่งเสริมการจำหน่าย ง. นักประชาสัมพันธ์ 

10. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เมื่อเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 
ก. การประชาสัมพันธ์สิ่งร้ายให้กลายเป็นดี 
ข. ให้ประชาชนสนใจให้ความร่วมมือ 
ค. มุ่งหวังขายชื่อเสียง เกียรติคุณ ภาพพจน์ที่ดี 
ง. แก้ไขปัญหาได้เพียงเฉพาะอย่างเท่านั้น 

11. การทำหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์รัฐบาล ควนอยู่ในตำแหน่งใด 
ก. รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ข. ประธานองค์กรสื่อสารมวลชนของรัฐ 
ค. โฆษณารัฐบาล ง. ประธาน กสช. 

12. องค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของนักประชาสัมพันธ์ คือประสบการณ์ในด้านใด 
ก. การเขียน – สื่อข่าว ข. การพูด – การแสดง 
ค. การโฆษณาชวนเชื่อ ง. ถูกทุกข้อ 
ก. รัฐบาล – นักการเมือง ข. นักธุรกิจ – ผู้สื่อข่าว 
ค. นักแสดง – สถาบันสื่อมวลชน ง. พลเมือง – องค์กร 
  • รูปภาพ:p1.jpg
  • รูปภาพ:p2.jpg
  • รูปภาพ:p3.jpg
  • รูปภาพ:p4.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้