ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4582เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

ข้อสอบเก่านายทหารชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศ

 
วิชาภาษาไทย

ข้อ 1.วรรณกรรมใดสะท้อนถึงปัญหาสังคมและการเมืองไทยภายหลังการปกครอง
1. ข้างหลังภาพ
2. แผ่นนี้ของใคร
3. ผู้ดี
4. ละครแห่งชีวิต

ข้อ 2. แนวพระราชดำริ “ทฤษฏีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดสรรพื้นที่การเกษตรให้เป็นสัดส่วนเท่าใด
1.แหล่งน้ำ 30% ปลูกข้าว 50% ปลูกพื้นอื่นๆ 10% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10 %
2.แหล่งน้ำ 30% ปลูกข้าว 45% ปลูกพื้นอื่นๆ 10% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 15 %
3.แหล่งน้ำ 40% ปลูกข้าว 40% ปลูกพื้นอื่นๆ 10% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10 %
4.แหล่งน้ำ 30% ปลูกข้าว 30% ปลูกพื้นอื่นๆ 30% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10 %

ข้อ 3. ข้อใดคือความหมายของคำซ้ำ
1.คำที่มาจากภาษาอื่น
2.คำซ้อนกันแล้วเกิดความหมาย
3.คือคำเดียวกันซ้ำกันเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมาย
4.คำตั้งแต่สองคำซ้อนกันเป็นความหมายใหม่ข้อ 4. ประโยคใดใช้คำกริยาถูกต้อง
1.กองทัพส่งทหารไปขวางกั้นการโจมตีของข้าศึก
2.ผู้จัดการกีดกันโครงการที่พนักงานเสมอให้พิจารณา
3.กำแพงประเพณีใดๆ ก็ไม่อาจกีดกั้นความรักของเราได้
4.รถยนต์ที่จอดอยู่นั้นขัดขวางการสัญจรของรถคันอื่น

ข้อ 5. “งานจะสำเร็จได้ทุกคนต้องร่วมปรึกษาหารือกัน ร่วมกันทำงานไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ ถ้าเป็นเช่นนี้ย่อมประสบความสำเร็จได้ยาก” การทำงานที่ไม่ประสบความสำเร็จตรงกับสำนวนในข้อใด
1. พายเรือคนละที
2. พายเรือในหนอง
3. พายเรือทวนน้ำ
4. พายเรือในอ่าง

ข้อ 6. ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วรรณคดีมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยรัชกาลใด
1. รัชกาลที่ 1
2. รัชกาลที่ 3
3. รัชกาลที่ 2
4. รัชกาลที่ 4

ข้อ 7. ข้อใดคือแนวคิดที่ได้จากเรื่อง “เราคือลูกแม่พระธรณี”
1.ชีวิตนั้นดำเนินไปด้วยความหวังและความอดทน
2.น้ำตาคือเพื่อนเราในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสุขหรือทุกข์
3.หน้าที่ความรับผิดชอบกับมนุษยธรรมนั้นบางครั้งอาจขัดแย้งกัน
4.ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม

ข้อ 8. ข้อใดผิด
1.นิทานอิหร่านราชธรรม ประพันธ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
2.สามก๊ก ถูกแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 2
3.หมอบรัดเลย์และคณะมิชชันนารี ออกหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ในสมัยรัชกาลที่ 3
4.รำพันพิลาป เป็น 1 ในผลงานนิราศ 9 เรื่องของสุนทรภู่

ข้อ 9. “ที่ ศธ 1325/573” อ่านว่าอย่างไร
1.ที่สอทอหนึ่งสามสองห้าทับห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
2.ที่สอทอหนึ่งสามสองห้าทับห้าเจ็ดสาม
3.ที่สอทอหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าทับห้าเจ็ดสาม
4.ที่สอทอหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าทับห้าร้อยเจ็ดสิบสาม

ข้อ 10. ประโยคใดเป็นประโยคความรวม
1.การเดินเล่นตอนเช้าเป็นการออกกำลังกาย
2.ใครที่ยังไม่เคยเล่นกีฬาน่าจะลองเล่นดู
3.เขานั่งอ่านหนังสือแทนที่จะไปเล่นกับเพื่อน
4.คุณพ่อให้รางวัลเขาที่สอบได้คะแนนดี

ข้อ 11. ในยุคสมัยใดที่วรรณคดีไทยเริ่มได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีตะวันตก
1. รัชกาลที่ 4
2. รัชกาลที่ 5
3. รัชกาลที่ 6
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 12. ข้อใดคืออุปลักษณ์โวหาร
1. นาคาหน้าดั่งเป็น ดูเขม้นเห็นขบขัน
2. นาวาหน้าอินทรี มีปีกเหมือนเลื่อนลอยโพยม
3. น้ำเงินคือเงินยวง ขาวพรายช่วงสีสำอาง
4. เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว คลับคล้ายเรียวเหลียว

ข้อ 13. วรรคใดไม่มีสัมผัสใน
1. สะพานไผ่ไต่เลาะข้ามเกาะแก่ง
2. ผีฟ้าซ้ำผีน้ำซัดนัดกันมา
3. ยิงโยกแกว่งแรงไกวไหวถลำ
4. พึ่งประจักษ์ดั่งสายน้ำไหล

ข้อ 14. ข้อใดคือคำประสมระหว่างคำไทยกับคำสันสกฤต
1. สร้างสรรค์
2. สถานที่
3. ทุนทรัพย์
4. หลักฐาน

ข้อ 15. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
1.คนที่มีสุขภาพดีมาจากคนที่กินอาหารดีถูกหลักโภชนาการ
2.การทำงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพมิได้อยู่ที่คนเพียงคนเดียว
3.ขณะนี้ถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติอย่างจริงจัง
4.ความมีน้ำใจที่แท้ไม่ได้มาจากความจำเป็น หากมาจากความต้องการที่จะให้

ข้อ 16. พระราชนิพนธ์พระบรมราโชวาทในตอนใดที่สะท้อนถึงบทบาทของบิดามารดา
1.อย่าให้ถือตัวว่าเป็นเจ้าของแผ่นดินพ่อมีอำนาจยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองถึงจะเกะกะไม่เกรงกลัว คุมเหงผู้ใด
2.การให้ซึ่งมีโอกาสและให้ทุนทรัพย์ซึ่งจะได้เล่าเรียนวิชานี้เป็นทรัพย์มรดกอันประเสริฐกว่าทรัพย์สินเงินทองอื่นๆ
3.เงินทองที่จะใช้สอยในค่ากินอยู่ นุ่งห่มหรือใช้สอยเบ็ดเสร็จทั้งปวง จงเขม็ดแขม่
4.เมื่อไปอยู่ในโรงเรียนแห่งใด จงประพฤติการให้เรียบร้อยตามแบบอย่างซึ่งเขาตั้งลงไว้

ข้อ 17. ข้อใดมีสัมผัสอักษร
1. เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง
2. วางให้พี่ข้างที่นอน
3. นกบินเฉียงไปทั้งหมู่
4. เรือครุฑยุดนาคหิ้ว

ข้อ 18. พจนานุกรมเล่มแรกมีชื่อว่าอะไร
1. อักขราภิธานศัพท์
2. ตุลวิภาคพจนกิจ
3. ศิริพจนภาค
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 19. ข้อใดคือคำพังเพย
1. ปิดทองหลังพระ
2. กำปั้นทุบดิน
3. จับปลาสองมือ
4. กระต่ายตื่นตูม
ข้อ 20. ข้อใดเป็นคำประสมที่ประกอบด้วยคำไทยกับคำยืมจากภาษาอื่นทุกคำ
1. โรงพัก ตู้โชว์
2. ชาวโลก น้ำพุ
3. กินเจ ข้าวสาร
4. ฝูงชน ลำแข้ง

ข้อ 21. ข้อใดสะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ชัดเจนที่สุด
1. ขุนช้างขุนแผน
2. นิราศพระบาท
3. รามเกียรติ์
4. ลิลิตตะเลงพ่าย

ข้อ 22. ข้อใดมีหาสยรสในทางวรรณคดี
1.นิจจาเอ๋ยจากเชยมาไกลโฉมมีแต่โทมนัสร่ำระกำจิต
2.สายบ่หยุดเสน่ห์หาย ห่างเศร้า
3.จะล่อแก่คราวกะตัวกลัวผัวมี ถ้าเสียทีสิซ้ำ***มัง
4.ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

ข้อ 23. “ขัตติยพันธกรณี” ถูกประพันธ์ขึ้นมาในห้วงเวลาที่เมืองไทยเป็นเช่นใด
1. วิกฤตการณ์ รศ. 112
2. รัชกาลที่ 5 ทรงประชวน
3. ไทยมีข้อพิพาทกับฝรั่งเศส
4. ถูกทุกข้อ

ข้อ 24. ประโยชน์ของการเรียนรู้ราชาศัพท์
1.สามารถใช้คำได้เหมาะสมกับสถานที่
2.สามารถใช้คำได้เหมาะสมกับฐานะ
3.สามารถใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
4.สามารถใช้คำได้เหมาะสมกับบุคคล

ข้อ 25. คำในข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ
1. คุณสมบัติ คุณากร คุณค่า
2. ราชการ ราชวัง ราชรถ
3. มโหฬาร มหาวิทยาลัย มหาภัย
4. พลานามัย พลศึกษา พลความ

ข้อ 26. จากเรื่อง “พระบรมราโชวาท” เหตุใดพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง 4 พระองค์จึงทรงต้องศึกษาตะวันตกให้แตกฉาน
1.ไทยจำเป็นต้องรู้ภาษาตะวันตกเป็นอย่างดี
2.ไทยต้องใช้ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศสในการทำสนธิสัญญาระห่างประเทศ
3.เป็นภาษาของชาติมหาอำนาจ
4.ใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้กว้างขวาง

ข้อ 27. “มัทนะพาธา” ได้เค้าโครงเรื่องมาจากเรื่องใด
1. อาหรับราตรี
2. ตำนานดอกกุหลาบ
3. ขัตติยพันธกรณี
4. เวนิสวานิช

ข้อ 28. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ให้ข้อคิดใด
1.ความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูก
2. การให้มาซึ่งความสุข
3.การเสียสละประโยชน์สุขแห่งตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
4.ถูกทุกข้อ

ข้อ 29. ในการสนทนากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควรใช้สรรพนามบุรุษที่ 2 ว่าอย่างไร
1. ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
2. ฝ่าพระบาท
3. ใต้ฝ่าละอองพระบาท
4. ใต้ฝ่าพระบาท

ข้อ 30. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาเขมรมากที่สุด
1.ชาติกำเนิดของคนไม่ใช่สิ่งสำคัญ
2.ข้าราชการบำนาญชวนกันไปบำเพ็ญประโยชน์
3.เมื่อพัสดุชำรุดต้องรีบจำหน่ายตามระเบียบ
4.ตำรวจเข้าไปตรวจในทำเนียบเพื่อเตรียมการรับเสด็จ

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ปี 2553(สัญญาบัตรและชั้นประทวน) 358 อัตรา


กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ปี 2553(สัญญาบัตรและชั้นประทวน) 358 อัตรา

ประกาศ
http://www.perdsorb.net/upload/declaration_rtaf53.pdf

นายทหารชั้นสัญญาบัตร
http://www.perdsorb.net/upload/position_com_officer.pdf

นายทหารชั้นประทวน
http://www.perdsorb.net/upload/position_noncom_officer.pdf

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้ารับราชการนายทหารสัญญาบัตรในกองทัพอากาศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
วิชาสังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ไม่เห็นมีให้ดาวน์โหลดเลยครับ
ไม่เห็นมีเฉลยให้เลยอ่ะค่ะ
ไม่เห็นมีเฉลยให้เลยอ่ะค่ะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้