ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 4541เข้าชม
 • 0ตอบกลับ

สื่อการเรียน

 
เป็นแหล่งศูนย์การศึกษาค้นคว้าหาความรู้และหลักสูตรการเรียนการสอน เนื้อหาในวิชาอยู่ในกลุ่ม 8 สาระวิชา ตรงตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้กับครูและนักเรียน เพื่อมุ่งเน้นศักยภาพด้านการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนและครูผู้สอน โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเรียนแบบบูรณาการ (CHILD CENTER) และช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอนในการเตรียมอุปกรณ์การสอน การตรวจการบ้าน การทดสอบเบื้องต้น หรือสอบปลายภาค  อีกทั้ง จะสอนให้นักเรียนได้เห็นและปฏิบัติตามจริงแบบ ( STEP BY STEP) รวมถึงการแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ  ซึ่งสามารถโต้ตอบหรือส่งการบ้านให้กับครูได้โดยไม่มีขีดจำกัด 
ในวิชาเทคโนโลยีและการงาน ยังมีโปรแกรมสอนโปรแกรมแบบ INTERACTIVE  ซึ่งหากปฏิบัติผิดในขณะเรียนรู้โปรแกรมนี้อยู่ โปรแกรมจะเตือนว่าทำผิดขั้นตอนนั้นแล้ว และจะบอกวิธีหรือตำแหน่งที่ถูกต้องให้ทราบ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและแก้ไขลองผิดลองถูกได้ด้วยตัวเองจนเกิดความชำนาญอย่างแท้จริง   สุดท้ายยังมีโปรแกรมประเมินผลสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดว่า ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่องนั้นๆ จริงหรือไม่
โปรแกรรม CAI ช่วยสอนรวมฝึกทักษะติวเตอร์อังกฤษ1-6                    2,000
โปรแกรรม CAI ช่วยสอนหลักภาษาอังกฤษ +Tip อังกฤษ                    1,500
โปรแกรรม CAI นรวมภาษาไทยชุด อ่านออก เขียนได้ เข้าใจถูกต้อง     2,000
โปรแกรรม CAI รวมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้ Internet ทุกแบบ   2,000
โปรแกรรม CAI ช่วยสอนรวมวรรณคดีไทย                                        1,500
โปรแกรรมCAIช่วยสอนรวมประวัติศาสตร์ชาติไทย                              2,000                              
โปรแกรรม CAI ช่วยสอนรวมพุทธศาสนา                                           2,000
รายละเอียดสินค้าอื่นๆ
  CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย (CAI) : LO/SIM ชั้น ป.1-ป.6 ข้อมูลบรรจุในฮาร์ดดิสและ CD-Rom
  รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาภาษาไทย (ป.1-ป.6)                                 รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาคณิต่ศาสตร์ (ป.1-ป.6) รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (ป.1-ป.6) รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ป.1-ป.6) รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาสังคมศึกษาฯ (ป.1-ป.6) รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาสุขศึกษาฯ (ป.1-ป.6) รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาวิชาทัศนศิลป์ (ป.1-ป.6) รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  (ป.1-ป.6)
  ดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่นี่
  ตัวอย่างสื่อการสอนชั้นประถมศึกษา
  ตัวอย่างสื่อการสอนชั้นมัธยมศึกษา
                              
สื่อการเรียนการสอน 8 สาระการเรียนรู้ ม.1-ม.6 CAI แบบ INTERACTIVE FULLOPTION SOFTWARE


 รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป ม.1-ม.6
  CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย (CAI) : LO/SIM ชั้น ม.1-ม.6 ข้อมูลบรรจุในฮาร์ดดิสและ CD-Rom
  รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาภาษาไทย ( ม.1-ม.6)                                 รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาคณิต่ศาสตร์ ( ม.1-ม.6) รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ( ม.1-ม.6) รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ( ม.1-ม.6) รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาสังคมศึกษาฯ ( ม.1-ม.6) รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาสุขศึกษาฯ ( ม.1-ม.6) รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาวิชาทัศนศิลป์ ( ม.1-ม.6) รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  (ม.1-ม.6)
  ดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่นี่
  ตัวอย่างสื่อการสอนชั้นประถมศึกษา
  ตัวอย่างสื่อการสอนชั้นมัธยมศึกษา


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้