สวัสดี

ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

ผู้เขียน หัวข้อ: ขุดเจาะบาดาลกาฬสินธุ์ โทร 092-7469824 ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  (อ่าน 132 ครั้ง)

admin
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 27084
    • ดูรายละเอียด
ช่างเจาะบาดาลกาฬสินธุ์
การเจาะบ่อน้ำบาดาลกาฬสินธุ์
บริการขุดเจาะบาดาลกาฬสินธุ์
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลกาฬสินธุ์
ขุดเจาะบาดาลกาฬสินธุ์
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลกาฬสินธุ์ 
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดกาฬสินธุ์
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลกาฬสินธุ์
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลกาฬสินธุ์
ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลกาฬสินธุ์
 
– กาฬสินธุ์ บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างกาฬสินธุ์ รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลกาฬสินธุ์ ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในกาฬสินธุ์
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในกาฬสินธุ์
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลกาฬสินธุ์ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– กาฬสินธุ์ ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์


*** Our service ***
 
-Services of underground excavations Do the tap water in your home.
 
-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.
 
-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week. http://www.suphakronbadan.com/
 
-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.
 
-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.
 
-Recommendations from the groundwater problem.
 
All major work small jobs-service.
 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล


สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
 
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
 
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
 
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)ขุดเจาะบาดาลกาฬสินธุ์
ขุดเจาะบาดาลอำเภอฆ้องชัย
ขุดเจาะบาดาลฆ้องชัยพัฒนา
ขุดเจาะบาดาลลำชี
ขุดเจาะบาดาลเหล่ากลาง
ขุดเจาะบาดาล.โคกสะอาด
ขุดเจาะบาดาลโนนศิลา

ขุดเจาะบาดาลอำเภอดอนจาน
ขุดเจาะบาดาลดงพยุง
ขุดเจาะบาดาลดอนจาน
ขุดเจาะบาดาลนาจำปา
ขุดเจาะบาดาลม่วงนา
ขุดเจาะบาดาลสะอาดไชยศรี

ขุดเจาะบาดาลอำเภอนาคู
ขุดเจาะบาดาลนาคู
ขุดเจาะบาดาลบ่อแก้ว
ขุดเจาะบาดาลภูแล่นช้าง
ขุดเจาะบาดาลสายนาวัง
ขุดเจาะบาดาลโนนนาจาง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสามชัย
ขุดเจาะบาดาลคำสร้างเที่ยง
ขุดเจาะบาดาลสำราญ
ขุดเจาะบาดาลสำราญใต้
ขุดเจาะบาดาลหนองช้าง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอกมลาไสย
ขุดเจาะบาดาลกมลาไสย
ขุดเจาะบาดาลดงลิง
ขุดเจาะบาดาลธัญญา
ขุดเจาะบาดาลหนองแปน
ขุดเจาะบาดาลหลักเมือง
ขุดเจาะบาดาลเจ้าท่า
ขุดเจาะบาดาลโคกสมบูรณ์
ขุดเจาะบาดาลโพนงาม

ขุดเจาะบาดาลอำเภอกุฉินารายณ์
ขุดเจาะบาดาลกุดค้าว
ขุดเจาะบาดาลกุดหว้า
ขุดเจาะบาดาลจุมจัง
ขุดเจาะบาดาลนาขาม
ขุดเจาะบาดาลนาโก
ขุดเจาะบาดาลบัวขาว
ขุดเจาะบาดาลสมสะอาด
ขุดเจาะบาดาลสามขา
ขุดเจาะบาดาลเหล่าใหญ่
ขุดเจาะบาดาลเหล่าไฮงาม
ขุดเจาะบาดาลแจนแลน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอคำม่วง
ขุดเจาะบาดาลดินจี่
ขุดเจาะบาดาลทุ่งคลอง
ขุดเจาะบาดาลนาทัน
ขุดเจาะบาดาลนาบอน
ขุดเจาะบาดาลเนินยาง
ขุดเจาะบาดาลโพน

ขุดเจาะบาดาลอำเภอท่าคันโท
ขุดเจาะบาดาลกุงเก่า
ขุดเจาะบาดาลกุดจิก
ขุดเจาะบาดาลดงสมบูรณ์
ขุดเจาะบาดาลท่าคันโท
ขุดเจาะบาดาลนาตาล
ขุดเจาะบาดาลยางอู้ม

ขุดเจาะบาดาลอำเภอนามน
ขุดเจาะบาดาลนามน
ขุดเจาะบาดาลยอดแกง
ขุดเจาะบาดาลสงเปลือย
ขุดเจาะบาดาลหนองบัว
ขุดเจาะบาดาลหลักเหลี่ยม

ขุดเจาะบาดาลอำเภอยางตลาด
ขุดเจาะบาดาลคลองขาม
ขุดเจาะบาดาลนาดี
ขุดเจาะบาดาลนาเชือก
ขุดเจาะบาดาลบัวบาน
ขุดเจาะบาดาลยางตลาด
ขุดเจาะบาดาลหนองตอกแป้น
ขุดเจาะบาดาลหนองอีเฒ่า
ขุดเจาะบาดาลหัวงัว
ขุดเจาะบาดาลหัวนาคำ
ขุดเจาะบาดาลอิตื้อ
ขุดเจาะบาดาลอุ่มเม่า
ขุดเจาะบาดาลเขาพระนอน
ขุดเจาะบาดาลเว่อ
ขุดเจาะบาดาลโนนสูง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอร่องคำ
ขุดเจาะบาดาลร่องคำ
ขุดเจาะบาดาลสามัคคี
ขุดเจาะบาดาลเหล่าอ้อย

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสมเด็จ
ขุดเจาะบาดาลผาเสวย
ขุดเจาะบาดาลมหาไชย
ขุดเจาะบาดาลลำห้วยหลัว
ขุดเจาะบาดาลศรีสมเด็จ
ขุดเจาะบาดาลสมเด็จ
ขุดเจาะบาดาลหนองแวง
ขุดเจาะบาดาลหมูม่น
ขุดเจาะบาดาล.แซงบาดาล

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสหัสขันธ์
ขุดเจาะบาดาลนามะเขือ
ขุดเจาะบาดาลนิคม
ขุดเจาะบาดาลภูสิงห์
ขุดเจาะบาดาลสหัสขันธ์
ขุดเจาะบาดาลโนนน้ำเกลี้ยง
ขุดเจาะบาดาลโนนบุรี
ขุดเจาะบาดาลโนนศิลา
ขุดเจาะบาดาลโนนแหลมทอง

ขุดเจาะบาดาลอำเภอหนองกุงศรี
ขุดเจาะบาดาลดงมูล
ขุดเจาะบาดาลลำหนองแสน
ขุดเจาะบาดาลหนองกุงศรี
ขุดเจาะบาดาลหนองบัว
ขุดเจาะบาดาลหนองสรวง
ขุดเจาะบาดาลหนองหิน
ขุดเจาะบาดาลหนองใหญ่
ขุดเจาะบาดาลเสาเล้า
ขุดเจาะบาดาลโคกเครือ

ขุดเจาะบาดาลอำเภอห้วยผึ้ง
ขุดเจาะบาดาลคำบง
ขุดเจาะบาดาลนิคมห้วยผึ้ง
ขุดเจาะบาดาลหนองอีบุตร
ขุดเจาะบาดาลไค้นุ่น

ขุดเจาะบาดาลอำเภอห้วยเม็ก
ขุดเจาะบาดาลกุดโดน
ขุดเจาะบาดาลคำเหมือดแก้ว
ขุดเจาะบาดาลคำใหญ่
ขุดเจาะบาดาลบึงนาเรียง
ขุดเจาะบาดาลพิมูล
ขุดเจาะบาดาลหัวหิน
ขุดเจาะบาดาลห้วยเม็ก
ขุดเจาะบาดาลโนนสะอาด

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเขาวง
ขุดเจาะบาดาลกุดปลาค้าว
ขุดเจาะบาดาลคุ้มเก่า
ขุดเจาะบาดาลสงเปลือย
ขุดเจาะบาดาลสระพังทอง
ขุดเจาะบาดาลหนองผือ

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ขุดเจาะบาดาลกลางหมื่น
ขุดเจาะบาดาลกาฬสินธุ์
ขุดเจาะบาดาลขมิ้น
ขุดเจาะบาดาลนาจารย์
ขุดเจาะบาดาลบึงวิชัย
ขุดเจาะบาดาลภูดิน
ขุดเจาะบาดาลภูปอ
ขุดเจาะบาดาลลำคลอง
ขุดเจาะบาดาลลำปาว
ขุดเจาะบาดาลลำพาน
ขุดเจาะบาดาลหนองกุง
ขุดเจาะบาดาลหลุบ
ขุดเจาะบาดาลห้วยโพธิ์
ขุดเจาะบาดาลเชียงเครือ
ขุดเจาะบาดาลเหนือ
ขุดเจาะบาดาลโพนทอง
ขุดเจาะบาดาลไผ่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 31, 2020, 12:39:09 pm โดย admin »