ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5458เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฉลยข้อสอบไฟฟ้า เปิดสอบไฟฟ้า2554-2556

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
1.กิจการการไฟฟ้า (กฝผ.)จัดตั้งเมื่อใด

. 1  พฤษภาคม 2512                                         ข. 14  พฤษภาคม 2512

. 4  พฤษภาคม 2512                                         ง. 14  พฤษภาคม 2512

2.  การไฟฟ้า (กฝผ.)ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ มีผลบังคับใช้เมื่อเมื่อใด

. 4  มีนาคม 2526                                               ข.  14  มีนาคม 2535

. 4  สิงหาคม 2526                                             ง.   12 มีนาคม 2535

3.  การไฟฟ้า (กฝผ.)ไทย จำกัด สังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงพลังงาน                                         

. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ               

. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนปัจจุบันคือใคร

.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม                                ข. นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

.  นายสือ  ล้ออุทัย                                              ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์

5.  ผู้ว่าการ การไฟฟ้า (กฝผ.)คนปัจจุบัน คือใคร

. พลเอกสมชัย  มาระเนตร์                              ข. นายมั่น  พัธโนทัย

. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ                ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์

6. ผู้ว่าการ การไฟฟ้า (กฝผ.)คนแรก คือใคร

. พลเอกสมชัย  มาระเนตร์                              ข. นายมั่น  พัธโนทัย

. นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์                       ง. นายสาย นิธินันท์

7.  การไฟฟ้า (กฝผ.) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. Electricity Generating                                    ข. Generating Authority

. Electricity Generating Authority of Thailand                      ง. Authority of Thailand

8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 เป็นปี่ที่เท่าไร

.  ปีที่ 51                                                               ข. ปีที่ 61

. ปีที่ 71                                                                ง. ปีที่ 81

9. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดอำนาจการปกครองในสมัย พ. ต . ท .ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นเมื่อใด

. 19  สิงหาคม 2549                                          ข. 29  สิงหาคม 2549

. 19 กันยายน 2549                                           ง. 29 กันยายน 2549

10. ข้อใดไม่ใช้สาเหตุของการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

. การไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน                                           

. การไร้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบอำนาจรัฐ

. การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

. การมุ่งแปรรูปรัฐวิสาหกิจมากเกินไป

11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ใช้ในปัจจุบันนับเป็นฉบับที่เท่าได

.  ฉบับที่ 16                                                         ข. ฉบับที่ 17

. ฉบับที่ 18                                                          ง. ฉบับที่ 19

12.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550  คณะองคมนตรี อยู่วาระดำรงตำแหน่งกี่ปี

.  3  ปี                                                                   ข.  4  ปี  

. 5  ปี                                                                    ง.  6  ปี  

13. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550  รัฐสภา ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่คน

.  150  คน                                                           ข.  250  คน

.  480  คน                                                           ง.   630  คน

14. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช้เมื่อวันใด

. 4  สิงหาคม 2550                                             ข. 14  สิงหาคม 2550

. 21 สิงหาคม 2550                                           ง. 24  สิงหาคม 2550

15.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน

.  35  คน                                                              ข.  36  คน

.  40  คน                                                              ง.   45  คน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กฟผ. ปี 54 ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
สนใจสั่งซื้อมาที่  
[email=decho.by@hotmail.com]decho.by@hotmail.com[/email]
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

เนื้อหาประกอปด้วย
ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) มีเฉลยอย่างละเอียด ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
ลักษณะนิสัย ( Personality Test )
ภาษาอังกฤษ ( English Test ) เนื้อหาครบถ้วน เฉลยทุกข้อ
ข้อสอบ Reading Comprehension Test แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) กว่า 250 ข้อ มีเฉลยอย่างละเอียด ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แห่งเดียวเท่านั้น!!!!!!
ข้อ สอบลักษณะนิสัย ( Personality Test ) กว่า 100 ข้อ

พร้อมทั้งเทคนิคการทำข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test
) อย่างถูกต้อง
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) และข้อสอบข้อสอบ Reading Comprehension Test

( ข้อสอบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ )กว่า 300 ข้อ มีเฉลยทุกข้อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางยุทธศาสตร์ สำหรับการทำข้อสอบ ลักษณะนิสัย ( Personality Test ) และสำหรับการสอบสัมภาษณ์
ประวัติ กฟผ.

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท ส่ง EMS 679 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม 

ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้