ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5111เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 2547

 
1. พรรคไทยรักไทยมีธุรกิจภาคใดสนับสนุนมากที่สุด – การสื่อสารโทรคมนาคม
2. การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ – 4 ปี/ครั้ง
3. จอร์จ ดับเบิลยู บุช (George W. Bush) อยู่พรรค – รีพับลีกัน (Republican)
4. ประเทศไทยมีกี่กระทรวง – 20 กระทรวง
5. กระทรวงใดเป็นกระทรวงใหม่
6. ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน – ศ.เสน่ห์ จามริก
7. เลขาธิการสหประชาชาติชาวเอเชีย – อูถั่น(U Thant)
8. ผู้นำคนใดลงจากตำแหน่งหลัง APEC – มหาเธร์ (Mahathir)
9. APEC ครั้งที่ – 11
10. พันธมิตรนอกกลุ่มนาโต้ล่าสุด – ประเทศไทย
11. ผู้นำในภูมิภาคเอเชียคนใดกล้าโต้แย้งสหรัฐ – มหาเธร์ (Mahathir)
12. สงครามล้างเผ่าพันธุ์ในทศวรรษ 1990 – โคโซโว (Kosovo)
13. ประเทศใดขอกลับเข้าเป็นสมาชิกยูเนสโก้ใหม่ – จีน / เยอรมัน [เข้าใจว่าน่าจะเป็นจีน>
14. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ – ญี่ปุ่น
15. อาเซียน+3 คือ – จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
16. ผู้นำหลังมหาเธร์ลงจากตำแหน่ง – บาดาวี (Badawi)
17. ใครเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2004 – ชิลี
18. ศาลไทยมีกี่ระบบ – 4 ระบบ [เข้าใจว่า คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร>
19. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 500 คน [ระบบปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน + ระบบเขตเดียวเบอร์เดียว 400
คน> สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 200 คน
20. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ใน – ศาลยุติธรรม
21. กระทรวงใดลดภาระจากเดิมแล้วตั้งชื่อใหม่
22. อากาศเป็นพิษองค์กรใดรับผิดชอบ
23. ชื่อใหม่ของ 14 ตุลา – 14 ตุลาวันประชาธิปไตย
24. ประเทศไทยมีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อใด – ปี 2516
25. ประเทศไทยมีการประชุมสภาเสนาบดีสม่ำเสมอเริ่มเมื่อใด – รัชกาลที่ 5
26. การปกครองส่วนท้องถิ่นมีกี่แบบ – 5แบบ [อะไรบ้าง ???>
27. รัฐธรรมนูญฉบับแรก – 27 มิถุนายน 2475
28. ไปทำพิธีฮัญจ์ที่เมืองใด – เมกกะ (Mecca)
29. กลุ่มอักษะแห่งความชั่วร้ายของสหรัฐ – อิหร่าน, เกาหลีเหนือ
30. มหาเธร์เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศ – มาเลเชีย
31. ใครเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง – ธานินท์ กรัยวิเชียร
[เข้าใจว่าทหารที่ก่อรัฐประหารให้ขึ้นมา> / สัญญา ธรรมศักดิ์ [ในหลวงทรงแต่งตั้งหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา>
/ อานันท์ ปันยารชุน [ในหลวงทรงแต่งตั้งหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535> – [ไม่แน่ใจว่าโจทย์ผิดหรือเปล่า
หรือตัวเลือกที่ให้มาไม่ครบ>
32. การปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มที่
33. ผู้บริหาร WTO – [ตอนนั้นน่าจะหมายถึง> ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
34. องค์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่กระทรวงใด – กระทรวงการต่างประเทศ / กระทรวงพาณิชย์
[เท่าที่ได้ยินข่าวมาและจำได้น่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์>
35. ธรรมาภิบาลภาษาอังกฤษ คือ – Good Governance
36. ประเทศที่ต่อสู้อิรักร่วมกับสหรัฐ – อังกฤษ
37. ผู้ก่อตั้งองค์กรสันนิบาตชาติ – วูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson)
38. ฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) คือเรื่องอะไร – เศรษฐกิจ [มีหลักการ 4 ข้อ คือ
Liberalization, Privatization, Deregulation, Regulatory>
39. ประเทศใดเป็นสมาชิกของ WTO อันดับที่147 – จีน
40. ประเทศไทยใช้ระบบการปกครองแบบ – รัฐสภา [ต้องดูโจทย์กับตัวเลือกจริงๆ ว่าเป็นอย่างไร>
41. ประเทศใดปกครองแบบเผด็จการสังคมนิยม – คิวบา [ปกครองโดยฟิเดล คาสโคร
แต่ตัวผู้นำเขาไม่ยอมรับว่าปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ต่ายโลกเสรีเขาถือว่าเป็นอย่างนั้น> / จีน
[ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันเริ่มหันมาใช้ระบบการค้าเสรีในทางเศรษฐกิจ
แต่ในด้านการเมืองยังเป็นระบบคอมมิวนิสต์อยู่> / เกาหลี [ถ้าเป็นเกาหลีใต้ไม่ใช่แน่นอน
แต่ถ้าหมายถึงเกาหลีเหนือ ปัจจุบันปกครองโดย คิมจองอิล เป็นผู้นำสูงสุดคนเดียว
และเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มอักษะแห่งความชั่วร้าย> – [ไม่แน่ใจว่าโจทย์จริงๆ ถามอย่างไร
และตัวเลือกที่ให้มาไม่ชัดเจน>
42. แนวคิดลัทธิดอมมิวนิสต์ – คาร์ล มาร์ก (Karl Marx)
43. สภาที่ปกครองอิรักตอนนี้ – สภาที่ปรึกษา / ประชาชน / อาวุโส [ไม่รู้เหมือนกัน>
44. “เอื้ออาทร” เรียกอีกอย่างว่า – ประชาสงเคราะห์
45. สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไม่มีหน้าที่ใด – อภิปรายไม่ไว้วางใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
[ก็น่าจะถูก>
46. รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 แตกต่างจากฉบับอื่นยังไง – [เดาว่า>
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และร่างโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
ซึ่งเป็นตัวแลกจากภาคการเมือง ภาคนักวิชาการ และภาคประชาชน
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ
47. ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรอิสระตรวจสอบรัฐบาล
และทำหน้าที่ในการตีความรัฐธรรมนูญเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างองค์กร
[ปัจจุบันมีการโต้เถียงกันเรื่องว่าศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิตีความเรื่องที่เป็น “ปัญหา” (problem) หรือ
“ข้อขัดแย้ง” (conflict) ระหว่างองค์กรกันแน่ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหากรณีผู้ว่า สตง.
ปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติทั้งสองประเด็น>
48. ตำแหน่งข้าราชการประจำข้อใดเป็นตำแหน่งสูงสุด – ปลัดกระทรวง
49. องค์ประกอบของรัฐตามที่เรียนมา 3 อย่าง คือ – ประชาชน ดินแดน รัฐบาล [บางคำรา: อย่างที่ 4 คือ
อำนาจอธิปไตย>
50. หลักการสำคัญทางรัฐศาสตร์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้