ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 3855เข้าชม
 • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบเลื่อนจากนายสิบเป็นนายร้อยทหารบก 2554

 

1.  คำกล่าวข้อใดถูกต้อง

     1.    สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีเส้นทแยงมุมเท่ากัน

     2.    สี่เหลียมคางหมูมีด้านตรงข้ามเท่ากันและขนานกัน

     3.    สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุมเท่ากันทุกมุม

     4.    สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นทแยงมุมตั้งฉากซึ่งกันและกัน

2.  สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านยาวยาวเป็น 2 เท่าของด้านกว้าง ถ้าวัดรอบรูปสี่เหลี่ยมนี้ได้

ยาว54 เมตร สี่เหลี่ยมนี้จะมีพื้นที่เท่าไหร่

     1.    9

     2.    18

     3.    162

     4.    324

3.  กล่องไม้ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง  a  ซม.  ยาว  b  ซม. สูง c ซม. จะมีพื้นที่ผิว

     ทั้งหมด  กี่ตารางเซนติเมตร

     1.    abc

     2.    a+b+c

     3.    2(a+b+c)

     4.    2(ab+bc+ca)

4.  ทหารกองหนึ่งมีทหารขาดฝึก 10 %           ในจำนวนนี้เป็นทหารป่วยเสีย 75 % ถ้ามีทหาร

    รับการฝึก 576 คน ทหารขาดการฝึกที่ไม่ป่วยกี่คน

     1.    12

     2.    14

     3.    16

     4.    18


5. ซื้อมะม่วงมา 4 ผล 3 บาท ขายไป 3 ผล 4 บาท จะได้กำไรร้อยละเท่าไหร่

     1.    67

     2.    77

     3.    67

     4.    77

6. ปากการาคา 24 บาท จะปิดป้ายบอกราคากี่บาท เมื่อลดได้ 4 % แล้วยังได้กำไรอีก 20 %

     1.    30                                            3.         36

     2.    35                                            4.         38

7.  ก. ข. และ ค. ลงทุนทำการค้าได้กำไรในอัตราส่วน 3 : 4: 8 ตามลำดับ ถ้า ค. ได้ส่วนแบ่ง

     3,000 บาท ข. จะได้ส่วนแบ่งมากกว่า ก. เท่าไร

     1.    375 บาท

     2.    400 บาท

     3.    1,115 บาท

     4.    ไม่มีข้อใดถูก

8.   สัดส่วนของกำไรกับราคาขายสินค้าชนิดหนึ่งเป็น 2 : 5 ถ้าต้นทุนสินค้าเป็น 300 บาท

ผู้ขายจะได้ กำไรกี่บาท

     1.    200

     2.    250

     3.    300

     4.    350

9.  จำนวน ๆ หนึ่งถูกหักไป แล้วยังมีค่ามากกว่า จำนวนดังกล่าวคือ จำนวนที่

     1.    มากกว่า 4

     2.    มากกว่า 4

     3.    น้อยกว่า 4

     4.    น้อยกว่า 4


10.  เมื่อ 2 สองปีที่แล้ว ศิวาพรมีอายุเป็น 6 เท่า ของอายุดรุณี อีก 18 ปีข้างหน้าเขาจะมีอายุ

      เป็น   2 เท่า ของอายุดรุณี จงหาอายุปัจจุบันของดรุณี

     1.    32

     2.    28

     3.    15

     4.    7

11.  กำหนด 0  A   90 และ tan A =  จงหาค่าของ sin A

     1.    12

     2.    5

     3.   

     4.   

12.  จากยอดหน้าผาสูง 100 ฟุต มองเห็นเรือ 2 ลำ  เป็นมุมกดลง 60  และ 30  ตามลำดับ

      เมื่อเรือทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันกับผู้สังเกต เรือทั้งสองห่างกันเท่าไร

     1.    100

     2.    200

     3.    100

  4.    200

13. ถ้าส่วนสูงของเด็ก 8 คน วัดเป็น ซม. ได้ดังนี้

110,  120,  110,  108,  112,  110,  112,  118

ข้อใดถูกต้อง

 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากกว่ามัธยฐาน

 2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยกว่ามัธยฐาน

 3. ฐานนิยมมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต

 4. ฐานนิยมมีค่ามากกว่ามัธยฐาน


14. สามเหลี่ยม ABC มีด้าน BC, CA, และ AB ยาว a, b และ c หน่วยตามลำดับ ถ้าa2 = b2 +  c2     

      แล้วข้อใดถูกต้อง

 1. ACB เป็นมุมฉาก

 2. ABC เป็นมุมฉาก

 3. CAB เป็นมุมฉาก

 4. ABC ไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก

15. จากตารางกำหนดค่าความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y คือ

X

1.2

1.5

1.6

1.8

2

2.4

y

20

16

15

13

12

7

ค่าของ y เป็นเท่าใด ถ้า x = 2.4

 1. 11

 2. 10

 3. 9

 4. 8

16.  ถ้า x แปรผันตรงตาม  y  และ x  =  2, y = 1 สมการใดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  x.y

ได้ถูกต้อง

 1. x2y = 4

 2. xy = 2

 3. xy2 = 2

 4. x = 2y

17.   ผลสอบวิชาเคมี 3 ครั้ง ของนักเรียนคนหนึ่งมีค่ามัธยฐาน 47 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 44 และ

พิสัยเท่ากับ 11 จงหาคะแนนสูงสุด

1.      50

2.      49

3.      48

4.      37

 


18. กล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสีเหลือง 3 ลูก แดง 3 ลูก ขาว 2 ลูก ถ้าสุ่มหยิบมา 11 ลูก ความ

น่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีแดงคือ

1.     

2.     

3.     

4.     

19. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว และลูกเต๋าขึ้นแต้มคี่จากการโยนเหรียญ 1

      เหรียญและลูกเต๋า 1 ลูกพร้อมกันคือ

1.     

2.     

3.     

4.     

20. คำตอบของสมการ  + 7 =  คือข้อใด

1.      -3,

2.      -4, -24

3.      -6, -16

4.      -8, -12

เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

 

(1)        3                (2)        3                (3)        3                (4)           3                (5)           4

(6)        1                (7)        1                (8)        1                (9)           3                (10)         3

(11)      4                (12)      4                (13)      1                (14)         3                (15)         2

(16)      4                (17)      3                (18)      4                (19)         2                (20)         1

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเลื่อนจากนายสิบเป็นนายร้อยทหารบก 2554 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ความรู้ทั่วไป คำสั่งกองทัพบก
สนใจสั่งซื้อมาที่  
decho.by@hotmail.com

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้