ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 4880เข้าชม
 • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร ใหม่ล่าสุด 2555

 
อีกไม่นานเกินรอแล้วค่ะ คาดว่าน่าจะประมาณปลายปี 2555 นี้

เตรียมตัวได้เลย ส่วนลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ (จากข้อมูลปีที่แล้ว น่าจะประมาณนี้นะคะ)
 1. การตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร แหล่งกำเนิดสินค้า
 2. ปฏิบัติหน้าที่ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสัญญาณภาพจากการตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์
 3. การตรวจสอบใบขนสินค้าและเอกสารพิธีการเกี่ยวกับการนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก
 4. การตรวจปล่อยสินค้าที่นำเข้าและส่งออก
 5. การกำหนดราคาศุลกากร
 6. การประเมินอากร
 7. การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 8. การจัดเก็บเงินภาษีอากรและเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 9. การจัดเก็บอากรปากระวาง
 10. การคืนภาษีอากร
 11. การตรวจคัดและตรวจปล่อยของที่นำเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์
 12. การควบคุมการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า
 13. การตรวจของติดตัวผู้โดยสาร
 14. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานบัญชีเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก
 15. การสืบสวนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม กฎหมายศุลกากร เป็นต้น
 16. และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เมื่อปี 51 เขากำหนดมาตรฐานตำแหน่งนี้ไว้ที่  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา  สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

ข่าวล่าสุดว่า ตอนนี้เตรียมขออัตรากำลังเพิ่ม ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับด่านที่ดอนเมืองด้วย แล้วก็ตามแนวชายแดนอีก รวมแล้วขอไว้กว่า 400 อัตรา ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบของ อ.ก.พ. (คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน) ระดับกรม กับระดับกระทรวงการคลังแล้ว รอเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณา
อ่านต่อ: http://www.thai-aec.com/376

ข้อมูลแนวข้อสอบเมื่อปี 51

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร 3 ทดสอบความรู้ความสามารถ
ดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
(1) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน   แกรมม่า ออกเยอะ Reading ยาว
(Structure , Vocabulary , Reading Comprehension และศัพท์เทคนิคการค้าระหว่างประเทศ(เศรษฐศาสตร์) 30 ข้อ)
(2) ความรู้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร (กฏหมาย 40 ข้อ ออกตามพรบ )
2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
2.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ 30 ข้อ ออกลึกหน่อย)
วิเคราะห์ต่อได้ว่า เน้นอังกฤษตั้ง 50 % ของคะแนนภาค ข ใครจะเตรียมตัวสอบผมว่าอ่านอังกฤษก่อนเลยครับ

และอื่น ๆ ลองหาอ่านเตรียมตัวกัน
 
ข้อสอบ -พรบ.กรมศุล ปรับปรุงแก้ไขมากี่ครั้งแล้ว
คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลการกรมีใครเป็นประธาน 
ก.รมต.คลัง ข. ปลัดกระทรวงการคลัง ค. อธิบดีกรมศุล ง.ผอ.เศรษฐ 
คณะกรรมการอุทธรณ์มีใครบ้าง (ที่ช้อยเหมือนกันหมด แต่แตกต่างที่ผู้ทรงคุณวุฒิ )
ใครมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ วันหยุดฯลฯของ เจ้าหน้าที่ศุลการกร
สินค้าขาออกคิดตาม ... FOB 
Dumpping คือวิธีการใด (อยู่ช่วงเศรษฐศาสตร์)
GATT มีกี่แบบ...ข้อนี้ทุกคนคงตอบได้ 
เรียงลำดับหน่วยความจำที่มีความเร็วมากที่สุด - น้อยที่สุด (คอมพิวเตอร์) . 
พื้นที่พัฒนาร่วม ระหว่างประเทศไทย กับ มาเลเซีย
ความหมายของ Logistics(ภาษาอังกฤษ),
FTA ไทย-จีน Form

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 

แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศสนามจริง

- แนวภาษาอังกฤษ กรมศุลกากร

แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน

- สรุป ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  พ.ศ. 2543


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com

updete 2555
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้