ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5186เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

รายการสินค้าสื่ออิเล็กทรอนิกส์งบประมาณ ปี พ.ศ.2554 โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

 

รายการครุภัณฑ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

รวมชุด  22  รายการ  บรรจุในกล่องพร้อมใช้งาน

ชื่อผู้สั่งซื้อ............................................................ตำแหน่ง..................................โทรศัพท์................. 

โรงเรียนที่ตั้ง......................................................................สพท. .......................................เขต........... 

เลขที่.................หมู่.....................ถนน............................................ตำบล............................................ 

อำเภอ.................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์..............E-mail................

ลำดับ

รหัส 

รายการครุภัณฑ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ราคา 

จำนวน 

รวมเงิน 

                             ระดับอนุบาล ประถมต้น 

1

4001

สื่ออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระภาษาไทยและสื่อมัลติมีเดียเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็ก

รวมชุด 60 ซีดี

15,000

 

 

2

4002

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E - book)  กลุ่มสาระภาษาไทย  ชุด  นิทานเด็กดี

รวมชุด 50 ซีดี

15,000

 

 

3

4003

สื่ออิเล็กทรอนิกส์เสริมทักษะเพื่อพัฒนาการศึกษาประเภทเกมการศึกษา  (Education  Games)

รวมชุด 25 ซีดี

10,000

 

 

                             ระดับประถมศึกษา

4

4004

สื่ออิเล็กทรอนิกส์  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/อังกฤษ/วิทยาศาสตร์  ป.1 – ป.6 

รวมชุด 30 ซีดี

10,000

 

 

5

4005

สื่ออิเล็กทรอนิกส์เตรียมความพร้อมก่อนสอบ  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ป.1 – ป.6 

รวมชุด 30 ซีดี

10,000

 

 

6

4006

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์  (LO/SIM)  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประถมศึกษา  ชุดที่  1 ป.1 – ป.6 

รวมชุด 30 ซีดี

20,000

 

 

7

4007

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์  (LO/SIM)  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประถมศึกษา  ชุดที่  2 ป.1 – ป.6

รวมชุด 30 ซีดี

20,000

 

 

8

4008

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์  (LO/SIM)  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา  ชุดที่  1 ป.1 – ป.6

รวมชุด 30 ซีดี

20,000

 

 

9

4009

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์  (LO/SIM)  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา  ชุดที่  2 ป.1 – ป.6

รวมชุด 30 ซีดี

20,000

 

 

                             มัธยมศึกษาตอนต้น 

10

4010

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ม.1 – ม.3

รวมชุด 30 ซีดี

10,000

 

 

11

4011

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์  (LO/SIM)  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น  ม.1 – ม.3

รวมชุด 30 ซีดี

20,000

 

 

12

4012

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์  (LO/SIM)  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น  ม.1 – ม.3

รวมชุด 30 ซีดี

20,000

 

 

  

http://www.tutor-home.net

ร้าน ไดมอนคลับ ตั้งอยู่เลขที่  3/51   ต.ศิลา ถ. มิตรภาพ    อ. เมือง    จ. ขอนแก่น  
โทร   083-0724566 สอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ amorn3498@hotmail.com

ดาวโหลดใบราคาสินค้า  http://www.tempf.com/getfile.php?id=915099&key=4dad180a6e53e

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 182 แห่งมีดังนี้
สพท.กระบี่ ร.ร.บ้านพรุดินนา
สพท.กาญจนบุรี เขต 1 ร.ร.หนองขาวโกวิทพิทยาคม
สพท.กาญจนบุรี เขต 3 ร.ร.บ้านห้วยเสือ
สพท.กาญจนบุรี เขต 2 ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
สพท.กาญจนบุรี เขต 4 ร.ร.อนุบาลหนองปรือ
สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 ร.ร.ปอแดงวิทยา
สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร.ร.นาขามวิทยา
สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร.ร.ชุมชนหนองสอวิทยาคาร

สพท.กำแพงเพชร เขต 1 ร.ร.บ้านลาด
สพท.กำแพงเพชร เขต 2 ร.ร.อนุบาลคลองลาน
สพท.ขอนแก่น เขต 4 ร.ร.บ้านเฟี้ยฟานโนนสวรรค์
สพท.ขอนแก่น เขต 3 ร.ร.บ้านหนองแขมอีโล
สพท.ขอนแก่น เขต 5 ร.ร.บ้านใหม่โสกส้มกบ
สพท.ขอนแก่น เขต 1 ร.ร.สาวะถีพิทยาสรรพ์
สพท.จันทบุรี เขต 2 ร.ร.บ้านปั้นหม้อ

สพท.จันทบุรี เขต 1 ร.ร.อนุบาลบ้านหนองคล้า
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ร.ร.ปากคลองบางขนาก
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพท.ชลบุรี เขต 2 ร.ร.วัดสุวรรณารัญญิกาวาส
สพท.ชลบุรี เขต 1 ร.ร.บ้านป่ายุบ
สพท.ชลบุรี เขต 3 ร.ร.วัดมโนรม
สพท.ชัยนาท ร.ร.ชุมชนวัดดักคะนน
สพท.ชัยภูมิ เขต 1 ร.ร.แหลมทองผดุงวิทย์
สพท.ชัยภูมิ เขต 3 ร.ร.อนุบาลเทพสถิต
สพท.ชัยภูมิ เขต 2 ร.ร.บ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์)
สพท.ชุมพร เขต 1 ร.ร.บ้านเนินทอง

สพท.ชุมพร เขต 2 ร.ร.บ้านไทยพัฒนา
สพท.เชียงราย เขต 3 ร.ร.สันทราย (พรหมณีวิทยา)
สพท.เชียงราย เขต 1 ร.ร.บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาการ)
สพท.เชียงราย เขต 4 ร.ร.เวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพท.เชียงราย เขต 2 ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม
สพท.เชียงใหม่ เขต 6 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา79 (บ้านหนองอาบช้าง)
สพท.เชียงใหม่ เขต 4 ร.ร.บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
สพท.เชียงใหม่ เขต 5 ร.ร.ชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
สพท.เชียงใหม่ เขต 2 ร.ร.วัดแม่แก้ดน้อย

สพท.เชียงใหม่ เขต 1 ร.ร.บ้านแม่โป่ง
สพท.เชียงใหม่ เขต 3 ร.ร.บ้านเชี่ยงดาว
สพท.ตรัง เขต 2 ร.ร.บ้านต้นปรง
สพท.ตราด ร.ร.บ้านคลองประทุน
สพท.ตาก เขต 2 ร.ร.แม่จะเราวิทยาคม
สพท.นครนายก ร.ร.อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)
สพท.นครปฐม เขต 2 ร.ร.วัดบางหลวง
สพท.นครปฐม เขต 1 ร.ร.วัดหุบรัก
สพท.นครพนม เขต1 ร.ร.บ้านผึ้งวิทยาคม
สพท.นครพนม เขต 2 ร.ร.บ้านแพงวิทยา

สพท.นครราชสีมา เขต 7 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)
สพท.นครราชสีมา เขต 1 ร.ร.บ้านพลจลก
สพท.นครราชสีมา เขต 5 ร.ร.โนนไทย
สพท.นครราชสีมา เขต 6 ร.ร.บ้านดอนกลาง
สพท.นครราชสีมา เขต 4 ร.ร.บ้านท่าช้าง
สพท.นครราชสีมา เขต 2 ร.ร.บ้านหนองบุนนาก
สพท.นครราชสีมา เขต 3 ร.ร.ชุมชนบ้านเสิงสาง
สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร.ร.บ้านปากเชียร
สพท.นครศรีธรรมราช เขต 4 ร.ร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92
สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร.ร.บ้านสำนักใหม่
สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร.ร.บ้านนาเส

สพท.นครสวรรค์ เขต 1 ร.ร.พยุหะศึกษาคาร
สพท.นครสวรรค์ เขต 3 ร.ร.บ้านหนองไผ่
สพท.นครสวรรค์ เขต 2 ร.ร.วัดหนองตางู
สพท.นนทบุรี เขต 2 ร.ร.วัดไทรใหญ่
สพท.นนทบุรี เขต 1 ร.ร.ประชาอุปถัมภ์
สพท.นราธิวาส เขต 1 ร.ร.บ้านบูเกะบากง
สพท.นราธิวาส เขต 3 ร.ร.บ้านสาเมะ

สพท.น่าน เขต 2 ร.ร.บ้านนาวงศ์
สพท.น่าน เขต 1 ร.ร.ยาบหัวนาวิทยา
สพท.บุรีรัมย์ เขต 1 ร.ร.รวมมิตรวิทยา
สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 ร.ร.บ้านหนองโบสถ์
สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 ร.ร.บ้านหนองใหญ่
สพท.บุรีรัมย์ เขต 2 ร.ร.โนนเจริญพิทยาคม
สพท.ปทุมธานี เขต 1 ร.ร.วัดนาวง
สพท.ปทุมธานี เขต 2 ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร.ร.หาดสนุกราษฎร์บำรุง
สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร.ร.บ้านหนองตาเย็น

สพท.ปราจีนบุรีเขต 1 ร.ร.วัดระเบาะไผ่
สพท.ปราจีนบุรี เขต 2 ร.ร.บ้านเขาไม้แก้ว
สพท.ปัตตานี เขต 1 ร.ร.บ้านโต๊ะตีเต
สพท.ปัตตานี เขต 3 ร.ร.ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพ
สพท.ปัตตานี เขต 2 ร.ร.บ้านควนลังงา
สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร.ร.วัดลาดบัวหลวง
สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร.ร.นครหลวง

สพท.พะเยา เขต 1 ร.ร.บ้านจำไก่
สพท.พะเยา เขต 2 ร.ร.ปงรัชดาภิเษก
สพท.พังงา ร.ร.บ้านคอกช้าง

สพท.พัทลุง เขต 1 ร.ร.อนุบาลควนขนุน
สพท.พัทลุง เขต 2 ร.ร.บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)
สพท.พิจิตร เขต 2 ร.ร.วัดเขารวก
สพท.พิจิตร เขต1 ร.ร.บ้านหนองสะแก
สพท.พิษณุโลก เขต 1 ร.ร.วัดบ้านดง
สพท.พิษณุโลก เขต 3 ร.ร.ชุมชนวัดย่านขาด
สพท.พิษณุโลก เขต 2 ร.ร.บ้านเขาสมอแคลงริ้ว

สพท.เพชรบุรี เขต 1 ร.ร.วัดไทรทอง
สพท.เพชรบุรี เขต 2 ร.ร.วัดวังไคร้
สพท.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร.ร. บ้านดงขวาง
สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร.ร.ชุมชนบ้านพุเตย
สพท.แพร่ เขต 2 ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ป้าก
สพท.แพร่ เขต 1 ร.ร.บ้านเทพ
สพท.ภูเก็ต ร.ร.ถลางพระนางสร้าง
สพท.มหาสารคาม เขต 2 ร.ร.บ้านขามเรียน

สพท.มหาสารคาม เขต 3 ร.ร.บ้านโพน
สพท.มหาสารคาม เขต 1 ร.ร.บ้านบรบือ
สพท.มุกดาหาร ร.ร.ร่มเกล้า
สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร.ร.บ้านห้วยผา

สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร.ร.บ้านห้วยสิงห์
สพท.ยโสธร เขต 1 ร.ร.บ้านทุ่งแต้
สพท.ยโสธร เขต 2 ร.ร.บ้านโนนยาง
สพท.ยะลา เขต 1 ร.ร.บ้านพร่อน
สพท.ยะลา เขต 3 ร.ร.บ้านด่านสันติราษฎร์
สพท.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร.ร.บ้านหินกอง
สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร.ร.ธงธานี

สพท.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร.ร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพท.ระนอง ร.ร.บ้านรังแตน
สพท.ระยอง เขต 1 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
สพท.ระยอง เขต 2 ร.ร.ห้วยยางศึกษา
สพท.ราชบุรี เขต 2 ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดว
สพท.ราชบุรี เขต 1 ร.ร.มหาราช 7

สพท.ลพบุรี เขต 2 ร.ร.บ้านบัวชุม
สพท.ลพบุรี เขต 1 ร.ร.บ้านโคกตูม
สพท.ลำปาง เขต 1 ร.ร.แม่ก๋งวิทยา
สพท.ลำปาง เขต 3 ร.ร.แจ้ซ้อนวิทยา
สพท.ลำปาง เขต 2 ร.ร.ล้อมแรดวิทยา
สพท.ลำพูน เขต 2 ร.ร.บ้านแม่เทย

สพท.ลำพูน เขต 1 ร.ร.วชิรป่าซาง
สพท.เลย เขต 2 ร.ร. บ้านโคกขมิ้น
สพท. เลย เขต 1 ร.ร. บ้านกกดู่
สพท.เลย เขต 3 ร.ร. บ้านทับกี่
สพท. ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร. บ้านตาสุด
สพท. ศรีสะเกษ เขต 4 ร.ร.บ้านสังเม็ก
สพท. ศรีสะเกษ เขต1 ร.ร. บ้านหนองแวง
สพท. ศรีสะเกษ เขต 2 ร.ร.บ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
สพท. สกลนคร เขต 2 ร.ร.หนองหลวงวิทยานุกูล

สพท.สกลนคร เขต 3 ร.ร.บ้านดงหม้อทอง
สพท. สกลนคร เขต1 ร.ร.ดงมะไฟวิทยา
สพท. สงขลา เขต 2 ร.ร.วัดหูแร่
สพท.สงสขลา เขต 1 ร.ร.ในเมือง
สพท.สตูล ร.ร.นิคมพัฒนาภาคใต้ 3
สพท.สมุทรปราการ เขต 2 ร.ร.วัดนิยมยาตรา
สพท. สมุทรปราการ เขต1 ร.ร. มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
สพท.สมุทรสงคราม ร.ร.วัดเทพประสิทธิคณาวาส
สพท. สมุทรสาคร ร.ร.วัดท่าเสา
สพท.สระแก้ว เขต 1 ร.ร.บ้านพระเพลิง

สพท.สระแก้ว เขต 2 ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพท.สระบุรี เขต2 ร.ร. ซับน้อยเหนือวิทยาคม
สพท.สิงห์บุรี ร.ร.ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
สพท.สุโขทัย เขต 2 ร.ร.บ้านผาเวียง
สพท. สุโขทัย เขต 1 ร.ร.บ้นเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์”
สพท.สุพรรณบุรี เขต 2 ร.ร.สระยายโสมวิทยา
สพท.สุพรรณบุรี เขต 3 ร.ร.อนุบาลด่านช้าง
สพท.สุพรรณบุรี เขต 1 ร.ร.บ้านท่าเสด็จ

สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร.ร. วัดพุมเรียง
สพท. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
สพท.สุรินทร์ เขต 1 ร.ร.บ้านยางเตี้ย
สพท.สุรินทร์ เขต 3 ร.ร.เจริญราษฎร์วิทยา
สพท.สุรินทร์ เขต 2 ร.ร.เมืองบัววิทยา
สพท. หนองคาย เขต 1 ร.ร.ฝางพิทยาคม
สพท.หนองคาย เขต 2 ร.ร.บ้านแบง สพท.
หนองคาย เขต 3 ร.ร.บ้านหนองผักแว่น

สพท.หนองบัวลำภู เขต 2 ร.ร.บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
สพท.หนองบัวลำภู เขต 1 ร.ร.บ้านขามพิทยาคม
สพท.อ่างทอง ร.ร.วัดม่วงคัน
สพท.อำนาจเจริญ ร.ร.นาผือโคกกอก
สพท. อุดรธานี เขต 1 ร.ร.บ้านเหล่าดอนเงิน
สพท. อุดรธานีเขต 3 ร.ร.บ้านเชียงวิทยา
สพท. อุดรธานี เขต 2 ร.ร.ชุมชนจำปี
สพท. อุดรธานี เขต 4 ร.ร.บริบาลภูมิเขตต์
สพท. อุตรดิตถ์เขต 2 ร.ร.ชุมชนไกรลาศวิทยาคม
สพท.อุตรดิตถ์เขต 1 ร.ร.ชุมชนเมืองปากฝาง

สพท.อุทัยธานี เขต 2 ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง
สพท. อุทัยธานี เขต 1 ร.ร.บ้านวังเกษตร
สพท.อุบลราชธานี เขต 3 ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี
สพท. อุบลราชธานี เขต 4 ร.ร.บ้านนาดี
สพท. อุบลราชธานี เขต 5 ร.ร.บ้านกลาง
สพท. อุบลราชธานีเขต 1 ร.ร.บ้านปะอาว
สพท. อุบลราชธานี เขต 2 ร.ร.บ้านหนองผือ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้