สวัสดี

ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

ผู้เขียน หัวข้อ: ขุดบ่อบาดาลอุทัยธานี โทร 092-7469824 รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล  (อ่าน 156 ครั้ง)

admin
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 27084
    • ดูรายละเอียด
ช่างเจาะบาดาลอุทัยธานี
การเจาะบ่อน้ำบาดาลอุทัยธานี
บริการขุดเจาะบาดาลอุทัยธานี
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลอุทัยธานี
ขุดเจาะบาดาลอุทัยธานี
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลอุทัยธานี   
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดอุทัยธานี
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลอุทัยธานี
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลอุทัยธานี
ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลอุทัยธานี 
 
– อุทัยธานี  บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างอุทัยธานี  รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลอุทัยธานี  ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในอุทัยธานี
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในอุทัยธานี
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลอุทัยธานี  ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– อุทัยธานี  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 


*** Our service ***
 
-Services of underground excavations Do the tap water in your home.
 
-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.
 
-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week. http://www.suphakronbadan.com/
 
-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.
 
-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.
 
-Recommendations from the groundwater problem.
 
All major work small jobs-service.
 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล


สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
 
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
 
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
 
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)


ขุดเจาะบาดาลอุทัยธานี
ขุดเจาะบาดาลอำเภอทัพทัน
ขุดเจาะบาดาลตลุกดู่
ขุดเจาะบาดาลทัพทัน
ขุดเจาะบาดาลทุ่งนาไทย
ขุดเจาะบาดาลหนองกระทุ่ม
ขุดเจาะบาดาลหนองกลางดง
ขุดเจาะบาดาลหนองยายดา
ขุดเจาะบาดาลหนองสระ
ขุดเจาะบาดาลหนองหญ้าปล้อง
ขุดเจาะบาดาลเขาขี้ฝอย
ขุดเจาะบาดาลโคกหม้อ

ขุดเจาะบาดาลอำเภอบ้านไร่
ขุดเจาะบาดาลคอกควาย
ขุดเจาะบาดาลทัพหลวง
ขุดเจาะบาดาลบ้านบึง
ขุดเจาะบาดาลบ้านใหม่คลองเคียน
ขุดเจาะบาดาลบ้านไร่
ขุดเจาะบาดาลวังหิน
ขุดเจาะบาดาลหนองจอก
ขุดเจาะบาดาล.หนองบ่มกล้วย
ขุดเจาะบาดาลหูช้าง
ขุดเจาะบาดาลห้วยแห้ง
ขุดเจาะบาดาลเจ้าวัด
ขุดเจาะบาดาลเมืองการุ้ง
ขุดเจาะบาดาลแก่นมะกรูด

ขุดเจาะบาดาลอำเภอลานสัก
ขุดเจาะบาดาลประดู่ยืน
ขุดเจาะบาดาลป่าอ้อ
ขุดเจาะบาดาล.ระบำ
ขุดเจาะบาดาลลานสัก

ขุดเจาะบาดาลอำเภอสว่างอารมณ์
ขุดเจาะบาดาลบ่อยาง
ขุดเจาะบาดาลพลวงสองนาง
ขุดเจาะบาดาลสว่างอารมณ์
ขุดเจาะบาดาลหนองหลวง
ขุดเจาะบาดาลไผ่เขียว

ขุดเจาะบาดาลอำเภอหนองขาหย่าง
ขุดเจาะบาดาลดงขวาง
ขุดเจาะบาดาลดอนกลอย
ขุดเจาะบาดาลทุ่งพึ่ง
ขุดเจาะบาดาลท่าโพ
ขุดเจาะบาดาลหนองขาหย่าง
ขุดเจาะบาดาลหนองไผ่
ขุดเจาะบาดาลหมกแถว
ขุดเจาะบาดาลหลุมเข้า
ขุดเจาะบาดาลห้วยรอบ

ขุดเจาะบาดาลอำเภอหนองฉาง
ขุดเจาะบาดาลทุ่งพง
ขุดเจาะบาดาลทุ่งโพ
ขุดเจาะบาดาลบ้านเก่า
ขุดเจาะบาดาลหนองฉาง
ขุดเจาะบาดาลหนองนางนวล
ขุดเจาะบาดาลหนองยาง
ขุดเจาะบาดาลหนองสรวง
ขุดเจาะบาดาลอุทัยเก่า
ขุดเจาะบาดาลเขากวางทอง
ขุดเจาะบาดาลเขาบางแกรก

ขุดเจาะบาดาลอำเภอห้วยคต
ขุดเจาะบาดาลทองหลาง
ขุดเจาะบาดาลสุขฤทัย
ขุดเจาะบาดาลห้วยคต

ขุดเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ขุดเจาะบาดาลดอนขวาง
ขุดเจาะบาดาลทุ่งใหญ่
ขุดเจาะบาดาลท่าซุง
ขุดเจาะบาดาลน้ำซึม
ขุดเจาะบาดาลสะแกกรัง
ขุดเจาะบาดาลหนองพังค่า
ขุดเจาะบาดาลหนองเต่า
ขุดเจาะบาดาลหนองแก
ขุดเจาะบาดาลหนองไผ่แบน
ขุดเจาะบาดาลหาดทนง
ขุดเจาะบาดาลอุทัยใหม่
ขุดเจาะบาดาลเกาะเทโพ
ขุดเจาะบาดาลเนินแจง
ขุดเจาะบาดาลโนนเหล็ก