ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4366เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฉลยข้อสอบไฟฟ้า เปิดสอบไฟฟ้า2552-2555

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
1.             สายไฟที่ใช้อยู่ตามบ้าน  เรียกว่า

                1.         สายเคเบิล

                2.         สายหุ้มยาง

                3.         สาย  พี  วี   ซี

                4.         สายไหม

2.             สาเหตุธรรมดาๆ ที่ทำให้เกิดการลัดวงจรขึ้น  คือข้อใด

                1.         แรงดันไฟฟ้าตก

                2.         กระแสในสายไฟสูงเกินไป

                3.         สายไฟฟ้ากระทบกัน

                4.         อากาศร้อนจัดเกินไป

3.             ถ้าความต้านทานของวงจรไฟฟ้ามากขึ้น  กระแสในวงจรจะเป็นอย่างไร

                1.         มากขึ้น

                2.         คงที่

                3.         น้อยลง

                4.         เพิ่มแล้วลด

4.             หลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ประโยชน์อย่างไร

                1.         ตัดเป็นตัวหนังสือโฆษณา

                2.         ให้ความร้อนในการหุงต้ม

                3.         ให้แสงสว่างในอาคาร

                4.         ให้พลังงานคล้ายแสงอาทิตย์

5.             ในการต่อสายไฟ มีสิ่งที่สำคัญควรจำไว้คือ

                1.         สายที่ใช้ต่อต้องมีขนาดใหญ่แข็งแรง

                2.         ปอกฉนวนออกให้หมด

                3.         ตัวต่อต้องแน่นและสะอาด

                4.         ต้องใช้เทปพันที่หัวต่อ

6.             เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าออกจากกระจุ๊บหลอด  กระจุ๊บหลอดเปล่าๆ ยังคงมี

                1.         กระแสไฟฟ้าฟ้า

                2.         แรงดันไฟฟ้า

                3.         ความต้านทาน

                4.         ไม่มีคำตอบ

7.             การต่อโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้า  ต่อดังนี้

                1.         ต่อไว้ข้างหน้างานที่ต้องการวัด

                2.         เสียบปลั๊กไฟฟ้า

                3.         ต่อไว้ทางส่วนหลังของงาน

                4.         ต่อคร่อมกับงาน

8.             การต่อเซล  2   เซลอย่างขนาน  หมายถึงการเอา

                1.         ขั้วบวกต่อขั้วบวก  และขั้วลบต่อขั้วลบ

                2.         ขั้วลบต่อขั้วลบอย่างเดียว

                3.         ขั้วบวกต่อขั้วบวกอย่างเดียว

                4.         ขั้วบวกของเซลหนึ่งต่อกับขั้วลบของอีกเซลหนึ่ง

9.             วีธีป้องกันอันตรายจากการเกิดวงจรลัดควรทำอย่างไร

                1.         ต่อปลั๊กกับวงจร

                2.         ต่อสวิทช์กับวงจร

                3.         ต่อหลอดกับวงจร

                4.         ต่อฟิวส์กับวงจร

10.           ขนาดของสายที่วัดไว้มีมีตัวเลขมากแสดงว่าสายลวดนั้นมีขนาด

                1.         โตตามขนาดเลขวัดได้

                2.         เป็นขนาดโต

                3.         เล็ก

                4.         แล้วแต่ผู้ผลิตกำหนด

 

 

 

 

11.           กรดที่ใช้เติมหม้อแบตเตอรี่เป็นกรด

                1.         กำมะถันอย่างเข้มข้น

                2.         เกลืออย่างเจือจาง

                3.         เกลืออย่างเข้มข้น

                4.         กำมะถันอย่างเจือจาง

12.           ถ่านไปฉาย  2  ชุด ๆ ละ  6   ก้อนต่อขนานกัน  จะได้แรงดันไฟฟ้ากี่โวลต์

                1.         18  โวลต์

                2.         9   โวลต์

                3.         12  โวลต์

                4.         ไม่มีคำตอบ

13.           ลวดไฟฟ้าที่ใช้พันมอเตอร์หรือเยนเนอเรเตอร์  เป็นลวดที่หุ้มด้วยฉนวนชนิดหนึ่ง

                เรียกว่า

                1.         วานิช

                2.         วานิชเคมบริช

                3.         เซลลูโรส

                4.         อินาเมล

14.           แบตเตอรี่ที่ต่ออันดับกัน  จะมีผลทางไฟฟ้าเกิดขึ้น  คือ

                1.         กระแสมากขึ้น

                2.         ความต้านทานน้อยลง

                3.         โวลเตดเพิ่มขึ้น

                4.         ไม่มีคำตอบ

15.           หลอดฟลูออเรสเซนต์

           1.         มีไส้ที่หัวหลอดทั้งสองข้าง

                2.         ไม่มีไส้ที่หัวหลอด

                3.         มีไส้ตลอดทั้งเส้น

                4.         แล้วแต่บริษัทผู้ผลิต

 

 

 

16.           ความต้านทาน  2   ตัวมีค่าเท่ากัน  ต่อขนานกัน  ความต้านทานรวมจะ

                1.         น้อยลง

           2.         มากขึ้น

                3.         เท่าเดิม

                4.         มากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้

17.           มอเตอร์หรือเครื่องยนต์ไฟฟ้า เป็นเครื่องทำให้

                1.         เกิดกระแสไฟฟ้าใช้งาน

                2.         เกิดพลังงานกล

                3.         เกิดพลังงานเคมี

                4.         เกิดพลังงานขับเคลื่อน

18.           อะตอมที่มีประจุไฟฟ้าลบถือได้ว่ามี

                1.         โปรตอนมากเกินไป

                2.         อิเลคตรอนมากเกินไป

                3.         อิเลคตรอนน้อยเกินไป

                4.         นิวตรอนมากเกินไป

19.           ความต้านทาน  2  ตัว  ต่ออันดับกัน   ความต้านทานรวมจะ

                1.         น้อยลง

                2.         มากขึ้น

                3.         เท่าเดิม

                4.         มากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้

20.           โทมัส  เอดิสัน   เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้าง

                1.         เซลไฟฟ้า

                2.         ความเข้มของสนามแม่เหล็ก

                3.         หลอดไฟฟ้า

                4.         วิทยุ

 

 

 

21.           ขดลวดสนามแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องหนึ่ง  มีแรงเคลื่อนตกคร่อม  220  โวลต์

                และมีกระแสไหล  4  แอมแปร์  จงหาความต้านทานของขดลวดสนามเหล็กขดนี้

                1.         880   โอห์ม

                2.         85     โอห์ม

                3.         65     โอห์ม

                4.         55     โอห์ม

22.           ไฮโดรมิเตอร์ใช้วัด

                1.         กำลังไฟฟ้า

                2.         แรงเคลื่อนไฟฟ้า

                3.         ความถ่วงจำเพาะ

                4.         ความหนานแน่น

23.           จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ต้องใช้เพื่อให้กระแส  5   แอมแปร์  ไหลผ่านเตารีดไฟฟ้า

                ซึ่งมีความต้านทาน  44  โอห์ม

                1.         20    แอมแปร์

                2.         15    แอมแปร์

3.         10    แอมแปร์

4.         1210  แอมแปร์

24.       อนุภาคที่เล็กที่สุด  ซึ่งประกอบกันเป็นอะตอมคือ

                1.         โปรตอนและอิเลคตรอน

                2.         นิวตรอนและโปรตอน

                3.         นิวตรอนและอิเลคตรอน

                4.         ไม่มีคำตอบ

25.           เขื่อนไฟฟ้าน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  ตั้งอยืที่จังหวัดใด

                1.         ชัยนาท

                2.         เพชรบุรี

                3.         ขอนแก่น

                4.         ตาก

26.           เซลไฟฟ้า  3  เซลต่อขนานกัน  แต่ละเซลมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า  1.2  โวลต์  และมีความต้านทานภายใน  0.06  โอห์ม  จงหากระแสไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทานภายนอก  0.1  โอห์ม

                1.         20    แอมแปร์

                2.         10    แอมแปร์

3.         8      แอมแปร์

4.         6      แอมแปร์

27.           ความต้านทานของขดลวดมอเตอร์มีค่า  30   โอห์ม   ต่อกับแรงเคลื่อนไฟฟ้า  115 

                โวลต์จงหากระแสที่ไหลในขดลวดนี้

                1.         3.83   แอมแปร์

                2.         4.33   แอมแปร์

                3.         30      แอมแปร์

                4.         0.26   แอมแปร์

28.           แอมมิเตอร์ใช้วัด

                1.         แรงเคลื่อนไฟฟ้า

                2.         กำลังไฟฟ้า

                3.         กระแสไฟฟ้า

                4.         ความต้านทาน

29.           บาลาสท์ของหลอดฟลูออเรสเซ็นต์  ชนิด  40  วัตต์  ให้แรงเคลื่อน  110  โวลต์ทำหน้าที่

                1.         เพิ่มแรงเคลื่อนให้สูง

                2.         ลดแรงเคลื่อนให้ต่ำลง

                3.         เปลี่ยนไฟสลับให้เป็นไฟตรง

                4.         เพิ่มความถี่

30.           จงบอกอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่น

                1.         เซลแห้ง

                2.         เตารีดไฟฟ้า

                3.         ไดนาโม

                4.         หม้อแปลงไฟฟ้า
(1)          3              (2)          3              (3)          3                (4)          3                (5)        4

(6)          2              (7)          4              (8)          1                (9)          4                (10)      3

(11)        4              (12)        4              (13)        2                (14)        3                (15)      1

(16)        1              (17)        2              (18)        2                (19)        2                (20)      3

(21)        4              (22)        3              (23)        3                (24)        1                (25)      4

(26)        2              (27)        1              (28)        3                (29)        1                (30)      2

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท ส่ง EMS 679 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม 

ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้