ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4320เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

กำหนดการ วันรับสมัคร ตาราง วัน เวลา และสถานที่สอบ นักเรียนเตรียมฯ 4 เหล่า ปี 2554

 
กำหนดการ วันรับสมัคร ตาราง วัน เวลา และสถานที่สอบ นักเรียนเตรียมฯ 4 เหล่า ปี 2554

จำหน่ายระเบียบการ ม.ค.-๑๔ มี.ค.๕๔
สมัครทางไปรษณีย์  ม.ค.-๑๘ ก.พ.๕๔
รับสมัครที่ รร.นอ. ๙-๑๔ มี.ค.๕๔


     1.แผนผังอาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     2.แผนที่เดินทาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

     3.แผนที่เดินทาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     4.สายรถบัสประจำทาง สำหรับสนามสอบ ม.รามคำแหง หัวหมาก

     5.แผนที่เดินทางไปยังสนามสอบ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต-และรถเมล์ที่ผ่าน

     6.แผนที่ภายใน ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

     กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ปี 2554

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี ๒๕๕๔

                        * รับสมัครทางไปรษณีย์ และการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ท ตั้ง ๑๐ ม.ค. - ๑๑ ก.พ. ๕๔
                        * รับสมัครด้วยต้นเอง ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ ตัุ้งแต่ ๙ - ๑๔ มี.ค. ๕๔
                        * ขายระเบียบการรับสมัคร ตั้งแต่ ๓ ม.ค.๕๔ ณ
                              o โรงเรียนนายร้อยพระจุึลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
                              o โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุัึงเทพฯ
                              o โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
                        * การรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปี 2554 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท
                              o http://itc3.crma.ac.th/
                       *VDO.แนะนำการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปี 2554 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท                o http://www.facebook.com/video/video.php?v=159349320778999&oid=122994417734600&comments&ref=mf


                    * ติดต่อขอทราบรายละเอียด และระเบียบการรับสมัครได้ที่
                          o กองสถิติและทะเบียนประวัติ รร.จปร. โทร. ๐-๓๗๓๙-๓๐๑๕, ๐-๓๗๓๙-๓๑๓๒
                          o http://www.crma.ac.th/

กำหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี ๒๕๕๔       ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2554     (ตารางกำหนดวันรับสมัครและสอบ )
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสอบคัดเลือก ***โทร. ๐ - ๒๔๗๕ - ๓๘๙๐, ๐ - ๒๔๗๕ - ๓๙๘๐ และ ๐ - ๒๔๗๕ - ๓๙๙๐


     (เว็บสำรองกรณีเวบฯหลักดูไม่ได้ คลิกเปิดแล้วรอ 30 วินาทีแล้วกด Download)  


ตรวจสอบสถานะการรับสมัครทางไปรษณีย์ของผู้สมัครนักเรียนนายเรือ
http://marine.rtna.ac.th/pre_cadet54/check_status/


โรงเรียนนายเรืออากาศประกาศวันจำหน่ายใบสมัครปี 2554 แล้ว

   


 http://rtafa.ac.th/admission/54/search.asp


     ตารางกำหนดวันรับสมัคร นตท.(ทอ.) พ.ศ.2554
     ขั้นตอนการสั่งซื้อ ระเบียบการและใบสมัคร นตท.(ทอ.) ทางไปรษณีย์ พ.ศ.2554
     Download ใบสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ ( ซื้อแล้วใช้สมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น) อย่าลืมดาวน์โหลดพิมพ์ใบชำระเงินมายื่นที่ธนาคารด้วย


      ระเบียบการทั่วไปของผู้สมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก
เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554

http://www.rpca.ac.th/docs/003.pdfผู้สมัครสอบโปรดทราบ  เว็บไซต์รับสมัครhttp://www.rpca-admission.com/


1.ให้ผู้สมัครเลือกกลุ่มการสมัครสอบให้ถูกต้องตามคุณสมบัติของท่าน

2.อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

3.เข้าที่ปุ่มใบสมัครออนไลน์ อ่านขั้นตอนการสมัคร และกรอกข้อมูลของท่านตามกระบวนการ

4.ให้พิมพ์ใบชำระเงิน ไปชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

5.หลังชำระเงิน 2 วัน ทำการ สามารถเข้ามาดาวน์โหลด และพิมพ์ ระเบียบการพร้อมแนวข้อสอบได้

6.กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติอย่างชัดเจนก่อนสมัคร


ผู้สมัครสามารถสมัครวันนี้ (18 ม.ค.54) ภายในเวลา 16.00 น. เป็นวันสุดท้าย
และต้องชำระเงินที่ธนาคารในเวลาทำการของธนาคาร
ภายในวันนี้ (18 ม.ค.54) เท่านั้น  


วันสอบ
รร.จปร.  วันเสาร์ที่ ๒ เม.ย.๕๔ (ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต)
รร.นร.   วันจันทร์ที่ ๔ เม.ย.๕๔ (ม.รามคำแหง ๒)
รร.นอ.   วันศุกร์ที่ ๑ เม.ย.๕๔ (ม.รามคำแหง ๑ และ ม.เกษมบัณฑิต)
รร.นรต.  วันพุธที่ ๖ เม.ย.๕๔ (ม.รามคำแหง ๑ และ ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต)

สถานที่สอบ- แผนที่และรถบริการ
http://www.afapsfamily.smfnew.com/index.php?topic=45.msg196#msg196

ประกาศผลสอบทางอินเตอร์เนต
ได้ตั้งแต่ ๘ เม.ย.๕๔ แต่ไม่ช้ากว่า ๑๒ เม.ย.๕๔
และเป็นทางการที่ รร.นอ. ในวันอาทิย์ที่ ๑๗ เม.ย.๕๔

ตรวจร่างกาย สอบสุขภาพจิต พลศึกษา ความเหมาะสม
 เริ่ม ๑๙ เม.ย.๕๔ พร้อมกันและ
เสร็จไม่เกิน ๒๒ เม.ย.๕๔

ประกาศผลสอบรอบสอง
ทางอินเตอร์เนต ไม่ช้ากว่า วันพุธที่ ๒๗ เม.ย.๕๔

เป็นทางการที่ รร.นอ.
ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เม.ย.๕๔ (และรับฟังคำชี้แจง)

ทำสัญญาที่ รร.เตรียมทหาร.สปท. จ.นครนายก
วันอาทิตย์ที่ ๑ พ.ค.๕๔
(รร.จปร.และ รร.นร. เวลา ๐๘๐๐-๑๐๐๐ รร.นอ.และ รร.นรต. เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐)
พร้อมส่งตัวให้ กรม นนร.รร.ตท.สปท. หลังทำสัญญา
บุคคลสำรองรายงานตัว เวลา ๑๒๐๐-๑๓๐๐ และฟังคำชี้แจงเวลา ๑๓๐๐-๑๔๐๐      การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร  

สำหรับวัน เวลา ที่รับสมัคร และสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหารของทุกเหล่าทัพ  จะเป็นเวลาใกล้เคียงกันทุกๆปี   ระเบียบการ คุณสมบัติ รายละเอียดในวิชาที่สอบ  ก็เกือบจะเหมือนเดิมทุกๆปี  และก็คล้ายๆกันทุกเหล่าทัพ  
    
ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ขอแนะนำให้ใช้วิธีการสมัครทางไปรษณีย์นะครับ   ไม่ต้องยุ่งยาก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายเกินเหตุ  ชัวร์ สะดวก และรวดเร็วครับ    สถานที่จะขายใบสมัครตามต่างจังหวัด  ก็จะมีขายตามสถานที่ตั้งของเหล่าทัพต่างๆ
ปีนี้ 2554 รับนักเรียนเตรียมทหารทั้งหมด (อาจมีเปลี่ยนแปลง+-เล็กน้อย)
-ทบ.    185 นาย >
-ทร.      70 นาย  +  ตร.น้ำ 10 นาย
-ทอ.     85 นาย
-ตร.    180 นาย
    
      *โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
      *นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก
      *กองทัพบก
      *แผนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
      *ติดต่อสอบถาม กองสถิติและวิจัยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถนนสุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก (26001)   

  
      *โรงเรียนนายเรือ
      *นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ
      *ประกาศโรงเรียนนายเรือ
      *โครงการนักเรียนทุนกองทัพเรือ       *กองทัพเรือ
      *ที่ตั้ง แผนที่ โทรศัพท์ โรงเรียนนายเรือ
      *โรงเรียนนายเรืออากาศ
      *กองทัพอากาศ
      *นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ
      *ตารางกาหนดวันรับสมัคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
      *กาหนดรายละเอียดดังนี้       *แผนที่-การติดต่อ โรงเรียนนายเรืออากาศ
      *โรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งชาติ
      *ระเบียบการทั่วไปของผู้สมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
      *เว็บไซต์รับสมัคร นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
      *ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งชาติ
        *ที่ตั้ง แผนที่ หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งชาติ o เส้นทางทรหต ชีวิตนักเรียน"เตรียมทหาร"


เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ของแต่ละเหล่าทัพ ที่น้องๆติดต่อสอบถามได้โดยตรง

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ติดต่อที่
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐
โทร. ๐๒-๒๔๑-๒๖๙๑ – ๔ , (๐๓๗) ๓๑๓-๕๙๕ หรือ (๐๓๗) ๓๑๒๐๑๐ – ๔ ต่อ ๖๒๑๓๐, ๖๒๑๓๐, ๖๒๑๓๔, ๖๒๑๓๗

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ  ติดต่อที่
โรงเรียนนายเรือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร. ๐๒-๓๙๔๐๔๔๑ – ๔ , ๐๒-๓๙๔๒๕๓๑ – ๔ , ๐๒-๔๗๕-๓๙๒๓, ๐๒๔๗๕ - ๓๘๕๒
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสอบคัดเลือก ***โทร. ๐ - ๒๔๗๕ - ๓๘๙๐, ๐ - ๒๔๗๕ - ๓๙๘๐ และ ๐ - ๒๔๗๕ - ๓๙๙๐


ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ติดต่อที่
โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
โทร. ๐๒-๕๓๔-๓๖๒๔ – ๗

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติดต่อที่
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐
โทร. ๐๒-๕๓๔-๓๖๒๔ – ๗

และสอบถามรายละเอียดได้จาก  
แผนกสารนิเทศ โรงเรียนเตรียมทหาร ๑๘๕ หมู่ ๕ ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ๒๖๑๑๐
โทร. (๐๓๗) ๓๐๖๐๒๕ – ๔๔ ต่อ ๕๑๙๐ – ๓, ๕๗๒๕๑๙๐ – ๓


ข่าวสารจากโรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเหล่า และเหล่าทัพ
คลิกเพื่อติดตามข่าว

   

   
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้